Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 25.11.2018
Schválený rozpočet 589 020 666,00 Kč -144 541 470,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 733 562 136,00 Kč
Upravený rozpočet 597 282 728,92 Kč -159 970 870,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 757 253 598,92 Kč
běžné příjmy 559 613 298,92 Kč běžné výdaje 559 314 563,30 Kč
ostatní příjmy 37 669 430,00 Kč Stav ke dni 31.10.2018 ostatní výdaje 197 939 035,62 Kč velké opravy 39 025 184,18 Kč investice 158 913 851,44 Kč
Skutečnost 486 157 538,35 Kč 50 969 644,22 Kč
(splátka půjčky 58 514,00 Kč)
Skutečnost 435 187 894,13 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 26 891 682,00 Kč
Hotel Praha-přístavba(kult.centrum)-odbor bytový 5518 22 813 000,00 Kč
Hückelovy vily 8518 11 000 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 10 837 782,47 Kč
Psí útulek 6382 9 000 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 24 296 367,00 Kč
Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 386 6 940 000,00 Kč
Bazén NJ 515 1 915 004,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 1 033 342,18 Kč
Odbor organizační 381 881 232,00 Kč