Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 31.12.2020
Schválený rozpočet 678 673 600,00 Kč -185 331 265,00 Kč Schválený rozpočet 864 004 865,00 Kč
Upravený rozpočet 676 495 442,53 Kč -169 553 421,01 Kč Upravený rozpočet 846 048 863,54 Kč
běžné příjmy 602 670 392,42 Kč běžné výdaje 645 832 475,28 Kč
ostatní příjmy 73 825 050,11 Kč Stav ke dni 31.12.2020 ostatní výdaje 200 216 388,26 Kč velké opravy 41 875 390,48 Kč investice 158 340 997,78 Kč
Skutečnost 670 125 439,42 Kč -2 831 473,95 Kč Skutečnost 672 956 913,37 Kč