Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 30.09.2020
Schválený rozpočet 678 673 600,00 Kč -185 331 265,00 Kč Schválený rozpočet 864 004 865,00 Kč
Upravený rozpočet 693 564 726,28 Kč -169 553 420,91 Kč Upravený rozpočet 863 118 147,19 Kč
běžné příjmy 592 266 854,51 Kč běžné výdaje 613 097 192,23 Kč
ostatní příjmy 101 297 871,77 Kč Stav ke dni 31.08.2020 ostatní výdaje 250 020 954,96 Kč velké opravy 44 781 450,00 Kč investice 205 239 504,96 Kč
Skutečnost 491 135 453,40 Kč 44 097 079,78 Kč Skutečnost 447 038 373,62 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 1522 55 000 000,00 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 30 000 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 518 26 019 823,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 13 486 022,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 11 117 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 28 429 325,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 8 260 000,00 Kč
Odbor organizační 381 1 500 000,00 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 1 180 000,00 Kč
Revitalizace čestných hrobů 5361 900 000,00 Kč