Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 30.08.2020
Schválený rozpočet 678 673 600,00 Kč -185 331 265,00 Kč Schválený rozpočet 864 004 865,00 Kč
Upravený rozpočet 635 656 243,97 Kč -169 611 501,01 Kč Upravený rozpočet 805 267 744,98 Kč
běžné příjmy 559 733 151,20 Kč běžné výdaje 554 119 490,02 Kč
ostatní příjmy 75 923 092,77 Kč Stav ke dni 24.07.2020 ostatní výdaje 251 148 254,96 Kč velké opravy 45 822 950,00 Kč investice 205 325 304,96 Kč
Skutečnost 386 079 799,51 Kč 51 478 669,40 Kč Skutečnost 334 601 130,11 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 1522 55 000 000,00 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 30 000 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 518 26 019 823,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 13 486 022,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 11 617 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 28 038 325,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 9 790 000,00 Kč
Odbor organizační 381 1 370 000,00 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 1 200 000,00 Kč
Revitalizace čestných hrobů 5361 900 000,00 Kč