Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 28.10.2019
Schválený rozpočet 621 161 628,00 Kč -99 944 000,00 Kč
(splátka půjčky -56 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 721 105 628,00 Kč
Upravený rozpočet 655 186 007,02 Kč -114 165 402,13 Kč
(splátka půjčky -56 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 769 351 409,15 Kč
běžné příjmy 607 659 883,78 Kč běžné výdaje 537 503 677,24 Kč
ostatní příjmy 47 526 123,24 Kč Stav ke dni 30.09.2019 ostatní výdaje 231 847 731,91 Kč velké opravy 56 220 509,02 Kč investice 175 627 222,89 Kč
Skutečnost 506 537 961,89 Kč 19 121 033,86 Kč
(splátka půjčky 55 636,00 Kč)
Skutečnost 487 416 928,03 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 29 536 400,00 Kč
2402 2402 17 200 000,00 Kč
1180 1180 11 792 355,00 Kč
4390 4390 10 000 000,00 Kč
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 5518 9 650 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 37 504 835,00 Kč
386 386 9 414 220,45 Kč
381 381 2 025 000,00 Kč
3380 3380 898 000,00 Kč
387 387 850 000,00 Kč