Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 30.06.2018
Schválený rozpočet 589 020 666,00 Kč -144 541 470,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 733 562 136,00 Kč
Upravený rozpočet 604 289 110,89 Kč -156 580 870,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 760 869 980,89 Kč
běžné příjmy 553 805 480,89 Kč běžné výdaje 468 189 123,87 Kč
ostatní příjmy 50 483 630,00 Kč Stav ke dni 31.05.2018 ostatní výdaje 292 680 857,02 Kč velké opravy 35 023 251,18 Kč investice 257 657 605,84 Kč
Skutečnost 258 921 550,13 Kč 43 710 834,41 Kč
(splátka půjčky 34 772,00 Kč)
Skutečnost 215 210 715,72 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
7518 7518 61 000 000,00 Kč
518 518 55 670 513,00 Kč
5518 5518 22 813 000,00 Kč
4390 4390 15 000 000,00 Kč
6382 6382 11 000 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 22 131 534,00 Kč
386 386 5 690 000,00 Kč
387 387 1 483 342,18 Kč
382 382 1 090 375,00 Kč
381 381 910 000,00 Kč