Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 31.12.2021
Schválený rozpočet 700 665 336,28 Kč -195 741 180,47 Kč Schválený rozpočet 896 406 516,75 Kč
Upravený rozpočet 683 730 225,88 Kč -190 548 995,47 Kč Upravený rozpočet 874 279 221,35 Kč
běžné příjmy 610 193 815,43 Kč běžné výdaje 610 747 934,51 Kč
ostatní příjmy 73 536 410,45 Kč Stav ke dni 31.12.2021 ostatní výdaje 263 531 286,84 Kč velké opravy 47 291 271,93 Kč investice 216 240 014,91 Kč
Skutečnost 729 577 699,82 Kč 43 079 352,25 Kč Skutečnost 686 498 347,57 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Dům sester 7518 66 552 460,00 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 539 17 500 000,00 Kč
Revitalizace Zborovská 400/11 3702 12 600 000,00 Kč
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 11 000 000,00 Kč
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 2386 9 737 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 27 062 156,00 Kč
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 386 8 241 703,00 Kč
Odbor organizační 381 4 547 425,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 1 064 000,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102 387 1 035 000,00 Kč