Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 31.03.2018
Schválený rozpočet 589 020 666,00 Kč -144 541 470,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 733 562 136,00 Kč
Upravený rozpočet 598 516 264,79 Kč -142 061 470,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 740 577 734,79 Kč
běžné příjmy 548 032 634,79 Kč běžné výdaje 461 276 594,79 Kč
ostatní příjmy 50 483 630,00 Kč Stav ke dni 15.03.2018 ostatní výdaje 279 301 140,00 Kč velké opravy 35 196 250,00 Kč investice 244 104 890,00 Kč
Skutečnost 110 118 355,27 Kč 14 578 530,04 Kč
(splátka půjčky 17 261,00 Kč)
Skutečnost 95 539 825,23 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
7518 7518 61 000 000,00 Kč
518 518 54 625 513,00 Kč
5518 5518 20 000 000,00 Kč
4390 4390 15 000 000,00 Kč
6382 6382 11 000 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 22 170 000,00 Kč
386 386 5 690 000,00 Kč
387 387 1 515 000,00 Kč
382 382 1 224 250,00 Kč
381 381 910 000,00 Kč