Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 30.09.2017
Schválený rozpočet 529 262 957,00 Kč -78 582 312,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Schválený rozpočet 607 845 269,00 Kč
Upravený rozpočet 547 798 637,43 Kč -85 767 797,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Upravený rozpočet 633 566 434,43 Kč
běžné příjmy 521 978 317,43 Kč běžné výdaje 437 014 991,43 Kč
ostatní příjmy 25 820 320,00 Kč Stav ke dni 08.09.2017 ostatní výdaje 196 551 443,00 Kč velké opravy 41 886 546,00 Kč investice 154 664 897,00 Kč
Skutečnost 409 315 168,63 Kč 69 007 585,75 Kč
(splátka půjčky 824 906,00 Kč)
Skutečnost 340 307 582,88 Kč