Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 04.05.2021
Schválený rozpočet 700 665 336,28 Kč -195 741 180,47 Kč Schválený rozpočet 896 406 516,75 Kč
Upravený rozpočet 707 096 502,43 Kč -188 545 980,47 Kč Upravený rozpočet 895 642 482,90 Kč
běžné příjmy 571 428 949,74 Kč běžné výdaje 563 275 839,47 Kč
ostatní příjmy 135 667 552,69 Kč Stav ke dni 21.04.2021 ostatní výdaje 332 366 643,43 Kč velké opravy 40 251 000,00 Kč investice 292 115 643,43 Kč
Skutečnost 7 000 244 888 950,34 Kč 7 000 057 970 518,22 Kč Skutečnost 186 918 432,12 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Dům sester 7518 80 152 460,00 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 539 41 000 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 518 37 926 000,00 Kč
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 20 234 811,30 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 13 719 260,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 19 892 000,00 Kč
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 386 8 790 000,00 Kč
Odbor organizační 381 5 170 000,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102 387 1 050 000,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 860 000,00 Kč