Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 31.12.2017
Schválený rozpočet 529 262 957,00 Kč -78 582 312,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Schválený rozpočet 607 845 269,00 Kč
Upravený rozpočet 562 466 346,43 Kč -84 713 932,72 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Upravený rozpočet 647 180 279,15 Kč
běžné příjmy 533 258 084,43 Kč běžné výdaje 518 474 282,92 Kč
ostatní příjmy 29 208 262,00 Kč Stav ke dni 31.12.2017 ostatní výdaje 128 705 996,23 Kč velké opravy 48 881 041,00 Kč investice 79 824 955,23 Kč
Skutečnost 562 331 275,59 Kč 38 152 481,89 Kč
(splátka půjčky 1 128 322,00 Kč)
Skutečnost 524 178 793,70 Kč