Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 31.12.2019
Schválený rozpočet 621 161 628,00 Kč -99 944 000,00 Kč
(splátka půjčky -56 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 721 105 628,00 Kč
Upravený rozpočet 654 954 105,77 Kč -114 165 402,13 Kč
(splátka půjčky -56 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 769 119 507,90 Kč
běžné příjmy 609 926 722,53 Kč běžné výdaje 539 101 417,48 Kč
ostatní příjmy 45 027 383,24 Kč Stav ke dni 30.11.2019 ostatní výdaje 230 018 090,42 Kč velké opravy 55 940 837,12 Kč investice 174 077 253,30 Kč
Skutečnost 597 127 487,54 Kč 2 737 276,28 Kč
(splátka půjčky 55 636,00 Kč)
Skutečnost 594 390 211,26 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 29 036 400,00 Kč
2402 2402 17 200 000,00 Kč
1180 1180 12 678 755,00 Kč
4390 4390 10 000 000,00 Kč
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 5518 9 811 400,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 37 504 835,00 Kč
386 386 10 014 220,45 Kč
381 381 1 875 000,00 Kč
392 392 895 000,00 Kč
387 387 850 000,00 Kč