Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 29.11.2020
Schválený rozpočet 678 673 600,00 Kč -185 331 265,00 Kč Schválený rozpočet 864 004 865,00 Kč
Upravený rozpočet 668 116 623,89 Kč -169 553 421,01 Kč Upravený rozpočet 837 670 044,90 Kč
běžné příjmy 597 718 752,12 Kč běžné výdaje 624 773 589,87 Kč
ostatní příjmy 70 397 871,77 Kč Stav ke dni 19.11.2020 ostatní výdaje 212 896 455,03 Kč velké opravy 43 423 450,00 Kč investice 169 473 005,03 Kč
Skutečnost 606 506 026,17 Kč 18 663 106,32 Kč Skutečnost 587 842 919,85 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 1522 55 746 000,77 Kč
Odbor bytový ORJ 037 518 28 119 823,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 13 486 022,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 11 117 000,00 Kč
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 8 270 000,00 Kč