Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 30.09.2018
Schválený rozpočet 589 020 666,00 Kč -144 541 470,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 733 562 136,00 Kč
Upravený rozpočet 612 126 262,95 Kč -159 970 870,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 772 097 132,95 Kč
běžné příjmy 557 556 832,95 Kč běžné výdaje 471 647 221,43 Kč
ostatní příjmy 54 569 430,00 Kč Stav ke dni 17.09.2018 ostatní výdaje 300 449 911,52 Kč velké opravy 36 155 682,18 Kč investice 264 294 229,34 Kč
Skutečnost 424 825 289,54 Kč 71 622 528,23 Kč
(splátka půjčky 52 536,00 Kč)
Skutečnost 353 202 761,31 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Dům sester 7518 61 000 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 518 57 812 682,00 Kč
Hotel Praha-přístavba(kult.centrum)-odbor bytový 5518 22 813 000,00 Kč
Letní kino 4390 15 000 000,00 Kč
Hückelovy vily 8518 11 000 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 22 080 965,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 6 290 000,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 1 483 342,18 Kč
Bazén NJ 515 1 100 000,00 Kč
Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 382 1 075 375,00 Kč