Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 29.10.2017
Schválený rozpočet 529 262 957,00 Kč -78 582 312,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Schválený rozpočet 607 845 269,00 Kč
Upravený rozpočet 550 549 229,33 Kč -85 767 797,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Upravený rozpočet 636 317 026,33 Kč
běžné příjmy 525 053 012,33 Kč běžné výdaje 453 973 244,23 Kč
ostatní příjmy 25 496 217,00 Kč Stav ke dni 01.10.2017 ostatní výdaje 182 343 782,10 Kč velké opravy 41 573 745,00 Kč investice 140 770 037,10 Kč
Skutečnost 451 661 896,68 Kč 59 311 860,84 Kč
(splátka půjčky 1 116 951,00 Kč)
Skutečnost 392 350 035,84 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Bazén-modernizace a relax centrum 2515 27 200 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 518 25 080 500,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 92 10 980 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 517 8 465 000,00 Kč
Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 1386 7 590 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 24 875 551,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 9 210 000,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 1 515 000,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 1 350 892,00 Kč
Odbor organizační 381 915 000,00 Kč