Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 29.04.2018
Schválený rozpočet 589 020 666,00 Kč -144 541 470,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 733 562 136,00 Kč
Upravený rozpočet 600 528 587,89 Kč -154 580 870,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 755 109 457,89 Kč
běžné příjmy 550 044 957,89 Kč běžné výdaje 464 439 600,87 Kč
ostatní příjmy 50 483 630,00 Kč Stav ke dni 10.04.2018 ostatní výdaje 290 669 857,02 Kč velké opravy 35 090 784,00 Kč investice 255 579 073,02 Kč
Skutečnost 176 275 219,68 Kč 39 535 293,49 Kč
(splátka půjčky 17 261,00 Kč)
Skutečnost 136 739 926,19 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
7518 7518 61 000 000,00 Kč
518 518 55 670 513,00 Kč
5518 5518 22 813 000,00 Kč
4390 4390 15 000 000,00 Kč
6382 6382 11 000 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 22 131 534,00 Kč
386 386 5 690 000,00 Kč
387 387 1 515 000,00 Kč
382 382 1 152 250,00 Kč
381 381 910 000,00 Kč