Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 14.08.2018
Schválený rozpočet 589 020 666,00 Kč -144 541 470,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 733 562 136,00 Kč
Upravený rozpočet 606 857 404,95 Kč -159 970 870,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 766 828 274,95 Kč
běžné příjmy 556 287 974,95 Kč běžné výdaje 471 078 773,43 Kč
ostatní příjmy 50 569 430,00 Kč Stav ke dni 31.07.2018 ostatní výdaje 295 749 501,52 Kč velké opravy 35 587 682,18 Kč investice 260 161 819,34 Kč
Skutečnost 388 439 563,86 Kč 96 516 091,93 Kč
(splátka půjčky 40 665,00 Kč)
Skutečnost 291 923 471,93 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
7518 7518 61 000 000,00 Kč
518 518 57 812 682,00 Kč
5518 5518 22 813 000,00 Kč
4390 4390 15 000 000,00 Kč
6382 6382 11 000 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 22 080 965,00 Kč
386 386 6 290 000,00 Kč
387 387 1 483 342,18 Kč
382 382 1 075 375,00 Kč
381 381 881 232,00 Kč