Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 27.08.2017
Schválený rozpočet 529 262 957,00 Kč -78 582 312,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Schválený rozpočet 607 845 269,00 Kč
Upravený rozpočet 542 935 386,48 Kč -85 767 797,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Upravený rozpočet 628 703 183,48 Kč
běžné příjmy 520 115 066,48 Kč běžné výdaje 431 516 821,48 Kč
ostatní příjmy 22 820 320,00 Kč Stav ke dni 30.06.2017 ostatní výdaje 197 186 362,00 Kč velké opravy 42 267 466,00 Kč investice 154 918 896,00 Kč
Skutečnost 373 611 068,16 Kč 93 816 622,90 Kč
(splátka půjčky 819 288,00 Kč)
Skutečnost 279 794 445,26 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 25 269 621,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 8 770 000,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 1 515 000,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 1 389 742,00 Kč
Odbor organizační 381 1 265 000,00 Kč