Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 04.07.2020
Schválený rozpočet 678 673 600,00 Kč -185 331 265,00 Kč Schválený rozpočet 864 004 865,00 Kč
Upravený rozpočet 713 870 204,07 Kč -169 553 421,01 Kč Upravený rozpočet 883 423 625,08 Kč
běžné příjmy 637 947 111,30 Kč běžné výdaje 560 892 175,12 Kč
ostatní příjmy 75 923 092,77 Kč Stav ke dni 30.06.2020 ostatní výdaje 322 531 449,96 Kč velké opravy 51 262 950,00 Kč investice 271 268 499,96 Kč
Skutečnost 318 048 918,90 Kč 27 341 352,61 Kč Skutečnost 290 707 566,29 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 56 513 978,00 Kč
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 1522 55 000 000,00 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 30 000 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 518 28 437 040,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 13 486 022,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 32 038 325,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 9 790 000,00 Kč
Odbor organizační 381 2 370 000,00 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 1 200 000,00 Kč
Revitalizace čestných hrobů 5361 900 000,00 Kč