Detailní pohled podle ORJ 2017

Příjmy

ORJ ODPA ORG POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní živnostenský úřad 18 799 000,00 Kč Navýšení 18 799 000,40 Kč 16 624 273,30 Kč 88 %
11 Návštěvnické centrum 600 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 812 463,78 Kč 102 %
18 Městská policie 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 397 785,85 Kč 61 %
19 Odbor organizační 337 256,00 Kč Navýšení 597 606,00 Kč 2 518 320,50 Kč 421 %
29 ProSenior 1 908 000,00 Kč Pokles 1 900 000,00 Kč 1 282 903,00 Kč 68 %
35 Odbor životního prostředí 4 062 000,00 Kč Navýšení 4 077 090,00 Kč 1 941 556,50 Kč 48 %
37 Odbor bytový 92 332 201,00 Kč Navýšení 96 711 101,00 Kč 68 495 225,67 Kč 71 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 960 000,00 Kč Navýšení 2 197 250,00 Kč 1 596 500,00 Kč 73 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 050 831,85 Kč 105 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 805 000,00 Kč 805 000,00 Kč 786 879,50 Kč 98 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 2 270 000,00 Kč Navýšení 3 971 000,00 Kč 9 855 426,87 Kč 248 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 377 679,00 Kč 377 679,00 Kč 323 757,89 Kč 86 %
210 Odbor dopravy 6 271 252,00 Kč Navýšení 6 786 252,00 Kč 4 167 784,00 Kč 61 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 3 630 000,00 Kč Navýšení 3 728 500,00 Kč 2 241 299,28 Kč 60 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 1 716 000,00 Kč Navýšení 2 216 000,00 Kč 1 787 490,00 Kč 81 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 102 000,00 Kč 102 000,00 Kč 85 319,50 Kč 84 %
741 Odbor finanční 392 446 149,00 Kč Navýšení 398 200 488,08 Kč 259 623 250,67 Kč 65 %
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 542 935 386,48 Kč 373 611 068,16 Kč 69 %

Výdaje

ORJ ODPA ORG POL UZ Dodavatel Faktura Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní živnostenský úřad 2 340 000,00 Kč 2 340 000,00 Kč 1 647 953,10 Kč 70 %
11 Návštěvnické centrum 7 423 000,00 Kč Navýšení 7 623 000,00 Kč 4 320 958,59 Kč 57 %
18 Městská policie 19 092 600,00 Kč 19 092 600,00 Kč 10 355 408,23 Kč 54 %
19 Odbor organizační 122 844 044,00 Kč Navýšení 126 612 252,00 Kč 62 853 922,00 Kč 50 %
29 ProSenior 9 044 510,00 Kč Navýšení 10 518 510,00 Kč 4 512 669,25 Kč 43 %
35 Odbor životního prostředí 52 211 000,00 Kč Pokles 48 744 490,00 Kč 24 579 096,10 Kč 50 %
37 Odbor bytový 152 549 200,00 Kč Navýšení 156 350 941,00 Kč 44 227 544,79 Kč 28 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 970 000,00 Kč 970 000,00 Kč 550 500,00 Kč 57 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 6 860 000,00 Kč 6 860 000,00 Kč 1 942 766,50 Kč 28 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 52 620 000,00 Kč Pokles 51 623 000,00 Kč 18 194 973,83 Kč 35 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 1 720 000,00 Kč Navýšení 11 720 000,00 Kč 341 610,40 Kč 3 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 50 057 354,00 Kč Pokles 30 567 354,00 Kč 7 524 481,40 Kč 25 %
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 40 900,00 Kč 3 %
210 Odbor dopravy 6 103 561,00 Kč 6 103 561,00 Kč 3 766 819,75 Kč 62 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 154 000,00 Kč 154 000,00 Kč 3 646,00 Kč 2 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 45 559 000,00 Kč Navýšení 49 576 191,21 Kč 21 843 368,83 Kč 44 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 33 052 000,00 Kč Navýšení 38 268 350,00 Kč 19 922 437,00 Kč 52 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 16 600 000,00 Kč Navýšení 16 699 120,00 Kč 14 653 868,00 Kč 88 %
528 Odbor sociálních věcí 2 585 000,00 Kč Pokles 2 387 000,00 Kč 360 222,09 Kč 15 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 5 045 000,00 Kč Navýšení 5 151 000,00 Kč 4 657 025,00 Kč 90 %
741 Odbor finanční 19 215 000,00 Kč Navýšení 35 541 814,27 Kč 33 494 274,40 Kč 94 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 628 703 183,48 Kč 279 794 445,26 Kč 45 %