Detailní pohled podle ORJ 2017

Příjmy

ORJ ODPA ORG POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní živnostenský úřad 18 799 000,00 Kč Navýšení 22 589 000,40 Kč 22 657 387,53 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 600 000,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 1 069 450,57 Kč 119 %
18 Městská policie 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 764 484,71 Kč 118 %
19 Odbor organizační 337 256,00 Kč Navýšení 2 505 243,00 Kč 2 648 673,23 Kč 106 %
29 ProSenior 1 908 000,00 Kč Pokles 1 900 000,00 Kč 1 866 843,00 Kč 98 %
35 Odbor životního prostředí 4 062 000,00 Kč Navýšení 4 103 549,00 Kč 3 436 356,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 92 332 201,00 Kč Navýšení 97 225 546,35 Kč 91 458 688,88 Kč 94 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 960 000,00 Kč Navýšení 2 367 250,00 Kč 2 355 240,00 Kč 99 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 224 648,80 Kč 123 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 805 000,00 Kč Navýšení 1 035 000,00 Kč 994 889,50 Kč 96 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 2 270 000,00 Kč Navýšení 11 023 000,00 Kč 10 506 232,09 Kč 95 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 377 679,00 Kč 377 679,00 Kč 430 254,97 Kč 114 %
210 Odbor dopravy 6 271 252,00 Kč Navýšení 6 786 252,00 Kč 6 993 379,00 Kč 103 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 3 630 000,00 Kč Navýšení 3 728 500,00 Kč 3 125 056,96 Kč 84 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 1 716 000,00 Kč Navýšení 2 216 000,00 Kč 2 337 290,00 Kč 105 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 102 000,00 Kč 102 000,00 Kč 154 509,39 Kč 151 %
741 Odbor finanční 392 446 149,00 Kč Navýšení 401 260 398,63 Kč 361 016 439,10 Kč 90 %
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 559 785 838,38 Kč 513 059 823,73 Kč 92 %

Výdaje

ORJ ODPA ORG POL UZ Dodavatel Faktura Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní živnostenský úřad 2 340 000,00 Kč 2 340 000,00 Kč 2 024 533,10 Kč 87 %
11 Návštěvnické centrum 7 423 000,00 Kč Navýšení 7 800 917,00 Kč 6 957 143,66 Kč 89 %
18 Městská policie 19 092 600,00 Kč Navýšení 19 152 279,00 Kč 16 204 479,40 Kč 85 %
19 Odbor organizační 122 844 044,00 Kč Navýšení 127 508 252,00 Kč 106 901 010,00 Kč 84 %
29 ProSenior 9 044 510,00 Kč Navýšení 11 402 510,00 Kč 7 533 865,21 Kč 66 %
35 Odbor životního prostředí 52 211 000,00 Kč Pokles 48 744 490,00 Kč 40 501 432,86 Kč 83 %
37 Odbor bytový 152 549 200,00 Kč Pokles 126 674 441,00 Kč 81 820 814,74 Kč 65 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 970 000,00 Kč 970 000,00 Kč 550 500,00 Kč 57 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 6 860 000,00 Kč Pokles 5 890 000,00 Kč 4 049 209,52 Kč 69 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 52 620 000,00 Kč Pokles 47 283 897,00 Kč 39 088 359,52 Kč 83 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 1 720 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 570 600,65 Kč 33 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 50 057 354,00 Kč Pokles 18 687 354,00 Kč 10 846 997,18 Kč 58 %
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 153 400,00 Kč 11 %
210 Odbor dopravy 6 103 561,00 Kč 6 103 561,00 Kč 5 688 100,75 Kč 93 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 154 000,00 Kč 154 000,00 Kč 3 646,00 Kč 2 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 628 004,00 Kč 592 872,50 Kč 94 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 45 559 000,00 Kč Navýšení 49 313 665,01 Kč 45 367 433,65 Kč 92 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 33 052 000,00 Kč Navýšení 42 019 023,82 Kč 37 800 861,93 Kč 90 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 16 600 000,00 Kč Navýšení 19 313 520,00 Kč 18 558 362,00 Kč 96 %
528 Odbor sociálních věcí 2 585 000,00 Kč Pokles 1 943 000,00 Kč 1 568 943,09 Kč 81 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 5 045 000,00 Kč Navýšení 5 161 000,00 Kč 5 032 533,00 Kč 98 %
741 Odbor finanční 19 215 000,00 Kč Navýšení 100 944 623,55 Kč 34 554 780,02 Kč 34 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 645 554 537,38 Kč 466 369 878,78 Kč 72 %