Pohled podle ORJ 2017

Příjmy

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní živnostenský úřad 18 799 000,00 Kč Navýšení 18 799 000,40 Kč 11 698 259,89 Kč 62 %
11 Návštěvnické centrum 600 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 320 281,28 Kč 40 %
18 Městská policie 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 238 814,85 Kč 37 %
19 Odbor organizační 337 256,00 Kč Navýšení 597 606,00 Kč 2 291 987,30 Kč 384 %
29 ProSenior 1 908 000,00 Kč Pokles 1 900 000,00 Kč 949 619,00 Kč 50 %
35 Odbor životního prostředí 4 062 000,00 Kč Navýšení 4 066 874,00 Kč 1 773 397,50 Kč 44 %
37 Odbor bytový 92 332 201,00 Kč Navýšení 96 631 101,00 Kč 67 384 332,20 Kč 70 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 960 000,00 Kč Navýšení 1 997 250,00 Kč 1 231 450,00 Kč 62 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 339 607,90 Kč 34 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 805 000,00 Kč 805 000,00 Kč 654 883,50 Kč 81 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 2 270 000,00 Kč Navýšení 2 770 000,00 Kč 3 721 654,98 Kč 134 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 377 679,00 Kč 377 679,00 Kč 251 609,21 Kč 67 %
210 Odbor dopravy 6 271 252,00 Kč Navýšení 6 286 252,00 Kč 2 970 921,00 Kč 47 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 3 630 000,00 Kč Navýšení 3 728 500,00 Kč 1 702 743,50 Kč 46 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 1 716 000,00 Kč 1 716 000,00 Kč 1 159 170,00 Kč 68 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 102 000,00 Kč 102 000,00 Kč 56 863,40 Kč 56 %
741 Odbor finanční 392 446 149,00 Kč Navýšení 401 458 770,82 Kč 188 310 465,59 Kč 47 %
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 543 702 453,22 Kč 285 076 061,10 Kč 52 %

Výdaje

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní živnostenský úřad 2 340 000,00 Kč 2 340 000,00 Kč 1 081 013,14 Kč 46 %
11 Návštěvnické centrum 7 423 000,00 Kč Navýšení 7 623 000,00 Kč 2 844 976,30 Kč 37 %
18 Městská policie 19 092 600,00 Kč 19 092 600,00 Kč 8 530 184,69 Kč 45 %
19 Odbor organizační 122 844 044,00 Kč Navýšení 125 194 044,00 Kč 49 530 724,97 Kč 40 %
29 ProSenior 9 044 510,00 Kč Navýšení 10 518 510,00 Kč 3 573 730,66 Kč 34 %
35 Odbor životního prostředí 52 211 000,00 Kč Pokles 48 744 490,00 Kč 17 550 197,85 Kč 36 %
37 Odbor bytový 152 549 200,00 Kč Navýšení 154 349 200,00 Kč 31 980 490,43 Kč 21 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 970 000,00 Kč 970 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 6 860 000,00 Kč 6 860 000,00 Kč 395 415,53 Kč 6 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 52 620 000,00 Kč Pokles 51 110 000,00 Kč 11 206 037,15 Kč 22 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 1 720 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 303 839,60 Kč 18 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 50 057 354,00 Kč Navýšení 51 067 354,00 Kč 4 343 402,60 Kč 9 %
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 40 900,00 Kč 3 %
210 Odbor dopravy 6 103 561,00 Kč 6 103 561,00 Kč 3 047 369,75 Kč 50 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 154 000,00 Kč 154 000,00 Kč 3 646,00 Kč 2 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 45 559 000,00 Kč Navýšení 49 664 813,00 Kč 17 175 080,61 Kč 35 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 33 052 000,00 Kč Navýšení 38 268 350,00 Kč 15 624 118,00 Kč 41 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 16 600 000,00 Kč Navýšení 16 699 120,00 Kč 12 872 868,00 Kč 77 %
528 Odbor sociálních věcí 2 585 000,00 Kč Pokles 2 387 000,00 Kč 267 931,09 Kč 11 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 5 045 000,00 Kč Navýšení 5 151 000,00 Kč 4 652 025,00 Kč 90 %
741 Odbor finanční 19 215 000,00 Kč Navýšení 29 653 208,22 Kč 33 136 640,32 Kč 112 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 629 470 250,22 Kč 218 161 591,69 Kč 35 %