Pohled podle ORJ 2017

Příjmy

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní živnostenský úřad 18 799 000,00 Kč Navýšení 18 799 000,40 Kč 17 405 542,96 Kč 93 %
11 Návštěvnické centrum 600 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 938 301,53 Kč 117 %
18 Městská policie 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 554 692,51 Kč 85 %
19 Odbor organizační 337 256,00 Kč Navýšení 2 505 243,00 Kč 2 581 994,42 Kč 103 %
29 ProSenior 1 908 000,00 Kč Pokles 1 900 000,00 Kč 1 507 074,00 Kč 79 %
35 Odbor životního prostředí 4 062 000,00 Kč Navýšení 4 077 090,00 Kč 3 132 767,00 Kč 77 %
37 Odbor bytový 92 332 201,00 Kč Navýšení 97 225 546,35 Kč 80 089 318,13 Kč 82 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 960 000,00 Kč Navýšení 2 367 250,00 Kč 1 880 860,00 Kč 79 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 050 831,85 Kč 105 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 805 000,00 Kč 805 000,00 Kč 979 518,50 Kč 122 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 2 270 000,00 Kč Navýšení 6 971 000,00 Kč 10 414 415,33 Kč 149 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 377 679,00 Kč 377 679,00 Kč 335 747,89 Kč 89 %
210 Odbor dopravy 6 271 252,00 Kč Navýšení 6 786 252,00 Kč 5 422 481,00 Kč 80 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 3 630 000,00 Kč Navýšení 3 728 500,00 Kč 2 678 324,18 Kč 72 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 1 716 000,00 Kč Navýšení 2 216 000,00 Kč 2 131 070,00 Kč 96 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 102 000,00 Kč 102 000,00 Kč 108 667,95 Kč 107 %
741 Odbor finanční 392 446 149,00 Kč Navýšení 400 222 248,58 Kč 320 259 153,77 Kč 80 %
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 550 549 229,33 Kč 451 490 761,02 Kč 82 %

Výdaje

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní živnostenský úřad 2 340 000,00 Kč 2 340 000,00 Kč 1 946 097,10 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 7 423 000,00 Kč Navýšení 7 637 319,00 Kč 6 346 860,75 Kč 83 %
18 Městská policie 19 092 600,00 Kč Navýšení 19 152 279,00 Kč 14 605 385,80 Kč 76 %
19 Odbor organizační 122 844 044,00 Kč Navýšení 127 508 252,00 Kč 93 757 825,74 Kč 74 %
29 ProSenior 9 044 510,00 Kč Navýšení 10 518 510,00 Kč 6 672 324,68 Kč 63 %
35 Odbor životního prostředí 52 211 000,00 Kč Pokles 48 744 490,00 Kč 32 816 870,06 Kč 67 %
37 Odbor bytový 152 549 200,00 Kč Navýšení 157 234 441,00 Kč 62 181 522,54 Kč 40 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 970 000,00 Kč 970 000,00 Kč 550 500,00 Kč 57 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 6 860 000,00 Kč Pokles 5 890 000,00 Kč 3 916 261,44 Kč 66 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 52 620 000,00 Kč Pokles 47 283 897,00 Kč 27 580 050,16 Kč 58 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 1 720 000,00 Kč Navýšení 11 720 000,00 Kč 384 931,40 Kč 3 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 50 057 354,00 Kč Pokles 19 187 354,00 Kč 9 569 727,73 Kč 50 %
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 40 900,00 Kč 3 %
210 Odbor dopravy 6 103 561,00 Kč 6 103 561,00 Kč 5 286 269,75 Kč 87 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 154 000,00 Kč 154 000,00 Kč 3 646,00 Kč 2 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 26 760,00 Kč 89 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 45 559 000,00 Kč Navýšení 49 952 017,46 Kč 35 326 488,96 Kč 71 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 33 052 000,00 Kč Navýšení 40 061 242,00 Kč 29 645 928,30 Kč 74 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 16 600 000,00 Kč Navýšení 16 699 120,00 Kč 15 446 910,00 Kč 93 %
528 Odbor sociálních věcí 2 585 000,00 Kč Pokles 1 941 000,00 Kč 1 494 365,09 Kč 77 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 5 045 000,00 Kč Navýšení 5 161 000,00 Kč 4 767 058,00 Kč 92 %
741 Odbor finanční 19 215 000,00 Kč Navýšení 56 228 543,87 Kč 35 241 704,71 Kč 63 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 636 317 026,33 Kč 387 608 388,21 Kč 61 %