Pohled přes odvětví 2017

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 375 125 295,00 Kč Navýšení 405 894 693,32 Kč 286 504 203,79 Kč 71 %
0 Bez ODPA 375 125 295,00 Kč Navýšení 405 894 693,32 Kč 286 504 203,79 Kč 71 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 000 090,00 Kč 509 638,00 Kč 25 %
1019 0 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 90,00 Kč 90,00 Kč 100 %
1031 0 Pěstební činnost 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 509 548,00 Kč 25 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 585 000,00 Kč Navýšení 607 264,00 Kč 799 061,78 Kč 132 %
2119 0 Ost.záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0,00 Kč Navýšení 14,00 Kč 58,00 Kč 414 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 696,00 Kč 63 %
0 Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 896,00 Kč 49 %
7500 Blokové pokuty-živnostenský úřad 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 800,00 Kč 72 %
2143 Cestovní ruch 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 522 057,78 Kč 104 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 522 057,78 Kč 104 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 60 000,00 Kč Navýšení 82 250,00 Kč 261 250,00 Kč 318 %
22 Doprava 3 993 965,00 Kč Navýšení 4 003 965,00 Kč 2 603 408,28 Kč 65 %
2212 0 Silnice 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 632 437,00 Kč 97 %
2219 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 38 200,00 Kč 127 %
2221 0 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč 223 965,00 Kč 175 972,00 Kč 79 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 1 756 799,28 Kč 57 %
0 Nezařazeno do akcí 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 1 683 299,28 Kč 54 %
969 Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 73 500,00 Kč - - - -
23 Vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 050 831,85 Kč 105 %
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 050 831,85 Kč 105 %
31 Vzdělávání a školské služby 1,00 Kč Navýšení 359 181,14 Kč 360 681,14 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 89 380,40 Kč 89 380,40 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 22 150,00 Kč 22 150,00 Kč 100 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 56 488,70 Kč 56 488,70 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 10 741,70 Kč 10 741,70 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 269 799,74 Kč 271 299,74 Kč 101 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 244 536,82 Kč 244 536,82 Kč 100 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 25 262,92 Kč 25 262,92 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
3122 Střední odborné školy 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 1 259,81 Kč 1 259,81 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 1 259,81 Kč 1 259,81 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 259,81 Kč 1 259,81 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 000,00 Kč Navýšení 232 200,00 Kč 227 200,00 Kč 98 %
3326 0 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 0 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3399 0 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 930 000,00 Kč Navýšení 5 423 705,97 Kč 3 386 445,32 Kč 62 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 4 930 000,00 Kč Navýšení 5 374 080,40 Kč 3 329 838,85 Kč 62 %
515 Bazén NJ 3 130 000,00 Kč Navýšení 3 574 080,40 Kč 2 458 023,85 Kč 69 %
522 Zimní stadion NJ 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 871 815,00 Kč 48 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 49 625,57 Kč 56 606,47 Kč 114 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 1 293,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 0,00 Kč Navýšení 16 258,67 Kč 18 446,57 Kč 113 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 33 366,90 Kč 33 366,90 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 130 728 835,00 Kč Pokles 112 128 535,00 Kč 76 029 455,98 Kč 68 %
3612 Bytové hospodářství 49 600 000,00 Kč 49 600 000,00 Kč 30 977 923,41 Kč 62 %
518 Odbor bytový ORJ 037 49 600 000,00 Kč 49 600 000,00 Kč 30 977 923,41 Kč 62 %
3613 Nebytové hospodářství 19 292 958,00 Kč Navýšení 23 583 858,00 Kč 15 861 132,70 Kč 67 %
0 Nezařazeno do akcí 96 758,00 Kč Navýšení 4 387 658,00 Kč 4 380 335,00 Kč 100 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 289 795,89 Kč 89 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 279 400,00 Kč 55 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6 650,00 Kč 222 %
4381 Chata Jičínka 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 125 004,00 Kč 74 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 030 000,00 Kč 18 030 000,00 Kč 10 598 008,81 Kč 59 %
7090 Kryté stání Loučka 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 181 939,00 Kč 114 %
3631 0 Veřejné osvětlení 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
3632 0 Pohřebnictví 290 000,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 417 673,00 Kč 113 %
3634 0 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 42 657 677,00 Kč Pokles 19 693 677,00 Kč 9 890 188,87 Kč 50 %
0 Nezařazeno do akcí 42 557 677,00 Kč Pokles 18 992 677,00 Kč 9 154 062,38 Kč 48 %
7080 Věcné břemeno 100 000,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 736 126,49 Kč 105 %
37 Ochrana životního prostředí 1 795 000,00 Kč 1 795 000,00 Kč 1 073 846,50 Kč 60 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 1 052 346,50 Kč 60 %
3762 0 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 21 500,00 Kč 54 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč 0,00 Kč 4 965,50 Kč - - - -
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 465,50 Kč - - - -
4179 0 Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
4183 0 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1 940 000,00 Kč 1 940 000,00 Kč 1 321 575,00 Kč 68 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 1 600,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 908 000,00 Kč 1 908 000,00 Kč 1 295 983,00 Kč 68 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 236 805,00 Kč 79 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 577 838,00 Kč 72 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 13 080,00 Kč 164 %
390 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 468 260,00 Kč 59 %
518 Odbor bytový ORJ 037 8 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 19 383,00 Kč 61 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 683,00 Kč 53 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 700,00 Kč 72 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 4 609,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 640 000,00 Kč 640 000,00 Kč 392 318,00 Kč 61 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 640 000,00 Kč 640 000,00 Kč 392 318,00 Kč 61 %
0 Nezařazeno do akcí 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 337 800,00 Kč 69 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 1 149,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 53 369,00 Kč 36 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 498 500,00 Kč Navýšení 758 850,00 Kč 2 639 553,50 Kč 348 %
6171 Činnost místní správy 498 500,00 Kč Navýšení 758 850,00 Kč 2 639 553,50 Kč 348 %
0 Nezařazeno do akcí 450 000,00 Kč Navýšení 710 350,00 Kč 2 536 078,50 Kč 357 %
106 Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 3 100,00 Kč - - - -
222 Exekuční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč 60 681,00 Kč - - - -
3384 Technologické centrum eGON Centrum 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 17 116,00 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 134,00 Kč 27 %
63 Finanční operace 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 190 327,05 Kč 55 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 190 327,05 Kč 55 %
0 Nezařazeno do akcí 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 190 285,38 Kč 55 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 41,67 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 5 679 941,00 Kč Navýšení 5 809 222,24 Kč -3 487 850,34 Kč -60 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 679 941,00 Kč Navýšení 5 736 644,50 Kč -3 560 428,08 Kč -62 %
0 Nezařazeno do akcí 5 679 941,00 Kč Pokles 4 014 956,22 Kč -5 878 641,90 Kč -146 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 57 047,18 Kč 57 047,18 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 13 163,75 Kč 13 163,75 Kč 100 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 160 747,25 Kč 160 747,25 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 56 703,50 Kč 56 703,50 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 76 858,50 Kč 76 858,50 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 40 497,00 Kč 40 497,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 123 623,00 Kč 123 623,00 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 193 048,10 Kč 1 789 572,15 Kč 150 %
7778 Haléřové vyrovnání 0,00 Kč 0,00 Kč 1,49 Kč - - - -
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 542 935 386,48 Kč 373 611 068,16 Kč 69 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 239 000,00 Kč Navýšení 2 637 490,00 Kč 1 062 155,27 Kč 40 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 258 818,00 Kč 48 %
375 Odbor životního prostředí 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 258 818,00 Kč 48 %
1031 Pěstební činnost 664 000,00 Kč Navýšení 962 490,00 Kč 313 003,00 Kč 33 %
375 Odbor životního prostředí 614 000,00 Kč Navýšení 912 490,00 Kč 313 003,00 Kč 34 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 426 588,00 Kč 55 %
375 Odbor životního prostředí 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 426 588,00 Kč 55 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 63 746,27 Kč 61 %
375 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 63 746,27 Kč 61 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 7 608 000,00 Kč 7 608 000,00 Kč 4 295 268,89 Kč 56 %
2141 Vnitřní obchod 1 133 000,00 Kč 1 133 000,00 Kč 417 199,60 Kč 37 %
0 Nezařazeno do akcí 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 311 150,10 Kč 66 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 25 304,50 Kč 11 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 80 745,00 Kč 18 %
2143 Cestovní ruch 6 225 000,00 Kč 6 225 000,00 Kč 3 877 069,29 Kč 62 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 6 110 000,00 Kč 6 110 000,00 Kč 3 768 047,58 Kč 62 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 252,56 Kč 100 %
8000 Návštěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 769,15 Kč 38 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
22 Doprava 59 033 561,00 Kč Pokles 58 036 561,00 Kč 22 067 743,58 Kč 38 %
2212 Silnice 30 220 000,00 Kč Pokles 28 740 000,00 Kč 13 994 119,55 Kč 49 %
2385 Cyklolávka Novosady 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3385 Lávka u plynáren 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3386 Přechod pro chodce M© Smetanovy sady 0,00 Kč Navýšení 1 125 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 13 170 000,00 Kč Pokles 5 210 000,00 Kč 1 217 134,23 Kč 23 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4386 Přechody pro chodce Tyrąova, Slovanská, gen. Hµaďo 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 68 000,00 Kč 5 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 17 050 000,00 Kč Navýšení 17 880 000,00 Kč 11 826 000,00 Kč 66 %
5386 Přechod pro chodce Suvorovova 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 %
6386 Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 58 000,00 Kč 48 %
7386 Přechod pro chodce Bludovice M© 0,00 Kč Navýšení 815 000,00 Kč 814 985,32 Kč 100 %
8386 Most Bludovice u č.p. 105 0,00 Kč Navýšení 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 Most Loučka V Kútě 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 22 340 000,00 Kč Navýšení 22 823 000,00 Kč 4 292 017,28 Kč 19 %
0 Nezařazeno do akcí 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 105 950,00 Kč 66 %
2384 Laudonovo nádvoří 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 42 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 13 170 000,00 Kč Pokles 4 720 000,00 Kč 1 081 314,35 Kč 23 %
4384 Chodník Kojetín 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
503 Parkoviątě Revoluční SHELL 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
506 Parkoviątě gen. Hµaďo 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
508 Chodník a busové zastávky Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 660 000,00 Kč 630 788,01 Kč 96 %
527 Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 9 000 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5384 Chodník Straník 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5385 Chodník Loučka Na Dráľkách 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6384 Parkoviště MŠ Revoluční 0,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6385 Výletní lokalita Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 91 040,00 Kč 46 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 0,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8385 Cykloopatření Palackého + mobiliář 0,00 Kč Navýšení 3 313 000,00 Kč 2 052 924,92 Kč 62 %
9384 Parkoviątě U Jičínky 0,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 305 000,00 Kč 82 %
9385 Cykloopatření zona 30 Slovanská 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 14 787,00 Kč 7 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 14 787,00 Kč 7 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 226 000,00 Kč Pokles 212 823,00 Kč 45 532,00 Kč 21 %
0 Nezařazeno do akcí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 76 000,00 Kč Pokles 62 823,00 Kč 45 532,00 Kč 72 %
2292 Dopravní obslužnost 6 027 561,00 Kč Navýšení 6 040 738,00 Kč 3 721 287,75 Kč 62 %
384 Odbor dopravy 1 227 561,00 Kč Navýšení 1 240 738,00 Kč 921 287,75 Kč 74 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 58 %
23 Vodní hospodářství 8 485 000,00 Kč Pokles 8 182 000,00 Kč 2 114 174,24 Kč 26 %
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 615 000,00 Kč Pokles 315 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4387 Vodovod Loučka Císařská 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 Vodovod Bludovice Záhumenní 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 7 150 000,00 Kč Pokles 6 847 000,00 Kč 2 063 034,57 Kč 30 %
0 Nezařazeno do akcí 955 000,00 Kč Pokles 652 000,00 Kč 134 865,74 Kč 21 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 6 195 000,00 Kč Pokles 1 995 000,00 Kč 490 334,53 Kč 25 %
7387 Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu 0,00 Kč Navýšení 4 100 000,00 Kč 1 437 834,30 Kč 35 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 14 597,67 Kč 4 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 14 597,67 Kč 4 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 36 542,00 Kč 10 %
375 Odbor životního prostředí 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 36 542,00 Kč 10 %
31 Vzdělávání a školské služby 45 511 000,00 Kč Navýšení 49 440 191,21 Kč 21 190 830,66 Kč 43 %
3111 Předškolní zařízení 10 030 000,00 Kč Navýšení 11 119 983,00 Kč 5 958 419,80 Kč 54 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 100 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 2 796 000,00 Kč Navýšení 3 110 408,00 Kč 2 195 011,33 Kč 71 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 228 972,60 Kč 2 016 916,74 Kč 48 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 569 602,40 Kč 1 535 491,73 Kč 43 %
3113 Základní školy 33 881 000,00 Kč Navýšení 36 715 208,21 Kč 15 201 490,86 Kč 41 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 1 016 382,73 Kč 573 288,61 Kč 56 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 8 877 000,00 Kč Navýšení 9 991 773,00 Kč 5 863 025,25 Kč 59 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 4 619 000,00 Kč Navýšení 5 593 832,00 Kč 3 578 425,75 Kč 64 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 5 911 000,00 Kč 5 911 000,00 Kč 1 985 942,92 Kč 34 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 13 839 000,00 Kč Pokles 13 549 278,21 Kč 2 957 132,33 Kč 22 %
400 Rezerva pro ZŠ 500 000,00 Kč Navýšení 517 942,27 Kč 108 676,00 Kč 21 %
3122 Střední odborné školy 1 600 000,00 Kč Navýšení 1 605 000,00 Kč 30 920,00 Kč 2 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 25 920,00 Kč 2 %
32 Vzdělávání a školské služby 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 027 000,00 Kč 1 013 619,17 Kč 50 %
3233 Střediska volného času 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 027 000,00 Kč 1 013 619,17 Kč 50 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 027 000,00 Kč 1 013 619,17 Kč 50 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 215 400,00 Kč Navýšení 41 835 870,00 Kč 22 672 851,00 Kč 54 %
3311 Divadelní činnost 11 973 000,00 Kč Navýšení 11 983 000,00 Kč 6 848 230,00 Kč 57 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 11 973 000,00 Kč 11 973 000,00 Kč 6 838 230,00 Kč 57 %
3312 Hudební činnost 735 500,00 Kč 735 500,00 Kč 735 500,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 602 600,00 Kč 602 600,00 Kč 602 600,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 132 900,00 Kč 132 900,00 Kč 132 900,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 100 %
3316 Vydavatelská činnost 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 580 000,00 Kč Navýšení 696 000,00 Kč 323 426,00 Kč 46 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 580 000,00 Kč Navýšení 696 000,00 Kč 323 426,00 Kč 46 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 713 000,00 Kč Navýšení 884 120,00 Kč 398 960,00 Kč 45 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 171 120,00 Kč 171 120,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 4 840,00 Kč 1 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 305 000,00 Kč Navýšení 520 000,00 Kč 112 671,00 Kč 22 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 96 800,00 Kč 48 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 871,00 Kč 0 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 030 000,00 Kč 2 030 000,00 Kč 1 334 630,00 Kč 66 %
0 Nezařazeno do akcí 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 334 630,00 Kč 72 %
513 Městský rozhlas 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 19 494 000,00 Kč Navýšení 24 594 350,00 Kč 12 676 789,00 Kč 52 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 19 468 000,00 Kč Navýšení 24 568 350,00 Kč 12 672 789,00 Kč 52 %
502 Osvětová beseda Straník 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 4 000,00 Kč 15 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 285 500,00 Kč 285 500,00 Kč 135 245,00 Kč 47 %
0 Nezařazeno do akcí 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 173,00 Kč 11 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 291,00 Kč 96 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 27 200,00 Kč 27 200,00 Kč 27 200,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 0,00 Kč 0,00 Kč 5 200,00 Kč - - - -
380 Ostatní záležitosti kultury-dary jubilantům 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 13 369,00 Kč 13 %
4380 Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 59 712,00 Kč 54 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 66 826 100,00 Kč Navýšení 68 947 000,00 Kč 30 277 002,46 Kč 44 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 52 718 000,00 Kč Navýšení 53 143 000,00 Kč 16 755 252,96 Kč 32 %
1515 Bazén-rekonstrukce a modernizace 5 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2515 Bazén-modernizace a relax centrum 0,00 Kč Navýšení 27 200 000,00 Kč 86 793,00 Kč 0 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 15 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3515 Bazén-modernizace venkovního bazénu 7 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
515 Bazén NJ 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 11 981 885,00 Kč 67 %
522 Zimní stadion NJ 7 745 000,00 Kč Navýšení 8 170 000,00 Kč 4 686 574,96 Kč 57 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 12 591 900,00 Kč Navýšení 14 092 800,00 Kč 12 319 987,00 Kč 87 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 100 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 4 983 200,00 Kč 4 983 200,00 Kč 4 266 148,00 Kč 86 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 176 100,00 Kč 176 100,00 Kč 164 500,00 Kč 93 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 5 509 000,00 Kč 5 509 000,00 Kč 4 509 000,00 Kč 82 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 73 500,00 Kč 73 500,00 Kč 73 500,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 1 500 900,00 Kč 1 500 900,00 Kč 100 %
410 Tělovýchovná činnost 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 15 839,00 Kč 26 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 318 400,00 Kč 1 318 400,00 Kč 808 962,50 Kč 61 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 100 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 670 000,00 Kč Pokles 590 000,00 Kč 152 944,50 Kč 26 %
509 Dětské hřiątě Bludovice 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 57 618,00 Kč 72 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 300 000,00 Kč 86 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 197 800,00 Kč Navýšení 392 800,00 Kč 392 800,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 55 600,00 Kč 55 600,00 Kč 55 600,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 114 600,00 Kč 114 600,00 Kč 114 600,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 100 %
35 Zdravotnictví 100 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 100 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 148 344 554,00 Kč Navýšení 149 110 942,00 Kč 43 137 114,25 Kč 29 %
3612 Bytové hospodářství 61 315 000,00 Kč Navýšení 62 023 875,00 Kč 16 767 118,12 Kč 27 %
518 Odbor bytový ORJ 037 59 815 000,00 Kč 59 815 000,00 Kč 16 006 256,24 Kč 27 %
7518 Dům sester 1 500 000,00 Kč Navýšení 2 208 875,00 Kč 760 861,88 Kč 34 %
3613 Nebytové hospodářství 65 442 200,00 Kč Pokles 46 810 066,00 Kč 9 516 117,93 Kč 20 %
0 Nezařazeno do akcí 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 6 858 200,00 Kč 6 858 200,00 Kč 2 773 468,58 Kč 40 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 25 570 000,00 Kč Pokles 1 750 000,00 Kč 180 655,10 Kč 10 %
511 Kompostárna 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
512 Poledník Z© Jubilejní 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 3 300,00 Kč 3 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 700 000,00 Kč 64 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 910 000,00 Kč Navýšení 17 910 000,00 Kč 5 010 348,80 Kč 28 %
524 Energetické úspory budov M© Jubilejní 0,00 Kč Navýšení 2 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
529 Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 0,00 Kč Navýšení 4 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6382 Psí útulek 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
71 RUSTY/S-vzájemný zápočet pohledávek a závazků 0,00 Kč Navýšení 867 866,00 Kč 433 932,95 Kč 50 %
8382 Revitalizace skládky Kojetín 0,00 Kč Navýšení 4 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Hückelovy vily 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 414 412,50 Kč 6 %
3631 Veřejné osvětlení 12 560 000,00 Kč 12 560 000,00 Kč 6 292 347,80 Kč 50 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 9 160 000,00 Kč Pokles 5 400 000,00 Kč 2 325 455,00 Kč 43 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 2 280 000,00 Kč 67 %
530 Veřejné osvětlení Bludovice 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 13 915,00 Kč 23 %
531 Veřejné osvětlení Divadelní 0,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 1 391 415,80 Kč 82 %
532 Veřejné osvětlení Revoluční 0,00 Kč Navýšení 1 200 000,00 Kč 41 579,00 Kč 3 %
533 Veřejné osvětlení Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 361 351,00 Kč 69 575,00 Kč 19 %
534 Veřejné osvětlení Beskydská 0,00 Kč Navýšení 54 599,00 Kč 54 599,00 Kč 100 %
535 Veřejné osvětlení Luční 0,00 Kč Navýšení 61 710,00 Kč 61 710,00 Kč 100 %
536 Veřejné osvětlení Kojetín Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 22 340,00 Kč 17 440,00 Kč 78 %
537 Veřejné osvětlení U Zahrad, Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 36 659,00 Kč 12 %
3632 Pohřebnictví 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 1 315 716,00 Kč 58 %
0 Nezařazeno do akcí 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 47 716,00 Kč 37 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 268 000,00 Kč 67 %
518 Odbor bytový ORJ 037 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 78 045,00 Kč 4 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
538 Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 78 045,00 Kč 5 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 800 000,00 Kč Navýšení 8 473 585,00 Kč 7 734 085,00 Kč 91 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 %
111 Plynofikace Kojetín 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 60 500,00 Kč 12 %
3635 Územní plánování 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 549 500,00 Kč 76 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 549 500,00 Kč 76 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 847 354,00 Kč Navýšení 13 863 416,00 Kč 883 211,40 Kč 6 %
0 Nezařazeno do akcí 400 000,00 Kč Navýšení 406 062,00 Kč 82 030,00 Kč 20 %
2 Odbor majetku, rozvoje a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 8 500,00 Kč 4 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 727 354,00 Kč 727 354,00 Kč 459 571,00 Kč 63 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 010 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 1 520 000,00 Kč Navýšení 11 520 000,00 Kč 333 110,40 Kč 3 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 610 000,00 Kč 610 000,00 Kč 973,00 Kč 0 %
1050 Veřejná podpora-estetizace I. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 973,00 Kč 10 %
37 Ochrana životního prostředí 50 402 000,00 Kč Pokles 46 587 000,00 Kč 23 521 298,83 Kč 50 %
3713 Změny technologií vytápění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 %
3716 Monitoring ochrany ovzduší 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 120 589,10 Kč 55 %
375 Odbor životního prostředí 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 120 589,10 Kč 55 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 66 720,00 Kč 67 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 66 720,00 Kč 67 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 200 000,00 Kč Pokles 21 035 000,00 Kč 12 289 757,00 Kč 58 %
375 Odbor životního prostředí 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 188 094,00 Kč 24 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 24 430 000,00 Kč Pokles 20 265 000,00 Kč 12 101 663,00 Kč 60 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 18 876,00 Kč 29 %
375 Odbor životního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 18 876,00 Kč 29 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 19 500,00 Kč 13 %
375 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 19 500,00 Kč 13 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 715 000,00 Kč Navýšení 24 015 000,00 Kč 10 886 812,73 Kč 45 %
375 Odbor životního prostředí 6 065 000,00 Kč 6 065 000,00 Kč 1 486 812,73 Kč 25 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 17 650 000,00 Kč Navýšení 17 950 000,00 Kč 9 400 000,00 Kč 52 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 78 144,00 Kč 52 %
375 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 78 144,00 Kč 52 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 198 300,00 Kč Navýšení 284 300,00 Kč 283 800,00 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 198 300,00 Kč Navýšení 284 300,00 Kč 283 800,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 17 971 735,00 Kč Navýšení 20 173 735,00 Kč 9 121 018,22 Kč 45 %
4312 Odborné sociální poradenství 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 168 000,00 Kč 168 000,00 Kč 47 776,00 Kč 28 %
0 Nezařazeno do akcí 168 000,00 Kč Pokles 167 779,00 Kč 45 420,00 Kč 27 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 2 356,00 Kč 1066 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 528 000,00 Kč Pokles 436 000,00 Kč 85 980,00 Kč 20 %
4341 0 Sociál.pomoc os. v hmot.nouzi a obč.soc.nepřizp. 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4344 Sociální rehabilitace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 357 900,00 Kč 357 900,00 Kč 91 900,00 Kč 26 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 57 900,00 Kč 57 900,00 Kč 57 900,00 Kč 100 %
439 Komunitní plánování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 34 000,00 Kč 11 %
4350 Domovy pro seniory 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 9 349 510,00 Kč Navýšení 10 823 510,00 Kč 4 811 514,88 Kč 44 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 100 %
1390 ProSenior-obědy 0,00 Kč 0,00 Kč 4 090,00 Kč - - - -
1391 ProSenior-Denní stacionář 460 860,00 Kč Navýšení 570 860,00 Kč 225 388,00 Kč 39 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 248 800,00 Kč 435 160,30 Kč 35 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2 747 000,00 Kč Navýšení 3 296 000,00 Kč 1 048 015,00 Kč 32 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 601 250,00 Kč Navýšení 693 250,00 Kč 338 120,00 Kč 49 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2 050 200,00 Kč Navýšení 2 386 200,00 Kč 1 523 425,00 Kč 64 %
390 ProSenior 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 309 400,00 Kč 934 464,95 Kč 40 %
518 Odbor bytový ORJ 037 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 845,63 Kč 23 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 537,00 Kč 29 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 469,00 Kč 23 %
4354 Chráněné bydlení 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 661 000,00 Kč 661 000,00 Kč 661 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 641 000,00 Kč 641 000,00 Kč 641 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 4 174 650,00 Kč Navýšení 4 974 650,00 Kč 1 018 422,25 Kč 20 %
0 Nezařazeno do akcí 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 100 %
392 Azylový dům NJ 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 15 772,25 Kč 11 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 2 200 000,00 Kč Navýšení 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 487 500,00 Kč 487 500,00 Kč 212 257,09 Kč 44 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 %
2383 Klub seniorů Straník 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 23 382,00 Kč 45 %
3383 Klub seniorů Loučka 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 27 202,00 Kč 43 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 77 173,09 Kč 27 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 16 993,00 Kč 170 %
0 Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 993,00 Kč 20 %
2700 Nesvéprávní občané-provozní záloha 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
52 Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč 281 000,00 Kč 26 512,68 Kč 9 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 26 512,68 Kč 35 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 092 600,00 Kč 19 092 600,00 Kč 10 355 408,23 Kč 54 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 092 600,00 Kč 19 092 600,00 Kč 10 355 408,23 Kč 54 %
406 Městská policie 18 987 600,00 Kč 18 987 600,00 Kč 10 296 264,73 Kč 54 %
7406 Městská policie-mobily 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 49 144,50 Kč 58 %
8406 Městská policie-pevná linka 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 9 999,00 Kč 50 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 605 100,00 Kč Navýšení 1 609 561,00 Kč 28 244,00 Kč 2 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 28 244,00 Kč 35 %
388 Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 28 244,00 Kč 35 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 120 003 944,00 Kč Navýšení 123 861 373,00 Kč 62 743 212,32 Kč 51 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 4 988 400,00 Kč 4 988 400,00 Kč 2 862 655,00 Kč 57 %
6171 Činnost místní správy 115 015 544,00 Kč Navýšení 118 872 973,00 Kč 59 880 557,32 Kč 50 %
0 Nezařazeno do akcí 3 697 950,00 Kč Navýšení 3 748 084,50 Kč 1 906 077,00 Kč 51 %
1010 Členství města ve svazech a sdruženích 200 000,00 Kč Pokles 149 865,50 Kč 128 186,00 Kč 86 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 480 760,00 Kč 5 480 760,00 Kč 3 231 332,18 Kč 59 %
1386 Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 0,00 Kč Navýšení 7 590 000,00 Kč 981 646,00 Kč 13 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 1 248 844,34 Kč 28 %
381 Odbor organizační 100 047 160,00 Kč Pokles 96 055 907,00 Kč 51 339 175,10 Kč 53 %
4381 Chata Jičínka 262 000,00 Kč Navýšení 427 000,00 Kč 232 244,18 Kč 54 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 93 682,00 Kč 93 682,00 Kč 100 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 676 000,00 Kč 676 000,00 Kč 606 556,40 Kč 90 %
7381 Odbor organizační-mobily 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 87 150,15 Kč 58 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 25 663,97 Kč 32 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 221 748,80 Kč 43 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 221 748,80 Kč 43 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 221 748,80 Kč 43 %
63 Finanční operace 13 658 000,00 Kč Navýšení 27 891 550,00 Kč 25 264 686,37 Kč 91 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 210 864,37 Kč 60 %
0 Nezařazeno do akcí 350 000,00 Kč Pokles 330 000,00 Kč 206 953,47 Kč 63 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 3 910,90 Kč 20 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 308 000,00 Kč 1 308 000,00 Kč 311 447,00 Kč 24 %
0 Nezařazeno do akcí 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 306 727,00 Kč 24 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 720,00 Kč 59 %
6399 0 Ostatní finanční operace 12 000 000,00 Kč Navýšení 26 233 550,00 Kč 24 742 375,00 Kč 94 %
64 Ostatní činnosti 7 820 975,00 Kč Pokles 477 010,27 Kč 292 756,29 Kč 61 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 164 699,79 Kč 101 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 7 820 975,00 Kč Pokles 313 810,48 Kč 128 056,50 Kč 41 %
0 Nezařazeno do akcí 5 200 000,00 Kč Pokles -496 399,02 Kč 77 922,00 Kč -16 %
1010 Členství města ve svazech a sdruženích 0,00 Kč Navýšení 50 134,50 Kč 50 134,50 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 26 300,00 Kč 26 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 222 175,00 Kč 222 175,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 100 000,00 Kč Pokles 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 7 400,00 Kč 7 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 89 900,00 Kč Pokles 71 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1 009 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 23 900,00 Kč Pokles 18 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 491 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 23 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 44 100,00 Kč Pokles 17 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 289 000,00 Kč Pokles 284 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 628 703 183,48 Kč 279 794 445,26 Kč 45 %