Pohled přes odvětví 2017

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 375 125 295,00 Kč Navýšení 416 289 829,51 Kč 388 896 859,77 Kč 93 %
0 Bez ODPA 375 125 295,00 Kč Navýšení 416 289 829,51 Kč 388 896 859,77 Kč 93 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 000 090,00 Kč 1 361 732,00 Kč 68 %
1019 0 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 90,00 Kč 360,00 Kč 400 %
1031 0 Pěstební činnost 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 361 372,00 Kč 68 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 585 000,00 Kč Navýšení 877 264,00 Kč 1 184 052,57 Kč 135 %
2119 0 Ost.záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0,00 Kč Navýšení 14,00 Kč 58,00 Kč 414 %
2122 0 Sběr a zpracování druhotných surovin 0,00 Kč 0,00 Kč 4 013,00 Kč - - - -
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 94 263,00 Kč 377 %
0 Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 710,00 Kč 107 %
290 290 0,00 Kč 0,00 Kč -16 417,00 Kč - - - -
292 292 0,00 Kč 0,00 Kč 86 970,00 Kč - - - -
7500 Blokové pokuty-živnostenský úřad 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 000,00 Kč 87 %
2143 Cestovní ruch 500 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 808 628,57 Kč 135 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 500 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 808 628,57 Kč 135 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 60 000,00 Kč Navýšení 252 250,00 Kč 277 090,00 Kč 110 %
0 Nezařazeno do akcí 60 000,00 Kč Navýšení 252 250,00 Kč 276 890,00 Kč 110 %
7111 Poplatky za kopírování 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
22 Doprava 3 993 965,00 Kč Navýšení 4 003 965,00 Kč 3 482 756,96 Kč 87 %
2212 0 Silnice 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 633 776,00 Kč 98 %
2219 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 38 200,00 Kč 127 %
2221 0 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč 223 965,00 Kč 263 958,00 Kč 118 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 2 546 822,96 Kč 82 %
0 Nezařazeno do akcí 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 2 460 222,96 Kč 79 %
969 Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 86 600,00 Kč - - - -
23 Vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 220 635,80 Kč 123 %
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 220 635,80 Kč 123 %
31 Vzdělávání a školské služby 1,00 Kč Navýšení 23 651,00 Kč 360 681,14 Kč 1525 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 22 150,00 Kč 89 380,40 Kč 404 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 22 150,00 Kč 22 150,00 Kč 100 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 56 488,70 Kč - - - -
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 10 741,70 Kč - - - -
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 271 299,74 Kč 18087 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 244 536,82 Kč - - - -
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 25 262,92 Kč - - - -
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
3122 Střední odborné školy 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč 0,00 Kč 1 259,81 Kč - - - -
3233 Střediska volného času 0,00 Kč 0,00 Kč 1 259,81 Kč - - - -
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 1 259,81 Kč - - - -
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 000,00 Kč Navýšení 232 200,00 Kč 232 200,00 Kč 100 %
3326 0 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
3392 0 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3399 0 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 930 000,00 Kč Navýšení 5 423 705,97 Kč 4 650 194,61 Kč 86 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 4 930 000,00 Kč Navýšení 5 374 080,40 Kč 4 333 985,14 Kč 81 %
515 Bazén NJ 3 130 000,00 Kč Navýšení 3 574 080,40 Kč 2 929 492,85 Kč 82 %
522 Zimní stadion NJ 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 404 492,29 Kč 78 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 49 625,57 Kč 56 606,47 Kč 114 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 1 293,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 0,00 Kč Navýšení 16 258,67 Kč 18 446,57 Kč 113 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 33 366,90 Kč 33 366,90 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 Kč 0,00 Kč 259 603,00 Kč - - - -
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 259 603,00 Kč - - - -
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 130 728 835,00 Kč Pokles 116 894 367,41 Kč 98 608 663,07 Kč 84 %
3612 Bytové hospodářství 49 600 000,00 Kč Navýšení 50 114 445,35 Kč 47 262 515,43 Kč 94 %
518 Odbor bytový ORJ 037 49 600 000,00 Kč Navýšení 50 114 445,35 Kč 47 262 515,43 Kč 94 %
3613 Nebytové hospodářství 19 292 958,00 Kč Navýšení 23 583 858,00 Kč 21 289 445,10 Kč 90 %
0 Nezařazeno do akcí 96 758,00 Kč Navýšení 4 387 658,00 Kč 4 632 372,42 Kč 106 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 377 252,97 Kč 116 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 515 100,00 Kč 101 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 9 450,00 Kč 315 %
4381 Chata Jičínka 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 173 460,00 Kč 102 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 030 000,00 Kč 18 030 000,00 Kč 15 367 539,71 Kč 85 %
7090 Kryté stání Loučka 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 214 270,00 Kč 134 %
3631 0 Veřejné osvětlení 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
3632 0 Pohřebnictví 290 000,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 621 118,45 Kč 168 %
3634 0 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 42 657 677,00 Kč Pokles 23 945 064,06 Kč 10 553 046,09 Kč 44 %
0 Nezařazeno do akcí 42 557 677,00 Kč Pokles 23 244 064,06 Kč 9 645 533,99 Kč 41 %
7080 Věcné břemeno 100 000,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 907 512,10 Kč 129 %
37 Ochrana životního prostředí 1 795 000,00 Kč 1 795 000,00 Kč 1 620 804,00 Kč 90 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 1 598 304,00 Kč 91 %
3762 0 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 500,00 Kč 56 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč 0,00 Kč 8 196,94 Kč - - - -
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 6 196,94 Kč - - - -
4179 0 Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
4183 0 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1 940 000,00 Kč 1 940 000,00 Kč 1 915 852,00 Kč 99 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 908 000,00 Kč 1 908 000,00 Kč 1 883 533,00 Kč 99 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 341 042,00 Kč 114 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 827 610,00 Kč 103 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 16 690,00 Kč 209 %
390 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 698 191,00 Kč 87 %
518 Odbor bytový ORJ 037 8 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 25 530,00 Kč 80 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 530,00 Kč 73 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 11 000,00 Kč 92 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 5 989,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 640 000,00 Kč 640 000,00 Kč 753 027,00 Kč 118 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 640 000,00 Kč 640 000,00 Kč 753 027,00 Kč 118 %
0 Nezařazeno do akcí 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 619 700,00 Kč 126 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 2 162,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 131 165,00 Kč 87 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 498 500,00 Kč Navýšení 2 666 487,00 Kč 2 749 121,81 Kč 103 %
6141 ÚO vnitřní st.spr. a jejich dislok.pracov. 0,00 Kč 0,00 Kč -102 050,00 Kč - - - -
292 292 0,00 Kč 0,00 Kč -102 050,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 498 500,00 Kč Navýšení 2 666 487,00 Kč 2 851 171,81 Kč 107 %
0 Nezařazeno do akcí 450 000,00 Kč Navýšení 2 617 987,00 Kč 2 728 714,81 Kč 104 %
106 Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 3 100,00 Kč - - - -
222 Exekuční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč 77 620,00 Kč - - - -
3384 Technologické centrum eGON Centrum 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 19 052,00 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 241,00 Kč 48 %
63 Finanční operace 345 000,00 Kč Pokles 193 636,25 Kč 191 402,32 Kč 99 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 345 000,00 Kč Pokles 193 636,25 Kč 191 402,32 Kč 99 %
0 Nezařazeno do akcí 345 000,00 Kč Pokles 193 636,25 Kč 191 214,11 Kč 99 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 188,21 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 5 679 941,00 Kč Navýšení 5 809 222,24 Kč 5 818 236,93 Kč 100 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 679 941,00 Kč Navýšení 5 736 644,50 Kč 5 745 659,19 Kč 100 %
0 Nezařazeno do akcí 5 679 941,00 Kč Pokles 4 014 956,22 Kč 9 012,47 Kč 0 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 406 232,00 Kč - - - -
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 57 047,18 Kč 228 188,73 Kč 400 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 13 163,75 Kč 52 655,00 Kč 400 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 160 747,25 Kč 642 989,00 Kč 400 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 402 309,00 Kč - - - -
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 56 703,50 Kč 283 517,50 Kč 500 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 76 858,50 Kč 307 434,00 Kč 400 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 40 497,00 Kč 161 988,00 Kč 400 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 370 743,00 Kč - - - -
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 123 623,00 Kč 494 492,00 Kč 400 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 193 048,10 Kč 2 386 096,20 Kč 200 %
7778 Haléřové vyrovnání 0,00 Kč 0,00 Kč 2,29 Kč - - - -
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 559 785 838,38 Kč 513 059 823,73 Kč 92 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 239 000,00 Kč Navýšení 2 637 490,00 Kč 1 530 082,27 Kč 58 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 375 580,00 Kč 70 %
375 Odbor životního prostředí 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 375 580,00 Kč 70 %
1031 Pěstební činnost 664 000,00 Kč Navýšení 962 490,00 Kč 428 729,00 Kč 45 %
375 Odbor životního prostředí 614 000,00 Kč Navýšení 912 490,00 Kč 397 468,00 Kč 44 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 629 366,00 Kč 81 %
375 Odbor životního prostředí 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 629 366,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 96 407,27 Kč 92 %
375 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 96 407,27 Kč 92 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 7 608 000,00 Kč Navýšení 7 785 917,00 Kč 6 556 483,33 Kč 84 %
2141 Vnitřní obchod 1 133 000,00 Kč 1 133 000,00 Kč 595 204,60 Kč 53 %
0 Nezařazeno do akcí 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 363 474,10 Kč 77 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 52 431,50 Kč 24 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 179 299,00 Kč 41 %
2143 Cestovní ruch 6 225 000,00 Kč Navýšení 6 402 917,00 Kč 5 960 278,73 Kč 93 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 6 110 000,00 Kč Navýšení 6 287 917,00 Kč 5 861 526,22 Kč 93 %
1104 Značení orien.a info.zařízení tur.atraktivity 0,00 Kč 0,00 Kč 998,00 Kč - - - -
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 91 831,56 Kč 87 %
8000 Návštěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 922,95 Kč 59 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
22 Doprava 59 033 561,00 Kč Pokles 53 697 458,00 Kč 44 902 410,27 Kč 84 %
2212 Silnice 30 220 000,00 Kč Pokles 28 140 000,00 Kč 24 029 672,47 Kč 85 %
2385 Cyklolávka Novosady 0,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2389 2389 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3385 Lávka u plynáren 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 65 000,00 Kč 39 %
3386 Přechod pro chodce M© Smetanovy sady 0,00 Kč Navýšení 1 148 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 13 170 000,00 Kč Pokles 5 735 000,00 Kč 5 073 939,75 Kč 88 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 50 747,40 Kč 34 %
4386 Přechody pro chodce Tyrąova, Slovanská, gen. Hµaďo 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 68 000,00 Kč 5 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 17 050 000,00 Kč Navýšení 17 880 000,00 Kč 17 856 000,00 Kč 100 %
5386 Přechod pro chodce Suvorovova 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 %
6386 Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 58 000,00 Kč 48 %
7386 Přechod pro chodce Bludovice M© 0,00 Kč Navýšení 815 000,00 Kč 814 985,32 Kč 100 %
8386 Most Bludovice u č.p. 105 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 22 340 000,00 Kč Pokles 19 083 897,00 Kč 15 136 146,05 Kč 79 %
0 Nezařazeno do akcí 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 105 950,00 Kč 66 %
2384 Laudonovo nádvoří 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 42 %
2385 Cyklolávka Novosady 0,00 Kč Pokles -190 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 10 000,00 Kč Navýšení 17 545,00 Kč 17 545,00 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 13 170 000,00 Kč Pokles 4 720 000,00 Kč 4 334 203,58 Kč 92 %
503 Parkoviątě Revoluční SHELL 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 46 000,00 Kč 77 %
506 Parkoviątě gen. Hµaďo 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
508 Chodník a busové zastávky Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 652 455,00 Kč 630 788,01 Kč 97 %
527 Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 9 000 000,00 Kč Pokles 6 675 897,00 Kč 5 864 051,18 Kč 88 %
5384 Chodník Straník 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5385 Chodník Loučka Na Dráľkách 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6384 Parkoviště MŠ Revoluční 0,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 749 923,33 Kč 94 %
6385 Výletní lokalita Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 198 222,00 Kč 99 %
8385 Cykloopatření Palackého + mobiliář 0,00 Kč Navýšení 3 313 000,00 Kč 2 859 462,95 Kč 86 %
9384 Parkoviątě U Jičínky 0,00 Kč Navýšení 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 100 %
9385 Cykloopatření zona 30 Slovanská 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 28 491,00 Kč 13 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 28 491,00 Kč 13 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 226 000,00 Kč Pokles 212 823,00 Kč 47 363,00 Kč 22 %
0 Nezařazeno do akcí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 76 000,00 Kč Pokles 62 823,00 Kč 47 363,00 Kč 75 %
2292 Dopravní obslužnost 6 027 561,00 Kč Navýšení 6 040 738,00 Kč 5 660 737,75 Kč 94 %
384 Odbor dopravy 1 227 561,00 Kč Navýšení 1 240 738,00 Kč 1 240 737,75 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 4 420 000,00 Kč 92 %
23 Vodní hospodářství 8 485 000,00 Kč Pokles 7 212 000,00 Kč 4 290 902,74 Kč 59 %
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč Pokles -355 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 615 000,00 Kč Pokles 315 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 Vodovod Bludovice Záhumenní 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7387 Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu 0,00 Kč Pokles -700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 7 150 000,00 Kč Pokles 6 847 000,00 Kč 4 110 078,33 Kč 60 %
0 Nezařazeno do akcí 955 000,00 Kč Pokles 652 000,00 Kč 201 731,22 Kč 31 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 6 195 000,00 Kč Pokles 1 995 000,00 Kč 838 800,11 Kč 42 %
7387 Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu 0,00 Kč Navýšení 4 100 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 75 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 140 862,41 Kč 40 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 140 862,41 Kč 40 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
375 Odbor životního prostředí 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
31 Vzdělávání a školské služby 45 511 000,00 Kč Navýšení 49 192 264,82 Kč 45 694 543,48 Kč 93 %
3111 Předškolní zařízení 10 030 000,00 Kč Navýšení 10 795 627,60 Kč 9 796 181,02 Kč 91 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 100 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 2 796 000,00 Kč Navýšení 2 853 919,30 Kč 2 910 408,00 Kč 102 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 326 758,60 Kč 3 770 398,97 Kč 87 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 403 949,70 Kč 2 904 374,05 Kč 85 %
3113 Základní školy 33 881 000,00 Kč Navýšení 36 791 637,22 Kč 34 389 793,38 Kč 93 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 135 000,00 Kč Navýšení 148 340,00 Kč 148 340,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 1 306 132,73 Kč 929 061,56 Kč 71 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 8 877 000,00 Kč Navýšení 9 436 069,33 Kč 9 247 317,72 Kč 98 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 4 619 000,00 Kč Navýšení 5 366 569,08 Kč 4 805 350,75 Kč 90 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 5 911 000,00 Kč Pokles 5 590 000,00 Kč 5 191 987,08 Kč 93 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 13 839 000,00 Kč Navýšení 14 426 583,81 Kč 13 838 591,52 Kč 96 %
400 Rezerva pro ZŠ 500 000,00 Kč Navýšení 517 942,27 Kč 229 144,75 Kč 44 %
3122 Střední odborné školy 1 600 000,00 Kč Navýšení 1 605 000,00 Kč 1 508 569,08 Kč 94 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 503 569,08 Kč 94 %
32 Vzdělávání a školské služby 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 1 524 960,25 Kč 75 %
3233 Střediska volného času 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 1 524 960,25 Kč 75 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 1 524 960,25 Kč 75 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 215 400,00 Kč Navýšení 45 506 543,82 Kč 40 978 422,93 Kč 90 %
3311 Divadelní činnost 11 973 000,00 Kč Navýšení 11 979 964,00 Kč 11 141 739,63 Kč 93 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 11 973 000,00 Kč Pokles 11 969 964,00 Kč 11 131 739,63 Kč 93 %
3312 Hudební činnost 735 500,00 Kč 735 500,00 Kč 735 500,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 602 600,00 Kč 602 600,00 Kč 602 600,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 132 900,00 Kč 132 900,00 Kč 132 900,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 100 %
3316 Vydavatelská činnost 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 702,00 Kč 96 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 702,00 Kč 96 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 534 377,00 Kč 73 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 534 377,00 Kč 73 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 713 000,00 Kč Navýšení 995 120,00 Kč 625 638,30 Kč 63 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 171 120,00 Kč 171 120,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 490 000,00 Kč Navýšení 601 000,00 Kč 231 518,30 Kč 39 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 305 000,00 Kč Navýšení 520 000,00 Kč 414 317,38 Kč 80 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 199 328,38 Kč 65 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 030 000,00 Kč Pokles 1 950 000,00 Kč 1 658 668,00 Kč 85 %
0 Nezařazeno do akcí 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 658 668,00 Kč 90 %
513 Městský rozhlas 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 19 494 000,00 Kč Navýšení 28 237 059,82 Kč 25 600 955,62 Kč 91 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 19 468 000,00 Kč Navýšení 28 211 059,82 Kč 25 578 994,62 Kč 91 %
502 Osvětová beseda Straník 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 21 961,00 Kč 84 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 285 500,00 Kč Pokles 250 500,00 Kč 160 125,00 Kč 64 %
0 Nezařazeno do akcí 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 391,00 Kč 12 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 291,00 Kč 96 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 27 200,00 Kč 27 200,00 Kč 27 200,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
380 Ostatní záležitosti kultury-dary jubilantům 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 30 080,00 Kč 40 %
4380 Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků 110 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 72 863,00 Kč 73 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 66 826 100,00 Kč Navýšení 71 641 400,00 Kč 51 722 276,97 Kč 72 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 52 718 000,00 Kč Navýšení 53 143 000,00 Kč 34 158 693,14 Kč 64 %
1515 Bazén-rekonstrukce a modernizace 5 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2515 Bazén-modernizace a relax centrum 0,00 Kč Navýšení 27 200 000,00 Kč 9 169 304,50 Kč 34 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 15 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3515 Bazén-modernizace venkovního bazénu 7 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
515 Bazén NJ 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 17 656 710,95 Kč 99 %
522 Zimní stadion NJ 7 745 000,00 Kč Navýšení 8 170 000,00 Kč 7 332 677,69 Kč 90 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 12 591 900,00 Kč Navýšení 16 697 200,00 Kč 16 141 439,00 Kč 97 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 100 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 4 983 200,00 Kč 4 983 200,00 Kč 4 983 200,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 176 100,00 Kč 176 100,00 Kč 164 500,00 Kč 93 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 5 509 000,00 Kč 5 509 000,00 Kč 5 509 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 73 500,00 Kč 73 500,00 Kč 73 500,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 4 105 300,00 Kč 3 605 300,00 Kč 88 %
410 Tělovýchovná činnost 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 15 839,00 Kč 26 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 318 400,00 Kč 1 318 400,00 Kč 1 009 344,83 Kč 77 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 100 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 670 000,00 Kč Pokles 612 382,00 Kč 303 326,83 Kč 50 %
509 Dětské hřiątě Bludovice 0,00 Kč Navýšení 57 618,00 Kč 57 618,00 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 197 800,00 Kč Navýšení 482 800,00 Kč 412 800,00 Kč 86 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 55 600,00 Kč 55 600,00 Kč 55 600,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 114 600,00 Kč 114 600,00 Kč 114 600,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 285 000,00 Kč 215 000,00 Kč 75 %
35 Zdravotnictví 100 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 105 000,00 Kč 52 %
3543 Pomoc zdravotně postiženým 0,00 Kč Navýšení 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3545 Programy paliativní péče 100 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 148 344 554,00 Kč Pokles 100 189 442,00 Kč 65 240 556,37 Kč 65 %
3612 Bytové hospodářství 61 315 000,00 Kč Pokles 39 021 875,00 Kč 25 779 809,86 Kč 66 %
518 Odbor bytový ORJ 037 59 815 000,00 Kč Pokles 36 813 000,00 Kč 25 018 947,98 Kč 68 %
7518 Dům sester 1 500 000,00 Kč Navýšení 2 208 875,00 Kč 760 861,88 Kč 34 %
3613 Nebytové hospodářství 65 442 200,00 Kč Pokles 31 210 066,00 Kč 18 394 031,21 Kč 59 %
0 Nezařazeno do akcí 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 6 858 200,00 Kč 6 858 200,00 Kč 5 555 448,68 Kč 81 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 25 570 000,00 Kč Pokles 1 210 000,00 Kč 366 265,10 Kč 30 %
511 Kompostárna 0,00 Kč Navýšení 647 000,00 Kč 4 961,00 Kč 1 %
512 Poledník Z© Jubilejní 0,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 3 300,00 Kč 14 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 910 000,00 Kč Navýšení 17 910 000,00 Kč 10 248 716,88 Kč 57 %
6382 Psí útulek 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 139 375,10 Kč 100 %
71 RUSTY/S-vzájemný zápočet pohledávek a závazků 0,00 Kč Navýšení 867 866,00 Kč 433 932,95 Kč 50 %
7518 Dům sester 0,00 Kč Pokles -600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8382 Revitalizace skládky Kojetín 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Hückelovy vily 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 542 031,50 Kč 18 %
3631 Veřejné osvětlení 12 560 000,00 Kč Pokles 11 760 000,00 Kč 8 339 587,80 Kč 71 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 9 160 000,00 Kč Pokles 4 600 000,00 Kč 3 231 145,00 Kč 70 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 100 %
530 Veřejné osvětlení Bludovice 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 13 915,00 Kč 23 %
531 Veřejné osvětlení Divadelní 0,00 Kč Navýšení 1 391 415,80 Kč 1 391 415,80 Kč 100 %
532 Veřejné osvětlení Revoluční 0,00 Kč Navýšení 460 000,00 Kč 47 629,00 Kč 10 %
533 Veřejné osvětlení Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 69 575,00 Kč 69 575,00 Kč 100 %
534 Veřejné osvětlení Beskydská 0,00 Kč Navýšení 543 183,20 Kč 54 599,00 Kč 10 %
535 Veřejné osvětlení Luční 0,00 Kč Navýšení 801 710,00 Kč 64 710,00 Kč 8 %
536 Veřejné osvětlení Kojetín Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 134 116,00 Kč 17 440,00 Kč 13 %
537 Veřejné osvětlení U Zahrad, Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 49 159,00 Kč 16 %
3632 Pohřebnictví 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 2 047 939,50 Kč 91 %
0 Nezařazeno do akcí 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 88 105,00 Kč 68 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 287 680,35 Kč 16 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
538 Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 180 795,00 Kč 12 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 106 885,35 Kč 36 %
3634 Lokální zásobování teplem 800 000,00 Kč Navýšení 8 954 085,00 Kč 8 162 425,00 Kč 91 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 %
111 Plynofikace Kojetín 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 500 000,00 Kč Navýšení 980 500,00 Kč 488 840,00 Kč 50 %
3635 Územní plánování 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 549 500,00 Kč 76 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 549 500,00 Kč 76 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 847 354,00 Kč Navýšení 3 863 416,00 Kč 1 678 609,65 Kč 43 %
0 Nezařazeno do akcí 400 000,00 Kč Navýšení 406 062,00 Kč 113 126,00 Kč 28 %
2 Odbor majetku, rozvoje a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 124 050,00 Kč 62 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 727 354,00 Kč 727 354,00 Kč 474 962,00 Kč 65 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 010 000,00 Kč 519 921,00 Kč 51 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 1 520 000,00 Kč 1 520 000,00 Kč 446 550,65 Kč 29 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 610 000,00 Kč 610 000,00 Kč 973,00 Kč 0 %
1050 Veřejná podpora-estetizace I. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 973,00 Kč 10 %
37 Ochrana životního prostředí 50 402 000,00 Kč Pokles 46 587 000,00 Kč 39 134 788,59 Kč 84 %
3713 Změny technologií vytápění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 153 400,00 Kč 19 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 153 400,00 Kč 19 %
3716 Monitoring ochrany ovzduší 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
375 Odbor životního prostředí 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 155 043,10 Kč 70 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 200 000,00 Kč Pokles 21 035 000,00 Kč 19 967 310,00 Kč 95 %
375 Odbor životního prostředí 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 665 222,00 Kč 86 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 24 430 000,00 Kč Pokles 20 265 000,00 Kč 19 302 088,00 Kč 95 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 18 876,00 Kč 29 %
375 Odbor životního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 18 876,00 Kč 29 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
375 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
375 Odbor životního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 715 000,00 Kč Navýšení 24 015 000,00 Kč 18 519 630,49 Kč 77 %
375 Odbor životního prostředí 6 065 000,00 Kč 6 065 000,00 Kč 3 466 713,08 Kč 57 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 17 650 000,00 Kč Navýšení 17 950 000,00 Kč 15 052 917,41 Kč 84 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 89 099,00 Kč 59 %
375 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 89 099,00 Kč 59 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 198 300,00 Kč Navýšení 284 300,00 Kč 283 800,00 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 198 300,00 Kč Navýšení 284 300,00 Kč 283 800,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 17 971 735,00 Kč Navýšení 18 080 210,00 Kč 13 600 368,45 Kč 75 %
4312 Odborné sociální poradenství 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 168 000,00 Kč 168 000,00 Kč 136 498,00 Kč 81 %
0 Nezařazeno do akcí 168 000,00 Kč Pokles 167 779,00 Kč 132 300,00 Kč 79 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 198,00 Kč 1900 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 528 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 151 224,00 Kč - - - -
4341 0 Sociál.pomoc os. v hmot.nouzi a obč.soc.nepřizp. 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4344 Sociální rehabilitace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 357 900,00 Kč 357 900,00 Kč 202 178,00 Kč 56 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 57 900,00 Kč 57 900,00 Kč 57 900,00 Kč 100 %
439 Komunitní plánování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 144 278,00 Kč 48 %
4350 Domovy pro seniory 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 9 349 510,00 Kč Navýšení 11 707 510,00 Kč 7 834 448,11 Kč 67 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 460 860,00 Kč Navýšení 586 860,00 Kč 334 997,00 Kč 57 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 233 800,00 Kč 695 942,80 Kč 56 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2 747 000,00 Kč Navýšení 3 736 000,00 Kč 2 253 559,00 Kč 60 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 601 250,00 Kč Navýšení 753 250,00 Kč 548 339,00 Kč 73 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2 050 200,00 Kč Navýšení 2 628 200,00 Kč 2 333 712,00 Kč 89 %
390 ProSenior 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 450 400,00 Kč 1 360 718,41 Kč 56 %
518 Odbor bytový ORJ 037 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 582,90 Kč 45 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 854,00 Kč 49 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 743,00 Kč 37 %
4354 Chráněné bydlení 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 661 000,00 Kč 661 000,00 Kč 661 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 641 000,00 Kč 641 000,00 Kč 641 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 9 350,00 Kč Navýšení 257 825,00 Kč 257 825,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 248 475,00 Kč 248 475,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 4 174 650,00 Kč Pokles 2 174 650,00 Kč 1 870 032,25 Kč 86 %
0 Nezařazeno do akcí 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 100 %
392 Azylový dům NJ 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 322,25 Kč 27 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 2 200 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 5 060,00 Kč 3 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 487 500,00 Kč Navýšení 497 500,00 Kč 300 946,09 Kč 60 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
2383 Klub seniorů Straník 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 39 956,00 Kč 77 %
3383 Klub seniorů Loučka 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 33 547,00 Kč 53 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 132 943,09 Kč 46 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 392,00 Kč 204 %
0 Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 392,00 Kč 54 %
2700 Nesvéprávní občané-provozní záloha 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
52 Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč 281 000,00 Kč 83 243,09 Kč 30 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 55 316,09 Kč 73 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 27 927,00 Kč 14 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 27 927,00 Kč 14 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 092 600,00 Kč Navýšení 19 152 279,00 Kč 16 204 479,40 Kč 85 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 092 600,00 Kč Navýšení 19 152 279,00 Kč 16 204 479,40 Kč 85 %
406 Městská policie 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 047 279,00 Kč 16 106 376,90 Kč 85 %
7406 Městská policie-mobily 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 82 053,50 Kč 97 %
8406 Městská policie-pevná linka 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 16 049,00 Kč 80 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 605 100,00 Kč Navýšení 1 609 561,00 Kč 1 594 460,00 Kč 99 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 64 499,00 Kč 81 %
388 Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 64 499,00 Kč 81 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 120 003 944,00 Kč Navýšení 125 623 557,00 Kč 105 043 582,41 Kč 84 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 4 988 400,00 Kč 4 988 400,00 Kč 4 509 246,00 Kč 90 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 598 004,00 Kč 592 872,50 Kč 99 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 115 015 544,00 Kč Navýšení 120 007 153,00 Kč 99 941 463,91 Kč 83 %
0 Nezařazeno do akcí 3 697 950,00 Kč Pokles 3 678 084,50 Kč 2 702 077,00 Kč 73 %
1010 Členství města ve svazech a sdruženích 200 000,00 Kč Pokles 149 865,50 Kč 128 186,00 Kč 86 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 480 760,00 Kč Navýšení 5 773 940,00 Kč 4 578 598,63 Kč 79 %
1386 Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 0,00 Kč Navýšení 7 940 000,00 Kč 5 788 632,62 Kč 73 %
1389 1389 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 78 450,00 Kč 98 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 2 832 134,66 Kč 64 %
380 Ostatní záležitosti kultury-dary jubilantům 0,00 Kč 0,00 Kč -45 000,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 100 047 160,00 Kč Pokles 96 218 907,00 Kč 82 516 048,17 Kč 86 %
4381 Chata Jičínka 262 000,00 Kč Navýšení 427 000,00 Kč 376 010,38 Kč 88 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 245 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 93 682,00 Kč 93 682,00 Kč 100 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 676 000,00 Kč Navýšení 746 000,00 Kč 716 181,16 Kč 96 %
7381 Odbor organizační-mobily 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 138 458,26 Kč 91 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 80 000,00 Kč Navýšení 81 000,00 Kč 38 005,03 Kč 47 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 525 854,43 Kč 102 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 525 854,43 Kč 102 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 525 854,43 Kč 102 %
63 Finanční operace 13 658 000,00 Kč Navýšení 30 898 370,00 Kč 26 963 646,31 Kč 87 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 291 678,31 Kč 83 %
0 Nezařazeno do akcí 350 000,00 Kč Pokles 330 000,00 Kč 270 807,75 Kč 82 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 870,56 Kč 104 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 308 000,00 Kč Navýšení 1 314 820,00 Kč 1 057 131,00 Kč 80 %
0 Nezařazeno do akcí 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 050 051,00 Kč 81 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
6399 0 Ostatní finanční operace 12 000 000,00 Kč Navýšení 29 233 550,00 Kč 25 614 837,00 Kč 88 %
64 Ostatní činnosti 7 820 975,00 Kč Navýšení 62 433 004,55 Kč 390 017,49 Kč 1 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 164 699,79 Kč 164 699,79 Kč 100 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 7 820 975,00 Kč Navýšení 62 268 304,76 Kč 225 317,70 Kč 0 %
0 Nezařazeno do akcí 5 200 000,00 Kč Navýšení 61 894 910,26 Kč 12 497,00 Kč 0 %
1010 Členství města ve svazech a sdruženích 0,00 Kč Navýšení 50 134,50 Kč 95 787,70 Kč 191 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 26 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 222 175,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 7 400,00 Kč 7 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 89 900,00 Kč Pokles 1 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1 009 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 23 900,00 Kč Pokles 8 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 491 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 23 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 44 100,00 Kč Pokles 4 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 289 000,00 Kč Pokles 284 000,00 Kč 117 033,00 Kč 41 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 645 552 537,38 Kč 466 369 878,78 Kč 72 %