Pohled přes odvětví 2017

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 375 125 295,00 Kč Navýšení 387 903 357,32 Kč 203 259 108,94 Kč 52 %
0 Bez ODPA 375 125 295,00 Kč Navýšení 387 903 357,32 Kč 203 259 108,94 Kč 52 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 474 726,00 Kč 24 %
1019 0 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 60,00 Kč - - - -
1031 0 Pěstební činnost 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 474 666,00 Kč 24 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 585 000,00 Kč Navýšení 607 250,00 Kč 338 199,28 Kč 56 %
2119 0 Ost.záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0,00 Kč 0,00 Kč 14,00 Kč - - - -
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 6 171,00 Kč 25 %
0 Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -3 529,00 Kč -35 %
7500 Blokové pokuty-živnostenský úřad 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 700,00 Kč 65 %
2143 Cestovní ruch 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 248 764,28 Kč 50 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 248 764,28 Kč 50 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 60 000,00 Kč Navýšení 82 250,00 Kč 83 250,00 Kč 101 %
22 Doprava 3 993 965,00 Kč Navýšení 4 003 965,00 Kč 2 062 588,50 Kč 52 %
2212 0 Silnice 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 631 411,00 Kč 97 %
2219 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 25 200,00 Kč 84 %
2221 0 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč 223 965,00 Kč 131 979,00 Kč 59 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 1 273 998,50 Kč 41 %
0 Nezařazeno do akcí 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 1 210 298,50 Kč 39 %
969 Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 63 700,00 Kč - - - -
23 Vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 339 607,90 Kč 34 %
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 339 607,90 Kč 34 %
31 Vzdělávání a školské služby 1,00 Kč Navýšení 22 151,00 Kč 78 639,70 Kč 355 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 22 150,00 Kč 78 638,70 Kč 355 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 22 150,00 Kč 22 150,00 Kč 100 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 56 488,70 Kč - - - -
3122 Střední odborné školy 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 27 200,00 Kč 12 %
3326 0 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 0 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč 0,00 Kč 7 200,00 Kč - - - -
3399 0 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 930 000,00 Kč Navýšení 5 374 080,40 Kč 2 945 498,22 Kč 55 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 4 930 000,00 Kč Navýšení 5 374 080,40 Kč 2 891 079,65 Kč 54 %
515 Bazén NJ 3 130 000,00 Kč Navýšení 3 574 080,40 Kč 2 062 524,65 Kč 58 %
522 Zimní stadion NJ 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 828 555,00 Kč 46 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 54 418,57 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 1 293,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 0,00 Kč 0,00 Kč 16 258,67 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč 0,00 Kč 33 366,90 Kč - - - -
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 130 728 835,00 Kč Navýšení 131 354 735,00 Kč 69 040 107,94 Kč 53 %
3612 Bytové hospodářství 49 600 000,00 Kč 49 600 000,00 Kč 33 753 170,63 Kč 68 %
518 Odbor bytový ORJ 037 49 600 000,00 Kč 49 600 000,00 Kč 33 753 170,63 Kč 68 %
3613 Nebytové hospodářství 19 292 958,00 Kč Navýšení 23 583 858,00 Kč 12 328 554,33 Kč 52 %
0 Nezařazeno do akcí 96 758,00 Kč Navýšení 4 387 658,00 Kč 4 342 013,80 Kč 99 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 221 142,21 Kč 68 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 220 529,00 Kč 43 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 350,00 Kč 178 %
4381 Chata Jičínka 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 73 132,00 Kč 43 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 030 000,00 Kč 18 030 000,00 Kč 7 337 604,32 Kč 41 %
7090 Kryté stání Loučka 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 128 783,00 Kč 80 %
3631 0 Veřejné osvětlení 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
3632 0 Pohřebnictví 290 000,00 Kč 290 000,00 Kč 324 023,00 Kč 112 %
3634 0 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč 18 888 200,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 42 657 677,00 Kč Pokles 38 992 677,00 Kč 3 751 821,98 Kč 10 %
0 Nezařazeno do akcí 42 557 677,00 Kč Pokles 38 892 677,00 Kč 3 051 051,69 Kč 8 %
7080 Věcné břemeno 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 700 770,29 Kč 701 %
37 Ochrana životního prostředí 1 795 000,00 Kč 1 795 000,00 Kč 1 071 846,50 Kč 60 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 1 051 346,50 Kč 60 %
3762 0 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 20 500,00 Kč 51 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč 0,00 Kč 3 252,40 Kč - - - -
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 252,40 Kč - - - -
4179 0 Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
4183 0 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1 940 000,00 Kč 1 940 000,00 Kč 981 548,00 Kč 51 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 908 000,00 Kč 1 908 000,00 Kč 958 699,00 Kč 50 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 172 056,00 Kč 57 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 435 154,00 Kč 54 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 9 080,00 Kč 114 %
390 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 342 409,00 Kč 43 %
518 Odbor bytový ORJ 037 8 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 18 460,00 Kč 58 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 9 760,00 Kč 49 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 700,00 Kč 72 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 3 189,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 640 000,00 Kč 640 000,00 Kč 234 804,00 Kč 37 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 640 000,00 Kč 640 000,00 Kč 234 804,00 Kč 37 %
0 Nezařazeno do akcí 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 197 500,00 Kč 40 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 567,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 36 737,00 Kč 24 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 498 500,00 Kč Navýšení 758 850,00 Kč 2 405 905,50 Kč 317 %
6171 Činnost místní správy 498 500,00 Kč Navýšení 758 850,00 Kč 2 405 905,50 Kč 317 %
0 Nezařazeno do akcí 450 000,00 Kč Navýšení 710 350,00 Kč 2 322 627,50 Kč 327 %
106 Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 3 100,00 Kč - - - -
222 Exekuční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč 40 528,00 Kč - - - -
3384 Technologické centrum eGON Centrum 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 17 116,00 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 90,00 Kč 18 %
63 Finanční operace 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 1 165,20 Kč 0 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 1 165,20 Kč 0 %
0 Nezařazeno do akcí 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 979,61 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 185,59 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 5 679 941,00 Kč Navýšení 5 736 644,50 Kč 1 807 716,02 Kč 32 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč 0,00 Kč 72 577,74 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 679 941,00 Kč Navýšení 5 736 644,50 Kč 1 735 138,28 Kč 30 %
0 Nezařazeno do akcí 5 679 941,00 Kč Pokles 4 014 956,22 Kč 13 450,00 Kč 0 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 57 047,18 Kč 57 047,18 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 13 163,75 Kč 13 163,75 Kč 100 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 160 747,25 Kč 160 747,25 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 56 703,50 Kč 56 703,50 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 76 858,50 Kč 76 858,50 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 40 497,00 Kč 40 497,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 123 623,00 Kč 123 623,00 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 193 048,10 Kč 1 193 048,10 Kč 100 %
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 543 702 453,22 Kč 285 076 061,10 Kč 52 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 239 000,00 Kč Navýšení 2 637 490,00 Kč 626 130,00 Kč 24 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 189 603,00 Kč 35 %
375 Odbor životního prostředí 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 189 603,00 Kč 35 %
1031 Pěstební činnost 664 000,00 Kč Navýšení 962 490,00 Kč 197 637,00 Kč 21 %
375 Odbor životního prostředí 614 000,00 Kč Navýšení 912 490,00 Kč 197 637,00 Kč 22 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 200 476,00 Kč 26 %
375 Odbor životního prostředí 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 200 476,00 Kč 26 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 38 414,00 Kč 37 %
375 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 38 414,00 Kč 37 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 7 608 000,00 Kč 7 608 000,00 Kč 2 908 559,24 Kč 38 %
2141 Vnitřní obchod 1 133 000,00 Kč 1 133 000,00 Kč 303 278,64 Kč 27 %
0 Nezařazeno do akcí 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 199 165,14 Kč 42 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 23 368,50 Kč 10 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 80 745,00 Kč 18 %
2143 Cestovní ruch 6 225 000,00 Kč 6 225 000,00 Kč 2 604 280,60 Kč 42 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 6 110 000,00 Kč 6 110 000,00 Kč 2 601 588,35 Kč 43 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8000 Návštěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 692,25 Kč 27 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
22 Doprava 59 033 561,00 Kč Pokles 57 523 561,00 Kč 14 305 406,90 Kč 25 %
2212 Silnice 30 220 000,00 Kč Pokles 28 740 000,00 Kč 10 031 855,94 Kč 35 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 13 170 000,00 Kč Pokles 10 860 000,00 Kč 1 481 855,94 Kč 14 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 17 050 000,00 Kč Navýšení 17 880 000,00 Kč 8 550 000,00 Kč 48 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 22 340 000,00 Kč Pokles 22 310 000,00 Kč 1 213 841,21 Kč 5 %
0 Nezařazeno do akcí 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 52 000,00 Kč 32 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 13 170 000,00 Kč Pokles 13 140 000,00 Kč 1 161 841,21 Kč 9 %
527 Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 9 000 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 12 340,00 Kč 6 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 12 340,00 Kč 6 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 226 000,00 Kč Pokles 212 823,00 Kč 45 532,00 Kč 21 %
0 Nezařazeno do akcí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 76 000,00 Kč Pokles 62 823,00 Kč 45 532,00 Kč 72 %
2292 Dopravní obslužnost 6 027 561,00 Kč Navýšení 6 040 738,00 Kč 3 001 837,75 Kč 50 %
384 Odbor dopravy 1 227 561,00 Kč Navýšení 1 240 738,00 Kč 601 837,75 Kč 49 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 50 %
23 Vodní hospodářství 8 485 000,00 Kč Pokles 8 182 000,00 Kč 508 279,46 Kč 6 %
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 7 150 000,00 Kč Pokles 6 847 000,00 Kč 471 737,46 Kč 7 %
0 Nezařazeno do akcí 955 000,00 Kč Pokles 652 000,00 Kč 76 321,93 Kč 12 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 6 195 000,00 Kč 6 195 000,00 Kč 395 415,53 Kč 6 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 36 542,00 Kč 10 %
375 Odbor životního prostředí 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 36 542,00 Kč 10 %
31 Vzdělávání a školské služby 45 511 000,00 Kč Navýšení 49 621 813,00 Kč 16 784 241,61 Kč 34 %
3111 Předškolní zařízení 10 030 000,00 Kč Navýšení 11 277 883,00 Kč 4 614 883,00 Kč 41 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 100 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 2 796 000,00 Kč Navýšení 3 189 408,00 Kč 1 451 408,00 Kč 46 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 266 772,60 Kč 1 682 772,60 Kč 39 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 610 702,40 Kč 1 269 702,40 Kč 35 %
3113 Základní školy 33 881 000,00 Kč Navýšení 36 738 930,00 Kč 12 164 358,61 Kč 33 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 750 382,73 Kč 482 986,61 Kč 64 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 8 877 000,00 Kč Navýšení 9 991 773,00 Kč 4 522 773,00 Kč 45 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 4 619 000,00 Kč Navýšení 5 593 832,00 Kč 3 025 832,00 Kč 54 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 5 911 000,00 Kč 5 911 000,00 Kč 1 591 000,00 Kč 27 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 13 839 000,00 Kč 13 839 000,00 Kč 2 322 000,00 Kč 17 %
400 Rezerva pro ZŠ 500 000,00 Kč Navýšení 517 942,27 Kč 84 767,00 Kč 16 %
3122 Střední odborné školy 1 600 000,00 Kč Navýšení 1 605 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
32 Vzdělávání a školské služby 1 934 000,00 Kč 1 934 000,00 Kč 726 000,00 Kč 38 %
3233 Střediska volného času 1 934 000,00 Kč 1 934 000,00 Kč 726 000,00 Kč 38 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 934 000,00 Kč 1 934 000,00 Kč 726 000,00 Kč 38 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 215 400,00 Kč Navýšení 41 835 870,00 Kč 17 803 486,00 Kč 43 %
3311 Divadelní činnost 11 973 000,00 Kč Navýšení 11 983 000,00 Kč 4 831 390,00 Kč 40 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 11 973 000,00 Kč 11 973 000,00 Kč 4 821 390,00 Kč 40 %
3312 Hudební činnost 735 500,00 Kč 735 500,00 Kč 735 500,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 602 600,00 Kč 602 600,00 Kč 602 600,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 132 900,00 Kč 132 900,00 Kč 132 900,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 100 %
3316 Vydavatelská činnost 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 580 000,00 Kč Navýšení 696 000,00 Kč 268 342,00 Kč 39 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 580 000,00 Kč Navýšení 696 000,00 Kč 268 342,00 Kč 39 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 713 000,00 Kč Navýšení 884 120,00 Kč 398 960,00 Kč 45 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 171 120,00 Kč 171 120,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 4 840,00 Kč 1 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 305 000,00 Kč Navýšení 520 000,00 Kč 15 711,00 Kč 3 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 711,00 Kč 0 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 030 000,00 Kč 2 030 000,00 Kč 881 848,00 Kč 43 %
0 Nezařazeno do akcí 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 881 848,00 Kč 48 %
513 Městský rozhlas 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 19 494 000,00 Kč Navýšení 24 594 350,00 Kč 10 505 350,00 Kč 43 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 19 468 000,00 Kč Navýšení 24 568 350,00 Kč 10 505 350,00 Kč 43 %
502 Osvětová beseda Straník 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 285 500,00 Kč 285 500,00 Kč 58 985,00 Kč 21 %
0 Nezařazeno do akcí 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 27 200,00 Kč 27 200,00 Kč 27 200,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 0,00 Kč 0,00 Kč 5 200,00 Kč - - - -
380 Ostatní záležitosti kultury-dary jubilantům 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 8 369,00 Kč 8 %
4380 Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 9 916,00 Kč 9 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 66 826 100,00 Kč Navýšení 68 522 000,00 Kč 24 055 106,68 Kč 35 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 52 718 000,00 Kč 52 718 000,00 Kč 12 450 367,18 Kč 24 %
1515 Bazén-rekonstrukce a modernizace 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2515 Bazén-modernizace a relax centrum 0,00 Kč Navýšení 15 000 000,00 Kč 10 285,00 Kč 0 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 15 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3515 Bazén-modernizace venkovního bazénu 7 200 000,00 Kč 7 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 8 394 948,00 Kč 47 %
522 Zimní stadion NJ 7 745 000,00 Kč 7 745 000,00 Kč 4 045 134,18 Kč 52 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 12 591 900,00 Kč Navýšení 14 092 800,00 Kč 10 728 987,00 Kč 76 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 100 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 4 983 200,00 Kč 4 983 200,00 Kč 4 266 148,00 Kč 86 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 176 100,00 Kč 176 100,00 Kč 164 500,00 Kč 93 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 5 509 000,00 Kč 5 509 000,00 Kč 3 909 000,00 Kč 71 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 73 500,00 Kč 73 500,00 Kč 73 500,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 1 500 900,00 Kč 509 900,00 Kč 34 %
410 Tělovýchovná činnost 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 15 839,00 Kč 26 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 318 400,00 Kč 1 318 400,00 Kč 672 952,50 Kč 51 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 100 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 174 552,50 Kč 26 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 200 000,00 Kč 57 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 197 800,00 Kč Navýšení 392 800,00 Kč 202 800,00 Kč 52 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 55 600,00 Kč 55 600,00 Kč 55 600,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 114 600,00 Kč 114 600,00 Kč 114 600,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč 27 600,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 195 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 %
35 Zdravotnictví 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 148 344 554,00 Kč Navýšení 158 034 201,00 Kč 31 574 744,12 Kč 20 %
3612 Bytové hospodářství 61 315 000,00 Kč 61 315 000,00 Kč 13 458 619,33 Kč 22 %
518 Odbor bytový ORJ 037 59 815 000,00 Kč Pokles 59 106 125,00 Kč 12 722 757,45 Kč 22 %
7518 Dům sester 1 500 000,00 Kč Navýšení 2 208 875,00 Kč 735 861,88 Kč 33 %
3613 Nebytové hospodářství 65 442 200,00 Kč Navýšení 66 442 200,00 Kč 5 249 077,19 Kč 8 %
0 Nezařazeno do akcí 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 6 858 200,00 Kč 6 858 200,00 Kč 416 467,27 Kč 6 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 6 000 000,00 Kč Pokles 3 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 2 000 000,00 Kč Navýšení 4 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 25 570 000,00 Kč 25 570 000,00 Kč 140 764,10 Kč 1 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 500 000,00 Kč 45 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 910 000,00 Kč Navýšení 17 476 067,00 Kč 3 404 653,87 Kč 19 %
71 RUSTY/S-vzájemný zápočet pohledávek a závazků 0,00 Kč Navýšení 433 933,00 Kč 433 932,95 Kč 100 %
8518 Hückelovy vily 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 353 259,00 Kč 5 %
3631 Veřejné osvětlení 12 560 000,00 Kč 12 560 000,00 Kč 3 446 602,00 Kč 27 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 9 160 000,00 Kč 9 160 000,00 Kč 1 726 602,00 Kč 19 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 51 %
3632 Pohřebnictví 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 999 716,00 Kč 44 %
0 Nezařazeno do akcí 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 47 716,00 Kč 37 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 952 000,00 Kč 50 %
518 Odbor bytový ORJ 037 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 78 045,00 Kč 4 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 78 045,00 Kč 4 %
3634 Lokální zásobování teplem 800 000,00 Kč Navýšení 8 473 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 91 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 %
111 Plynofikace Kojetín 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3635 Územní plánování 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 847 354,00 Kč Navýšení 3 863 416,00 Kč 668 126,60 Kč 17 %
0 Nezařazeno do akcí 400 000,00 Kč Navýšení 406 062,00 Kč 60 848,00 Kč 15 %
2 Odbor majetku, rozvoje a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 8 050,00 Kč 4 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 727 354,00 Kč 727 354,00 Kč 303 439,00 Kč 42 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 010 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 1 520 000,00 Kč 1 520 000,00 Kč 295 789,60 Kč 19 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 610 000,00 Kč 610 000,00 Kč 973,00 Kč 0 %
1050 Veřejná podpora-estetizace I. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 973,00 Kč 10 %
37 Ochrana životního prostředí 50 402 000,00 Kč Pokles 46 537 000,00 Kč 16 928 425,85 Kč 36 %
3713 Změny technologií vytápění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 %
3716 Monitoring ochrany ovzduší 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 86 135,00 Kč 39 %
375 Odbor životního prostředí 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 86 135,00 Kč 39 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 040,00 Kč 50 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 040,00 Kč 50 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25 200 000,00 Kč Pokles 21 035 000,00 Kč 9 173 744,00 Kč 44 %
375 Odbor životního prostředí 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 110 860,00 Kč 14 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 24 430 000,00 Kč Pokles 20 265 000,00 Kč 9 062 884,00 Kč 45 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 18 876,00 Kč 29 %
375 Odbor životního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 18 876,00 Kč 29 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 9 000,00 Kč 6 %
375 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 9 000,00 Kč 6 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 715 000,00 Kč Navýšení 24 015 000,00 Kč 7 496 756,85 Kč 31 %
375 Odbor životního prostředí 6 065 000,00 Kč 6 065 000,00 Kč 996 756,85 Kč 16 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 17 650 000,00 Kč Navýšení 17 950 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 36 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 52 974,00 Kč 35 %
375 Odbor životního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 52 974,00 Kč 35 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 198 300,00 Kč Navýšení 284 300,00 Kč 283 800,00 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 198 300,00 Kč Navýšení 284 300,00 Kč 283 800,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 17 971 735,00 Kč Navýšení 20 173 735,00 Kč 8 082 388,58 Kč 40 %
4312 Odborné sociální poradenství 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 301 075,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 168 000,00 Kč 168 000,00 Kč 1 763,00 Kč 1 %
0 Nezařazeno do akcí 168 000,00 Kč Pokles 167 779,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 1 763,00 Kč 798 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 528 000,00 Kč Pokles 436 000,00 Kč 55 400,00 Kč 13 %
4341 0 Sociál.pomoc os. v hmot.nouzi a obč.soc.nepřizp. 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4344 Sociální rehabilitace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 357 900,00 Kč 357 900,00 Kč 91 900,00 Kč 26 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 57 900,00 Kč 57 900,00 Kč 57 900,00 Kč 100 %
439 Komunitní plánování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 34 000,00 Kč 11 %
4350 Domovy pro seniory 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 9 349 510,00 Kč Navýšení 10 823 510,00 Kč 3 872 012,99 Kč 36 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 460 860,00 Kč Navýšení 570 860,00 Kč 165 464,00 Kč 29 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 248 800,00 Kč 333 934,30 Kč 27 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2 747 000,00 Kč Navýšení 3 296 000,00 Kč 1 084 089,00 Kč 33 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 601 250,00 Kč Navýšení 693 250,00 Kč 205 329,00 Kč 30 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2 050 200,00 Kč Navýšení 2 386 200,00 Kč 1 066 102,00 Kč 45 %
390 ProSenior 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 309 400,00 Kč 716 064,36 Kč 31 %
518 Odbor bytový ORJ 037 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 282,33 Kč 16 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 435,00 Kč 20 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 313,00 Kč 16 %
4354 Chráněné bydlení 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 156 750,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 661 000,00 Kč 661 000,00 Kč 661 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 641 000,00 Kč 641 000,00 Kč 641 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 9 350,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 4 174 650,00 Kč Navýšení 4 974 650,00 Kč 1 011 585,50 Kč 20 %
0 Nezařazeno do akcí 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 1 002 650,00 Kč 100 %
392 Azylový dům NJ 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 8 935,50 Kč 6 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 2 200 000,00 Kč Navýšení 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 373 500,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 487 500,00 Kč 487 500,00 Kč 196 559,09 Kč 40 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 %
2383 Klub seniorů Straník 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 21 460,00 Kč 41 %
3383 Klub seniorů Loučka 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 23 562,00 Kč 37 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 67 037,09 Kč 23 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 16 993,00 Kč 170 %
0 Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 993,00 Kč 20 %
2700 Nesvéprávní občané-provozní záloha 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
52 Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč 281 000,00 Kč 26 512,68 Kč 9 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 26 512,68 Kč 35 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 092 600,00 Kč 19 092 600,00 Kč 8 530 184,69 Kč 45 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 092 600,00 Kč 19 092 600,00 Kč 8 530 184,69 Kč 45 %
406 Městská policie 18 987 600,00 Kč 18 987 600,00 Kč 8 488 333,80 Kč 45 %
7406 Městská policie-mobily 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 34 805,50 Kč 41 %
8406 Městská policie-pevná linka 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 7 045,39 Kč 35 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 605 100,00 Kč Navýšení 1 609 561,00 Kč 25 563,00 Kč 2 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 25 563,00 Kč 32 %
388 Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 25 563,00 Kč 32 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 120 003 944,00 Kč Navýšení 122 443 165,00 Kč 49 404 337,29 Kč 40 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 4 988 400,00 Kč 4 988 400,00 Kč 2 436 755,00 Kč 49 %
6171 Činnost místní správy 115 015 544,00 Kč Navýšení 117 454 765,00 Kč 46 967 582,29 Kč 40 %
0 Nezařazeno do akcí 3 697 950,00 Kč Navýšení 3 748 084,50 Kč 1 518 984,00 Kč 41 %
1010 Členství města ve svazech a sdruženích 200 000,00 Kč Pokles 149 865,50 Kč 128 186,00 Kč 86 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 480 760,00 Kč 5 480 760,00 Kč 2 314 639,91 Kč 42 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 1 127 322,96 Kč 25 %
381 Odbor organizační 100 047 160,00 Kč Navýšení 102 392 699,00 Kč 41 163 180,85 Kč 40 %
4381 Chata Jičínka 262 000,00 Kč 262 000,00 Kč 83 286,00 Kč 32 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 93 682,00 Kč 93 682,00 Kč 100 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 676 000,00 Kč 676 000,00 Kč 454 981,66 Kč 67 %
7381 Odbor organizační-mobily 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 64 100,70 Kč 43 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 19 218,21 Kč 24 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 136 582,20 Kč 27 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 136 582,20 Kč 27 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 136 582,20 Kč 27 %
63 Finanční operace 13 658 000,00 Kč 13 658 000,00 Kč 25 126 012,10 Kč 184 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 155 927,10 Kč 45 %
0 Nezařazeno do akcí 350 000,00 Kč Pokles 330 000,00 Kč 136 509,40 Kč 41 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 417,70 Kč 97 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 308 000,00 Kč 1 308 000,00 Kč 305 506,00 Kč 23 %
0 Nezařazeno do akcí 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 301 966,00 Kč 23 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 540,00 Kč 44 %
6399 0 Ostatní finanční operace 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 24 664 579,00 Kč 206 %
64 Ostatní činnosti 7 820 975,00 Kč Navýšení 8 876 954,22 Kč 225 831,29 Kč 3 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč 0,00 Kč 163 199,79 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 7 820 975,00 Kč Navýšení 8 876 954,22 Kč 62 631,50 Kč 1 %
0 Nezařazeno do akcí 5 200 000,00 Kč Navýšení 8 011 744,72 Kč 12 497,00 Kč 0 %
1010 Členství města ve svazech a sdruženích 0,00 Kč Navýšení 50 134,50 Kč 50 134,50 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 26 300,00 Kč 26 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 222 175,00 Kč 222 175,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 7 400,00 Kč 7 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 89 900,00 Kč Pokles 71 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1 009 900,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 23 900,00 Kč Pokles 18 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 491 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 23 500,00 Kč 23 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 44 100,00 Kč 44 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 277 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 289 000,00 Kč Pokles 284 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 629 470 250,22 Kč 218 161 591,69 Kč 35 %