Pohled přes účelové znaky 2017

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 850 000,00 Kč Navýšení 1 350 000,00 Kč 1 531 085,35 Kč 113 %
0 Nezařazeno do akcí 850 000,00 Kč Navýšení 1 350 000,00 Kč 1 451 676,35 Kč 108 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 79 409,00 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 94 609,00 Kč 95 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 94 609,00 Kč 95 %
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
327 0 Neinv.dotace kraj-Výchova lesních porostů do 40 let 0,00 Kč Navýšení 398 490,00 Kč 398 490,00 Kč 100 %
334 Neinv.dotace kraj-Revitalizace škol.zahrady ZŠ Tyršova 1 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
343 0 Neinv.dotace kraj-Hotel Praha(výměna oken)-Program obnovy kult.pam. 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 2 990 000,00 Kč 100 %
677 0 677 0,00 Kč Navýšení 64 696,00 Kč 32 500,00 Kč 50 %
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 5 551 000,00 Kč 5 551 000,00 Kč 100 %
13014 0 13014 0,00 Kč Navýšení 93 421,65 Kč 56 052,99 Kč 60 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 118 208,00 Kč 1 118 208,00 Kč 100 %
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 2 333 000,00 Kč 1 449 000,00 Kč 62 %
17976 0 17976 0,00 Kč Navýšení 1 976 509,94 Kč 3 675 897,00 Kč 186 %
22009 0 22009 0,00 Kč Navýšení 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 100 %
29004 0 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesního zákona 0,00 Kč Navýšení 87 000,00 Kč 130 250,00 Kč 150 %
29008 0 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle par.37 0,00 Kč Navýšení 418 132,00 Kč 418 132,00 Kč 100 %
33060 0 33060 0,00 Kč Navýšení 39 990,00 Kč 39 990,00 Kč 100 %
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 5 438 868,60 Kč 6 549 875,40 Kč 120 %
34054 0 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 950 000,00 Kč 950 000,00 Kč 100 %
89509 0 Neproduktivní investice v lesích - IV-SR 0,00 Kč 0,00 Kč 787 823,00 Kč - - - -
89510 0 Neproduktivní investice v lesích - IV-EU 0,00 Kč 0,00 Kč 772 222,00 Kč - - - -
91628 0 Financování dopravní infrastruktury - investice 0,00 Kč Navýšení 513 000,00 Kč 513 000,00 Kč 100 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
98071 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 598 004,00 Kč 598 004,00 Kč 100 %
98193 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
Celkem 950 000,00 Kč Navýšení 25 248 397,93 Kč 28 534 216,48 Kč 113 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 40 800,00 Kč - - - -
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 30 600,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 10 200,00 Kč - - - -
3 0 Penzijní připojištění SF 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 660 625,00 Kč 83 %
7 Pracovní úraz 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 %
9 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
30 0 Chráněné bydlení-uznatelné 0,00 Kč 0,00 Kč 822 000,00 Kč - - - -
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 182 715,40 Kč - - - -
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 25 289,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 157 426,40 Kč - - - -
75 75 0,00 Kč 0,00 Kč 102 850,00 Kč - - - -
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 102 850,00 Kč - - - -
84 OŠKMT-místní akční plány 0,00 Kč Navýšení 82 057,73 Kč 46 458,98 Kč 57 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 82 057,73 Kč 46 458,98 Kč 57 %
133 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
201 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 802 455,00 Kč 754 813,01 Kč 94 %
508 Chodník a busové zastávky Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 652 455,00 Kč 630 788,01 Kč 97 %
538 Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 124 025,00 Kč 83 %
334 Neinv.dotace kraj-Revitalizace škol.zahrady ZŠ Tyršova 1 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
343 Neinv.dotace kraj-Hotel Praha(výměna oken)-Program obnovy kult.pam. 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
1386 Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 2 990 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 2 990 000,00 Kč 100 %
677 677 0,00 Kč Navýšení 63 598,00 Kč 64 696,00 Kč 102 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 63 598,00 Kč 64 696,00 Kč 102 %
13001 Neinv.transf.krajům na fin.spec.odb.pro výkon inspekcí 0,00 Kč 0,00 Kč 106,00 Kč - - - -
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč 0,00 Kč 106,00 Kč - - - -
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 596 000,00 Kč 547 761,26 Kč 92 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 151 224,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 593 000,00 Kč 394 942,96 Kč 67 %
7381 Odbor organizační-mobily 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 866,39 Kč 43 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 727,91 Kč 73 %
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 5 714 199,79 Kč 4 752 970,42 Kč 83 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 5 551 000,00 Kč 4 589 770,63 Kč 83 %
13014 13014 0,00 Kč Navýšení 93 421,65 Kč 56 052,99 Kč 60 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 93 421,65 Kč 56 052,99 Kč 60 %
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 118 208,00 Kč 1 118 208,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 118 208,00 Kč 1 118 208,00 Kč 100 %
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 2 333 000,00 Kč 1 442 575,00 Kč 62 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 0,00 Kč Navýšení 132 000,00 Kč 109 606,00 Kč 83 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 121 000,00 Kč 97 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 956 000,00 Kč 531 600,00 Kč 56 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 146 000,00 Kč 92 000,00 Kč 63 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 563 000,00 Kč 336 000,00 Kč 60 %
390 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 411 000,00 Kč 252 369,00 Kč 61 %
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 33 500,00 Kč 27 475,00 Kč 82 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 33 500,00 Kč 27 475,00 Kč 82 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 569 500,00 Kč 467 075,00 Kč 82 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 569 500,00 Kč 467 075,00 Kč 82 %
17976 17976 0,00 Kč Navýšení 1 976 509,94 Kč 3 675 897,00 Kč 186 %
527 Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 0,00 Kč Navýšení 1 976 509,94 Kč 3 675 897,00 Kč 186 %
22009 22009 0,00 Kč Navýšení 245 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 245 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesního zákona 0,00 Kč Navýšení 87 000,00 Kč 130 250,00 Kč 150 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 87 000,00 Kč 130 250,00 Kč 150 %
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle par.37 0,00 Kč Navýšení 418 132,00 Kč 418 132,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 418 132,00 Kč 418 132,00 Kč 100 %
33060 33060 0,00 Kč Navýšení 39 990,00 Kč 39 990,00 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 990,00 Kč 39 990,00 Kč 100 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 5 438 868,60 Kč 5 097 611,23 Kč 94 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 393 408,00 Kč 393 408,00 Kč 100 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 494 772,60 Kč 494 772,60 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 359 702,40 Kč 359 702,40 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 1 224 075,00 Kč 882 602,58 Kč 72 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 114 773,00 Kč 1 114 988,05 Kč 100 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 974 832,00 Kč 974 832,00 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 877 305,60 Kč 877 305,60 Kč 100 %
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 950 000,00 Kč 950 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 0,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 111 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 681 000,00 Kč 681 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 100 %
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 0,00 Kč Navýšení 513 000,00 Kč 513 000,00 Kč 100 %
8385 Cykloopatření Palackého + mobiliář 0,00 Kč Navýšení 513 000,00 Kč 513 000,00 Kč 100 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
98071 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 598 004,00 Kč 592 644,90 Kč 99 %
Celkem 1 050 000,00 Kč Navýšení 26 199 944,71 Kč 25 952 516,19 Kč 99 %