Pohled přes účelové znaky 2017

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 850 000,00 Kč Navýšení 1 350 000,00 Kč 1 399 412,08 Kč 104 %
0 Nezařazeno do akcí 850 000,00 Kč Navýšení 1 350 000,00 Kč 1 340 657,08 Kč 99 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 58 755,00 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 92 510,00 Kč 93 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 92 510,00 Kč 93 %
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
327 0 Neinv.dotace kraj-Výchova lesních porostů do 40 let 0,00 Kč Navýšení 398 490,00 Kč 398 490,00 Kč 100 %
343 0 Neinv.dotace kraj-Hotel Praha(výměna oken)-Program obnovy kult.pam. 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 1 495 000,00 Kč 50 %
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 2 821 310,00 Kč 5 551 000,00 Kč 197 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 118 208,00 Kč 1 118 208,00 Kč 100 %
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 1 449 000,00 Kč 1 449 000,00 Kč 100 %
29004 0 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesního zákona 0,00 Kč Navýšení 87 000,00 Kč 87 000,00 Kč 100 %
29008 0 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle par.37 0,00 Kč Navýšení 141 034,00 Kč 278 850,00 Kč 198 %
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 4 271 813,00 Kč 5 149 118,60 Kč 121 %
91628 0 Financování dopravní infrastruktury - investice 0,00 Kč Navýšení 513 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
98193 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
Celkem 950 000,00 Kč Navýšení 16 191 432,74 Kč 17 620 166,42 Kč 109 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 27 000,00 Kč - - - -
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 21 000,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 6 000,00 Kč - - - -
3 0 Penzijní připojištění SF 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 476 700,00 Kč 60 %
7 Pracovní úraz 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 %
9 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 130 501,60 Kč - - - -
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 8 833,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 121 668,60 Kč - - - -
84 OŠKMT-místní akční plány 0,00 Kč Navýšení 82 057,73 Kč 28 660,63 Kč 35 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 82 057,73 Kč 28 660,63 Kč 35 %
133 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
201 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 810 000,00 Kč 664 063,01 Kč 82 %
508 Chodník a busové zastávky Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 660 000,00 Kč 630 788,01 Kč 96 %
538 Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 33 275,00 Kč 22 %
343 Neinv.dotace kraj-Hotel Praha(výměna oken)-Program obnovy kult.pam. 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 1 775 000,00 Kč 59 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 1 775 000,00 Kč 59 %
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 436 000,00 Kč 382 241,02 Kč 88 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 436 000,00 Kč 85 980,00 Kč 20 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 295 272,40 Kč - - - -
7381 Odbor organizační-mobily 0,00 Kč 0,00 Kč 446,38 Kč - - - -
8381 Organizační odbor-pevná linka 0,00 Kč 0,00 Kč 542,24 Kč - - - -
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 2 984 509,79 Kč 3 401 607,97 Kč 114 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 2 821 310,00 Kč 3 238 408,18 Kč 115 %
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 118 208,00 Kč 1 133 198,00 Kč 101 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 118 208,00 Kč 1 133 198,00 Kč 101 %
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 1 449 000,00 Kč 777 077,00 Kč 54 %
1390 ProSenior-obědy 0,00 Kč 0,00 Kč 4 090,00 Kč - - - -
1391 ProSenior-Denní stacionář 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 48 298,00 Kč 44 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 62 329,00 Kč 50 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 536 000,00 Kč 284 126,00 Kč 53 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 92 000,00 Kč 54 072,00 Kč 59 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 336 000,00 Kč 187 543,00 Kč 56 %
390 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 136 619,00 Kč 55 %
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 33 500,00 Kč 27 475,00 Kč 82 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 33 500,00 Kč 27 475,00 Kč 82 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 569 500,00 Kč 467 075,00 Kč 82 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 569 500,00 Kč 467 075,00 Kč 82 %
29001 Náhrada újmy podle par.11 odst. 3 lesního zákona 0,00 Kč 0,00 Kč 9 100,00 Kč - - - -
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 9 100,00 Kč - - - -
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesního zákona 0,00 Kč Navýšení 87 000,00 Kč 77 900,00 Kč 90 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 87 000,00 Kč 77 900,00 Kč 90 %
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle par.37 0,00 Kč Navýšení 141 034,00 Kč 278 850,00 Kč 198 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 141 034,00 Kč 278 850,00 Kč 198 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 4 271 813,00 Kč 3 882 115,98 Kč 91 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 393 408,00 Kč 393 408,00 Kč 100 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 494 772,60 Kč 494 772,60 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 359 702,40 Kč 359 702,40 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 934 325,00 Kč 544 627,98 Kč 58 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 114 773,00 Kč 1 114 773,00 Kč 100 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 974 832,00 Kč 974 832,00 Kč 100 %
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč 0,00 Kč 156 000,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 156 000,00 Kč - - - -
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 0,00 Kč Navýšení 513 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8385 Cykloopatření Palackého + mobiliář 0,00 Kč Navýšení 513 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 050 000,00 Kč Navýšení 16 991 622,52 Kč 13 800 874,21 Kč 81 %