Pohled přes účelové znaky 2017

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 1 339 166,49 Kč 158 %
0 Nezařazeno do akcí 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 1 302 846,49 Kč 153 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 36 320,00 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 046,00 Kč 80 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 046,00 Kč 80 %
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč 0,00 Kč 93 000,00 Kč - - - -
327 0 Neinv.dotace kraj-Výchova lesních porostů do 40 let 0,00 Kč Navýšení 398 490,00 Kč 398 490,00 Kč 100 %
343 0 Neinv.dotace kraj-Hotel Praha(výměna oken)-Program obnovy kult.pam. 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 1 495 000,00 Kč 50 %
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 2 821 310,00 Kč 2 821 310,00 Kč 100 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč 0,00 Kč 1 118 208,00 Kč - - - -
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 1 449 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29004 0 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesního zákona 0,00 Kč 0,00 Kč 87 000,00 Kč - - - -
29008 0 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle par.37 0,00 Kč Navýšení 141 034,00 Kč 141 034,00 Kč 100 %
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 4 005 813,00 Kč 5 149 118,60 Kč 129 %
98193 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu 0,00 Kč 0,00 Kč 72 577,74 Kč - - - -
Celkem 950 000,00 Kč Navýšení 13 541 647,00 Kč 13 230 950,83 Kč 98 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 12 600,00 Kč - - - -
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 9 600,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
3 0 Penzijní připojištění SF 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 356 950,00 Kč 45 %
7 Pracovní úraz 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 %
9 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 121 539,20 Kč - - - -
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 8 833,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 112 706,20 Kč - - - -
84 OŠKMT-místní akční plány 0,00 Kč Navýšení 82 057,73 Kč 24 145,63 Kč 29 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 82 057,73 Kč 24 145,63 Kč 29 %
201 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 810 000,00 Kč 75 903,00 Kč 9 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 33 275,00 Kč 22 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 0,00 Kč Navýšení 660 000,00 Kč 42 628,00 Kč 6 %
343 Neinv.dotace kraj-Hotel Praha(výměna oken)-Program obnovy kult.pam. 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 1 495 000,00 Kč 50 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 1 495 000,00 Kč 50 %
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 436 000,00 Kč 266 100,39 Kč 61 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 436 000,00 Kč 55 400,00 Kč 13 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 210 038,78 Kč - - - -
7381 Odbor organizační-mobily 0,00 Kč 0,00 Kč 303,47 Kč - - - -
8381 Organizační odbor-pevná linka 0,00 Kč 0,00 Kč 358,14 Kč - - - -
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 2 821 310,00 Kč 2 483 142,70 Kč 88 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 163 199,79 Kč - - - -
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 2 821 310,00 Kč 2 319 942,91 Kč 82 %
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč 0,00 Kč 834 972,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 834 972,00 Kč - - - -
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 1 449 000,00 Kč 2 435,00 Kč 0 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 536 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 92 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 336 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 2 435,00 Kč 1 %
29001 Náhrada újmy podle par.11 odst. 3 lesního zákona 0,00 Kč 0,00 Kč 9 100,00 Kč - - - -
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 9 100,00 Kč - - - -
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesního zákona 0,00 Kč 0,00 Kč 9 850,00 Kč - - - -
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 9 850,00 Kč - - - -
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle par.37 0,00 Kč Navýšení 141 034,00 Kč 141 034,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 141 034,00 Kč 141 034,00 Kč 100 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 4 005 813,00 Kč 3 796 328,98 Kč 95 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 393 408,00 Kč 393 408,00 Kč 100 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 494 772,60 Kč 494 772,60 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 359 702,40 Kč 359 702,40 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 668 325,00 Kč 458 840,98 Kč 69 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 114 773,00 Kč 1 114 773,00 Kč 100 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 974 832,00 Kč 974 832,00 Kč 100 %
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč 0,00 Kč 160 000,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 160 000,00 Kč - - - -
Celkem 1 050 000,00 Kč Navýšení 14 148 214,73 Kč 9 802 409,90 Kč 69 %