Financování celkem 2017

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 529 262 957,00 Kč 562 466 346,43 Kč 562 331 275,59 Kč
2) Celkové výdaje 607 845 269,00 Kč 647 180 279,15 Kč 524 178 793,70 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 147 015 000,00 Kč 152 110 514,89 Kč 152 110 514,92 Kč
z toho investiční výdaje města 166 427 177,00 Kč 79 824 955,23 Kč 67 833 367,92 Kč
3) Financování celkem 78 582 312,00 Kč 84 713 932,72 Kč -38 152 481,89 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -1 414 300,00 Kč -1 414 300,00 Kč 1 128 322,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč