Financování celkem 2017

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 529 262 957,00 Kč 550 549 229,33 Kč 451 490 761,02 Kč
2) Celkové výdaje 607 845 269,00 Kč 636 317 026,33 Kč 387 608 388,21 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 147 015 000,00 Kč 155 130 934,46 Kč 114 953 631,91 Kč
z toho investiční výdaje města 166 427 177,00 Kč 140 770 037,10 Kč 33 220 712,59 Kč
3) Financování celkem 78 582 312,00 Kč 85 767 797,00 Kč -63 882 372,81 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -1 414 300,00 Kč -1 414 300,00 Kč 1 116 951,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč