Financování celkem 2017

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 529 262 957,00 Kč 543 702 453,22 Kč 285 076 061,10 Kč
2) Celkové výdaje 607 845 269,00 Kč 629 470 250,22 Kč 218 161 591,69 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 147 015 000,00 Kč 153 427 838,00 Kč 61 541 013,00 Kč
z toho investiční výdaje města 166 427 177,00 Kč 164 193 896,00 Kč 3 636 208,21 Kč
3) Financování celkem 78 582 312,00 Kč 85 767 797,00 Kč -66 914 469,41 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -1 414 300,00 Kč -1 414 300,00 Kč 521 733,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč