Financování celkem 2017

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 529 262 957,00 Kč 559 785 838,38 Kč 513 059 823,73 Kč
2) Celkové výdaje 607 845 269,00 Kč 645 552 537,38 Kč 466 369 878,78 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 147 015 000,00 Kč 156 160 613,83 Kč 144 318 876,51 Kč
z toho investiční výdaje města 166 427 177,00 Kč 91 983 371,00 Kč 48 043 031,56 Kč
3) Financování celkem 78 582 312,00 Kč 85 766 699,00 Kč -46 689 944,95 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -1 414 300,00 Kč -1 414 300,00 Kč 1 128 322,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč