Financování celkem 2017

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 529 262 957,00 Kč 542 935 386,48 Kč 373 611 068,16 Kč
2) Celkové výdaje 607 845 269,00 Kč 628 703 183,48 Kč 279 794 445,26 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 147 015 000,00 Kč 153 073 216,21 Kč 81 043 301,78 Kč
z toho investiční výdaje města 166 427 177,00 Kč 154 918 896,00 Kč 15 097 896,04 Kč
3) Financování celkem 78 582 312,00 Kč 85 767 797,00 Kč -93 816 622,90 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -1 414 300,00 Kč -1 414 300,00 Kč 819 288,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč