Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 31.12.2017
Schválený rozpočet 529 262 957,00 Kč -78 582 312,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Schválený rozpočet 607 845 269,00 Kč
Upravený rozpočet 562 920 769,84 Kč -84 715 030,75 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Upravený rozpočet 647 635 800,59 Kč
běžné příjmy 533 712 507,84 Kč běžné výdaje 518 713 307,36 Kč
ostatní příjmy 29 208 262,00 Kč Stav ke dni 31.12.2017 ostatní výdaje 128 922 493,23 Kč velké opravy 49 060 820,00 Kč investice 79 861 673,23 Kč
Skutečnost 562 560 143,95 Kč 38 225 161,83 Kč
(splátka půjčky 1 410 922,00 Kč)
Skutečnost 524 334 982,12 Kč