Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 30.06.2017
Schválený rozpočet 529 262 957,00 Kč -78 582 312,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Schválený rozpočet 607 845 269,00 Kč
Upravený rozpočet 543 702 453,22 Kč -85 767 797,00 Kč
(splátka půjčky -1 414 300,00 Kč)
Upravený rozpočet 629 470 250,22 Kč
běžné příjmy 500 995 133,22 Kč běžné výdaje 423 776 690,22 Kč
ostatní příjmy 42 707 320,00 Kč Stav ke dni 20.06.2017 ostatní výdaje 205 693 560,00 Kč velké opravy 41 499 664,00 Kč investice 164 193 896,00 Kč
Skutečnost 285 076 061,10 Kč 66 914 469,41 Kč
(splátka půjčky 521 733,00 Kč)
Skutečnost 218 161 591,69 Kč