Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor organizační (ORG 381) / 2017

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
výdaje 100 047 160,00 Kč Pokles 96 055 907,00 Kč 51 339 175,10 Kč 53 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 100 047 160,00 Kč Pokles 96 055 907,00 Kč 51 339 175,10 Kč 53 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 265 000,00 Kč 242 211,76 Kč 19 %
5171 Opravy a udržování 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 265 000,00 Kč 242 211,76 Kč 19 %
19 Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 265 000,00 Kč 242 211,76 Kč 19 %
Celkem 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 265 000,00 Kč 242 211,76 Kč 19 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 58 714 506,00 Kč 32 937 766,00 Kč 56 % 4 309 176,00 Kč 7 % 4 345 994,00 Kč 15 % 4 478 281,00 Kč 22 % 4 511 861,00 Kč 30 % 4 402 442,00 Kč 38 % 4 458 949,00 Kč 45 % 6 607 827,00 Kč 56 % -176 764,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 364 000,00 Kč 396 731,00 Kč 29 % 50 640,00 Kč 4 % 55 440,00 Kč 8 % 50 360,00 Kč 11 % 55 960,00 Kč 16 % 56 440,00 Kč 20 % 59 065,00 Kč 24 % 69 240,00 Kč 29 % -414,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 15 044 597,00 Kč 8 442 915,00 Kč 56 % 1 093 971,00 Kč 7 % 1 101 113,00 Kč 15 % 1 131 440,00 Kč 22 % 1 144 452,00 Kč 30 % 1 110 430,00 Kč 37 % 1 194 817,00 Kč 45 % 1 666 692,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5032 Povinné pojis.. 5 416 065,00 Kč 3 039 448,00 Kč 56 % 393 824,00 Kč 7 % 396 404,00 Kč 15 % 407 312,00 Kč 22 % 412 005,00 Kč 30 % 399 751,00 Kč 37 % 430 143,00 Kč 45 % 600 009,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5038 Povinné pojis.. 330 000,00 Kč 272 723,00 Kč 83 % 120 577,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 43 337,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 108 809,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomů.. 25 000,00 Kč 329,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 329,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5133 Léky a zdravo.. 25 539,00 Kč 1 700,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 700,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5136 Knihy, učební.. 580 000,00 Kč 286 965,51 Kč 49 % 41 475,00 Kč 7 % 44 451,00 Kč 15 % 41 849,51 Kč 22 % 36 450,00 Kč 28 % 40 033,00 Kč 35 % 36 450,00 Kč 42 % 43 975,00 Kč 49 % 2 282,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5137 Drobný hmotný.. 450 000,00 Kč 95 812,99 Kč 21 % 11 568,00 Kč 3 % 8 073,00 Kč 4 % 9 294,00 Kč 6 % 18 835,99 Kč 11 % 43 310,00 Kč 20 % 4 732,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
5139 Nákup materiá.. 966 000,00 Kč 556 004,38 Kč 58 % 18 564,00 Kč 2 % 127 881,00 Kč 15 % 107 951,00 Kč 26 % 69 364,00 Kč 34 % 131 983,00 Kč 47 % 47 564,66 Kč 52 % 50 452,72 Kč 57 % 2 244,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 6 660,00 Kč 67 % 924,00 Kč 9 % 898,00 Kč 18 % 872,00 Kč 27 % 846,00 Kč 35 % 820,00 Kč 44 % 793,00 Kč 52 % 767,00 Kč 59 % 740,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5151 Studená voda 300 000,00 Kč 107 497,57 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % -47 283,43 Kč -16 % 83 610,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % -7 000,00 Kč 10 % 78 171,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5152 Teplo 1 400 000,00 Kč 1 033 269,03 Kč 74 % 9 882,41 Kč 1 % 408 852,65 Kč 30 % 270 792,63 Kč 49 % 144 047,62 Kč 60 % 145 003,75 Kč 70 % 54 689,97 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5154 Elektrická en.. 900 000,00 Kč 408 662,38 Kč 45 % 71 749,00 Kč 8 % 40 092,38 Kč 12 % 75 207,00 Kč 21 % 72 680,00 Kč 29 % 16 497,00 Kč 31 % 52 601,00 Kč 37 % 68 636,00 Kč 44 % 11 200,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5156 Pohonné hmoty.. 160 000,00 Kč 98 622,63 Kč 62 % 5 609,87 Kč 4 % 12 049,16 Kč 11 % 12 106,74 Kč 19 % 11 536,09 Kč 26 % 13 576,54 Kč 34 % 16 178,01 Kč 44 % 18 540,02 Kč 56 % 9 026,20 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 541 988,12 Kč 36 % 10 984,10 Kč 1 % 8 860,02 Kč 1 % 136 114,60 Kč 10 % 135 945,80 Kč 19 % 169 598,60 Kč 31 % 69 478,60 Kč 35 % 11 006,40 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 36 058,00 Kč 52 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 5 808,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5164 Nájemné 121 000,00 Kč 67 831,02 Kč 56 % 8 791,86 Kč 7 % 10 276,86 Kč 16 % 13 804,86 Kč 27 % 7 581,86 Kč 33 % 9 791,86 Kč 42 % 8 791,86 Kč 49 % 8 791,86 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5166 Konzultační, .. 508 200,00 Kč 325 659,40 Kč 64 % 42 350,00 Kč 8 % 42 350,00 Kč 17 % 42 350,00 Kč 25 % 42 350,00 Kč 33 % 42 350,00 Kč 42 % 71 559,40 Kč 56 % 42 350,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5167 Služby školen.. 930 000,00 Kč 357 853,40 Kč 38 % 16 959,50 Kč 2 % 81 358,50 Kč 11 % 59 757,00 Kč 17 % 47 998,80 Kč 22 % 89 265,00 Kč 32 % 56 252,60 Kč 38 % 4 772,00 Kč 38 % 1 490,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
5168 Služby zpraco.. 159 000,00 Kč 35 512,70 Kč 22 % 4 253,10 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 269,10 Kč 3 % 5 021,50 Kč 6 % 5 828,80 Kč 10 % 14 580,50 Kč 19 % 5 559,70 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5169 Nákup ostatní.. 4 400 000,00 Kč 1 934 053,46 Kč 44 % 37 730,42 Kč 1 % 229 140,14 Kč 6 % 496 222,74 Kč 17 % 281 128,63 Kč 24 % 281 334,62 Kč 30 % 426 707,55 Kč 40 % 291 884,04 Kč 46 % -110 094,68 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5171 Opravy a udrž.. 1 265 000,00 Kč 242 211,76 Kč 19 % 9 419,70 Kč 1 % 16 650,10 Kč 2 % 32 179,50 Kč 5 % 37 716,59 Kč 8 % 49 815,90 Kč 12 % 15 126,56 Kč 13 % 77 462,91 Kč 19 % 3 840,50 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 116 242,00 Kč 46 % 2 858,00 Kč 1 % 13 616,00 Kč 7 % 20 568,00 Kč 15 % 12 108,00 Kč 20 % 25 809,00 Kč 30 % 27 275,00 Kč 41 % 11 958,00 Kč 46 % 2 050,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč 37 123,75 Kč 25 % 1 282,00 Kč 1 % 6 568,00 Kč 5 % 12 178,00 Kč 13 % 2 776,00 Kč 15 % 7 392,65 Kč 20 % 4 079,10 Kč 23 % 2 848,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 9 330,00 Kč 47 % 5 950,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 480,00 Kč 37 % 1 900,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5179 Ostatní nákup.. 14 000,00 Kč 6 285,00 Kč 45 % 0,00 Kč 0 % 400,00 Kč 3 % 800,00 Kč 9 % 400,00 Kč 11 % 600,00 Kč 16 % 800,00 Kč 21 % 1 800,00 Kč 34 % 1 485,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč -435 688,00 Kč - - - - 102 495,00 Kč - - - - 9 955,00 Kč - - - - -6 821,00 Kč - - - - -3 133,00 Kč - - - - 20 114,00 Kč - - - - -51 856,00 Kč - - - - 1 309,00 Kč - - - - -507 751,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 % 4 500,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 3 823,00 Kč 25 % 484,00 Kč 3 % 241,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 538,00 Kč 8 % 734,00 Kč 13 % 732,00 Kč 18 % 1 094,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5195 Odvody za nep.. 61 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 % 3 875,00 Kč 18 % 15 000,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd .. 300 000,00 Kč 181 965,00 Kč 61 % 4 201,00 Kč 1 % 49 034,00 Kč 18 % 27 304,00 Kč 27 % 47 677,00 Kč 43 % 20 653,00 Kč 50 % 19 527,00 Kč 56 % 13 569,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, příst.. 139 000,00 Kč 138 908,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 138 908,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6123 Dopravní pros.. 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 96 055 907,00 Kč 51 339 175,10 Kč 53 % 6 389 303,96 Kč 7 % 6 983 222,38 Kč 7 % 7 509 610,68 Kč 8 % 7 172 828,88 Kč 7 % 7 084 190,72 Kč 7 % 7 243 823,81 Kč 8 % 9 716 860,65 Kč 10 % -760 665,98 Kč -1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %