Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor organizační (ORG 381) / 2017

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
výdaje 100 047 160,00 Kč Pokles 96 218 907,00 Kč 73 698 637,88 Kč 77 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 100 047 160,00 Kč Pokles 96 218 907,00 Kč 73 698 637,88 Kč 77 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 347 508,57 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 347 508,57 Kč 38 %
19 Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 347 508,57 Kč 38 %
Celkem 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 347 508,57 Kč 38 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 59 137 506,00 Kč 47 049 749,00 Kč 80 % 4 309 176,00 Kč 7 % 4 345 994,00 Kč 15 % 4 478 281,00 Kč 22 % 4 511 861,00 Kč 30 % 4 402 442,00 Kč 37 % 4 458 949,00 Kč 45 % 6 607 827,00 Kč 56 % 4 661 099,00 Kč 64 % 4 602 532,00 Kč 72 % 4 671 588,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 364 000,00 Kč 594 905,00 Kč 44 % 50 640,00 Kč 4 % 55 440,00 Kč 8 % 50 360,00 Kč 11 % 55 960,00 Kč 16 % 56 440,00 Kč 20 % 59 065,00 Kč 24 % 69 240,00 Kč 29 % 62 040,00 Kč 34 % 64 440,00 Kč 38 % 71 280,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 15 154 597,00 Kč 11 975 172,00 Kč 79 % 1 093 971,00 Kč 7 % 1 101 113,00 Kč 14 % 1 131 440,00 Kč 22 % 1 144 452,00 Kč 30 % 1 110 430,00 Kč 37 % 1 194 817,00 Kč 45 % 1 666 692,00 Kč 56 % 1 178 973,00 Kč 63 % 1 166 640,00 Kč 71 % 1 186 644,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
5032 Povinné pojis.. 5 456 065,00 Kč 4 311 255,00 Kč 79 % 393 824,00 Kč 7 % 396 404,00 Kč 14 % 407 312,00 Kč 22 % 412 005,00 Kč 30 % 399 751,00 Kč 37 % 430 143,00 Kč 45 % 600 009,00 Kč 56 % 424 637,00 Kč 63 % 419 992,00 Kč 71 % 427 178,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
5038 Povinné pojis.. 330 000,00 Kč 272 723,00 Kč 83 % 120 577,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 43 337,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 108 809,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomů.. 25 000,00 Kč 329,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 329,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5133 Léky a zdravo.. 25 539,00 Kč 1 700,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 700,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5136 Knihy, učební.. 580 000,00 Kč 421 417,51 Kč 73 % 41 475,00 Kč 7 % 44 451,00 Kč 15 % 41 849,51 Kč 22 % 36 450,00 Kč 28 % 40 033,00 Kč 35 % 36 450,00 Kč 42 % 43 975,00 Kč 49 % 40 322,00 Kč 56 % 59 422,00 Kč 66 % 36 990,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5137 Drobný hmotný.. 450 000,00 Kč 97 674,99 Kč 22 % 11 568,00 Kč 3 % 8 073,00 Kč 4 % 9 294,00 Kč 6 % 18 835,99 Kč 11 % 43 310,00 Kč 20 % 4 732,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 1 862,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5139 Nákup materiá.. 966 000,00 Kč 834 075,49 Kč 86 % 18 564,00 Kč 2 % 127 881,00 Kč 15 % 107 951,00 Kč 26 % 69 364,00 Kč 34 % 131 983,00 Kč 47 % 47 564,66 Kč 52 % 50 452,72 Kč 57 % 106 198,17 Kč 68 % 128 373,20 Kč 82 % 45 743,74 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 8 059,00 Kč 81 % 924,00 Kč 9 % 898,00 Kč 18 % 872,00 Kč 27 % 846,00 Kč 35 % 820,00 Kč 44 % 793,00 Kč 52 % 767,00 Kč 59 % 740,00 Kč 67 % 713,00 Kč 74 % 686,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 %
5151 Studená voda 300 000,00 Kč 172 528,57 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % -47 283,43 Kč -16 % 83 610,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % -7 000,00 Kč 10 % 78 171,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % -7 000,00 Kč 33 % 72 031,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5152 Teplo 1 400 000,00 Kč 1 195 469,03 Kč 85 % 9 882,41 Kč 1 % 408 852,65 Kč 30 % 270 792,63 Kč 49 % 144 047,62 Kč 60 % 145 003,75 Kč 70 % 54 689,97 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 36 900,00 Kč 76 % 125 300,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 %
5154 Elektrická en.. 900 000,00 Kč 493 589,38 Kč 55 % 71 749,00 Kč 8 % 40 092,38 Kč 12 % 75 207,00 Kč 21 % 72 680,00 Kč 29 % 16 497,00 Kč 31 % 52 601,00 Kč 37 % 68 636,00 Kč 44 % 18 656,00 Kč 46 % 61 581,00 Kč 53 % 15 890,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5155 Pevná paliva 0,00 Kč 205,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 205,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty.. 165 000,00 Kč 117 441,03 Kč 71 % 5 609,87 Kč 3 % 12 049,16 Kč 11 % 12 106,74 Kč 18 % 11 536,09 Kč 25 % 13 576,54 Kč 33 % 16 178,01 Kč 43 % 18 540,02 Kč 54 % 7 279,43 Kč 59 % 8 837,78 Kč 64 % 11 727,39 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 961 844,40 Kč 64 % 10 984,10 Kč 1 % 8 860,02 Kč 1 % 136 114,60 Kč 10 % 135 945,80 Kč 19 % 169 598,60 Kč 31 % 69 478,60 Kč 35 % 11 006,40 Kč 36 % 135 770,60 Kč 45 % 260 884,80 Kč 63 % 23 200,88 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 52 472,00 Kč 75 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 5 808,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 4 798,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5164 Nájemné 121 000,00 Kč 85 414,74 Kč 71 % 8 791,86 Kč 7 % 10 276,86 Kč 16 % 13 804,86 Kč 27 % 7 581,86 Kč 33 % 9 791,86 Kč 42 % 8 791,86 Kč 49 % 8 791,86 Kč 56 % 8 791,86 Kč 63 % 8 791,86 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5166 Konzultační, .. 508 200,00 Kč 469 609,40 Kč 92 % 42 350,00 Kč 8 % 42 350,00 Kč 17 % 42 350,00 Kč 25 % 42 350,00 Kč 33 % 42 350,00 Kč 42 % 71 559,40 Kč 56 % 42 350,00 Kč 64 % 59 250,00 Kč 76 % 42 350,00 Kč 84 % 42 350,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5167 Služby školen.. 945 000,00 Kč 501 247,40 Kč 53 % 16 959,50 Kč 2 % 81 358,50 Kč 10 % 59 757,00 Kč 17 % 47 998,80 Kč 22 % 89 265,00 Kč 31 % 56 252,60 Kč 37 % 4 772,00 Kč 38 % 55 099,00 Kč 44 % 69 195,00 Kč 51 % 20 590,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5168 Služby zpraco.. 159 000,00 Kč 52 615,40 Kč 33 % 4 253,10 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 269,10 Kč 3 % 5 021,50 Kč 6 % 5 828,80 Kč 10 % 14 580,50 Kč 19 % 5 559,70 Kč 22 % 5 021,50 Kč 25 % 7 059,70 Kč 30 % 5 021,50 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
5169 Nákup ostatní.. 4 320 000,00 Kč 3 093 495,96 Kč 72 % 37 730,42 Kč 1 % 229 140,14 Kč 6 % 496 222,74 Kč 18 % 281 128,63 Kč 24 % 281 334,62 Kč 31 % 426 707,55 Kč 41 % 291 884,04 Kč 47 % 379 543,20 Kč 56 % 438 311,60 Kč 66 % 231 493,02 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5171 Opravy a udrž.. 915 000,00 Kč 347 508,57 Kč 38 % 9 419,70 Kč 1 % 16 650,10 Kč 3 % 32 179,50 Kč 6 % 37 716,59 Kč 10 % 49 815,90 Kč 16 % 15 126,56 Kč 18 % 77 462,91 Kč 26 % 8 341,90 Kč 27 % 34 170,61 Kč 31 % 66 624,80 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 165 031,00 Kč 66 % 2 858,00 Kč 1 % 13 616,00 Kč 7 % 20 568,00 Kč 15 % 12 108,00 Kč 20 % 25 809,00 Kč 30 % 27 275,00 Kč 41 % 11 958,00 Kč 46 % 9 588,00 Kč 50 % 29 419,00 Kč 61 % 11 832,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč 111 551,65 Kč 74 % 1 282,00 Kč 1 % 6 568,00 Kč 5 % 12 178,00 Kč 13 % 2 776,00 Kč 15 % 7 392,65 Kč 20 % 4 079,10 Kč 23 % 2 848,00 Kč 25 % 4 035,00 Kč 27 % 67 960,90 Kč 73 % 2 432,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 16 046,50 Kč 80 % 5 950,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 480,00 Kč 37 % 1 900,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 1 380,00 Kč 54 % 4 400,00 Kč 76 % 936,50 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5179 Ostatní nákup.. 14 000,00 Kč 10 085,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 400,00 Kč 3 % 800,00 Kč 9 % 400,00 Kč 11 % 600,00 Kč 16 % 800,00 Kč 21 % 1 800,00 Kč 34 % 1 485,00 Kč 45 % 2 000,00 Kč 59 % 1 800,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč -209 473,00 Kč - - - - 102 495,00 Kč - - - - 9 955,00 Kč - - - - -6 821,00 Kč - - - - -3 133,00 Kč - - - - 20 114,00 Kč - - - - -51 856,00 Kč - - - - 1 309,00 Kč - - - - 37 513,00 Kč - - - - -7 473,00 Kč - - - - -311 576,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 % 4 500,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 9 404,23 Kč 63 % 484,00 Kč 3 % 241,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 538,00 Kč 8 % 734,00 Kč 13 % 732,00 Kč 18 % 1 094,00 Kč 25 % 260,00 Kč 27 % 5 321,23 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
5195 Odvody za nep.. 709,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 % 3 875,00 Kč 18 % 15 000,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd .. 300 000,00 Kč 231 289,00 Kč 77 % 4 201,00 Kč 1 % 49 034,00 Kč 18 % 27 304,00 Kč 27 % 47 677,00 Kč 43 % 20 653,00 Kč 50 % 19 527,00 Kč 56 % 13 569,00 Kč 61 % 7 287,00 Kč 63 % 32 725,00 Kč 74 % 9 312,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, příst.. 199 291,00 Kč 199 290,63 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 138 908,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 60 382,63 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6123 Dopravní pros.. 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 96 218 907,00 Kč 73 698 637,88 Kč 77 % 6 389 303,96 Kč 7 % 6 983 222,38 Kč 7 % 7 509 610,68 Kč 8 % 7 172 828,88 Kč 7 % 7 084 190,72 Kč 7 % 7 243 823,81 Kč 8 % 9 716 860,65 Kč 10 % 7 274 363,29 Kč 8 % 7 622 386,68 Kč 8 % 6 702 046,83 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %