Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (ORG 382) / 2017

Název:
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 38 727 354,00 Kč Pokles 9 249 736,00 Kč 3 300 515,15 Kč 36 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 37 257 354,00 Kč Pokles 7 837 354,00 Kč 3 043 999,60 Kč 39 %
Tělovýchova a zájmová činnost 670 000,00 Kč Pokles 612 382,00 Kč 215 615,55 Kč 35 %
Životní prostředí 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 465 000,00 Kč Pokles 437 742,00 Kč 89 601,00 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 465 000,00 Kč Pokles 437 742,00 Kč 89 601,00 Kč 20 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 465 000,00 Kč Pokles 437 742,00 Kč 89 601,00 Kč 20 %
3613 Nebytové hospodářství 450 000,00 Kč Pokles 413 150,00 Kč 63 635,50 Kč 15 %
5171 Opravy a udržování 450 000,00 Kč Pokles 413 150,00 Kč 63 635,50 Kč 15 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 450 000,00 Kč Pokles 413 150,00 Kč 63 635,50 Kč 15 %
3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 415 000,00 Kč Pokles 1 350 892,00 Kč 153 236,50 Kč 11 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 44 850,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 52 000,00 Kč 46 265,65 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 14 959,10 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 5 275,50 Kč 39 % 9 249,00 Kč 57 % 7 756,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 6 655,00 Kč 84 % 2 371,05 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 %
5151 Studená voda 160 000,00 Kč 21 666,00 Kč 14 % 3 804,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 17 862,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5154 Elektrická en.. 4 900 000,00 Kč 2 418 616,00 Kč 49 % 900 319,00 Kč 18 % -31 391,00 Kč 18 % -17 136,00 Kč 17 % 841 647,00 Kč 35 % -163 741,00 Kč 31 % -24 944,00 Kč 31 % 912 034,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 1 828,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5169 Nákup ostatní.. 1 891 683,00 Kč 609 160,00 Kč 32 % 46 258,00 Kč 2 % 11 387,00 Kč 3 % 145 900,00 Kč 11 % 18 150,00 Kč 12 % 110 733,00 Kč 18 % 54 100,00 Kč 20 % 156 132,00 Kč 29 % 64 300,00 Kč 32 % 2 200,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5171 Opravy a udrž.. 1 350 892,00 Kč 153 236,50 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 933,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 414,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 28 254,00 Kč 7 % 7 200,00 Kč 7 % 56 435,50 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5175 Pohoštění 1 994,00 Kč 1 994,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 260,00 Kč 63 % 734,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 48 317,00 Kč 8 677,00 Kč 18 % 33 275,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 131 285,00 Kč 341 % 48 049,00 Kč 440 % 166 559,00 Kč 785 % -370 491,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
6342 Investiční do.. 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 % 40 900,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
Celkem 9 249 736,00 Kč 3 300 515,15 Kč 36 % 1 024 556,00 Kč 11 % -5 044,90 Kč -0 % 263 982,00 Kč 3 % 913 121,50 Kč 10 % 181 474,00 Kč 2 % -314 983,00 Kč -3 % 1 096 420,00 Kč 12 % 78 155,00 Kč 1 % 62 834,55 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %