Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (ORG 382) / 2017

Název:
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 38 727 354,00 Kč Pokles 6 314 636,00 Kč 4 892 923,13 Kč 77 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 37 257 354,00 Kč Pokles 5 741 354,00 Kč 4 368 565,30 Kč 76 %
Tělovýchova a zájmová činnost 670 000,00 Kč Pokles 412 382,00 Kč 363 457,83 Kč 88 %
Životní prostředí 800 000,00 Kč Pokles 160 900,00 Kč 160 900,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 465 000,00 Kč Pokles 237 742,00 Kč 197 803,28 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 465 000,00 Kč Pokles 237 742,00 Kč 197 803,28 Kč 83 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 465 000,00 Kč Pokles 237 742,00 Kč 197 803,28 Kč 83 %
3613 Nebytové hospodářství 450 000,00 Kč Pokles 317 150,00 Kč 283 168,20 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 450 000,00 Kč Pokles 317 150,00 Kč 283 168,20 Kč 89 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 450 000,00 Kč Pokles 317 150,00 Kč 283 168,20 Kč 89 %
3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 415 000,00 Kč Pokles 1 054 892,00 Kč 480 971,48 Kč 46 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 44 850,00 Kč 36 850,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 600,00 Kč 30 % 23 250,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5139 Nákup materiá.. 53 794,00 Kč 50 654,65 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 14 959,10 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 5 275,50 Kč 38 % 9 249,00 Kč 55 % 7 756,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 6 655,00 Kč 82 % 4 096,05 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 2 664,00 Kč 94 %
5151 Studená voda 110 000,00 Kč 48 727,00 Kč 44 % 3 804,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 17 862,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 2 025,00 Kč 22 % 23 992,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 1 044,00 Kč 44 %
5154 Elektrická en.. 3 700 000,00 Kč 3 352 510,00 Kč 91 % 900 319,00 Kč 24 % -31 391,00 Kč 23 % -17 136,00 Kč 23 % 841 647,00 Kč 46 % -163 741,00 Kč 41 % -24 944,00 Kč 41 % 912 034,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 21 083,00 Kč 66 % 910 811,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 3 828,00 Kč 91 %
5169 Nákup ostatní.. 1 139 382,00 Kč 711 492,00 Kč 62 % 46 258,00 Kč 4 % 11 387,00 Kč 5 % 145 900,00 Kč 18 % 18 150,00 Kč 19 % 110 733,00 Kč 29 % 54 100,00 Kč 34 % 156 132,00 Kč 48 % 64 300,00 Kč 53 % 11 154,00 Kč 54 % 5 750,00 Kč 55 % 2 154,00 Kč 55 % 85 474,00 Kč 62 %
5171 Opravy a udrž.. 1 054 892,00 Kč 480 971,48 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 933,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 414,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 28 254,00 Kč 8 % 7 200,00 Kč 9 % 78 365,28 Kč 17 % 42 491,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 263 314,20 Kč 46 %
5175 Pohoštění 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 260,00 Kč 50 % 734,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 495,00 Kč 100 % 12,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 48 317,00 Kč 48 317,00 Kč 100 % 33 275,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 131 285,00 Kč 341 % 48 049,00 Kč 440 % 166 559,00 Kč 785 % -370 491,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 39 640,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6342 Investiční do.. 160 900,00 Kč 160 900,00 Kč 100 % 40 900,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 112 500,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 7 500,00 Kč 100 %
Celkem 6 314 636,00 Kč 4 892 923,13 Kč 77 % 1 024 556,00 Kč 16 % -5 044,90 Kč -0 % 263 982,00 Kč 4 % 913 121,50 Kč 14 % 181 474,00 Kč 3 % -314 983,00 Kč -5 % 1 096 420,00 Kč 17 % 78 155,00 Kč 1 % 130 818,33 Kč 2 % 1 118 806,00 Kč 18 % 41 794,00 Kč 1 % 363 824,20 Kč 6 %