Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (ORG 382) / 2017

Název:
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 38 727 354,00 Kč Pokles 7 949 736,00 Kč 4 529 098,93 Kč 57 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 37 257 354,00 Kč Pokles 6 537 354,00 Kč 4 072 372,10 Kč 62 %
Tělovýchova a zájmová činnost 670 000,00 Kč Pokles 612 382,00 Kč 303 326,83 Kč 50 %
Životní prostředí 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 153 400,00 Kč 19 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 80 000,00 Kč Pokles 39 640,00 Kč 39 640,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 Kč Pokles 39 640,00 Kč 39 640,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 80 000,00 Kč Pokles 39 640,00 Kč 39 640,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 23 820 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 23 820 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 23 820 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 3 760 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 3 760 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 3 760 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
3713 Změny technologií vytápění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 153 400,00 Kč 19 %
6342 Investiční dotace krajům 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 153 400,00 Kč 19 %
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 153 400,00 Kč 19 %
Celkem 30 268 677,00 Kč Pokles 848 317,00 Kč 201 717,00 Kč 24 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 44 850,00 Kč 36 850,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 600,00 Kč 30 % 23 250,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5139 Nákup materiá.. 52 000,00 Kč 47 990,65 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 14 959,10 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 5 275,50 Kč 39 % 9 249,00 Kč 57 % 7 756,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 6 655,00 Kč 84 % 4 096,05 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5151 Studená voda 160 000,00 Kč 47 683,00 Kč 30 % 3 804,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 17 862,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 2 025,00 Kč 15 % 23 992,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5154 Elektrická en.. 4 100 000,00 Kč 3 348 682,00 Kč 82 % 900 319,00 Kč 22 % -31 391,00 Kč 21 % -17 136,00 Kč 21 % 841 647,00 Kč 41 % -163 741,00 Kč 37 % -24 944,00 Kč 37 % 912 034,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 21 083,00 Kč 59 % 910 811,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5169 Nákup ostatní.. 1 391 176,00 Kč 626 018,00 Kč 45 % 46 258,00 Kč 3 % 11 387,00 Kč 4 % 145 900,00 Kč 15 % 18 150,00 Kč 16 % 110 733,00 Kč 24 % 54 100,00 Kč 28 % 156 132,00 Kč 39 % 64 300,00 Kč 44 % 11 154,00 Kč 44 % 5 750,00 Kč 45 % 2 154,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5171 Opravy a udrž.. 1 350 892,00 Kč 217 657,28 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 933,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 414,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 28 254,00 Kč 7 % 7 200,00 Kč 7 % 78 365,28 Kč 13 % 42 491,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5175 Pohoštění 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 260,00 Kč 50 % 734,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 495,00 Kč 100 % 12,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 48 317,00 Kč 48 317,00 Kč 100 % 33 275,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 131 285,00 Kč 341 % 48 049,00 Kč 440 % 166 559,00 Kč 785 % -370 491,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 39 640,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6342 Investiční do.. 800 000,00 Kč 153 400,00 Kč 19 % 40 900,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 112 500,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
Celkem 7 949 736,00 Kč 4 529 098,93 Kč 57 % 1 024 556,00 Kč 13 % -5 044,90 Kč -0 % 263 982,00 Kč 3 % 913 121,50 Kč 11 % 181 474,00 Kč 2 % -314 983,00 Kč -4 % 1 096 420,00 Kč 14 % 78 155,00 Kč 1 % 130 818,33 Kč 2 % 1 118 806,00 Kč 14 % 41 794,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 %