Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (ORG 382) / 2017

Název:
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 38 727 354,00 Kč 38 727 354,00 Kč 2 464 302,60 Kč 6 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 37 257 354,00 Kč 37 257 354,00 Kč 2 248 850,10 Kč 6 %
Tělovýchova a zájmová činnost 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 174 552,50 Kč 26 %
Životní prostředí 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 80 000,00 Kč Navýšení 97 258,00 Kč 57 618,00 Kč 59 %
6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 Kč Navýšení 97 258,00 Kč 57 618,00 Kč 59 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 80 000,00 Kč Navýšení 97 258,00 Kč 57 618,00 Kč 59 %
3613 Nebytové hospodářství 23 820 000,00 Kč 23 820 000,00 Kč 3 300,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 23 820 000,00 Kč 23 820 000,00 Kč 3 300,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 23 820 000,00 Kč 23 820 000,00 Kč 3 300,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 3 760 000,00 Kč 3 760 000,00 Kč 289 427,00 Kč 8 %
6121 Budovy, haly a stavby 3 760 000,00 Kč 3 760 000,00 Kč 289 427,00 Kč 8 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 3 760 000,00 Kč 3 760 000,00 Kč 289 427,00 Kč 8 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 78 045,00 Kč 4 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 78 045,00 Kč 4 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 78 045,00 Kč 4 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
3713 Změny technologií vytápění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 %
6342 Investiční dotace krajům 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 %
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 %
Celkem 30 268 677,00 Kč Navýšení 30 285 935,00 Kč 477 967,00 Kč 2 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 50 000,00 Kč 29 483,60 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 14 959,10 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 5 275,50 Kč 40 % 9 249,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5151 Studená voda 160 000,00 Kč 3 804,00 Kč 2 % 3 804,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5154 Elektrická en.. 4 900 000,00 Kč 1 503 179,00 Kč 31 % 900 319,00 Kč 18 % -31 391,00 Kč 18 % -17 136,00 Kč 17 % 841 647,00 Kč 35 % -163 741,00 Kč 31 % -26 519,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5169 Nákup ostatní.. 1 931 683,00 Kč 386 528,00 Kč 20 % 46 258,00 Kč 2 % 11 387,00 Kč 3 % 145 900,00 Kč 11 % 18 150,00 Kč 11 % 110 733,00 Kč 17 % 54 100,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5171 Opravy a udrž.. 1 389 742,00 Kč 61 347,00 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 933,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 57 414,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5175 Pohoštění 1 994,00 Kč 1 994,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 260,00 Kč 63 % 734,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 29 485 935,00 Kč 437 067,00 Kč 1 % 33 275,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 131 285,00 Kč 1 % 48 049,00 Kč 1 % 166 559,00 Kč 1 % 57 899,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
6342 Investiční do.. 800 000,00 Kč 40 900,00 Kč 5 % 40 900,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
Celkem 38 727 354,00 Kč 2 464 302,60 Kč 6 % 1 024 556,00 Kč 3 % -5 044,90 Kč -0 % 263 982,00 Kč 1 % 913 121,50 Kč 2 % 181 474,00 Kč 0 % 86 214,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %