Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (ORG 386) / 2017

Název:
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 26 560 000,00 Kč Pokles 24 220 000,00 Kč 2 656 037,15 Kč 11 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 26 560 000,00 Kč Pokles 24 220 000,00 Kč 2 656 037,15 Kč 11 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 8 770 000,00 Kč Pokles 6 010 000,00 Kč 941 305,32 Kč 16 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 770 000,00 Kč Pokles 6 010 000,00 Kč 941 305,32 Kč 16 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 8 770 000,00 Kč Pokles 6 010 000,00 Kč 941 305,32 Kč 16 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 450 000,00 Kč Pokles 8 420 000,00 Kč 169 625,00 Kč 2 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 450 000,00 Kč Pokles 8 420 000,00 Kč 169 625,00 Kč 2 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 8 450 000,00 Kč Pokles 8 420 000,00 Kč 169 625,00 Kč 2 %
Celkem 17 220 000,00 Kč Pokles 14 430 000,00 Kč 1 110 930,32 Kč 8 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 35 235,20 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatní.. 1 310 000,00 Kč 31 978,00 Kč 2 % 198,00 Kč 0 % 2 505,00 Kč 0 % 6 679,00 Kč 1 % 9 598,00 Kč 1 % 198,00 Kč 1 % 12 800,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5171 Opravy a udrž.. 8 410 000,00 Kč 1 477 893,63 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 5 929,00 Kč 0 % 17 429,00 Kč 0 % 143 113,56 Kč 2 % 904 101,65 Kč 13 % 407 320,42 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 14 430 000,00 Kč 1 110 930,32 Kč 8 % 3 812,00 Kč 0 % 22 500,00 Kč 0 % 66 481,00 Kč 1 % 80 180,00 Kč 1 % 121 447,00 Kč 2 % 816 510,32 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
Celkem 24 220 000,00 Kč 2 656 037,15 Kč 11 % 4 010,00 Kč 0 % 30 934,00 Kč 0 % 125 824,20 Kč 1 % 232 891,56 Kč 1 % 1 025 746,65 Kč 4 % 1 236 630,74 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %