Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (ORG 387) / 2017

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 160 000,00 Kč 7 160 000,00 Kč 395 415,53 Kč 6 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 7 160 000,00 Kč 7 160 000,00 Kč 395 415,53 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 263 528,63 Kč 24 %
5171 Opravy a udržování 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 263 528,63 Kč 24 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 263 528,63 Kč 24 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 515 000,00 Kč 1 515 000,00 Kč 263 528,63 Kč 17 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 185 000,00 Kč 40 564,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 564,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5169 Nákup ostatní.. 660 000,00 Kč 91 322,90 Kč 14 % 5 735,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 62 551,00 Kč 10 % 10 580,00 Kč 12 % 6 763,90 Kč 13 % 5 693,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5171 Opravy a udrž.. 1 515 000,00 Kč 263 528,63 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 178 753,00 Kč 12 % 84 775,63 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
6121 Budovy, haly .. 4 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové inves.. 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 7 160 000,00 Kč 395 415,53 Kč 6 % 5 735,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 103 115,00 Kč 1 % 10 580,00 Kč 0 % 185 516,90 Kč 3 % 90 468,63 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %