Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (ORG 387) / 2017

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 160 000,00 Kč Pokles 2 660 000,00 Kč 979 662,52 Kč 37 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 7 160 000,00 Kč Pokles 2 660 000,00 Kč 979 662,52 Kč 37 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 516 896,51 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 516 896,51 Kč 47 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 516 896,51 Kč 47 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč Pokles 238 000,00 Kč 29 456,67 Kč 12 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 238 000,00 Kč 29 456,67 Kč 12 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 250 000,00 Kč Pokles 238 000,00 Kč 29 456,67 Kč 12 %
Celkem 1 515 000,00 Kč Pokles 1 503 000,00 Kč 546 353,18 Kč 36 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 185 000,00 Kč 121 692,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 564,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 40 564,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 40 564,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5169 Nákup ostatní.. 672 000,00 Kč 311 617,34 Kč 46 % 5 735,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 62 551,00 Kč 10 % 10 580,00 Kč 12 % 6 763,90 Kč 13 % 5 693,00 Kč 14 % 5 735,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 48 530,00 Kč 22 % 115 029,44 Kč 39 % 51 000,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5171 Opravy a udrž.. 1 503 000,00 Kč 546 353,18 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 178 753,00 Kč 12 % 121 759,30 Kč 20 % 26 234,00 Kč 22 % 46 479,80 Kč 25 % 119 064,00 Kč 33 % 54 063,08 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové inves.. 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 2 660 000,00 Kč 979 662,52 Kč 37 % 5 735,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 103 115,00 Kč 4 % 10 580,00 Kč 0 % 185 516,90 Kč 7 % 168 016,30 Kč 6 % 31 969,00 Kč 1 % 46 479,80 Kč 2 % 167 594,00 Kč 6 % 209 656,52 Kč 8 % 51 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 %