Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Bazén NJ (ORG 515) / 2017

Název:
Bazén NJ (515)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 3 130 000,00 Kč Navýšení 3 574 080,40 Kč 2 062 524,65 Kč 58 %
výdaje 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 8 394 948,00 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 8 394 948,00 Kč 47 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 593 000,00 Kč Pokles 873 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 593 000,00 Kč Pokles 873 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 1 593 000,00 Kč Pokles 873 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 593 000,00 Kč Pokles 873 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 614 944,00 Kč 14 944,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 449,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 10 495,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5139 Nákup materiá.. 120 000,00 Kč 7 471,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 471,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 3 009,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5169 Nákup ostatní.. 0,00 Kč 6 921,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 6 921,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udrž.. 873 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční .. 15 985 056,00 Kč 8 185 056,00 Kč 51 % 1 400 000,00 Kč 9 % 1 400 000,00 Kč 18 % 1 395 551,00 Kč 26 % 1 300 000,00 Kč 34 % 1 289 505,00 Kč 42 % 1 400 000,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 10 067,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 10 067,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, příst.. 170 000,00 Kč 167 480,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 167 480,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 17 773 000,00 Kč 8 394 948,00 Kč 47 % 1 400 000,00 Kč 8 % 1 403 009,00 Kč 8 % 1 567 480,00 Kč 9 % 1 300 000,00 Kč 7 % 1 307 471,00 Kč 7 % 1 416 988,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %