Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Technické sluźby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2017

Název:
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč Navýšení 1 343 048,10 Kč 2 499 756,20 Kč 186 %
výdaje 71 575 000,00 Kč Pokles 69 550 000,00 Kč 52 896 107,56 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 600 000,00 Kč Navýšení 7 610 000,00 Kč 5 843 921,00 Kč 77 %
Doprava 21 850 000,00 Kč Navýšení 22 680 000,00 Kč 18 846 000,00 Kč 83 %
Lesní hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 545 000,00 Kč 545 000,00 Kč 187 165,56 Kč 34 %
Životní prostředí 42 180 000,00 Kč Pokles 38 315 000,00 Kč 27 669 021,00 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 0,00 Kč Navýšení 830 000,00 Kč 276 000,00 Kč 33 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 830 000,00 Kč 276 000,00 Kč 33 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 830 000,00 Kč 276 000,00 Kč 33 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 1 010 000,00 Kč 519 921,00 Kč 51 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 010 000,00 Kč 519 921,00 Kč 51 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 1 010 000,00 Kč 519 921,00 Kč 51 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 140 000,00 Kč Pokles 1 975 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 140 000,00 Kč Pokles 1 975 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 6 140 000,00 Kč Pokles 1 975 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 350 000,00 Kč Navýšení 4 650 000,00 Kč 276 000,00 Kč 6 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 350 000,00 Kč Navýšení 4 650 000,00 Kč 276 000,00 Kč 6 %
35 Odbor životního prostředí 4 350 000,00 Kč Navýšení 4 650 000,00 Kč 276 000,00 Kč 6 %
Celkem 10 490 000,00 Kč Pokles 8 465 000,00 Kč 1 071 921,00 Kč 13 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 20 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5321 Neinvestiční .. 950 000,00 Kč 759 621,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 157 556,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 235 328,00 Kč 41 % 148 779,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 217 958,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5331 Neinvestiční .. 60 085 000,00 Kč 51 044 565,56 Kč 85 % 4 685 340,00 Kč 8 % 4 116 325,00 Kč 15 % 4 641 340,00 Kč 22 % 5 441 340,00 Kč 31 % 5 482 220,00 Kč 41 % 5 256 220,00 Kč 49 % 5 846 592,56 Kč 59 % 5 042 508,00 Kč 67 % 4 991 340,00 Kč 76 % 5 541 340,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 %
6351 Investiční tr.. 8 465 000,00 Kč 1 071 921,00 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 276 000,00 Kč 3 % 276 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 519 921,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
Celkem 69 550 000,00 Kč 52 896 107,56 Kč 76 % 4 685 340,00 Kč 7 % 4 273 881,00 Kč 6 % 4 641 340,00 Kč 7 % 5 441 340,00 Kč 8 % 5 717 548,00 Kč 8 % 5 404 999,00 Kč 8 % 6 122 592,56 Kč 9 % 5 318 508,00 Kč 8 % 4 991 340,00 Kč 7 % 6 299 219,00 Kč 9 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %