Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2017

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 638 001,00 Kč Navýšení 68 144 446,35 Kč 62 649 296,35 Kč 92 %
výdaje 79 063 000,00 Kč Pokles 57 806 500,00 Kč 37 345 334,90 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 77 455 000,00 Kč Pokles 55 933 500,00 Kč 35 817 312,36 Kč 64 %
Školství a sociální věci 1 608 000,00 Kč 1 608 000,00 Kč 1 507 151,98 Kč 94 %
Veřejná správa 0,00 Kč Navýšení 245 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 870,56 Kč 104 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
3612 Bytové hospodářství 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 438 000,00 Kč 6 199 175,69 Kč 43 %
5171 Opravy a udržování 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 438 000,00 Kč 6 199 175,69 Kč 43 %
37 Odbor bytový 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 438 000,00 Kč 6 199 175,69 Kč 43 %
3613 Nebytové hospodářství 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 609 261,00 Kč 4 987 829,70 Kč 58 %
5171 Opravy a udržování 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 609 261,00 Kč 4 987 829,70 Kč 58 %
37 Odbor bytový 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 609 261,00 Kč 4 987 829,70 Kč 58 %
3632 Pohřebnictví 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
37 Odbor bytový 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
3634 Lokální zásobování teplem 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 24 330 000,00 Kč Navýšení 24 815 191,00 Kč 12 703 568,97 Kč 51 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 390 000,00 Kč 203 213,00 Kč 52 % 19 163,00 Kč 5 % 18 675,00 Kč 10 % 18 375,00 Kč 14 % 18 525,00 Kč 19 % 18 225,00 Kč 24 % 18 450,00 Kč 29 % 18 450,00 Kč 33 % 18 225,00 Kč 38 % 18 150,00 Kč 43 % 18 525,00 Kč 47 % 18 450,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5031 Povinné pojis.. 49 000,00 Kč 34 502,00 Kč 70 % 3 742,00 Kč 8 % 3 076,00 Kč 14 % 3 076,00 Kč 20 % 3 076,00 Kč 26 % 3 076,00 Kč 33 % 3 076,00 Kč 39 % 3 076,00 Kč 45 % 3 076,00 Kč 52 % 3 076,00 Kč 58 % 3 076,00 Kč 64 % 3 076,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5032 Povinné pojis.. 21 000,00 Kč 12 411,00 Kč 59 % 1 347,00 Kč 6 % 1 108,00 Kč 12 % 1 108,00 Kč 17 % 1 106,00 Kč 22 % 1 106,00 Kč 28 % 1 106,00 Kč 33 % 1 106,00 Kč 38 % 1 106,00 Kč 43 % 1 106,00 Kč 49 % 1 106,00 Kč 54 % 1 106,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5137 Drobný hmotný.. 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 379,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 60 306,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 65 000,00 Kč 51 902,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 9 392,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 4 693,00 Kč 22 % 4 663,00 Kč 29 % 6 344,00 Kč 39 % 821,00 Kč 40 % 209,00 Kč 40 % 9 203,00 Kč 54 % 1 507,00 Kč 57 % 15 070,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5151 Studená voda 5 700 000,00 Kč 4 787 099,31 Kč 84 % 280 940,40 Kč 5 % 241 572,30 Kč 9 % 1 011 031,00 Kč 27 % 96 510,47 Kč 29 % 265 239,00 Kč 33 % 1 143 179,20 Kč 53 % 73 220,47 Kč 55 % 423 568,00 Kč 62 % 586 419,00 Kč 72 % 626 372,47 Kč 83 % 39 047,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 %
5152 Teplo 15 400 000,00 Kč 12 228 639,33 Kč 79 % 675 046,19 Kč 4 % 3 875 520,30 Kč 30 % 1 639 063,00 Kč 40 % 1 219 852,15 Kč 48 % 573 698,81 Kč 52 % 426 411,07 Kč 55 % 571 781,31 Kč 58 % 248 724,30 Kč 60 % 415 553,80 Kč 63 % 1 180 504,14 Kč 70 % 1 402 484,26 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
5153 Plyn 2 000 000,00 Kč 1 159 920,44 Kč 58 % 100 800,00 Kč 5 % 126 284,19 Kč 11 % 113 712,04 Kč 17 % 131 225,71 Kč 24 % 81 955,50 Kč 28 % 142 313,00 Kč 35 % 105 070,00 Kč 40 % 77 890,00 Kč 44 % 97 710,00 Kč 49 % 105 070,00 Kč 54 % 77 890,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5154 Elektrická en.. 3 204 000,00 Kč 1 989 069,36 Kč 62 % 398 834,60 Kč 12 % -81 748,00 Kč 10 % 122 021,00 Kč 14 % 403 148,00 Kč 26 % 43 469,00 Kč 28 % 74 803,00 Kč 30 % 425 968,00 Kč 43 % 53 846,76 Kč 45 % 427 679,00 Kč 58 % 61 626,00 Kč 60 % 59 422,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 %
5162 Služby teleko.. 8 000,00 Kč 3 582,90 Kč 45 % 663,43 Kč 8 % -10 186,31 Kč -119 % 12 112,13 Kč 32 % -1 300,43 Kč 16 % 233,01 Kč 19 % 120,44 Kč 21 % 3 893,36 Kč 69 % -3 369,57 Kč 27 % -6 300,00 Kč -52 % 7 331,71 Kč 40 % 385,13 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5163 Služby peněžn.. 20 000,00 Kč 20 870,56 Kč 104 % 3 703,90 Kč 19 % 3 715,40 Kč 37 % 3 524,20 Kč 55 % 3 585,80 Kč 73 % 4 888,40 Kč 97 % 5 984,20 Kč 127 % -21 491,00 Kč 20 % 4 539,96 Kč 42 % 3 726,10 Kč 61 % 4 131,40 Kč 82 % 4 562,20 Kč 104 % 0,00 Kč 104 %
5168 Služby zpraco.. 245 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 3 688 070,00 Kč 3 124 258,76 Kč 85 % 296 754,62 Kč 8 % 145 992,63 Kč 12 % 204 444,65 Kč 18 % 263 749,78 Kč 25 % 224 323,38 Kč 31 % 275 141,63 Kč 38 % 340 924,53 Kč 47 % 212 195,77 Kč 53 % 382 607,72 Kč 64 % 494 823,52 Kč 77 % 283 300,53 Kč 85 % 0,00 Kč 85 %
5171 Opravy a udrž.. 24 815 191,00 Kč 12 703 568,97 Kč 51 % 123 700,33 Kč 0 % 259 069,66 Kč 2 % 552 135,62 Kč 4 % 392 292,51 Kč 5 % 1 289 278,85 Kč 11 % 323 639,01 Kč 12 % 994 786,65 Kč 16 % 1 309 220,41 Kč 21 % 2 551 361,00 Kč 31 % 3 248 340,23 Kč 45 % 1 659 744,70 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - - 5 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč -4 234,53 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - -4 234,53 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 160 000,00 Kč 71 302,00 Kč 45 % 6 482,00 Kč 4 % 6 482,00 Kč 8 % 6 482,00 Kč 12 % 6 482,00 Kč 16 % 6 482,00 Kč 20 % 6 482,00 Kč 24 % 6 482,00 Kč 28 % 6 482,00 Kč 32 % 6 482,00 Kč 36 % 6 482,00 Kč 41 % 6 482,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
6111 Programové vy.. 423 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 1 497 000,00 Kč 833 544,80 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 2 % 3 630,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 60 500,00 Kč 7 % 428 340,00 Kč 35 % 6 050,00 Kč 36 % 298 724,80 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
Celkem 57 806 500,00 Kč 37 345 334,90 Kč 65 % 1 916 177,47 Kč 3 % 4 598 953,17 Kč 8 % 3 687 084,64 Kč 6 % 2 542 945,99 Kč 4 % 2 613 316,95 Kč 5 % 2 430 679,55 Kč 4 % 2 524 088,32 Kč 4 % 2 416 213,63 Kč 4 % 4 925 113,62 Kč 9 % 5 764 945,47 Kč 10 % 3 925 816,09 Kč 7 % 0,00 Kč 0 %