Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2017

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 638 001,00 Kč Pokles 67 630 001,00 Kč 41 108 077,54 Kč 61 %
výdaje 79 063 000,00 Kč Pokles 78 940 192,00 Kč 16 149 084,35 Kč 20 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 77 455 000,00 Kč Pokles 77 312 192,00 Kč 16 128 384,32 Kč 21 %
Školství a sociální věci 1 608 000,00 Kč 1 608 000,00 Kč 1 282,33 Kč 0 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 417,70 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 14 280 000,00 Kč 14 280 000,00 Kč 2 091 716,56 Kč 15 %
5171 Opravy a udržování 14 280 000,00 Kč 14 280 000,00 Kč 2 091 716,56 Kč 15 %
37 Odbor bytový 14 280 000,00 Kč 14 280 000,00 Kč 2 091 716,56 Kč 15 %
3613 Nebytové hospodářství 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 235 688,00 Kč 653 996,81 Kč 8 %
5171 Opravy a udržování 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 235 688,00 Kč 653 996,81 Kč 8 %
37 Odbor bytový 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 235 688,00 Kč 653 996,81 Kč 8 %
3632 Pohřebnictví 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 24 330 000,00 Kč Navýšení 24 835 688,00 Kč 2 745 713,37 Kč 11 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 410 000,00 Kč 111 413,00 Kč 27 % 19 163,00 Kč 5 % 18 675,00 Kč 9 % 18 375,00 Kč 14 % 18 525,00 Kč 18 % 18 225,00 Kč 23 % 18 450,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
5031 Povinné pojis.. 29 000,00 Kč 19 122,00 Kč 66 % 3 742,00 Kč 13 % 3 076,00 Kč 24 % 3 076,00 Kč 34 % 3 076,00 Kč 45 % 3 076,00 Kč 55 % 3 076,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5032 Povinné pojis.. 21 000,00 Kč 6 881,00 Kč 33 % 1 347,00 Kč 6 % 1 108,00 Kč 12 % 1 108,00 Kč 17 % 1 106,00 Kč 22 % 1 106,00 Kč 28 % 1 106,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
5137 Drobný hmotný.. 60 379,00 Kč 60 379,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 379,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 65 000,00 Kč 19 123,00 Kč 29 % 0,00 Kč 0 % 9 392,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 4 693,00 Kč 22 % 4 663,00 Kč 29 % 375,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5151 Studená voda 5 700 000,00 Kč 2 021 024,17 Kč 35 % 280 940,40 Kč 5 % 241 572,30 Kč 9 % 1 011 031,00 Kč 27 % 96 510,47 Kč 29 % 265 239,00 Kč 33 % 125 731,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5152 Teplo 15 400 000,00 Kč 8 205 280,45 Kč 53 % 675 046,19 Kč 4 % 3 875 520,30 Kč 30 % 1 639 063,00 Kč 40 % 1 219 852,15 Kč 48 % 573 698,81 Kč 52 % 222 100,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5153 Plyn 2 000 000,00 Kč 696 290,44 Kč 35 % 100 800,00 Kč 5 % 126 284,19 Kč 11 % 113 712,04 Kč 17 % 131 225,71 Kč 24 % 81 955,50 Kč 28 % 142 313,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5154 Elektrická en.. 2 704 000,00 Kč 915 126,60 Kč 34 % 398 834,60 Kč 15 % -81 748,00 Kč 12 % 122 021,00 Kč 16 % 403 148,00 Kč 31 % 43 469,00 Kč 33 % 29 402,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5162 Služby teleko.. 8 000,00 Kč 1 282,33 Kč 16 % 663,43 Kč 8 % -10 186,31 Kč -119 % 12 112,13 Kč 32 % -1 300,43 Kč 16 % 233,01 Kč 19 % -239,50 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5163 Služby peněžn.. 20 000,00 Kč 19 417,70 Kč 97 % 3 703,90 Kč 19 % 3 715,40 Kč 37 % 3 524,20 Kč 55 % 3 585,80 Kč 73 % 4 888,40 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 3 427 125,00 Kč 1 246 464,29 Kč 36 % 296 754,62 Kč 9 % 145 992,63 Kč 13 % 204 444,65 Kč 19 % 263 749,78 Kč 27 % 224 323,38 Kč 33 % 111 199,23 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5171 Opravy a udrž.. 24 835 688,00 Kč 2 745 713,37 Kč 11 % 123 700,33 Kč 0 % 259 069,66 Kč 2 % 552 135,62 Kč 4 % 392 292,51 Kč 5 % 1 289 278,85 Kč 11 % 129 236,40 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - - 5 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 160 000,00 Kč 36 637,00 Kč 23 % 6 482,00 Kč 4 % 6 482,00 Kč 8 % 6 482,00 Kč 12 % 6 482,00 Kč 16 % 6 482,00 Kč 20 % 4 227,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
6121 Budovy, haly .. 24 100 000,00 Kč 39 930,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 0 % 3 630,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 78 940 192,00 Kč 16 149 084,35 Kč 20 % 1 916 177,47 Kč 2 % 4 598 953,17 Kč 6 % 3 687 084,64 Kč 5 % 2 542 945,99 Kč 3 % 2 613 316,95 Kč 3 % 790 606,13 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %