Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (ORG 92) / 2017

Název:
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 520 000,00 Kč Navýšení 11 520 000,00 Kč 378 732,65 Kč 3 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 520 000,00 Kč Navýšení 11 520 000,00 Kč 378 732,65 Kč 3 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000 000,00 Kč Navýšení 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 %
6130 Pozemky 1 000 000,00 Kč Navýšení 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 1 000 000,00 Kč Navýšení 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 %
Celkem 1 000 000,00 Kč Navýšení 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 50 120,00 Kč 54 320,00 Kč 108 % 6 480,00 Kč 13 % 4 640,00 Kč 22 % 4 400,00 Kč 31 % 6 800,00 Kč 45 % 6 200,00 Kč 57 % 6 700,00 Kč 70 % 5 000,00 Kč 80 % 4 200,00 Kč 89 % 5 700,00 Kč 100 % 4 200,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 %
5031 Povinné pojis.. 11 750,00 Kč 12 800,00 Kč 109 % 1 000,00 Kč 9 % 1 000,00 Kč 17 % 1 100,00 Kč 26 % 1 700,00 Kč 41 % 1 550,00 Kč 54 % 1 675,00 Kč 68 % 1 250,00 Kč 79 % 1 050,00 Kč 88 % 1 425,00 Kč 100 % 1 050,00 Kč 109 % 0,00 Kč 109 % 0,00 Kč 109 %
5032 Povinné pojis.. 4 226,00 Kč 4 604,00 Kč 109 % 360,00 Kč 9 % 358,00 Kč 17 % 394,00 Kč 26 % 612,00 Kč 41 % 558,00 Kč 54 % 603,00 Kč 68 % 450,00 Kč 79 % 378,00 Kč 88 % 513,00 Kč 100 % 378,00 Kč 109 % 0,00 Kč 109 % 0,00 Kč 109 %
5164 Nájemné 45 741,90 Kč 45 741,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 123,60 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 500,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 5 118,30 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, .. 120 000,00 Kč 74 397,00 Kč 62 % 11 245,00 Kč 9 % 16 200,00 Kč 23 % 3 750,00 Kč 26 % 4 400,00 Kč 30 % 15 320,00 Kč 42 % 12 680,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 3 702,00 Kč 56 % 7 100,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 %
5169 Nákup ostatní.. 268 162,10 Kč 102 318,75 Kč 38 % 44 770,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 9 710,00 Kč 20 % 8 400,00 Kč 23 % 6 010,00 Kč 26 % 9 642,50 Kč 29 % 3 660,00 Kč 31 % 1 210,00 Kč 31 % 8 215,00 Kč 34 % 10 701,25 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - - 5 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 13 249,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 26 751,00 Kč 16 751,00 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 19 % 6 751,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 5 000,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
6130 Pozemky 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 8 650,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 950,00 Kč 0 % 43 200,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
Celkem 11 520 000,00 Kč 378 732,65 Kč 3 % 68 855,00 Kč 1 % 30 848,00 Kč 0 % 59 477,60 Kč 1 % 37 862,00 Kč 0 % 80 089,00 Kč 1 % 31 300,50 Kč 0 % 15 478,30 Kč 0 % 11 838,00 Kč 0 % 19 555,00 Kč 0 % 23 429,25 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %