Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bazén-modernizace a relax centrum 2515 0,00 Kč Navýšení 27 200 000,00 Kč 86 793,00 Kč 0 %
Odbor bytový ORJ 037 518 24 100 000,00 Kč 24 100 000,00 Kč 100 430,00 Kč 0 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 92 1 000 000,00 Kč Navýšení 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 %
Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 527 9 000 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 517 10 490 000,00 Kč Pokles 8 465 000,00 Kč 276 000,00 Kč 3 %
Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 1386 0,00 Kč Navýšení 7 590 000,00 Kč 981 646,00 Kč 13 %
Hückelovy vily 8518 7 000 000,00 Kč Pokles 6 540 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 20 500 000,00 Kč Pokles 5 500 000,00 Kč 2 345 771,74 Kč 43 %
Revitalizace skládky Kojetín 8382 0,00 Kč Navýšení 4 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 529 0,00 Kč Navýšení 4 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu 7387 0,00 Kč Navýšení 4 100 000,00 Kč 1 437 834,30 Kč 35 %
Cykloopatření Palackého + mobiliář 8385 0,00 Kč Navýšení 3 313 000,00 Kč 2 052 924,92 Kč 62 %
Odbor životního prostředí 375 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 1 392 150,73 Kč 47 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Energetické úspory budov M© Jubilejní 524 0,00 Kč Navýšení 2 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Divadelní 531 0,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 1 391 415,80 Kč 82 %
Nezařazeno do akcí 0 1 625 500,00 Kč Navýšení 1 629 961,00 Kč 53 950,00 Kč 3 %
Parkoviątě gen. Hµaďo 506 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechody pro chodce Tyrąova, Slovanská, gen. Hµaďo 4386 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 68 000,00 Kč 5 %
Roząíření průmyslové zóny 538 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 78 045,00 Kč 5 %
Dům sester 7518 1 500 000,00 Kč Pokles 1 448 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 1 430 000,00 Kč 1 430 000,00 Kč 97 405,00 Kč 7 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 1 370 000,00 Kč 1 370 000,00 Kč 200 000,00 Kč 15 %
Veřejné osvětlení Revoluční 532 0,00 Kč Navýšení 1 200 000,00 Kč 41 579,00 Kč 3 %
Přechod pro chodce M© Smetanovy sady 3386 0,00 Kč Navýšení 1 125 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Lávka u plynáren 3385 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Výletní lokalita Čer»ák 6385 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 321 6 910 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 83 000,00 Kč 9 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 30 268 677,00 Kč Pokles 825 935,00 Kč 49 577,00 Kč 6 %
Přechod pro chodce Bludovice M© 7386 0,00 Kč Navýšení 815 000,00 Kč 814 985,32 Kč 100 %
Parkoviště MŠ Revoluční 6384 0,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 711 000,00 Kč 711 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 0,00 Kč Navýšení 670 000,00 Kč 549 500,00 Kč 82 %
Chodník a busové zastávky Hřbitovní 508 0,00 Kč Navýšení 660 000,00 Kč 630 788,01 Kč 96 %
Most Bludovice u č.p. 105 8386 0,00 Kč Navýšení 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cykloopatření zona 30 Slovanská 9385 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 381 5 990 000,00 Kč Pokles 489 000,00 Kč 138 908,00 Kč 28 %
Městská policie 406 500 000,00 Kč Pokles 480 000,00 Kč 469 106,04 Kč 98 %
Zimní stadion NJ 522 0,00 Kč Navýšení 425 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 305 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 %
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ Komenského 68, přísp.org. 323 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě U Jičínky 9384 0,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 305 000,00 Kč 82 %
Veřejné osvětlení Hřbitovní 533 0,00 Kč Navýšení 361 351,00 Kč 69 575,00 Kč 19 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Plynofikace Kojetín 111 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení U Zahrad, Za ©kolou 537 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 36 659,00 Kč 12 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 4 800 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklolávka Novosady 2385 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kontejnerová stání 7385 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 91 040,00 Kč 46 %
Návštěvnické centrum NJ 1100 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 96 800,00 Kč 48 %
ZŠ Tyršova, přísp.org. 325 2 200 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 515 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 468 770,00 Kč 276 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 5385 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 4385 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ Komenského 66, přísp.org. 322 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 6386 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 58 000,00 Kč 48 %
Poledník Z© Jubilejní 512 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 3 300,00 Kč 3 %
Chodník Kojetín 4384 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník Straník 5384 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kompostárna 511 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Loučka V Kútě 9386 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Psí útulek 6382 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Bludovice Záhumenní 6387 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Loučka Císařská 4387 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok 5387 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dětské hřiątě Bludovice 509 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 57 618,00 Kč 72 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 8384 0,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Luční 535 0,00 Kč Navýšení 61 710,00 Kč 61 710,00 Kč 100 %
Laudonovo nádvoří 2384 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 42 %
Parkoviątě Revoluční SHELL 503 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Bludovice 530 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 13 915,00 Kč 23 %
Veřejné osvětlení Beskydská 534 0,00 Kč Navýšení 54 599,00 Kč 54 599,00 Kč 100 %
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 507 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce Suvorovova 5386 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 %
Veřejné osvětlení Kojetín Čer»ák 536 0,00 Kč Navýšení 22 340,00 Kč 17 440,00 Kč 78 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 2386 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén-modernizace venkovního bazénu 3515 7 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Bazén-rekonstrukce a modernizace 1515 5 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chata Jičínka 4381 0,00 Kč 0,00 Kč 119 860,18 Kč - - - -
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 17 220 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 166 427 177,00 Kč Pokles 154 918 896,00 Kč 15 097 896,04 Kč 10 %