Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 30 268 677,00 Kč Navýšení 30 285 935,00 Kč 477 967,00 Kč 2 %
Odbor bytový ORJ 037 518 24 100 000,00 Kč 24 100 000,00 Kč 39 930,00 Kč 0 %
Bazén-modernizace a relax centrum 2515 0,00 Kč Navýšení 15 000 000,00 Kč 10 285,00 Kč 0 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 17 220 000,00 Kč Pokles 14 430 000,00 Kč 1 110 930,32 Kč 8 %
Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 527 9 000 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 517 10 490 000,00 Kč Pokles 8 465 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 381 5 990 000,00 Kč Navýšení 7 990 000,00 Kč 153 703,00 Kč 2 %
Bazén-modernizace venkovního bazénu 3515 7 200 000,00 Kč 7 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 8518 7 000 000,00 Kč Pokles 6 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 20 500 000,00 Kč Pokles 5 500 000,00 Kč 72 116,00 Kč 1 %
Bazén-rekonstrukce a modernizace 1515 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 321 6 910 000,00 Kč Pokles 4 610 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ Tyršova, přísp.org. 325 2 200 000,00 Kč Navýšení 4 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor životního prostředí 375 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 958 418,85 Kč 32 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Nezařazeno do akcí 0 1 625 500,00 Kč Navýšení 1 629 961,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dům sester 7518 1 500 000,00 Kč Pokles 1 480 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 1 430 000,00 Kč 1 430 000,00 Kč 97 405,00 Kč 7 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 1 370 000,00 Kč 1 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 92 1 000 000,00 Kč Pokles 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 6 %
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 711 000,00 Kč 711 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městská policie 406 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 469 106,04 Kč 94 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 305 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ Komenského 68, přísp.org. 323 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 %
Plynofikace Kojetín 111 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Návštěvnické centrum NJ 1100 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 515 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 177 547,00 Kč 104 %
ZŠ Komenského 66, přísp.org. 322 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 2386 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 166 427 177,00 Kč Pokles 164 193 896,00 Kč 3 636 208,21 Kč 2 %