Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 518 24 330 000,00 Kč Navýšení 24 835 688,00 Kč 2 745 713,37 Kč 11 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 7 960 000,00 Kč Navýšení 8 410 000,00 Kč 1 477 893,63 Kč 18 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 1 515 000,00 Kč 1 515 000,00 Kč 263 528,63 Kč 17 %
Odbor organizační 381 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 430 000,00 Kč 159 940,35 Kč 11 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 1 415 000,00 Kč Pokles 1 389 742,00 Kč 61 347,00 Kč 4 %
Bazén NJ 515 1 593 000,00 Kč Pokles 873 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městská policie 406 749 200,00 Kč 749 200,00 Kč 130 129,94 Kč 17 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 111 091,92 Kč 20 %
Památky mimo seznam-kříźe aj. 3380 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro ZŠ 400 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městský rozhlas 513 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům NJ 392 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 8 935,50 Kč 6 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior 390 90 000,00 Kč Navýšení 94 000,00 Kč 31 028,30 Kč 33 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 4381 85 000,00 Kč Pokles 73 000,00 Kč 800,00 Kč 1 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
Zimní stadion NJ 522 300 000,00 Kč Pokles 46 146,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 8518 0,00 Kč Navýšení 37 988,00 Kč 3 775,00 Kč 10 %
Návštěvnické centrum NJ 1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 866,00 Kč 13 %
Dům sester 7518 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 26 987,05 Kč 135 %
Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 026,00 Kč 22 %
Nezařazeno do akcí 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 1393 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 384 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 41 145 200,00 Kč Navýšení 41 499 664,00 Kč 5 080 163,69 Kč 12 %