Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 518 24 330 000,00 Kč Navýšení 25 269 621,00 Kč 4 010 272,68 Kč 16 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 7 960 000,00 Kč Navýšení 8 770 000,00 Kč 2 183 654,38 Kč 25 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 1 515 000,00 Kč 1 515 000,00 Kč 326 746,30 Kč 22 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 1 415 000,00 Kč Pokles 1 389 742,00 Kč 89 601,00 Kč 6 %
Odbor organizační 381 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 265 000,00 Kč 242 211,76 Kč 19 %
Bazén NJ 515 1 593 000,00 Kč Pokles 864 869,00 Kč 49 910,00 Kč 6 %
Městská policie 406 749 200,00 Kč 749 200,00 Kč 202 848,94 Kč 27 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 131 081,12 Kč 24 %
Památky mimo seznam-kříźe aj. 3380 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 4381 85 000,00 Kč Navýšení 213 000,00 Kč 800,00 Kč 0 %
Rezerva pro ZŠ 400 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městský rozhlas 513 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům NJ 392 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 15 772,25 Kč 11 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior 390 90 000,00 Kč Navýšení 94 000,00 Kč 39 588,80 Kč 42 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
Zimní stadion NJ 522 300 000,00 Kč Pokles 46 146,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 8518 0,00 Kč Navýšení 37 988,00 Kč 17 508,50 Kč 46 %
Návštěvnické centrum NJ 1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 896,00 Kč 100 %
Dům sester 7518 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 987,05 Kč 100 %
Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 026,00 Kč 22 %
Nezařazeno do akcí 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 1393 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 384 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 41 145 200,00 Kč Navýšení 42 267 466,00 Kč 7 422 005,78 Kč 18 %