Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 518 24 330 000,00 Kč Navýšení 24 875 551,00 Kč 9 861 404,47 Kč 40 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 7 960 000,00 Kč Navýšení 9 210 000,00 Kč 4 791 637,85 Kč 52 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 1 515 000,00 Kč 1 515 000,00 Kč 492 290,10 Kč 32 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 1 415 000,00 Kč Pokles 1 350 892,00 Kč 217 657,28 Kč 16 %
Odbor organizační 381 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 347 508,57 Kč 38 %
Městská policie 406 749 200,00 Kč Navýšení 758 879,00 Kč 263 803,94 Kč 35 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 278 640,62 Kč 51 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč Navýšení 364 665,00 Kč 8 264,30 Kč 2 %
Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 1386 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 515 1 593 000,00 Kč Pokles 310 305,00 Kč 49 910,00 Kč 16 %
Památky mimo seznam-kříźe aj. 3380 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro ZŠ 400 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům NJ 392 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 15 772,25 Kč 11 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městský rozhlas 513 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior 390 90 000,00 Kč Navýšení 92 500,00 Kč 44 658,80 Kč 48 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
Zimní stadion NJ 522 300 000,00 Kč Pokles 46 146,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Návštěvnické centrum NJ 1100 30 000,00 Kč Navýšení 44 319,00 Kč 29 896,00 Kč 67 %
Hückelovy vily 8518 0,00 Kč Navýšení 37 988,00 Kč 17 508,50 Kč 46 %
Chata Jičínka 4381 85 000,00 Kč Pokles 33 000,00 Kč 800,00 Kč 2 %
Dům sester 7518 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 987,05 Kč 100 %
Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 18 000,00 Kč Pokles 14 600,00 Kč 4 026,00 Kč 28 %
Nezařazeno do akcí 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 1393 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,50 Kč 13 %
Odbor dopravy 384 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 41 145 200,00 Kč Navýšení 41 573 745,00 Kč 16 502 867,23 Kč 40 %