Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 518 24 330 000,00 Kč Navýšení 24 815 191,00 Kč 12 703 568,97 Kč 51 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 7 960 000,00 Kč Navýšení 9 545 000,00 Kč 9 028 333,87 Kč 95 %
Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 1386 0,00 Kč Navýšení 7 836 930,00 Kč 5 685 562,62 Kč 73 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 1 515 000,00 Kč Pokles 1 503 000,00 Kč 546 353,18 Kč 36 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 1 415 000,00 Kč Pokles 1 350 892,00 Kč 217 657,28 Kč 16 %
Odbor organizační 381 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 413 982,55 Kč 45 %
Městská policie 406 749 200,00 Kč Pokles 748 879,00 Kč 326 764,94 Kč 44 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 550 000,00 Kč Pokles 520 000,00 Kč 304 933,92 Kč 59 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč Navýšení 364 665,00 Kč 143 619,30 Kč 39 %
Památky mimo seznam-kříźe aj. 3380 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 198 297,38 Kč 66 %
Rezerva pro ZŠ 400 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 101 986,00 Kč 52 %
Bazén NJ 515 1 593 000,00 Kč Pokles 189 305,00 Kč 110 256,95 Kč 58 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 060,00 Kč 3 %
Azylový dům NJ 392 150 000,00 Kč Pokles 138 330,00 Kč 28 652,25 Kč 21 %
Městský rozhlas 513 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior 390 90 000,00 Kč Navýšení 92 500,00 Kč 47 902,80 Kč 52 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 2 553,00 Kč 3 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
Návštěvnické centrum NJ 1100 30 000,00 Kč Navýšení 44 319,00 Kč 65 781,50 Kč 148 %
Zimní stadion NJ 522 300 000,00 Kč Pokles 38 274,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 8518 0,00 Kč Navýšení 37 988,00 Kč 17 508,50 Kč 46 %
Dům sester 7518 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 987,05 Kč 100 %
Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 18 000,00 Kč Pokles 16 600,00 Kč 16 089,00 Kč 97 %
Nezařazeno do akcí 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 1393 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,50 Kč 13 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 4381 85 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 2 382,00 Kč 79 %
Odbor dopravy 384 7 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 41 145 200,00 Kč Navýšení 49 107 773,00 Kč 30 046 334,56 Kč 61 %