Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 24 330 000,00 Kč Navýšení 24 835 688,00 Kč 2 745 713,37 Kč 11 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 7 960 000,00 Kč Navýšení 8 410 000,00 Kč 1 477 893,63 Kč 18 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 1 515 000,00 Kč 1 515 000,00 Kč 263 528,63 Kč 17 %
Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 430 000,00 Kč 159 940,35 Kč 11 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 1 415 000,00 Kč Pokles 1 389 742,00 Kč 61 347,00 Kč 4 %
Bazén NJ 1 593 000,00 Kč Pokles 873 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městská policie 749 200,00 Kč 749 200,00 Kč 130 129,94 Kč 17 %
Hotel Praha-odbor bytový 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 111 091,92 Kč 20 %
Památky mimo seznam-kříźe aj. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památková péče 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro ZŠ 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městský rozhlas 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům NJ 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 8 935,50 Kč 6 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior 90 000,00 Kč Navýšení 94 000,00 Kč 31 028,30 Kč 33 %
Klub seniorů Nový Jičín 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 85 000,00 Kč Pokles 73 000,00 Kč 800,00 Kč 1 %
Odbor organizační-úsek informatiky 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
Zimní stadion NJ 300 000,00 Kč Pokles 46 146,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 0,00 Kč Navýšení 37 988,00 Kč 3 775,00 Kč 10 %
Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 866,00 Kč 13 %
Dům sester 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 26 987,05 Kč 135 %
Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 026,00 Kč 22 %
Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 41 145 200,00 Kč Navýšení 41 499 664,00 Kč 5 080 163,69 Kč 12 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 30 268 677,00 Kč Navýšení 30 285 935,00 Kč 477 967,00 Kč 2 %
Odbor bytový ORJ 037 24 100 000,00 Kč 24 100 000,00 Kč 39 930,00 Kč 0 %
Bazén-modernizace a relax centrum 0,00 Kč Navýšení 15 000 000,00 Kč 10 285,00 Kč 0 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 17 220 000,00 Kč Pokles 14 430 000,00 Kč 1 110 930,32 Kč 8 %
Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 9 000 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 10 490 000,00 Kč Pokles 8 465 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 5 990 000,00 Kč Navýšení 7 990 000,00 Kč 153 703,00 Kč 2 %
Bazén-modernizace venkovního bazénu 7 200 000,00 Kč 7 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 7 000 000,00 Kč Pokles 6 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 20 500 000,00 Kč Pokles 5 500 000,00 Kč 72 116,00 Kč 1 %
Bazén-rekonstrukce a modernizace 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 6 910 000,00 Kč Pokles 4 610 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ Tyršova, přísp.org. 2 200 000,00 Kč Navýšení 4 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor životního prostředí 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 958 418,85 Kč 32 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Nezařazeno do akcí 1 625 500,00 Kč Navýšení 1 629 961,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dům sester 1 500 000,00 Kč Pokles 1 480 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační-úsek informatiky 1 430 000,00 Kč 1 430 000,00 Kč 97 405,00 Kč 7 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 1 370 000,00 Kč 1 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 1 000 000,00 Kč Pokles 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 6 %
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 711 000,00 Kč 711 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městská policie 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 469 106,04 Kč 94 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ Komenského 68, přísp.org. 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 %
Plynofikace Kojetín 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 177 547,00 Kč 104 %
ZŠ Komenského 66, přísp.org. 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 166 427 177,00 Kč Pokles 164 193 896,00 Kč 3 636 208,21 Kč 2 %