Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 24 330 000,00 Kč Navýšení 25 269 621,00 Kč 4 010 272,68 Kč 16 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 7 960 000,00 Kč Navýšení 8 770 000,00 Kč 2 183 654,38 Kč 25 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 1 515 000,00 Kč 1 515 000,00 Kč 326 746,30 Kč 22 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 1 415 000,00 Kč Pokles 1 389 742,00 Kč 89 601,00 Kč 6 %
Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Navýšení 1 265 000,00 Kč 242 211,76 Kč 19 %
Bazén NJ 1 593 000,00 Kč Pokles 864 869,00 Kč 49 910,00 Kč 6 %
Městská policie 749 200,00 Kč 749 200,00 Kč 202 848,94 Kč 27 %
Hotel Praha-odbor bytový 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 131 081,12 Kč 24 %
Památky mimo seznam-kříźe aj. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památková péče 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 85 000,00 Kč Navýšení 213 000,00 Kč 800,00 Kč 0 %
Rezerva pro ZŠ 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městský rozhlas 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům NJ 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 15 772,25 Kč 11 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior 90 000,00 Kč Navýšení 94 000,00 Kč 39 588,80 Kč 42 %
Klub seniorů Nový Jičín 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační-úsek informatiky 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
Zimní stadion NJ 300 000,00 Kč Pokles 46 146,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 0,00 Kč Navýšení 37 988,00 Kč 17 508,50 Kč 46 %
Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 896,00 Kč 100 %
Dům sester 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 987,05 Kč 100 %
Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 026,00 Kč 22 %
Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 41 145 200,00 Kč Navýšení 42 267 466,00 Kč 7 422 005,78 Kč 18 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bazén-modernizace a relax centrum 0,00 Kč Navýšení 27 200 000,00 Kč 86 793,00 Kč 0 %
Odbor bytový ORJ 037 24 100 000,00 Kč 24 100 000,00 Kč 100 430,00 Kč 0 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 1 000 000,00 Kč Navýšení 10 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 1 %
Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 9 000 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 10 490 000,00 Kč Pokles 8 465 000,00 Kč 276 000,00 Kč 3 %
Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 0,00 Kč Navýšení 7 590 000,00 Kč 981 646,00 Kč 13 %
Hückelovy vily 7 000 000,00 Kč Pokles 6 540 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 20 500 000,00 Kč Pokles 5 500 000,00 Kč 2 345 771,74 Kč 43 %
Revitalizace skládky Kojetín 0,00 Kč Navýšení 4 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 0,00 Kč Navýšení 4 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu 0,00 Kč Navýšení 4 100 000,00 Kč 1 437 834,30 Kč 35 %
Cykloopatření Palackého + mobiliář 0,00 Kč Navýšení 3 313 000,00 Kč 2 052 924,92 Kč 62 %
Odbor životního prostředí 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 1 392 150,73 Kč 47 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Energetické úspory budov M© Jubilejní 0,00 Kč Navýšení 2 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Divadelní 0,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 1 391 415,80 Kč 82 %
Nezařazeno do akcí 1 625 500,00 Kč Navýšení 1 629 961,00 Kč 53 950,00 Kč 3 %
Parkoviątě gen. Hµaďo 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechody pro chodce Tyrąova, Slovanská, gen. Hµaďo 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 68 000,00 Kč 5 %
Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 78 045,00 Kč 5 %
Dům sester 1 500 000,00 Kč Pokles 1 448 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační-úsek informatiky 1 430 000,00 Kč 1 430 000,00 Kč 97 405,00 Kč 7 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 1 370 000,00 Kč 1 370 000,00 Kč 200 000,00 Kč 15 %
Veřejné osvětlení Revoluční 0,00 Kč Navýšení 1 200 000,00 Kč 41 579,00 Kč 3 %
Přechod pro chodce M© Smetanovy sady 0,00 Kč Navýšení 1 125 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Lávka u plynáren 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Výletní lokalita Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 6 910 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 83 000,00 Kč 9 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 30 268 677,00 Kč Pokles 825 935,00 Kč 49 577,00 Kč 6 %
Přechod pro chodce Bludovice M© 0,00 Kč Navýšení 815 000,00 Kč 814 985,32 Kč 100 %
Parkoviště MŠ Revoluční 0,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 711 000,00 Kč 711 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 670 000,00 Kč 549 500,00 Kč 82 %
Chodník a busové zastávky Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 660 000,00 Kč 630 788,01 Kč 96 %
Most Bludovice u č.p. 105 0,00 Kč Navýšení 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cykloopatření zona 30 Slovanská 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 5 990 000,00 Kč Pokles 489 000,00 Kč 138 908,00 Kč 28 %
Městská policie 500 000,00 Kč Pokles 480 000,00 Kč 469 106,04 Kč 98 %
Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 425 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 %
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ Komenského 68, přísp.org. 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě U Jičínky 0,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 305 000,00 Kč 82 %
Veřejné osvětlení Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 361 351,00 Kč 69 575,00 Kč 19 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Plynofikace Kojetín 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení U Zahrad, Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 36 659,00 Kč 12 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 4 800 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklolávka Novosady 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 91 040,00 Kč 46 %
Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 96 800,00 Kč 48 %
ZŠ Tyršova, přísp.org. 2 200 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 468 770,00 Kč 276 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ Komenského 66, přísp.org. 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 58 000,00 Kč 48 %
Poledník Z© Jubilejní 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 3 300,00 Kč 3 %
Chodník Kojetín 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník Straník 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kompostárna 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Loučka V Kútě 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Psí útulek 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Bludovice Záhumenní 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Loučka Císařská 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dětské hřiątě Bludovice 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 57 618,00 Kč 72 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 0,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Luční 0,00 Kč Navýšení 61 710,00 Kč 61 710,00 Kč 100 %
Laudonovo nádvoří 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 42 %
Parkoviątě Revoluční SHELL 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Bludovice 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 13 915,00 Kč 23 %
Veřejné osvětlení Beskydská 0,00 Kč Navýšení 54 599,00 Kč 54 599,00 Kč 100 %
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce Suvorovova 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 %
Veřejné osvětlení Kojetín Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 22 340,00 Kč 17 440,00 Kč 78 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén-modernizace venkovního bazénu 7 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Bazén-rekonstrukce a modernizace 5 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chata Jičínka 0,00 Kč 0,00 Kč 119 860,18 Kč - - - -
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 17 220 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 166 427 177,00 Kč Pokles 154 918 896,00 Kč 15 097 896,04 Kč 10 %