Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 24 330 000,00 Kč Navýšení 25 134 356,00 Kč 17 657 711,52 Kč 70 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 7 960 000,00 Kč Navýšení 9 798 000,00 Kč 9 760 127,89 Kč 100 %
Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 0,00 Kč Navýšení 7 836 930,00 Kč 5 685 562,62 Kč 73 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 1 515 000,00 Kč Pokles 1 233 000,00 Kč 906 960,54 Kč 74 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 1 415 000,00 Kč Pokles 1 054 892,00 Kč 480 971,48 Kč 46 %
Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 %
Městská policie 749 200,00 Kč Pokles 723 579,00 Kč 696 077,94 Kč 96 %
Hotel Praha-odbor bytový 550 000,00 Kč Pokles 518 912,00 Kč 317 701,11 Kč 61 %
Památková péče 270 000,00 Kč Navýšení 364 665,00 Kč 147 092,00 Kč 40 %
Památky mimo seznam-kříźe aj. 300 000,00 Kč Pokles 270 000,00 Kč 198 297,38 Kč 73 %
Rezerva pro ZŠ 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 101 986,00 Kč 52 %
Bazén NJ 1 593 000,00 Kč Pokles 167 336,00 Kč 110 256,95 Kč 66 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 22 696,40 Kč 15 %
Azylový dům NJ 150 000,00 Kč Pokles 138 330,00 Kč 81 585,60 Kč 59 %
Městský rozhlas 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %
ProSenior 90 000,00 Kč Navýšení 92 500,00 Kč 47 902,80 Kč 52 %
Klub seniorů Nový Jičín 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 4 432,13 Kč 6 %
Odbor organizační-úsek informatiky 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
Zimní stadion NJ 300 000,00 Kč Pokles 36 274,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dům sester 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 40 297,05 Kč 149 %
Hückelovy vily 0,00 Kč Navýšení 25 664,00 Kč 17 508,50 Kč 68 %
Chata Jičínka 85 000,00 Kč Pokles 21 500,00 Kč 21 481,85 Kč 100 %
Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 18 000,00 Kč Pokles 16 163,00 Kč 16 089,00 Kč 100 %
Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,50 Kč 13 %
ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 7 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 41 145 200,00 Kč Navýšení 49 060 820,00 Kč 37 091 325,64 Kč 76 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bazén-modernizace a relax centrum 0,00 Kč Navýšení 27 200 000,00 Kč 21 925 737,96 Kč 81 %
Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 9 000 000,00 Kč Pokles 5 864 051,18 Kč 5 864 051,18 Kč 100 %
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 10 490 000,00 Kč Pokles 5 291 782,12 Kč 5 291 782,12 Kč 100 %
Hotel Praha-odbor bytový 20 500 000,00 Kč Pokles 5 078 920,00 Kč 4 856 195,04 Kč 96 %
Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %
Odbor životního prostředí 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 %
Cykloopatření Palackého + mobiliář 0,00 Kč Navýšení 2 859 462,95 Kč 2 859 462,95 Kč 100 %
Hückelovy vily 7 000 000,00 Kč Pokles 2 392 620,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 1 727 400,00 Kč 1 727 400,00 Kč 100 %
Nezařazeno do akcí 1 625 500,00 Kč Navýšení 1 629 961,00 Kč 1 550 841,00 Kč 95 %
Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 180 795,00 Kč 12 %
Odbor bytový ORJ 037 24 100 000,00 Kč Pokles 1 497 000,00 Kč 1 450 485,32 Kč 97 %
Odbor organizační-úsek informatiky 1 430 000,00 Kč 1 430 000,00 Kč 989 942,00 Kč 69 %
Veřejné osvětlení Divadelní 0,00 Kč Navýšení 1 391 415,80 Kč 1 391 415,80 Kč 100 %
Přechod pro chodce M© Smetanovy sady 0,00 Kč Navýšení 1 148 000,00 Kč 1 127 381,43 Kč 98 %
Dům sester 1 500 000,00 Kč Pokles 848 000,00 Kč 547 527,00 Kč 65 %
Přechod pro chodce Bludovice M© 0,00 Kč Navýšení 815 000,00 Kč 814 985,32 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Luční 0,00 Kč Navýšení 801 710,00 Kč 735 724,66 Kč 92 %
Parkoviště MŠ Revoluční 0,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 749 923,33 Kč 94 %
Bazén NJ 170 000,00 Kč Navýšení 737 687,00 Kč 737 686,50 Kč 100 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 1 370 000,00 Kč Pokles 700 828,00 Kč 700 828,00 Kč 100 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 670 000,00 Kč 549 500,00 Kč 82 %
Chodník a busové zastávky Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 652 455,00 Kč 630 788,01 Kč 97 %
Kompostárna 0,00 Kč Navýšení 647 000,00 Kč 264 578,96 Kč 41 %
Odbor organizační 5 990 000,00 Kč Pokles 604 320,00 Kč 526 271,63 Kč 87 %
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 711 000,00 Kč Pokles 577 775,00 Kč 577 775,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Beskydská 0,00 Kč Navýšení 543 183,20 Kč 532 042,80 Kč 98 %
Městská policie 500 000,00 Kč Navýšení 521 530,00 Kč 518 925,04 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Revoluční 0,00 Kč Navýšení 460 000,00 Kč 457 928,67 Kč 100 %
Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 425 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 1 000 000,00 Kč Pokles 380 000,00 Kč 62 800,00 Kč 17 %
Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 371 210,00 Kč 371 199,00 Kč 100 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 100 %
Parkoviątě U Jičínky 0,00 Kč Navýšení 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení U Zahrad, Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 309 988,12 Kč 103 %
2389 0,00 Kč Navýšení 292 000,00 Kč 291 907,73 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 6 910 000,00 Kč Pokles 264 730,00 Kč 264 730,00 Kč 100 %
Chata Jičínka 0,00 Kč Navýšení 248 100,00 Kč 246 933,38 Kč 100 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 30 268 677,00 Kč Pokles 209 217,00 Kč 209 217,00 Kč 100 %
Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 198 222,00 Kč 99 %
MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
ZŠ Komenského 68, přísp.org. 380 000,00 Kč Pokles 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 490 000,00 Kč Pokles 147 275,63 Kč 147 275,63 Kč 100 %
Psí útulek 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 139 375,10 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Kojetín Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 134 116,00 Kč 117 488,40 Kč 88 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 108 000,00 Kč 50 747,40 Kč 47 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 106 885,35 Kč 106 885,35 Kč 100 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-věcná břemena ORJ 120 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 96 800,00 Kč 100 %
1389 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 78 450,00 Kč 98 %
Veřejné osvětlení Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 69 575,00 Kč 69 575,00 Kč 100 %
Lávka u plynáren 0,00 Kč Navýšení 68 500,00 Kč 65 000,00 Kč 95 %
Přechody pro chodce Tyrąova, Slovanská, gen. Hµaďo 0,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 100 %
Laudonovo nádvoří 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 42 %
Most Bludovice u č.p. 105 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 30 250,00 Kč 50 %
Parkoviątě Revoluční SHELL 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 46 000,00 Kč 77 %
Veřejné osvětlení Bludovice 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 36 138,40 Kč 60 %
Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 0,00 Kč Navýšení 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 100 %
Dětské hřiątě Bludovice 0,00 Kč Navýšení 57 618,00 Kč 57 618,00 Kč 100 %
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Výletní lokalita Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce Suvorovova 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 %
Poledník Z© Jubilejní 0,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 3 300,00 Kč 14 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 10 000,00 Kč Navýšení 17 545,00 Kč 17 545,00 Kč 100 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Bazén-modernizace venkovního bazénu 7 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Bazén-rekonstrukce a modernizace 5 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Plynofikace Kojetín 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 4 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 17 220 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
ZŠ Komenského 66, přísp.org. 121 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
ZŠ Tyršova, přísp.org. 2 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 166 427 177,00 Kč Pokles 79 861 673,23 Kč 67 778 338,92 Kč 85 %