Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 24 330 000,00 Kč Navýšení 24 815 191,00 Kč 12 703 568,97 Kč 51 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 7 960 000,00 Kč Navýšení 9 545 000,00 Kč 9 028 333,87 Kč 95 %
Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 0,00 Kč Navýšení 7 836 930,00 Kč 5 685 562,62 Kč 73 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 1 515 000,00 Kč Pokles 1 503 000,00 Kč 546 353,18 Kč 36 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 1 415 000,00 Kč Pokles 1 350 892,00 Kč 217 657,28 Kč 16 %
Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 413 982,55 Kč 45 %
Městská policie 749 200,00 Kč Pokles 748 879,00 Kč 326 764,94 Kč 44 %
Hotel Praha-odbor bytový 550 000,00 Kč Pokles 520 000,00 Kč 304 933,92 Kč 59 %
Památková péče 270 000,00 Kč Navýšení 364 665,00 Kč 143 619,30 Kč 39 %
Památky mimo seznam-kříźe aj. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 198 297,38 Kč 66 %
Rezerva pro ZŠ 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 101 986,00 Kč 52 %
Bazén NJ 1 593 000,00 Kč Pokles 189 305,00 Kč 110 256,95 Kč 58 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 060,00 Kč 3 %
Azylový dům NJ 150 000,00 Kč Pokles 138 330,00 Kč 28 652,25 Kč 21 %
Městský rozhlas 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior 90 000,00 Kč Navýšení 92 500,00 Kč 47 902,80 Kč 52 %
Klub seniorů Nový Jičín 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 2 553,00 Kč 3 %
Odbor organizační-úsek informatiky 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 51 101,00 Kč 73 %
Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 44 319,00 Kč 65 781,50 Kč 148 %
Zimní stadion NJ 300 000,00 Kč Pokles 38 274,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 0,00 Kč Navýšení 37 988,00 Kč 17 508,50 Kč 46 %
Dům sester 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 987,05 Kč 100 %
Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 18 000,00 Kč Pokles 16 600,00 Kč 16 089,00 Kč 97 %
Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,50 Kč 13 %
ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 85 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 2 382,00 Kč 79 %
Odbor dopravy 7 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 41 145 200,00 Kč Navýšení 49 107 773,00 Kč 30 046 334,56 Kč 61 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bazén-modernizace a relax centrum 0,00 Kč Navýšení 27 200 000,00 Kč 9 169 304,50 Kč 34 %
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 10 490 000,00 Kč Pokles 8 465 000,00 Kč 4 203 838,41 Kč 50 %
Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 9 000 000,00 Kč Pokles 6 675 897,00 Kč 5 864 051,18 Kč 88 %
Hotel Praha-odbor bytový 20 500 000,00 Kč Pokles 5 500 000,00 Kč 4 856 195,04 Kč 88 %
Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu 0,00 Kč Navýšení 3 400 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 90 %
Cykloopatření Palackého + mobiliář 0,00 Kč Navýšení 3 313 000,00 Kč 2 859 462,95 Kč 86 %
Odbor životního prostředí 2 985 000,00 Kč 2 985 000,00 Kč 2 899 371,69 Kč 97 %
Hückelovy vily 7 000 000,00 Kč Pokles 2 392 620,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor bytový ORJ 037 24 100 000,00 Kč Pokles 1 920 500,00 Kč 833 544,80 Kč 43 %
Nezařazeno do akcí 1 625 500,00 Kč Navýšení 1 629 961,00 Kč 1 583 911,00 Kč 97 %
Parkoviątě gen. Hµaďo 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechody pro chodce Tyrąova, Slovanská, gen. Hµaďo 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 68 000,00 Kč 5 %
Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 180 795,00 Kč 12 %
Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 1 477 400,00 Kč 1 312 400,00 Kč 89 %
Odbor organizační-úsek informatiky 1 430 000,00 Kč 1 430 000,00 Kč 726 363,00 Kč 51 %
Veřejné osvětlení Divadelní 0,00 Kč Navýšení 1 391 415,80 Kč 1 391 415,80 Kč 100 %
Přechod pro chodce M© Smetanovy sady 0,00 Kč Navýšení 1 148 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 1 000 000,00 Kč Pokles 980 000,00 Kč 62 800,00 Kč 6 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 30 268 677,00 Kč Pokles 848 317,00 Kč 201 717,00 Kč 24 %
Dům sester 1 500 000,00 Kč Pokles 848 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce Bludovice M© 0,00 Kč Navýšení 815 000,00 Kč 814 985,32 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Luční 0,00 Kč Navýšení 801 710,00 Kč 64 710,00 Kč 8 %
Parkoviště MŠ Revoluční 0,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 749 923,33 Kč 94 %
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 711 000,00 Kč 711 000,00 Kč 577 775,00 Kč 81 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 1 370 000,00 Kč Pokles 700 828,00 Kč 700 828,00 Kč 100 %
Bazén NJ 170 000,00 Kč Navýšení 692 499,00 Kč 662 249,00 Kč 96 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 670 000,00 Kč 549 500,00 Kč 82 %
Chodník a busové zastávky Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 652 455,00 Kč 630 788,01 Kč 97 %
Kompostárna 0,00 Kč Navýšení 647 000,00 Kč 4 961,00 Kč 1 %
Odbor organizační 5 990 000,00 Kč Pokles 549 291,00 Kč 526 271,63 Kč 96 %
Veřejné osvětlení Beskydská 0,00 Kč Navýšení 543 183,20 Kč 54 599,00 Kč 10 %
Městská policie 500 000,00 Kč Navýšení 530 000,00 Kč 518 925,04 Kč 98 %
Výletní lokalita Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Revoluční 0,00 Kč Navýšení 460 000,00 Kč 47 629,00 Kč 10 %
Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 425 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 6 910 000,00 Kč Pokles 409 330,00 Kč 264 730,00 Kč 65 %
Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 371 210,00 Kč 371 199,00 Kč 100 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 %
Parkoviątě U Jičínky 0,00 Kč Navýšení 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 100 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 106 885,35 Kč 36 %
Plynofikace Kojetín 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení U Zahrad, Za ©kolou 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 49 159,00 Kč 16 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 4 800 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 0,00 Kč Navýšení 266 600,00 Kč 246 933,38 Kč 93 %
2389 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 490 000,00 Kč Pokles 210 500,00 Kč 147 275,63 Kč 70 %
Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 198 222,00 Kč 99 %
MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ Tyršova, přísp.org. 2 200 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ZŠ Komenského 68, přísp.org. 380 000,00 Kč Pokles 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
Lávka u plynáren 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 65 000,00 Kč 39 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 50 747,40 Kč 34 %
Psí útulek 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 139 375,10 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Kojetín Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 134 116,00 Kč 17 440,00 Kč 13 %
ZŠ Komenského 66, přísp.org. 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 58 000,00 Kč 48 %
Most Bludovice u č.p. 105 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cykloopatření zona 30 Slovanská 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-věcná břemena ORJ 120 0,00 Kč Navýšení 96 800,00 Kč 96 800,00 Kč 100 %
1389 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 78 450,00 Kč 98 %
Veřejné osvětlení Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 69 575,00 Kč 69 575,00 Kč 100 %
Laudonovo nádvoří 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 42 %
Parkoviątě Revoluční SHELL 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 46 000,00 Kč 77 %
Veřejné osvětlení Bludovice 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 13 915,00 Kč 23 %
Dětské hřiątě Bludovice 0,00 Kč Navýšení 57 618,00 Kč 57 618,00 Kč 100 %
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Revitalizace skládky Kojetín 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce Suvorovova 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 %
Cyklolávka Novosady 0,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Poledník Z© Jubilejní 0,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 3 300,00 Kč 14 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 10 000,00 Kč Navýšení 17 545,00 Kč 17 545,00 Kč 100 %
Chodník Straník 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Bludovice Záhumenní 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Bazén-modernizace venkovního bazénu 7 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Bazén-rekonstrukce a modernizace 5 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 17 220 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 166 427 177,00 Kč Pokles 91 983 371,00 Kč 48 043 031,56 Kč 52 %