Detailní pohled podle ORJ 2018

Příjmy

ORJ ODPA ORG POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 18 204 000,00 Kč 18 204 000,00 Kč 14 825 352,75 Kč 81 %
11 Návątěvnické centrum 750 000,00 Kč Navýšení 783 882,00 Kč 935 646,22 Kč 119 %
18 Městská policie 707 000,00 Kč Navýšení 707 293,00 Kč 733 132,62 Kč 104 %
19 Odbor organizační 255 500,00 Kč Navýšení 1 123 546,00 Kč 1 278 732,13 Kč 114 %
29 ProSenior 1 930 000,00 Kč Navýšení 1 939 000,00 Kč 1 971 759,66 Kč 102 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 845 000,00 Kč Navýšení 4 118 197,20 Kč 4 227 513,14 Kč 103 %
37 Odbor bytový 92 506 001,00 Kč Navýšení 93 613 679,00 Kč 83 469 160,74 Kč 89 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 980 000,00 Kč 1 980 000,00 Kč 1 493 950,00 Kč 75 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 209 632,72 Kč 121 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 805 000,00 Kč Navýšení 845 480,00 Kč 824 669,20 Kč 98 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 2 470 000,00 Kč Navýšení 5 275 480,17 Kč 5 206 811,48 Kč 99 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 777 679,00 Kč 777 679,00 Kč 649 354,72 Kč 83 %
210 Odbor dopravy 6 271 252,00 Kč Pokles 6 093 276,50 Kč 6 488 499,50 Kč 106 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 3 700 000,00 Kč Navýšení 3 756 477,76 Kč 3 216 765,88 Kč 86 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 1 610 000,00 Kč 1 610 000,00 Kč 2 011 185,00 Kč 125 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 109 000,00 Kč Navýšení 113 530,00 Kč 70 711,90 Kč 62 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 452 103 814,00 Kč Navýšení 455 344 788,29 Kč 357 490 717,65 Kč 79 %
Celkem 589 020 666,00 Kč Navýšení 597 282 728,92 Kč 486 156 290,31 Kč 81 %

Výdaje

ORJ ODPA ORG POL UZ Dodavatel Faktura Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 340 000,00 Kč 2 340 000,00 Kč 2 182 132,23 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 8 308 000,00 Kč Navýšení 8 619 053,92 Kč 6 798 461,33 Kč 79 %
18 Městská policie 21 415 000,00 Kč 21 415 000,00 Kč 15 820 660,65 Kč 74 %
19 Odbor organizační 147 844 901,00 Kč Navýšení 147 992 659,00 Kč 101 647 752,50 Kč 69 %
29 ProSenior 11 213 500,00 Kč Navýšení 12 307 500,00 Kč 8 298 725,91 Kč 67 %
35 Odbor ľivotního prostředí 46 984 200,00 Kč Navýšení 49 297 672,64 Kč 37 423 739,98 Kč 76 %
37 Odbor bytový 235 409 446,00 Kč Pokles 181 394 252,00 Kč 78 272 048,07 Kč 43 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 755 500,00 Kč 755 500,00 Kč 120 208,00 Kč 16 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 2 910 000,00 Kč Pokles 2 145 000,00 Kč 1 089 257,10 Kč 51 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 46 060 000,00 Kč Pokles 37 084 914,83 Kč 28 694 572,96 Kč 77 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 6 812 000,00 Kč Pokles 1 712 000,00 Kč 459 428,85 Kč 27 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 54 813 677,00 Kč Pokles 46 881 259,47 Kč 19 722 463,98 Kč 42 %
210 Odbor dopravy 7 310 508,00 Kč 7 310 508,00 Kč 6 171 937,05 Kč 84 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 16 489,00 Kč 22 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 711 987,79 Kč 980 617,49 Kč 138 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 45 442 000,00 Kč Navýšení 47 106 774,75 Kč 36 221 382,72 Kč 77 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 36 126 000,00 Kč Navýšení 39 961 168,89 Kč 32 239 014,89 Kč 81 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 16 600 000,00 Kč Navýšení 19 522 482,00 Kč 18 819 621,00 Kč 96 %
528 Odbor sociálních věcí 2 309 000,00 Kč Navýšení 3 528 539,74 Kč 2 351 115,95 Kč 67 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 5 338 280,00 Kč Navýšení 5 496 030,00 Kč 5 199 930,00 Kč 95 %
741 Odbor finanční 35 096 124,00 Kč Navýšení 121 197 295,89 Kč 32 658 334,47 Kč 27 %
Celkem 733 562 136,00 Kč Navýšení 757 253 598,92 Kč 435 187 894,13 Kč 57 %