Pohled podle ORJ 2018

Příjmy

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 18 204 000,00 Kč Navýšení 18 334 236,58 Kč 18 816 674,36 Kč 103 %
11 Návątěvnické centrum 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 1 037 801,72 Kč 138 %
18 Městská policie 707 000,00 Kč Navýšení 707 293,00 Kč 946 142,12 Kč 134 %
19 Odbor organizační 255 500,00 Kč Navýšení 1 752 851,00 Kč 1 400 734,23 Kč 80 %
29 ProSenior 1 930 000,00 Kč Navýšení 3 069 000,00 Kč 2 403 750,00 Kč 78 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 845 000,00 Kč Navýšení 5 078 070,24 Kč 5 096 026,44 Kč 100 %
37 Odbor bytový 92 506 001,00 Kč Navýšení 97 413 733,00 Kč 98 457 176,75 Kč 101 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 980 000,00 Kč 1 980 000,00 Kč 1 776 626,00 Kč 90 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 432 463,96 Kč 144 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 805 000,00 Kč Navýšení 819 080,00 Kč 839 903,20 Kč 103 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 2 470 000,00 Kč Navýšení 5 275 480,17 Kč 5 826 115,14 Kč 110 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 777 679,00 Kč Pokles 772 679,00 Kč 754 675,52 Kč 98 %
210 Odbor dopravy 6 271 252,00 Kč Navýšení 7 608 586,50 Kč 7 622 766,50 Kč 100 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 3 700 000,00 Kč Pokles 3 699 802,12 Kč 3 834 078,30 Kč 104 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 1 610 000,00 Kč Navýšení 1 850 000,00 Kč 2 177 835,00 Kč 118 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 52 445,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 109 000,00 Kč Pokles 63 530,00 Kč 76 908,90 Kč 121 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 452 103 814,00 Kč Pokles 428 747 368,71 Kč 435 400 823,99 Kč 102 %
Celkem 589 020 666,00 Kč Pokles 578 918 130,32 Kč 587 954 247,13 Kč 102 %

Výdaje

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 340 000,00 Kč 2 340 000,00 Kč 2 212 026,23 Kč 95 %
11 Návątěvnické centrum 8 308 000,00 Kč Navýšení 8 684 053,92 Kč 8 474 593,07 Kč 98 %
18 Městská policie 21 415 000,00 Kč Navýšení 21 754 500,00 Kč 20 669 379,77 Kč 95 %
19 Odbor organizační 147 844 901,00 Kč Navýšení 148 026 409,40 Kč 135 015 799,26 Kč 91 %
29 ProSenior 11 213 500,00 Kč Navýšení 12 377 500,00 Kč 10 497 107,24 Kč 85 %
35 Odbor ľivotního prostředí 46 984 200,00 Kč Pokles 46 245 107,64 Kč 44 539 209,94 Kč 96 %
37 Odbor bytový 235 409 446,00 Kč Pokles 174 608 586,45 Kč 130 276 281,96 Kč 75 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 755 500,00 Kč 755 500,00 Kč 186 758,00 Kč 25 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 187 100,00 Kč 47 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 2 910 000,00 Kč Pokles 1 708 080,00 Kč 1 474 275,13 Kč 86 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 46 060 000,00 Kč Pokles 32 340 066,03 Kč 31 496 689,65 Kč 97 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 6 812 000,00 Kč Pokles 812 000,00 Kč 540 673,73 Kč 67 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 54 813 677,00 Kč Pokles 46 116 098,83 Kč 34 256 669,86 Kč 74 %
210 Odbor dopravy 7 310 508,00 Kč Pokles 7 046 618,41 Kč 7 041 472,41 Kč 100 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 19 499,20 Kč 26 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 1 435 079,79 Kč 1 411 436,02 Kč 98 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 45 442 000,00 Kč Navýšení 49 844 307,59 Kč 49 429 522,07 Kč 99 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 36 126 000,00 Kč Navýšení 38 428 738,97 Kč 37 579 526,97 Kč 98 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 16 600 000,00 Kč Navýšení 20 914 982,00 Kč 20 740 830,00 Kč 99 %
528 Odbor sociálních věcí 2 309 000,00 Kč Navýšení 3 470 096,34 Kč 2 713 271,69 Kč 78 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 5 338 280,00 Kč Navýšení 5 589 630,00 Kč 5 536 530,00 Kč 99 %
741 Odbor finanční 35 096 124,00 Kč Navýšení 115 791 644,95 Kč 33 488 455,11 Kč 29 %
Celkem 733 562 136,00 Kč Navýšení 738 763 000,32 Kč 577 787 107,31 Kč 78 %