Pohled podle ORJ 2018

Příjmy

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 18 204 000,00 Kč 18 204 000,00 Kč 14 452 991,74 Kč 79 %
11 Návątěvnické centrum 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 847 264,22 Kč 113 %
18 Městská policie 707 000,00 Kč Navýšení 707 293,00 Kč 656 602,82 Kč 93 %
19 Odbor organizační 255 500,00 Kč Navýšení 1 123 546,00 Kč 1 206 673,13 Kč 107 %
29 ProSenior 1 930 000,00 Kč Navýšení 1 939 000,00 Kč 1 748 667,66 Kč 90 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 845 000,00 Kč Navýšení 4 118 197,20 Kč 3 561 920,64 Kč 86 %
37 Odbor bytový 92 506 001,00 Kč Navýšení 93 613 679,00 Kč 76 866 328,07 Kč 82 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 980 000,00 Kč 1 980 000,00 Kč 1 398 100,00 Kč 71 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 209 632,72 Kč 121 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 805 000,00 Kč Navýšení 845 480,00 Kč 785 707,00 Kč 93 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 2 470 000,00 Kč Navýšení 5 275 480,17 Kč 4 849 967,41 Kč 92 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 777 679,00 Kč 777 679,00 Kč 577 828,22 Kč 74 %
210 Odbor dopravy 6 271 252,00 Kč Pokles 6 093 276,50 Kč 5 862 684,50 Kč 96 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 3 700 000,00 Kč Navýšení 3 756 477,76 Kč 2 777 959,75 Kč 74 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 1 610 000,00 Kč 1 610 000,00 Kč 1 881 635,00 Kč 117 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 109 000,00 Kč Navýšení 113 530,00 Kč 55 199,93 Kč 49 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 452 103 814,00 Kč Navýšení 455 344 788,29 Kč 326 158 406,16 Kč 72 %
Celkem 589 020 666,00 Kč Navýšení 597 248 846,92 Kč 444 950 263,97 Kč 74 %

Výdaje

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 2 340 000,00 Kč 2 340 000,00 Kč 2 145 366,23 Kč 92 %
11 Návątěvnické centrum 8 308 000,00 Kč Navýšení 8 585 171,92 Kč 6 308 623,42 Kč 73 %
18 Městská policie 21 415 000,00 Kč 21 415 000,00 Kč 13 830 171,56 Kč 65 %
19 Odbor organizační 147 844 901,00 Kč Navýšení 153 092 659,00 Kč 90 747 158,65 Kč 59 %
29 ProSenior 11 213 500,00 Kč Navýšení 12 307 500,00 Kč 7 436 638,75 Kč 60 %
35 Odbor ľivotního prostředí 46 984 200,00 Kč Navýšení 49 297 672,64 Kč 37 022 021,94 Kč 75 %
37 Odbor bytový 235 409 446,00 Kč Pokles 181 394 252,00 Kč 65 937 011,98 Kč 36 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 755 500,00 Kč 755 500,00 Kč 120 208,00 Kč 16 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 2 910 000,00 Kč 2 910 000,00 Kč 1 073 673,10 Kč 37 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 46 060 000,00 Kč Pokles 45 464 155,83 Kč 23 525 319,77 Kč 52 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 6 812 000,00 Kč Pokles 4 812 000,00 Kč 447 428,85 Kč 9 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 54 813 677,00 Kč Navýšení 61 531 259,47 Kč 13 228 319,56 Kč 21 %
210 Odbor dopravy 7 310 508,00 Kč 7 310 508,00 Kč 6 171 937,05 Kč 84 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 16 489,00 Kč 22 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 711 987,79 Kč 718 703,79 Kč 101 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 45 442 000,00 Kč Navýšení 47 106 774,75 Kč 34 555 564,44 Kč 73 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 36 126 000,00 Kč Navýšení 39 961 168,89 Kč 29 173 259,79 Kč 73 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 16 600 000,00 Kč Navýšení 19 495 982,00 Kč 18 266 316,00 Kč 94 %
528 Odbor sociálních věcí 2 309 000,00 Kč Navýšení 3 528 539,74 Kč 2 166 190,95 Kč 61 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 5 338 280,00 Kč Navýšení 5 496 030,00 Kč 5 045 930,00 Kč 92 %
741 Odbor finanční 35 096 124,00 Kč Navýšení 89 229 554,89 Kč 32 532 678,69 Kč 36 %
Celkem 733 562 136,00 Kč Navýšení 757 219 716,92 Kč 390 469 011,52 Kč 52 %