Pohled přes paragrafy 2018

Příjmy

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 428 917 562,00 Kč Navýšení 452 436 617,41 Kč 459 679 859,94 Kč 102 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 79 337 247,00 Kč 79 337 247,00 Kč 82 951 310,00 Kč 105 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 929 898,00 Kč 1 929 898,00 Kč 1 790 507,70 Kč 93 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 950 520,00 Kč 5 950 520,00 Kč 7 076 398,68 Kč 119 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 67 385 615,00 Kč 67 385 615,00 Kč 64 987 928,91 Kč 96 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 000,00 Kč Navýšení 21 385 830,00 Kč 21 385 830,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 157 769 188,00 Kč 157 769 188,00 Kč 159 858 593,07 Kč 101 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 79 847,20 Kč 92 271,40 Kč 116 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 11 278,04 Kč 11 278,04 Kč 100 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč 0,00 Kč 5 600,00 Kč - - - -
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč Pokles 12 700 000,00 Kč 12 693 873,38 Kč 100 %
1341 Poplatek ze psů 700 000,00 Kč Pokles 650 000,00 Kč 653 475,37 Kč 101 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 455 000,00 Kč Navýšení 490 049,00 Kč 493 958,00 Kč 101 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 140 000,00 Kč Pokles 113 600,00 Kč 109 716,00 Kč 97 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 900 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 588 900,00 Kč 100 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 200 000,00 Kč Navýšení 245 019,99 Kč 245 019,99 Kč 100 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 039 000,00 Kč Navýšení 11 193 810,00 Kč 11 195 200,00 Kč 100 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 17 500 000,00 Kč 17 500 000,00 Kč 18 015 936,78 Kč 103 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč Navýšení 1 187,58 Kč 1 187,58 Kč 100 %
1511 Daň z nemovitostí 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 12 416 347,44 Kč 124 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 1 434 990,00 Kč 1 434 990,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč 35 034 900,00 Kč 35 034 900,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 567 357,00 Kč Navýšení 14 953 598,89 Kč 14 953 598,89 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 459 287,00 Kč Pokles 426 089,12 Kč 426 089,12 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 7 124 816,41 Kč 7 124 816,41 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 494 550,00 Kč Navýšení 6 130 133,18 Kč 6 130 133,18 Kč 100 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 990,00 Kč - - - -
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 990,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 990,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 260 000,00 Kč 2 266 503,00 Kč 100 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 260 000,00 Kč 2 266 503,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 260 000,00 Kč 2 266 503,00 Kč 100 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 7 446,00 Kč 7 446,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 7 446,00 Kč 7 446,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 7 446,00 Kč 7 446,00 Kč 100 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč Pokles 12 500,00 Kč 16 500,00 Kč 132 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 Kč Pokles 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
0 0 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 15 000,00 Kč Pokles 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 15 000,00 Kč Pokles 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 9 000,00 Kč 180 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 9 000,00 Kč 180 %
2143 Cestovní ruch 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 951 675,72 Kč 144 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 951 675,72 Kč 144 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 951 675,72 Kč 144 %
11 Návątěvnické centrum 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 951 675,72 Kč 144 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 124 576,00 Kč 156 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 84 800,00 Kč 170 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 84 800,00 Kč 170 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 39 776,00 Kč 133 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 39 776,00 Kč 133 %
2212 Silnice 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 734 872,20 Kč 106 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 690 482,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 690 482,00 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 44 390,20 Kč - - - -
3385 Lávka u plynáren 0,00 Kč 0,00 Kč 9 251,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 9 251,00 Kč - - - -
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 0,00 Kč 0,00 Kč 30 667,20 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 30 667,20 Kč - - - -
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 0,00 Kč 0,00 Kč 4 472,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 4 472,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč Pokles 65 989,50 Kč 66 989,50 Kč 102 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 223 965,00 Kč Pokles 65 989,50 Kč 65 989,50 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 223 965,00 Kč Pokles 65 989,50 Kč 65 989,50 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč Navýšení 3 133 000,00 Kč 3 135 694,34 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000 000,00 Kč Pokles 2 800 000,00 Kč 2 802 187,63 Kč 100 %
0 0 3 000 000,00 Kč Pokles 2 777 900,00 Kč 2 780 087,63 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 5 250,00 Kč - - - -
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 3 000 000,00 Kč Pokles 2 777 900,00 Kč 2 774 837,63 Kč 100 %
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč Navýšení 22 100,00 Kč 22 100,00 Kč 100 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 0,00 Kč Navýšení 22 100,00 Kč 22 100,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 Kč Navýšení 333 000,00 Kč 333 506,71 Kč 100 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 100 000,00 Kč Navýšení 333 000,00 Kč 333 506,71 Kč 100 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 6 360,00 Kč 140 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 6 360,00 Kč 140 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 6 360,00 Kč 140 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 6 360,00 Kč 140 %
2310 Pitná voda 0,00 Kč 0,00 Kč 167,00 Kč - - - -
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč 0,00 Kč 167,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 167,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 432 296,96 Kč 144 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 890 876,96 Kč 196 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 890 876,96 Kč 196 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 541 420,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 541 420,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 176 074,61 Kč 176 074,61 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 176 074,61 Kč 176 074,61 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 45 293,06 Kč 45 293,06 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 45 293,06 Kč 45 293,06 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 47 422,34 Kč 47 422,34 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 47 422,34 Kč 47 422,34 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 83 359,21 Kč 83 359,21 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 83 359,21 Kč 83 359,21 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 042 923,29 Kč 1 042 923,29 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 042 923,29 Kč 1 042 923,29 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 565 011,78 Kč 565 011,78 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 565 011,78 Kč 565 011,78 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 151 423,00 Kč 151 423,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 151 423,00 Kč 151 423,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 326 488,51 Kč 326 488,51 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 326 488,51 Kč 326 488,51 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 1,00 Kč Navýšení 500 055,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1,00 Kč Navýšení 500 055,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1,00 Kč Navýšení 500 055,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 1,00 Kč Navýšení 500 055,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 277 722,69 Kč 277 722,69 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 270 522,69 Kč 270 522,69 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 270 522,69 Kč 270 522,69 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 270 522,69 Kč 270 522,69 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 5 248 000,00 Kč Navýšení 8 489 182,16 Kč 9 161 245,12 Kč 108 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 248 000,00 Kč Navýšení 5 748 000,00 Kč 6 420 062,96 Kč 112 %
515 Bazén NJ 3 650 000,00 Kč Navýšení 4 150 000,00 Kč 4 714 362,55 Kč 114 %
37 Odbor bytový 3 650 000,00 Kč Navýšení 4 150 000,00 Kč 4 714 362,55 Kč 114 %
522 Zimní stadion NJ 1 598 000,00 Kč 1 598 000,00 Kč 1 705 700,41 Kč 107 %
37 Odbor bytový 1 598 000,00 Kč 1 598 000,00 Kč 1 705 700,41 Kč 107 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 936 178,16 Kč 1 936 178,16 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 1 936 178,16 Kč 1 936 178,16 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 1 936 178,16 Kč 1 936 178,16 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 805 004,00 Kč 805 004,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 805 004,00 Kč 805 004,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 805 004,00 Kč 805 004,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 52 445,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 52 445,00 Kč - - - -
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 050,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 050,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 50 030 000,00 Kč Navýšení 53 064 410,00 Kč 54 641 048,71 Kč 103 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 730 000,00 Kč 2 730 000,00 Kč 2 693 952,00 Kč 99 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 730 000,00 Kč 2 730 000,00 Kč 2 693 952,00 Kč 99 %
37 Odbor bytový 2 730 000,00 Kč 2 730 000,00 Kč 2 693 952,00 Kč 99 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 47 000 000,00 Kč Navýšení 48 500 000,00 Kč 49 775 006,64 Kč 103 %
518 Odbor bytový ORJ 037 47 000 000,00 Kč Navýšení 48 500 000,00 Kč 49 775 006,64 Kč 103 %
37 Odbor bytový 47 000 000,00 Kč Navýšení 48 500 000,00 Kč 49 775 006,64 Kč 103 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 214 313,46 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 214 313,46 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 214 313,46 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 234 410,00 Kč 279 208,00 Kč 119 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 234 410,00 Kč 279 208,00 Kč 119 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 234 410,00 Kč 279 208,00 Kč 119 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 Kč Navýšení 1 510 000,00 Kč 1 581 350,33 Kč 105 %
518 Odbor bytový ORJ 037 300 000,00 Kč Navýšení 1 510 000,00 Kč 1 581 350,33 Kč 105 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč Navýšení 1 510 000,00 Kč 1 581 350,33 Kč 105 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 97 218,28 Kč 108 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 97 218,28 Kč 108 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 97 218,28 Kč 108 %
3613 Nebytové hospodářství 18 842 002,00 Kč Navýšení 18 899 319,00 Kč 17 757 250,18 Kč 94 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 622 002,00 Kč 18 622 002,00 Kč 17 453 823,64 Kč 94 %
0 0 15 002,00 Kč 15 002,00 Kč 6 975,63 Kč 46 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 973,63 Kč 46 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 2,00 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 100 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 376 466,47 Kč 116 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 376 466,47 Kč 116 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 906 000,00 Kč 103 %
37 Odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 906 000,00 Kč 103 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 14 690,00 Kč 245 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 14 690,00 Kč 245 %
518 Odbor bytový ORJ 037 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 15 917 887,54 Kč 93 %
37 Odbor bytový 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 15 917 887,54 Kč 93 %
7090 Kryté stání Loučka 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 231 804,00 Kč 116 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 231 804,00 Kč 116 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 57 317,00 Kč 57 317,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 57 317,00 Kč 57 317,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 57 317,00 Kč 57 317,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 27 944,34 Kč 56 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 10 400,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 10 400,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 17 544,34 Kč 35 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 17 544,34 Kč 35 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 218 165,20 Kč 128 %
4381 Chata Jičínka 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 190 376,00 Kč 112 %
19 Odbor organizační 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 190 376,00 Kč 112 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 27 789,20 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 27 789,20 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 480 000,00 Kč Pokles 430 000,00 Kč 339 278,40 Kč 79 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 308 338,00 Kč 77 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 308 338,00 Kč 77 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 80 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 30 940,40 Kč 103 %
528 Odbor sociálních věcí 80 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 30 940,40 Kč 103 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč 0,00 Kč 7 372,05 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 7 372,05 Kč - - - -
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč 0,00 Kč 7 372,05 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 7 372,05 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 18 881 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 18 881 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 7 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 485 337,00 Kč Pokles 5 324 557,17 Kč 5 878 612,14 Kč 110 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 300 000,00 Kč Navýšení 2 700 000,00 Kč 3 267 084,70 Kč 121 %
7080 Věcné břemeno 300 000,00 Kč Navýšení 2 700 000,00 Kč 3 267 084,70 Kč 121 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 300 000,00 Kč Navýšení 2 700 000,00 Kč 3 267 084,70 Kč 121 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 178 677,00 Kč Navýšení 1 584 157,17 Kč 1 846 434,95 Kč 117 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 1 170 000,00 Kč Navýšení 1 575 480,17 Kč 1 837 757,95 Kč 117 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 100 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 39 000,00 Kč 39 000,00 Kč 42 420,00 Kč 109 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 39 000,00 Kč 39 000,00 Kč 42 420,00 Kč 109 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 721 272,49 Kč 72 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic ? majetkoprávní záleľitosti 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 721 272,49 Kč 72 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 45 967 660,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 45 967 660,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 411 817,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 750 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 411 817,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 750 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 411 817,00 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
3762 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 500,00 Kč 19 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2 500,00 Kč 6 %
35 Odbor ľivotního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2 500,00 Kč 6 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 11 734,50 Kč - - - -
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 11 734,50 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 11 734,50 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 945 000,00 Kč Navýšení 3 084 000,00 Kč 2 427 350,00 Kč 79 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 930 000,00 Kč Navýšení 3 030 000,00 Kč 2 364 750,00 Kč 78 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 317 262,00 Kč 96 %
29 ProSenior 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 317 262,00 Kč 96 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč Navýšení 1 900 000,00 Kč 1 217 461,00 Kč 64 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč Navýšení 1 900 000,00 Kč 1 217 461,00 Kč 64 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 830 027,00 Kč 104 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 830 027,00 Kč 104 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 23 600,00 Kč 157 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 23 600,00 Kč 157 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 23 600,00 Kč 157 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 39 000,00 Kč 39 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 0,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 22 057,00 Kč 76 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 22 057,00 Kč 76 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 12 057,00 Kč 75 %
528 Odbor sociálních věcí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 12 057,00 Kč 75 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 10 000,00 Kč 77 %
528 Odbor sociálních věcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 10 000,00 Kč 77 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 5 817,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 5 817,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 817,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 697 000,00 Kč Navýšení 697 293,00 Kč 914 820,00 Kč 131 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 50 400,00 Kč 112 %
18 Městská policie 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 50 400,00 Kč 112 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 861 419,00 Kč 133 %
0 0 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 776 200,00 Kč 155 %
18 Městská policie 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 776 200,00 Kč 155 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 1 989,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 1 989,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 83 230,00 Kč 55 %
18 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 83 230,00 Kč 55 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 Kč Navýšení 2 293,00 Kč 3 001,00 Kč 131 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 2 000,00 Kč Navýšení 2 293,00 Kč 3 001,00 Kč 131 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč Navýšení 2 293,00 Kč 3 001,00 Kč 131 %
6171 Činnost místní správy 448 500,00 Kč Navýšení 1 956 798,00 Kč 1 849 913,56 Kč 95 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 Kč 500,00 Kč 784,60 Kč 157 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 241,10 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 241,10 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 543,50 Kč 109 %
19 Odbor organizační 500,00 Kč 500,00 Kč 543,50 Kč 109 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 571 800,96 Kč 163 %
0 0 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 544 800,96 Kč 156 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 420 400,96 Kč 168 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 124 400,00 Kč 124 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 27 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 27 000,00 Kč - - - -
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 100 %
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 353 626,00 Kč 977 951,00 Kč 72 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 353 626,00 Kč 977 951,00 Kč 72 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 141 785,00 Kč 145 %
0 0 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 54 240,00 Kč 108 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 007,00 Kč - - - -
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 46 233,00 Kč 92 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 0,00 Kč 0,00 Kč 65 545,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 65 545,00 Kč - - - -
3384 Technologické centrum eGON Centrum 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
19 Odbor organizační 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 17 872,00 Kč 20 792,00 Kč 116 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 6 925,00 Kč 7 955,00 Kč 115 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 6 925,00 Kč 7 955,00 Kč 115 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 10 947,00 Kč 12 837,00 Kč 117 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 10 947,00 Kč 12 837,00 Kč 117 %
3113 0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 183 000,00 Kč Pokles 3 074,00 Kč 3 397,57 Kč 111 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 323,57 Kč 111 %
741 Odbor finanční 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 323,57 Kč 111 %
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 180 000,00 Kč Pokles 74,00 Kč 74,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 180 000,00 Kč Pokles 74,00 Kč 74,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 9 838,44 Kč 9 838,44 Kč 100 %
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 24,00 Kč 24,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 24,00 Kč 24,00 Kč 100 %
2226 0 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 Kč Navýšení 9 814,44 Kč 9 814,44 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 9 814,44 Kč 9 814,44 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 571 679,00 Kč Pokles 3 035 014,52 Kč 2 917 321,68 Kč 96 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 5 571 679,00 Kč Pokles 3 035 014,52 Kč 2 911 947,68 Kč 96 %
0 0 3 153 547,14 Kč Pokles 132 362,84 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 3 153 547,14 Kč Pokles 132 362,84 Kč 0,00 Kč 0 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
741 Odbor finanční 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 145 852,00 Kč Navýšení 188 202,00 Kč 188 202,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 145 852,00 Kč Navýšení 188 202,00 Kč 188 202,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 178 764,00 Kč 178 764,00 Kč 188 060,00 Kč 105 %
741 Odbor finanční 178 764,00 Kč 178 764,00 Kč 188 060,00 Kč 105 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 419 828,62 Kč Navýšení 861 998,44 Kč 861 998,44 Kč 100 %
741 Odbor finanční 419 828,62 Kč Navýšení 861 998,44 Kč 861 998,44 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 487,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 487,00 Kč - - - -
2328 0 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 254,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 254,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 633,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 887,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč -1 254,00 Kč - - - -
Celkem 589 020 666,00 Kč Pokles 578 918 130,32 Kč 587 954 247,13 Kč 102 %


Výdaje

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 486 635,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 187 443,00 Kč 94 %
375 Odbor ľivotního prostředí 220 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 187 443,00 Kč 94 %
35 Odbor ľivotního prostředí 220 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 187 443,00 Kč 94 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 280 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 299 192,00 Kč 100 %
375 Odbor ľivotního prostředí 280 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 299 192,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 280 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 299 192,00 Kč 100 %
1031 Pěstební činnost 544 000,00 Kč Navýšení 744 000,00 Kč 613 477,09 Kč 82 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 001,00 Kč 75 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 001,00 Kč 75 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 15 001,00 Kč 75 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 160 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 219 832,25 Kč 65 %
375 Odbor ľivotního prostředí 160 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 219 832,25 Kč 65 %
35 Odbor ľivotního prostředí 160 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 219 832,25 Kč 65 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
375 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 383 000,00 Kč 383 000,00 Kč 377 643,84 Kč 99 %
375 Odbor ľivotního prostředí 353 000,00 Kč Pokles 351 000,00 Kč 345 681,84 Kč 98 %
35 Odbor ľivotního prostředí 353 000,00 Kč Pokles 351 000,00 Kč 345 681,84 Kč 98 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 30 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 962,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 30 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 962,00 Kč 100 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 680 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
375 Odbor ľivotního prostředí 680 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 680 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 70 000,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 99 780,00 Kč 59 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 4 751,00 Kč 95 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 4 751,00 Kč 95 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 4 751,00 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 3 727,00 Kč 3 727,00 Kč 100 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 3 727,00 Kč 3 727,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 3 727,00 Kč 3 727,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 Kč Navýšení 15 773,00 Kč 15 014,00 Kč 95 %
375 Odbor ľivotního prostředí 4 000,00 Kč Navýšení 15 773,00 Kč 15 014,00 Kč 95 %
35 Odbor ľivotního prostředí 4 000,00 Kč Navýšení 15 773,00 Kč 15 014,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 58 000,00 Kč Navýšení 137 500,00 Kč 76 288,00 Kč 55 %
375 Odbor ľivotního prostředí 58 000,00 Kč Navýšení 137 500,00 Kč 76 288,00 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 58 000,00 Kč Navýšení 137 500,00 Kč 76 288,00 Kč 55 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 343 642,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 343 642,00 Kč 98 %
375 Odbor ľivotního prostředí 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 343 642,00 Kč 98 %
35 Odbor ľivotního prostředí 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 343 642,00 Kč 98 %
2141 Vnitřní obchod 1 042 000,00 Kč Navýšení 1 423 331,37 Kč 1 369 155,60 Kč 96 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 189 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
0 0 159 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9 Obecní ľivnostenský úřad 159 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 35 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 35 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 49 000,00 Kč Navýšení 50 651,00 Kč 44 367,00 Kč 88 %
0 0 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 716,00 Kč 61 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 716,00 Kč 61 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 33 000,00 Kč Navýšení 34 651,00 Kč 34 651,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 33 000,00 Kč Navýšení 34 651,00 Kč 34 651,00 Kč 100 %
5168 0 Služby zpracování dat 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 235 000,00 Kč Navýšení 426 349,00 Kč 381 457,23 Kč 89 %
0 0 205 000,00 Kč Navýšení 364 000,00 Kč 321 387,23 Kč 88 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 205 000,00 Kč Navýšení 364 000,00 Kč 321 387,23 Kč 88 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 62 349,00 Kč 60 070,00 Kč 96 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 62 349,00 Kč 60 070,00 Kč 96 %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 000,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 1 000,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5179 0 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
0 0 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 440 000,00 Kč Navýšení 691 949,37 Kč 691 949,37 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 440 000,00 Kč Navýšení 691 949,37 Kč 691 949,37 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 440 000,00 Kč Navýšení 691 949,37 Kč 691 949,37 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 129 382,00 Kč 129 382,00 Kč 100 %
290 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Rengl - příjmy 0,00 Kč Navýšení 7 910,00 Kč 7 910,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 7 910,00 Kč 7 910,00 Kč 100 %
291 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - jízdní řády 0,00 Kč Navýšení 3 525,00 Kč 3 525,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 3 525,00 Kč 3 525,00 Kč 100 %
292 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - čipové karty, kupony 0,00 Kč Navýšení 117 947,00 Kč 117 947,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 117 947,00 Kč 117 947,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 6 946 000,00 Kč Navýšení 7 096 132,55 Kč 6 953 685,65 Kč 98 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 000 000,00 Kč Pokles 2 970 000,00 Kč 2 932 980,00 Kč 99 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 000 000,00 Kč Pokles 2 970 000,00 Kč 2 932 980,00 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 3 000 000,00 Kč Pokles 2 970 000,00 Kč 2 932 980,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 Kč Navýšení 230 000,00 Kč 216 978,00 Kč 94 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 200 000,00 Kč Navýšení 230 000,00 Kč 216 978,00 Kč 94 %
11 Návątěvnické centrum 200 000,00 Kč Navýšení 230 000,00 Kč 216 978,00 Kč 94 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 800 000,00 Kč Pokles 780 000,00 Kč 757 445,00 Kč 97 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 800 000,00 Kč Pokles 780 000,00 Kč 757 445,00 Kč 97 %
11 Návątěvnické centrum 800 000,00 Kč Pokles 780 000,00 Kč 757 445,00 Kč 97 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 272 680,00 Kč 95 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 272 680,00 Kč 95 %
11 Návątěvnické centrum 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 272 680,00 Kč 95 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 357,00 Kč 77 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 357,00 Kč 77 %
11 Návątěvnické centrum 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 357,00 Kč 77 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 000,00 Kč Pokles 105 923,00 Kč 98 904,00 Kč 93 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 300 000,00 Kč Pokles 105 923,00 Kč 98 904,00 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 300 000,00 Kč Pokles 105 923,00 Kč 98 904,00 Kč 93 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 970 000,00 Kč Navýšení 1 084 319,93 Kč 1 083 779,85 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 970 000,00 Kč Navýšení 1 084 319,93 Kč 1 083 779,85 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 970 000,00 Kč Navýšení 1 084 319,93 Kč 1 083 779,85 Kč 100 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -276,00 Kč -7 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -276,00 Kč -7 %
11 Návątěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -276,00 Kč -7 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 170 000,00 Kč Navýšení 181 399,00 Kč 181 399,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 170 000,00 Kč Navýšení 181 399,00 Kč 181 399,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 170 000,00 Kč Navýšení 181 399,00 Kč 181 399,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 74 000,00 Kč Navýšení 99 000,00 Kč 91 733,00 Kč 93 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 74 000,00 Kč Navýšení 99 000,00 Kč 91 733,00 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 74 000,00 Kč Navýšení 99 000,00 Kč 91 733,00 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč Navýšení 835 281,07 Kč 831 728,85 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 500 000,00 Kč Navýšení 835 281,07 Kč 831 728,85 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 500 000,00 Kč Navýšení 835 281,07 Kč 831 728,85 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 900,00 Kč 9 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 900,00 Kč 9 %
11 Návątěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 900,00 Kč 9 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 1 828,00 Kč 37 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 1 828,00 Kč 37 %
11 Návątěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 1 828,00 Kč 37 %
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč Navýšení 63 000,00 Kč 60 293,00 Kč 96 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 45 000,00 Kč Navýšení 63 000,00 Kč 60 293,00 Kč 96 %
11 Návątěvnické centrum 45 000,00 Kč Navýšení 63 000,00 Kč 60 293,00 Kč 96 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 72 002,00 Kč 72 002,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 72 002,00 Kč 72 002,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 72 002,00 Kč 72 002,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 109 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 109 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 109 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 105 000,00 Kč Navýšení 130 222,55 Kč 130 222,55 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 105 000,00 Kč Navýšení 130 222,55 Kč 130 222,55 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 105 000,00 Kč Navýšení 130 222,55 Kč 130 222,55 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 285,00 Kč 41 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 285,00 Kč 41 %
11 Návątěvnické centrum 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 285,00 Kč 41 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 95 985,00 Kč 95 985,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 95 985,00 Kč 95 985,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 95 985,00 Kč 95 985,00 Kč 100 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 11 308,00 Kč 5 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 10 308,00 Kč 22 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 10 308,00 Kč 22 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 10 308,00 Kč 22 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč Pokles 199 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
2212 Silnice 33 100 000,00 Kč Pokles 25 600 417,50 Kč 25 192 165,23 Kč 98 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 Kč Pokles 350 000,00 Kč 143 290,00 Kč 41 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 750 000,00 Kč Pokles 350 000,00 Kč 143 290,00 Kč 41 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 750 000,00 Kč Pokles 350 000,00 Kč 143 290,00 Kč 41 %
5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 Kč Navýšení 3 500 000,00 Kč 3 405 384,53 Kč 97 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 2 500 000,00 Kč Navýšení 3 500 000,00 Kč 3 405 384,53 Kč 97 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 2 500 000,00 Kč Navýšení 3 500 000,00 Kč 3 405 384,53 Kč 97 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 19 200 000,00 Kč Pokles 18 675 438,30 Kč 18 675 438,30 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 19 200 000,00 Kč Pokles 18 675 438,30 Kč 18 675 438,30 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 19 200 000,00 Kč Pokles 18 675 438,30 Kč 18 675 438,30 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 9 600 000,00 Kč Pokles 2 048 509,20 Kč 1 956 347,20 Kč 96 %
3385 Lávka u plynáren 2 000 000,00 Kč Pokles 1 645 052,82 Kč 1 645 052,82 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 2 000 000,00 Kč Pokles 1 645 052,82 Kč 1 645 052,82 Kč 100 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 2 500 000,00 Kč Pokles 78 456,38 Kč 78 456,38 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 2 500 000,00 Kč Pokles 78 456,38 Kč 78 456,38 Kč 100 %
5386 Přechod pro chodce Suvorovova 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5388 Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 1 000 000,00 Kč Pokles 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 1 000 000,00 Kč Pokles 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 100 %
5389 Most mezi ul.Potoční a ul. Beskydskou 300 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 300 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
5390 Most Straník u č.p..86 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5391 Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5392 Bludovice místo pro přecházení u České ąkoly 100 000,00 Kč Navýšení 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč Navýšení 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 100 %
5397 Komunikace Za ©kolou v ®ilině 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6386 Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8386 Most Bludovice u č.p. 105 1 300 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 57 838,00 Kč 39 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 1 300 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 57 838,00 Kč 39 %
9386 Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 000 000,00 Kč Pokles 976 470,00 Kč 976 470,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 1 000 000,00 Kč Pokles 976 470,00 Kč 976 470,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 1 000 000,00 Kč Pokles 976 470,00 Kč 976 470,00 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 940 000,00 Kč Pokles 6 719 648,53 Kč 6 308 473,42 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 86 137,50 Kč 34 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 86 137,50 Kč 34 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 86 137,50 Kč 34 %
5171 Opravy a udržování 3 300 000,00 Kč Navýšení 3 380 000,00 Kč 3 328 139,76 Kč 98 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 3 300 000,00 Kč Navýšení 3 380 000,00 Kč 3 328 139,76 Kč 98 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 3 300 000,00 Kč Navýšení 3 380 000,00 Kč 3 328 139,76 Kč 98 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 83 %
741 Odbor finanční 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 83 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 9 190 000,00 Kč Pokles 2 889 648,53 Kč 2 844 196,16 Kč 98 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
503 Parkoviątě Revoluční (SHELL) 3 000 000,00 Kč Pokles 1 900 000,00 Kč 1 875 837,34 Kč 99 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 3 000 000,00 Kč Pokles 1 900 000,00 Kč 1 875 837,34 Kč 99 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5384 Chodník Straník 100 000,00 Kč Pokles 921,81 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 100 000,00 Kč Pokles 921,81 Kč 0,00 Kč 0 %
5385 Chodník Loučka Na Dráľkách 250 000,00 Kč Pokles 124 630,00 Kč 124 630,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 250 000,00 Kč Pokles 124 630,00 Kč 124 630,00 Kč 100 %
5393 Chodník Na Valech 200 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
5394 Kontejnerová stání Fibichovo nám. 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 16 940,00 Kč 85 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 16 940,00 Kč 85 %
5395 Cyklostezka a parkování ul. Rybníčky 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5396 Zpevnění břehu MK na p.č.673/2 ®ilina 1 500 000,00 Kč Pokles 414 109,53 Kč 410 151,63 Kč 99 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 1 500 000,00 Kč Pokles 414 109,53 Kč 410 151,63 Kč 99 %
5399 Chodník u zimního stadionu 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5400 Točna na ul. Potoční, ®ilina 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5401 Parkoviątě Kojetín 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5402 Cykloopatření ve městě NJ 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5403 Úprava prostoru před Žerotínským zámkem 3 000 000,00 Kč Pokles 18 150,00 Kč 18 150,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 3 000 000,00 Kč Pokles 18 150,00 Kč 18 150,00 Kč 100 %
5404 Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 0,00 Kč Navýšení 107 000,00 Kč 93 650,00 Kč 88 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 107 000,00 Kč 93 650,00 Kč 88 %
5405 Chodník Pod Skalkou 0,00 Kč Navýšení 33 759,00 Kč 33 759,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 33 759,00 Kč 33 759,00 Kč 100 %
5406 Odstavné plochy Dlouhá 0,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100 %
5408 Odstavné plochy M© Beskydská 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Navýšení 207 078,19 Kč 207 078,19 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 200 000,00 Kč Navýšení 207 078,19 Kč 207 078,19 Kč 100 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6349 0 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 46 051,00 Kč 23 %
5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 90 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 90 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 46 051,00 Kč 77 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 46 051,00 Kč 77 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 46 051,00 Kč 77 %
6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5398 Bus zastávky Upartyzána a Poľární zbrojnice 50 000,00 Kč Navýšení 67 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 50 000,00 Kč Navýšení 67 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5407 Bus zastávka u Poľární zbrojnice 0,00 Kč Navýšení 73 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 73 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč 87 032,20 Kč 60 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 75 %
384 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 75 %
210 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 75 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 Kč Navýšení 15 952,00 Kč 14 351,00 Kč 90 %
384 Odbor dopravy 2 000,00 Kč Navýšení 15 952,00 Kč 14 351,00 Kč 90 %
210 Odbor dopravy 2 000,00 Kč Navýšení 15 952,00 Kč 14 351,00 Kč 90 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 67 000,00 Kč 67 000,00 Kč 17 678,20 Kč 26 %
0 0 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 16 178,20 Kč 25 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 16 178,20 Kč 25 %
384 Odbor dopravy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500,00 Kč 75 %
210 Odbor dopravy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500,00 Kč 75 %
5171 Opravy a udržování 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 955,00 Kč 83 %
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 955,00 Kč 83 %
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 955,00 Kč 83 %
5175 Pohoštění 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
384 Odbor dopravy 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 Kč Navýšení 7 048,00 Kč 2 048,00 Kč 29 %
0 0 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 2 048,00 Kč 2 048,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 2 048,00 Kč 2 048,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 14 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
384 Odbor dopravy 14 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 14 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 500 000,00 Kč Pokles 890 000,00 Kč 890 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 500 000,00 Kč Pokles 890 000,00 Kč 890 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 1 500 000,00 Kč Pokles 890 000,00 Kč 890 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 1 500 000,00 Kč Pokles 890 000,00 Kč 890 000,00 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 5 884 508,00 Kč Navýšení 6 135 118,41 Kč 6 135 118,41 Kč 100 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 734 508,00 Kč Navýšení 6 010 520,90 Kč 6 010 520,90 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 5 734 508,00 Kč Navýšení 6 010 520,90 Kč 6 010 520,90 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 5 734 508,00 Kč Navýšení 6 010 520,90 Kč 6 010 520,90 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 0,00 Kč Navýšení 70 097,51 Kč 70 097,51 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 70 097,51 Kč 70 097,51 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 70 097,51 Kč 70 097,51 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 150 000,00 Kč Pokles 54 500,00 Kč 54 500,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 150 000,00 Kč Pokles 54 500,00 Kč 54 500,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 150 000,00 Kč Pokles 54 500,00 Kč 54 500,00 Kč 100 %
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč Pokles 158 080,00 Kč 85 695,00 Kč 54 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 130 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 130 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč Pokles 70 000,00 Kč 27 615,00 Kč 39 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 170 000,00 Kč Pokles 70 000,00 Kč 27 615,00 Kč 39 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč Pokles 70 000,00 Kč 27 615,00 Kč 39 %
6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 Kč Pokles 58 080,00 Kč 58 080,00 Kč 100 %
4387 Vodovod Loučka Císařská 100 000,00 Kč Pokles 58 080,00 Kč 58 080,00 Kč 100 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč Pokles 58 080,00 Kč 58 080,00 Kč 100 %
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6387 Vodovod Bludovice Záhumenní 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 3 126 000,00 Kč Pokles 1 775 000,00 Kč 1 574 220,67 Kč 89 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 167 108,00 Kč 98 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 167 108,00 Kč 98 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 167 108,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 677 000,00 Kč Pokles 477 000,00 Kč 449 635,62 Kč 94 %
0 0 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 239 502,72 Kč 97 %
741 Odbor finanční 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 239 502,72 Kč 97 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 430 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 210 132,90 Kč 91 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 430 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 210 132,90 Kč 91 %
5171 Opravy a udržování 1 095 000,00 Kč Pokles 673 342,18 Kč 657 346,15 Kč 98 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 1 095 000,00 Kč Pokles 673 342,18 Kč 657 346,15 Kč 98 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 1 095 000,00 Kč Pokles 673 342,18 Kč 657 346,15 Kč 98 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 634 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 27 991,08 Kč 100 %
741 Odbor finanční 634 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 27 991,08 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 Kč Pokles 126 657,82 Kč 126 657,82 Kč 100 %
6388 Odvodnění MK u hřbitova Straník 50 000,00 Kč Navýšení 81 657,82 Kč 81 657,82 Kč 100 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč Navýšení 81 657,82 Kč 81 657,82 Kč 100 %
6389 Odvodnění Kryté stání Loučka 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 100 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 100 %
9387 9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 145 482,00 Kč 48 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 145 482,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 145 482,00 Kč 48 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 227 335,26 Kč 65 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 104 339,22 Kč 70 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 100 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 104 339,22 Kč 70 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 100 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 104 339,22 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 122 996,04 Kč 61 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 250 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 122 996,04 Kč 61 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 250 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 122 996,04 Kč 61 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč Pokles 210 000,00 Kč 1 960,20 Kč 1 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 1 960,20 Kč 1 %
375 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 1 960,20 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 310 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 1 960,20 Kč 1 %
3111 Předškolní zařízení 11 965 880,00 Kč Navýšení 13 566 787,51 Kč 13 546 827,51 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 186 880,00 Kč Navýšení 187 280,00 Kč 167 320,00 Kč 89 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 186 880,00 Kč Navýšení 187 280,00 Kč 167 320,00 Kč 89 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 186 880,00 Kč 186 880,00 Kč 166 920,00 Kč 89 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 400,00 Kč 400,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 179 000,00 Kč Navýšení 11 306 310,51 Kč 11 306 310,51 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 2 483 000,00 Kč Pokles 2 236 383,00 Kč 2 236 383,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 2 483 000,00 Kč Pokles 2 236 383,00 Kč 2 236 383,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 5 919 000,00 Kč Navýšení 5 993 731,51 Kč 5 993 731,51 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 5 919 000,00 Kč Navýšení 5 993 731,51 Kč 5 993 731,51 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 2 777 000,00 Kč Navýšení 3 076 196,00 Kč 3 076 196,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 2 777 000,00 Kč Navýšení 3 076 196,00 Kč 3 076 196,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 2 073 197,00 Kč 2 073 197,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 083 331,00 Kč 1 083 331,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 1 083 331,00 Kč 1 083 331,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 989 866,00 Kč 989 866,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 989 866,00 Kč 989 866,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3113 Základní školy 32 647 900,00 Kč Navýšení 36 362 604,50 Kč 34 258 913,98 Kč 94 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 18 930,00 Kč 18 930,00 Kč 100 %
400 Rezerva pro Z© 0,00 Kč Navýšení 18 930,00 Kč 18 930,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 18 930,00 Kč 18 930,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 660 000,00 Kč Navýšení 1 435 894,00 Kč 204 417,48 Kč 14 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 200 000,00 Kč Navýšení 1 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč Navýšení 1 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 460 000,00 Kč Pokles 335 894,00 Kč 204 417,48 Kč 61 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 460 000,00 Kč Pokles 335 894,00 Kč 204 417,48 Kč 61 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 987,00 Kč 5 %
400 Rezerva pro Z© 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 987,00 Kč 5 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 987,00 Kč 5 %
5194 Věcné dary 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 188 900,00 Kč Navýšení 219 260,00 Kč 186 059,00 Kč 85 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 168 000,00 Kč Navýšení 198 360,00 Kč 165 159,00 Kč 83 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 168 000,00 Kč Navýšení 198 360,00 Kč 165 159,00 Kč 83 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
400 Rezerva pro Z© 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 28 809 000,00 Kč Navýšení 28 918 170,43 Kč 28 918 170,43 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 13 014 000,00 Kč Navýšení 13 107 922,00 Kč 13 107 922,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 13 014 000,00 Kč Navýšení 13 107 922,00 Kč 13 107 922,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 4 591 000,00 Kč Pokles 4 456 255,00 Kč 4 456 255,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 4 591 000,00 Kč Pokles 4 456 255,00 Kč 4 456 255,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 5 969 000,00 Kč Navýšení 6 020 286,75 Kč 6 020 286,75 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 5 969 000,00 Kč Navýšení 6 020 286,75 Kč 6 020 286,75 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 5 235 000,00 Kč Navýšení 5 333 706,68 Kč 5 333 706,68 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 5 235 000,00 Kč Navýšení 5 333 706,68 Kč 5 333 706,68 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 4 190 140,06 Kč 4 190 140,06 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 822 701,86 Kč 822 701,86 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 822 701,86 Kč 822 701,86 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 649 888,00 Kč 649 888,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 649 888,00 Kč 649 888,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 132 679,80 Kč 2 132 679,80 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 2 132 679,80 Kč 2 132 679,80 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 584 870,40 Kč 584 870,40 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 584 870,40 Kč 584 870,40 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 3 951,17 Kč 3 951,17 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 3 951,17 Kč 3 951,17 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 3 951,17 Kč 3 951,17 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 150 000,00 Kč Pokles 686 258,84 Kč 686 258,84 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 500 000,00 Kč Pokles 42 229,00 Kč 42 229,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 500 000,00 Kč Pokles 42 229,00 Kč 42 229,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 550 000,00 Kč Pokles 227 776,28 Kč 227 776,28 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 550 000,00 Kč Pokles 227 776,28 Kč 227 776,28 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 800 000,00 Kč Pokles 416 253,56 Kč 416 253,56 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 800 000,00 Kč Pokles 416 253,56 Kč 416 253,56 Kč 100 %
3121 Gymnázia 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
3122 Střední odborné školy 54 000,00 Kč Navýšení 661 554,00 Kč 650 916,22 Kč 98 %
5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 109 362,22 Kč 91 %
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 109 362,22 Kč 91 %
37 Odbor bytový 20 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 109 362,22 Kč 91 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 000,00 Kč Navýšení 27 500,00 Kč 27 500,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 500 054,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 500 054,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 500 054,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
3211 Činnost vysokých škol 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 1 944 000,00 Kč Navýšení 1 965 406,75 Kč 1 965 406,75 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 844 000,00 Kč Pokles 1 743 920,00 Kč 1 743 920,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 844 000,00 Kč Pokles 1 743 920,00 Kč 1 743 920,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 1 844 000,00 Kč Pokles 1 743 920,00 Kč 1 743 920,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 76 286,75 Kč 76 286,75 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 76 286,75 Kč 76 286,75 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 76 286,75 Kč 76 286,75 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 100 000,00 Kč Navýšení 145 200,00 Kč 145 200,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 100 000,00 Kč Navýšení 145 200,00 Kč 145 200,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 100 000,00 Kč Navýšení 145 200,00 Kč 145 200,00 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 13 461 900,00 Kč Pokles 12 088 569,41 Kč 12 088 569,41 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 286 000,00 Kč Pokles 11 924 169,41 Kč 11 924 169,41 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 13 286 000,00 Kč Pokles 11 924 169,41 Kč 11 924 169,41 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 13 286 000,00 Kč Pokles 11 924 169,41 Kč 11 924 169,41 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 160 000,00 Kč Pokles 148 500,00 Kč 148 500,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 160 000,00 Kč Pokles 148 500,00 Kč 148 500,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 160 000,00 Kč Pokles 148 500,00 Kč 148 500,00 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 764 200,00 Kč 764 200,00 Kč 764 200,00 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 700 200,00 Kč 700 200,00 Kč 700 200,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 98 800,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
3316 Vydavatelská činnost 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 700,00 Kč 15 700,00 Kč 15 700,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 15 700,00 Kč 15 700,00 Kč 15 700,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 700,00 Kč 15 700,00 Kč 15 700,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 10 400,00 Kč 10 400,00 Kč 10 400,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 10 400,00 Kč 10 400,00 Kč 10 400,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 10 400,00 Kč 10 400,00 Kč 10 400,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 886 000,00 Kč 886 000,00 Kč 755 913,00 Kč 85 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 53 250,00 Kč 97 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 53 250,00 Kč 97 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 53 250,00 Kč 97 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 1 800,00 Kč 26 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 1 800,00 Kč 26 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 1 800,00 Kč 26 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 644 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 544,00 Kč 48 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 644 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 544,00 Kč 48 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 644 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 544,00 Kč 48 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 000,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 211 778,00 Kč 93 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 17 000,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 211 778,00 Kč 93 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 17 000,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 211 778,00 Kč 93 %
5164 Nájemné 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 59 590,00 Kč 99 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 59 590,00 Kč 99 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 59 590,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 Kč Navýšení 477 000,00 Kč 401 518,00 Kč 84 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 130 000,00 Kč Navýšení 459 000,00 Kč 383 668,00 Kč 84 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 130 000,00 Kč Navýšení 459 000,00 Kč 383 668,00 Kč 84 %
3393 PS Kavárničky 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 17 850,00 Kč 99 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 17 850,00 Kč 99 %
5175 Pohoštění 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 13 433,00 Kč 54 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 13 433,00 Kč 54 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 13 433,00 Kč 54 %
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1380 Kultura-ostatní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 990 000,00 Kč Pokles 790 000,00 Kč 583 722,00 Kč 74 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 70 %
2380 Památková péče 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 70 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 70 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2380 Památková péče 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 76 722,00 Kč 96 %
2380 Památková péče 10 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 76 722,00 Kč 96 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 76 722,00 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 270 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 270 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 270 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 305 000,00 Kč Navýšení 525 000,00 Kč 29 061,00 Kč 6 %
5154 Elektrická energie 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 929,00 Kč 39 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 929,00 Kč 39 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 929,00 Kč 39 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 7 132,00 Kč 1 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 300 000,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 7 132,00 Kč 1 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 300 000,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 7 132,00 Kč 1 %
5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 878 338,00 Kč 94 %
5169 0 Nákup ostatních služeb 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 791 042,00 Kč 97 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 791 042,00 Kč 97 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč Pokles 145 625,00 Kč 82 921,00 Kč 57 %
513 Městský rozhlas 150 000,00 Kč Pokles 145 625,00 Kč 82 921,00 Kč 57 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 150 000,00 Kč Pokles 145 625,00 Kč 82 921,00 Kč 57 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 4 375,00 Kč 4 375,00 Kč 100 %
513 Městský rozhlas 0,00 Kč Navýšení 4 375,00 Kč 4 375,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 4 375,00 Kč 4 375,00 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 20 789 000,00 Kč Navýšení 24 465 069,56 Kč 24 462 206,56 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 21 000,00 Kč Pokles 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 21 000,00 Kč Pokles 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 21 000,00 Kč Pokles 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Pokles 500,00 Kč 437,00 Kč 87 %
502 Osvětová beseda Straník 5 000,00 Kč Pokles 500,00 Kč 437,00 Kč 87 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč Pokles 500,00 Kč 437,00 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 22 700,00 Kč 95 %
502 Osvětová beseda Straník 0,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 22 700,00 Kč 95 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 22 700,00 Kč 95 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 763 000,00 Kč Navýšení 21 424 069,56 Kč 21 424 069,56 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 20 763 000,00 Kč Navýšení 21 424 069,56 Kč 21 424 069,56 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 20 763 000,00 Kč Navýšení 21 424 069,56 Kč 21 424 069,56 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 3 015 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 3 015 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 3 015 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 359 500,00 Kč Navýšení 374 590,00 Kč 343 426,00 Kč 92 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 100 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 0,00 Kč Navýšení 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 50 000,00 Kč Navýšení 50 090,00 Kč 27 971,00 Kč 56 %
0 0 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 881,00 Kč 14 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 881,00 Kč 14 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč Navýšení 25 090,00 Kč 25 090,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 25 000,00 Kč Navýšení 25 090,00 Kč 25 090,00 Kč 100 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 198 200,00 Kč 189 155,00 Kč 95 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 30 000,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 77 269,00 Kč 90 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 30 000,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 77 269,00 Kč 90 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 20 000,00 Kč Navýšení 112 200,00 Kč 111 886,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč Navýšení 112 200,00 Kč 111 886,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 100 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 155 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 85 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 85 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 6 200,00 Kč 6 200,00 Kč 6 200,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 200,00 Kč 6 200,00 Kč 6 200,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 6 200,00 Kč 6 200,00 Kč 6 200,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatelstvu 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 30 365 000,00 Kč Navýšení 35 773 566,95 Kč 33 398 258,48 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 186 327,94 Kč 186 314,17 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 166 347,94 Kč 166 334,17 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 166 347,94 Kč 166 334,17 Kč 100 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 19 980,00 Kč 19 980,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 19 980,00 Kč 19 980,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 55 294,00 Kč 55 294,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 55 294,00 Kč 55 294,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 55 294,00 Kč 55 294,00 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 001,70 Kč 90 %
515 Bazén NJ 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 001,70 Kč 90 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 001,70 Kč 90 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 58 443,00 Kč 97 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 58 443,00 Kč 97 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 58 443,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 1 041 900,00 Kč 41 898,74 Kč 4 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 41 900,00 Kč 41 898,74 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 41 900,00 Kč 41 898,74 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč Navýšení 1 5