Pohled přes odvětví 2018

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 428 917 562,00 Kč Navýšení 441 025 672,40 Kč 177 302 759,13 Kč 40 %
0 Bez ODPA 428 917 562,00 Kč Navýšení 441 025 672,40 Kč 177 302 759,13 Kč 40 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 376 934,00 Kč 81 %
1031 0 Pěstební činnost 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 376 934,00 Kč 81 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 765 000,00 Kč 765 000,00 Kč 194 033,22 Kč 25 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč -38 608,00 Kč -154 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 20 %
290 290 0,00 Kč 0,00 Kč -23 516,00 Kč - - - -
292 292 0,00 Kč 0,00 Kč -18 792,00 Kč - - - -
7500 7500 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 700,00 Kč 11 %
2143 Cestovní ruch 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 213 641,22 Kč 32 %
1100 1100 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 213 641,22 Kč 32 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 19 000,00 Kč 24 %
22 Doprava 3 993 965,00 Kč 3 993 965,00 Kč 1 987 552,68 Kč 50 %
2212 0 Silnice 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 678 452,00 Kč 104 %
2219 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5 %
2221 0 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč 223 965,00 Kč 65 989,50 Kč 29 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 1 238 781,18 Kč 40 %
0 0 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 1 196 431,18 Kč 39 %
38 38 0,00 Kč 0,00 Kč 21 750,00 Kč - - - -
39 39 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč - - - -
969 969 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč 0,00 Kč 3 330,00 Kč - - - -
5555 5555 0,00 Kč 0,00 Kč 3 330,00 Kč - - - -
23 Vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 222 755,24 Kč 22 %
2310 0 Pitná voda 0,00 Kč 0,00 Kč 36,00 Kč - - - -
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 222 719,24 Kč 22 %
31 Vzdělávání a školské služby 1,00 Kč Navýšení 1 206 342,41 Kč 327 497,61 Kč 27 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 176 074,61 Kč 176 074,61 Kč 100 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 45 293,06 Kč 45 293,06 Kč 100 %
307 307 0,00 Kč Navýšení 47 422,34 Kč 47 422,34 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 83 359,21 Kč 83 359,21 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 030 266,80 Kč 151 423,00 Kč 15 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 552 355,29 Kč 0,00 Kč 0 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 151 423,00 Kč 151 423,00 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 326 488,51 Kč 0,00 Kč 0 %
3122 Střední odborné školy 1,00 Kč 1,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 1,00 Kč 1,00 Kč 0,00 Kč 0 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 000,00 Kč Navýšení 440 522,69 Kč 270 522,69 Kč 61 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 270 522,69 Kč 270 522,69 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 270 522,69 Kč 270 522,69 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 248 000,00 Kč Navýšení 7 184 178,16 Kč 4 966 635,75 Kč 69 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 5 248 000,00 Kč Navýšení 7 184 178,16 Kč 4 915 240,75 Kč 68 %
515 515 3 650 000,00 Kč Navýšení 5 586 178,16 Kč 3 803 339,36 Kč 68 %
522 522 1 598 000,00 Kč 1 598 000,00 Kč 1 111 901,39 Kč 70 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
1134 1134 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 136 725 539,00 Kč Navýšení 139 125 539,00 Kč 31 189 084,84 Kč 22 %
3612 Bytové hospodářství 50 030 000,00 Kč 50 030 000,00 Kč 21 609 030,27 Kč 43 %
518 518 50 030 000,00 Kč 50 030 000,00 Kč 21 609 030,27 Kč 43 %
3613 Nebytové hospodářství 18 842 002,00 Kč 18 842 002,00 Kč 7 788 224,38 Kč 41 %
0 0 15 002,00 Kč 15 002,00 Kč 14 804,40 Kč 99 %
19 19 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 142 300,33 Kč 44 %
2518 2518 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 302 000,00 Kč 34 %
3518 3518 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 500,00 Kč 58 %
4381 4381 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 56 124,00 Kč 33 %
518 518 17 250 000,00 Kč 17 250 000,00 Kč 7 146 647,65 Kč 41 %
7090 7090 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 122 848,00 Kč 61 %
3632 0 Pohřebnictví 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 101 289,40 Kč 21 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč 0,00 Kč 6 642,90 Kč - - - -
539 539 0,00 Kč 0,00 Kč 6 642,90 Kč - - - -
3634 0 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč 18 888 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 485 337,00 Kč Navýšení 50 885 337,00 Kč 1 683 897,89 Kč 3 %
0 0 48 185 337,00 Kč 48 185 337,00 Kč 512 608,21 Kč 1 %
7080 7080 300 000,00 Kč Navýšení 2 700 000,00 Kč 1 171 289,68 Kč 43 %
37 Ochrana životního prostředí 1 795 000,00 Kč Navýšení 1 797 499,00 Kč 594 234,00 Kč 33 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 586 735,00 Kč 34 %
3745 0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
3762 0 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
1112 1112 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč 0,00 Kč 5 527,53 Kč - - - -
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 527,53 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1 974 000,00 Kč 1 974 000,00 Kč 739 216,00 Kč 37 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 945 000,00 Kč 1 945 000,00 Kč 727 466,00 Kč 37 %
1391 1391 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 115 722,00 Kč 35 %
1393 1393 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 339 574,00 Kč 42 %
3518 3518 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 390,00 Kč 43 %
390 390 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 265 780,00 Kč 33 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 6 963,00 Kč 24 %
383 383 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 4 363,00 Kč 27 %
4383 4383 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 2 600,00 Kč 20 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 3 787,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 697 000,00 Kč 697 000,00 Kč 267 223,00 Kč 38 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 697 000,00 Kč 697 000,00 Kč 267 223,00 Kč 38 %
0 0 545 000,00 Kč 545 000,00 Kč 236 400,00 Kč 43 %
3406 3406 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 179,00 Kč 59 %
406 406 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 29 644,00 Kč 20 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 448 500,00 Kč Navýšení 489 067,00 Kč 886 617,46 Kč 181 %
6171 Činnost místní správy 448 500,00 Kč Navýšení 489 067,00 Kč 886 617,46 Kč 181 %
0 0 400 000,00 Kč Navýšení 440 567,00 Kč 832 706,96 Kč 189 %
222 222 0,00 Kč 0,00 Kč 26 933,00 Kč - - - -
3384 3384 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 4 872,00 Kč - - - -
7111 7111 500,00 Kč 500,00 Kč 105,50 Kč 21 %
63 Finanční operace 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 1 130,47 Kč 1 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 1 130,47 Kč 1 %
0 0 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 980,45 Kč 1 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 150,02 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 5 571 679,00 Kč Pokles 2 550 494,70 Kč 245 364,30 Kč 10 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč 0,00 Kč 24,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 571 679,00 Kč Pokles 2 550 494,70 Kč 245 340,30 Kč 10 %
0 0 3 153 547,14 Kč Pokles 132 362,84 Kč 35 213,00 Kč 27 %
305 305 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 307 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 309 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 321 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 322 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 323 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 325 145 852,00 Kč 145 852,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 350 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 501 178 764,00 Kč 178 764,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 504 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 419 828,62 Kč 419 828,62 Kč 209 914,30 Kč 50 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 213,00 Kč - - - -
Celkem 589 020 666,00 Kč Navýšení 604 192 086,89 Kč 220 641 774,45 Kč 37 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 244 000,00 Kč Navýšení 2 444 000,00 Kč 547 373,09 Kč 22 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 102 342,00 Kč 20 %
375 375 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 102 342,00 Kč 20 %
1031 Pěstební činnost 544 000,00 Kč Navýšení 744 000,00 Kč 399 094,09 Kč 54 %
375 375 514 000,00 Kč Navýšení 714 000,00 Kč 399 094,09 Kč 56 %
517 517 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 40 492,00 Kč 5 %
375 375 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 40 492,00 Kč 5 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 5 445,00 Kč 8 %
375 375 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 5 445,00 Kč 8 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 8 238 000,00 Kč 8 238 000,00 Kč 2 652 239,12 Kč 32 %
2141 Vnitřní obchod 1 042 000,00 Kč 1 042 000,00 Kč 382 475,28 Kč 37 %
0 0 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 88 000,00 Kč 19 %
1100 1100 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 53 838,00 Kč 41 %
290 290 0,00 Kč 0,00 Kč 7 910,00 Kč - - - -
291 291 0,00 Kč 0,00 Kč 3 525,00 Kč - - - -
292 292 0,00 Kč 0,00 Kč 117 947,00 Kč - - - -
517 517 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 111 255,28 Kč 25 %
2143 Cestovní ruch 6 946 000,00 Kč 6 946 000,00 Kč 2 268 763,84 Kč 33 %
1100 1100 6 831 000,00 Kč 6 831 000,00 Kč 2 248 460,04 Kč 33 %
1101 1101 0,00 Kč 0,00 Kč 18 150,00 Kč - - - -
517 517 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8000 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 153,80 Kč 22 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
2388 2388 250 000,00 Kč Pokles 249 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7041 7041 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
22 Doprava 53 770 508,00 Kč Pokles 53 152 448,34 Kč 13 187 068,76 Kč 25 %
2212 Silnice 33 100 000,00 Kč Pokles 32 822 656,36 Kč 8 812 040,38 Kč 27 %
3385 3385 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 3 500,00 Kč 0 %
386 386 3 300 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč 97 212,20 Kč 3 %
4385 4385 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 20 200 000,00 Kč Pokles 19 922 656,36 Kč 8 611 328,18 Kč 43 %
5386 5386 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5388 5388 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 29 000,00 Kč 3 %
5389 5389 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
5390 5390 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5391 5391 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5392 5392 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 67 000,00 Kč 67 %
5397 5397 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6386 6386 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8386 8386 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 9386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 940 000,00 Kč Pokles 12 599 283,98 Kč 1 081 047,18 Kč 9 %
0 0 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 2386 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 386 3 570 000,00 Kč Pokles 3 400 000,00 Kč 877 136,18 Kč 26 %
503 503 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 79 100,00 Kč 3 %
507 507 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5384 5384 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5385 5385 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 59 411,00 Kč 24 %
5393 5393 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5394 5394 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5395 5395 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5396 5396 1 500 000,00 Kč Pokles 1 159 283,98 Kč 0,00 Kč 0 %
5399 5399 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5400 5400 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5401 5401 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5402 5402 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5403 5403 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 18 150,00 Kč 1 %
5404 5404 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 47 250,00 Kč 43 %
5405 5405 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7385 7385 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8384 8384 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 14 692,00 Kč 7 %
386 386 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 14 692,00 Kč 10 %
5398 5398 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč 44 489,00 Kč 30 %
0 0 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 384 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 44 489,00 Kč 59 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 333 330,00 Kč 22 %
517 517 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 333 330,00 Kč 22 %
2292 Dopravní obslužnost 5 884 508,00 Kč 5 884 508,00 Kč 2 901 470,20 Kč 49 %
1100 1100 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 51 200,00 Kč 34 %
384 384 5 734 508,00 Kč 5 734 508,00 Kč 2 830 270,20 Kč 49 %
517 517 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - -
23 Vodní hospodářství 4 461 000,00 Kč 4 461 000,00 Kč 279 738,74 Kč 6 %
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 11 435,00 Kč 2 %
387 387 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 11 435,00 Kč 4 %
4387 4387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5387 5387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 6387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 3 126 000,00 Kč 3 126 000,00 Kč 217 985,74 Kč 7 %
0 0 881 000,00 Kč 881 000,00 Kč 67 440,84 Kč 8 %
1388 1388 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 1 695 000,00 Kč 1 695 000,00 Kč 150 544,90 Kč 9 %
6388 6388 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6389 6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 8387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9387 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 50 318,00 Kč 14 %
387 387 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 50 318,00 Kč 14 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
31 Vzdělávání a školské služby 44 693 268,00 Kč Navýšení 46 975 020,09 Kč 13 646 747,57 Kč 29 %
3111 Předškolní zařízení 11 965 880,00 Kč Pokles 11 811 755,51 Kč 3 183 082,00 Kč 27 %
1180 1180 186 880,00 Kč 186 880,00 Kč 186 880,00 Kč 100 %
305 305 2 683 000,00 Kč Navýšení 2 697 340,00 Kč 1 152 272,00 Kč 43 %
307 307 5 919 000,00 Kč Pokles 5 750 535,51 Kč 1 105 000,00 Kč 19 %
309 309 3 177 000,00 Kč 3 177 000,00 Kč 738 930,00 Kč 23 %
3113 Základní školy 32 647 900,00 Kč Navýšení 34 978 776,58 Kč 10 426 056,57 Kč 30 %
1141 1141 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 100 %
1180 1180 168 000,00 Kč 168 000,00 Kč 168 000,00 Kč 100 %
1388 1388 800 000,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 321 13 514 000,00 Kč Navýšení 14 232 001,00 Kč 3 687 919,00 Kč 26 %
322 322 4 891 000,00 Kč Navýšení 5 338 107,00 Kč 2 297 888,00 Kč 43 %
323 323 6 519 000,00 Kč Pokles 6 361 473,00 Kč 1 391 951,17 Kč 22 %
325 325 6 035 000,00 Kč Navýšení 6 458 295,58 Kč 2 734 870,40 Kč 42 %
400 400 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 124 528,00 Kč 18 %
3121 Gymnázia 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
1180 1180 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
3122 Střední odborné školy 54 000,00 Kč Navýšení 159 000,00 Kč 19 000,00 Kč 12 %
1142 1142 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 14 000,00 Kč 41 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
518 518 20 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
32 Vzdělávání a školské služby 1 944 000,00 Kč Pokles 1 863 920,00 Kč 633 000,00 Kč 34 %
3233 Střediska volného času 1 944 000,00 Kč Pokles 1 843 920,00 Kč 633 000,00 Kč 34 %
350 350 1 944 000,00 Kč Pokles 1 843 920,00 Kč 633 000,00 Kč 34 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 39 660 600,00 Kč Navýšení 42 626 331,89 Kč 16 892 332,00 Kč 40 %
3311 Divadelní činnost 13 461 900,00 Kč Pokles 13 455 648,00 Kč 4 676 400,00 Kč 35 %
1121 1121 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 100 %
504 504 13 446 000,00 Kč Pokles 13 439 748,00 Kč 4 660 500,00 Kč 35 %
3312 Hudební činnost 764 200,00 Kč 764 200,00 Kč 764 200,00 Kč 100 %
1121 1121 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 100 %
1122 1122 162 800,00 Kč 162 800,00 Kč 162 800,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
1121 1121 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 100 %
1122 1122 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 886 000,00 Kč 886 000,00 Kč 271 623,00 Kč 31 %
1380 1380 886 000,00 Kč 886 000,00 Kč 268 773,00 Kč 30 %
3393 3393 0,00 Kč 0,00 Kč 2 850,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 990 000,00 Kč 990 000,00 Kč 500 750,00 Kč 51 %
1150 1150 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
2380 2380 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 750,00 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 305 000,00 Kč Navýšení 325 000,00 Kč 20 522,00 Kč 6 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3380 3380 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 522,00 Kč 0 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 1180 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 709 580,00 Kč 35 %
0 0 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 702 526,00 Kč 38 %
513 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 7 054,00 Kč 5 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 20 789 000,00 Kč Navýšení 23 740 983,89 Kč 9 699 942,00 Kč 41 %
501 501 20 763 000,00 Kč Navýšení 23 714 983,89 Kč 9 699 942,00 Kč 41 %
502 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 359 500,00 Kč 359 500,00 Kč 144 315,00 Kč 40 %
0 0 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 8 283,00 Kč 33 %
1122 1122 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 100 %
1141 1141 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 100 %
380 380 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 15 440,00 Kč 15 %
4380 4380 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 16 092,00 Kč 15 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 45 557 500,00 Kč Navýšení 49 704 500,00 Kč 24 786 459,38 Kč 50 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 30 365 000,00 Kč Navýšení 34 079 000,00 Kč 12 745 569,01 Kč 37 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 314 000,00 Kč 314 000,00 Kč 100 %
2515 2515 1 200 000,00 Kč Navýšení 4 600 000,00 Kč 855 317,72 Kč 19 %
515 515 18 565 000,00 Kč 18 565 000,00 Kč 7 532 051,00 Kč 41 %
522 522 10 600 000,00 Kč 10 600 000,00 Kč 4 044 200,29 Kč 38 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 649 400,00 Kč Navýšení 14 200 400,00 Kč 11 392 004,00 Kč 80 %
1131 1131 2 797 200,00 Kč 2 797 200,00 Kč 2 774 900,00 Kč 99 %
1132 1132 4 999 000,00 Kč 4 999 000,00 Kč 4 994 900,00 Kč 100 %
1133 1133 198 900,00 Kč 198 900,00 Kč 189 600,00 Kč 95 %
1134 1134 5 524 400,00 Kč 5 524 400,00 Kč 2 824 400,00 Kč 51 %
1141 1141 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 41 500,00 Kč 59 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 551 000,00 Kč 551 000,00 Kč 100 %
410 410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 15 704,00 Kč 26 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 373 200,00 Kč Pokles 1 173 200,00 Kč 416 986,37 Kč 36 %
1112 1112 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 1141 215 200,00 Kč 215 200,00 Kč 215 200,00 Kč 100 %
1142 1142 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 %
382 382 790 000,00 Kč Pokles 543 125,00 Kč 124 328,00 Kč 23 %
517 517 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 59 458,37 Kč 17 %
545 545 0,00 Kč Navýšení 46 875,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 169 900,00 Kč Navýšení 251 900,00 Kč 231 900,00 Kč 92 %
1121 1121 40 600,00 Kč 40 600,00 Kč 40 600,00 Kč 100 %
1141 1141 107 100,00 Kč 107 100,00 Kč 107 100,00 Kč 100 %
1142 1142 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 82 000,00 Kč 62 000,00 Kč 76 %
35 Zdravotnictví 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 1115 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 263 629 623,00 Kč Navýšení 283 010 983,02 Kč 27 564 962,44 Kč 10 %
3612 Bytové hospodářství 129 640 000,00 Kč Navýšení 130 685 000,00 Kč 11 111 942,94 Kč 9 %
518 518 68 340 000,00 Kč Navýšení 69 385 000,00 Kč 10 789 631,94 Kč 16 %
7518 7518 61 300 000,00 Kč 61 300 000,00 Kč 322 311,00 Kč 1 %
3613 Nebytové hospodářství 85 728 446,00 Kč Navýšení 90 437 162,02 Kč 3 606 790,36 Kč 4 %
0 0 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 442,00 Kč 86 %
2518 2518 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 67 842,25 Kč 8 %
382 382 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 183 401,10 Kč 14 %
4389 4389 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4390 4390 15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
512 512 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 2 850 000,00 Kč Navýšení 3 245 716,02 Kč 588 000,00 Kč 18 %
518 518 21 585 513,00 Kč Pokles 21 485 513,00 Kč 2 352 595,11 Kč 11 %
529 529 4 500 000,00 Kč Navýšení 5 900 000,00 Kč 6 050,00 Kč 0 %
544 544 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5518 5518 20 000 000,00 Kč Navýšení 22 813 000,00 Kč 159 860,00 Kč 1 %
6382 6382 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 160 302,50 Kč 1 %
71 71 433 933,00 Kč 433 933,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8382 8382 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 8518 7 465 000,00 Kč 7 465 000,00 Kč 85 297,40 Kč 1 %
3631 Veřejné osvětlení 12 800 000,00 Kč Navýšení 14 650 000,00 Kč 2 715 438,74 Kč 19 %
382 382 5 400 000,00 Kč Pokles 5 250 000,00 Kč 1 247 438,74 Kč 24 %
4391 4391 1 960 000,00 Kč Pokles 369 734,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4392 4392 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 1 468 000,00 Kč 43 %
532 532 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
533 533 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
541 541 0,00 Kč Navýšení 42 592,00 Kč 0,00 Kč 0 %
542 542 0,00 Kč Navýšení 47 674,00 Kč 0,00 Kč 0 %
543 543 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 2 820 000,00 Kč Navýšení 3 030 000,00 Kč 1 122 227,00 Kč 37 %
0 0 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 31 477,00 Kč 24 %
382 382 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 90 750,00 Kč 60 %
517 517 2 690 000,00 Kč Navýšení 2 750 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 36 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 300 000,00 Kč Navýšení 8 100 000,00 Kč 85 262,65 Kč 1 %
538 538 5 000 000,00 Kč Navýšení 7 800 000,00 Kč 28 798,00 Kč 0 %
539 539 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 56 464,65 Kč 19 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 550 000,00 Kč Navýšení 27 317 644,00 Kč 8 560 114,00 Kč 31 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 8 067 644,00 Kč 8 067 644,00 Kč 100 %
1388 1388 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 18 250 000,00 Kč Navýšení 18 950 000,00 Kč 492 470,00 Kč 3 %
3635 Územní plánování 505 500,00 Kč 505 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 2388 505 500,00 Kč 505 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 675 677,00 Kč 7 675 677,00 Kč 361 474,95 Kč 5 %
0 0 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 47 545,00 Kč 32 %
1388 1388 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 54 152,00 Kč 8 %
2 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 4 876,75 Kč 2 %
382 382 13 677,00 Kč 13 677,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 92 6 612 000,00 Kč 6 612 000,00 Kč 254 901,20 Kč 4 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 610 000,00 Kč 610 000,00 Kč 1 711,80 Kč 0 %
1050 1050 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 711,80 Kč 17 %
37 Ochrana životního prostředí 45 920 200,00 Kč Pokles 45 782 033,76 Kč 14 602 235,36 Kč 32 %
3713 Změny technologií vytápění 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 1388 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21 000,00 Kč 42 %
517 517 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21 000,00 Kč 42 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 23 425 200,00 Kč Navýšení 23 688 099,82 Kč 9 059 458,42 Kč 38 %
375 375 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 100 325,60 Kč 13 %
517 517 22 655 200,00 Kč Navýšení 22 918 099,82 Kč 8 959 132,82 Kč 39 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 528 000,00 Kč Pokles 20 076 933,94 Kč 5 502 386,94 Kč 27 %
375 375 3 768 000,00 Kč Navýšení 3 870 499,00 Kč 50 035,00 Kč 1 %
517 517 16 760 000,00 Kč Pokles 16 085 634,94 Kč 5 452 351,94 Kč 34 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 120 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 19 390,00 Kč 13 %
375 375 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 19 390,00 Kč 13 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 399 800,00 Kč 399 800,00 Kč 174 300,00 Kč 44 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 399 800,00 Kč 399 800,00 Kč 174 300,00 Kč 44 %
1111 1111 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 58 400,00 Kč 39 %
1112 1112 159 800,00 Kč 159 800,00 Kč 115 900,00 Kč 73 %
1116 1116 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 21 448 180,00 Kč Navýšení 24 506 946,25 Kč 9 477 903,53 Kč 39 %
4312 Odborné sociální poradenství 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 337 900,00 Kč 96 %
1113 1113 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 337 900,00 Kč 96 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 168 000,00 Kč Navýšení 173 000,00 Kč 1 153,00 Kč 1 %
0 0 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1385 1385 3 000,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 1 153,00 Kč 14 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 384 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4344 Sociální rehabilitace 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
1113 1113 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000,00 Kč Navýšení 1 452 766,25 Kč 280 666,00 Kč 19 %
1111 1111 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 1 108 175,00 Kč 259 674,00 Kč 23 %
439 439 380 000,00 Kč Pokles 324 591,25 Kč 992,00 Kč 0 %
4350 Domovy pro seniory 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 100 %
1114 1114 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 11 529 000,00 Kč Navýšení 12 614 000,00 Kč 4 242 500,33 Kč 34 %
1113 1113 305 500,00 Kč 305 500,00 Kč 305 500,00 Kč 100 %
1391 1391 571 800,00 Kč Pokles 517 800,00 Kč 151 070,50 Kč 29 %
1393 1393 1 244 800,00 Kč Pokles 1 087 800,00 Kč 323 443,50 Kč 30 %
2390 2390 3 465 000,00 Kč Navýšení 3 719 000,00 Kč 1 209 428,00 Kč 33 %
2391 2391 893 500,00 Kč Navýšení 1 005 500,00 Kč 347 327,00 Kč 35 %
2393 2393 3 127 000,00 Kč Navýšení 3 650 000,00 Kč 1 334 399,00 Kč 37 %
390 390 1 897 400,00 Kč Navýšení 2 304 400,00 Kč 562 768,83 Kč 24 %
518 518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 018,50 Kč 60 %
7390 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 368,00 Kč 20 %
8390 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 177,00 Kč 9 %
4354 Chráněné bydlení 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 100 %
1113 1113 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 642 200,00 Kč 642 200,00 Kč 642 200,00 Kč 100 %
1113 1113 631 000,00 Kč 631 000,00 Kč 631 000,00 Kč 100 %
1121 1121 11 200,00 Kč 11 200,00 Kč 11 200,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 246 400,00 Kč 246 400,00 Kč 213 000,00 Kč 86 %
1113 1113 246 400,00 Kč 246 400,00 Kč 213 000,00 Kč 86 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 229 900,00 Kč 229 900,00 Kč 11 400,00 Kč 5 %
1113 1113 229 900,00 Kč 229 900,00 Kč 11 400,00 Kč 5 %
4372 Krizová pomoc 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
1113 1113 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 5 467 500,00 Kč Navýšení 6 767 500,00 Kč 2 031 606,05 Kč 30 %
0 0 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
1113 1113 1 145 500,00 Kč 1 145 500,00 Kč 1 145 500,00 Kč 100 %
392 392 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
396 396 3 150 000,00 Kč Navýšení 4 450 000,00 Kč 64 106,05 Kč 1 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 100 %
1113 1113 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
1113 1113 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 100 %
1113 1113 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 405 700,00 Kč 405 700,00 Kč 84 467,15 Kč 21 %
1111 1111 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1113 1113 24 700,00 Kč 24 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 2383 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 23 772,00 Kč 41 %
3383 3383 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 10 534,00 Kč 23 %
3393 3393 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 4 680,00 Kč 58 %
383 383 268 000,00 Kč Pokles 260 000,00 Kč 35 481,15 Kč 14 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 19 731,00 Kč 197 %
0 0 10 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 2 851,00 Kč 48 %
2700 2700 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
5555 5555 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 1 880,00 Kč 47 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč Navýšení 301 000,00 Kč 55 849,28 Kč 19 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 35 849,28 Kč 47 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 250 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5269 Ost.správa v obl.hospod.op. pro krizové stavy 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 415 000,00 Kč 21 415 000,00 Kč 7 159 391,95 Kč 33 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 415 000,00 Kč 21 415 000,00 Kč 7 159 391,95 Kč 33 %
406 406 21 283 000,00 Kč 21 283 000,00 Kč 7 120 448,95 Kč 33 %
7406 7406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 32 893,00 Kč 30 %
8406 8406 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 6 050,00 Kč 28 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 679 600,00 Kč 1 679 600,00 Kč 1 604 485,00 Kč 96 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 568 210,00 Kč 98 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 36 275,00 Kč 46 %
388 388 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 36 275,00 Kč 46 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 141 650 301,00 Kč Navýšení 143 209 688,79 Kč 45 738 328,97 Kč 32 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 8 871 100,00 Kč 8 871 100,00 Kč 2 619 065,00 Kč 30 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 711 987,79 Kč 711 987,79 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 132 779 201,00 Kč Navýšení 133 626 601,00 Kč 42 407 276,18 Kč 32 %
0 0 3 952 700,00 Kč 3 952 700,00 Kč 1 225 842,00 Kč 31 %
1010 1010 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 123 119,00 Kč 123 %
1385 1385 5 929 760,00 Kč Navýšení 5 955 760,00 Kč 2 260 773,19 Kč 38 %
1389 1389 4 250 000,00 Kč 4 250 000,00 Kč 62 500,00 Kč 1 %
3381 3381 9 332 881,00 Kč Pokles 7 132 881,00 Kč 663 003,51 Kč 9 %
381 381 107 088 860,00 Kč Navýšení 110 046 860,00 Kč 37 420 812,86 Kč 34 %
4381 4381 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 53 986,00 Kč 14 %
518 518 350 000,00 Kč Navýšení 411 400,00 Kč 137 133,00 Kč 33 %
5381 5381 1 160 000,00 Kč 1 160 000,00 Kč 386 162,06 Kč 33 %
7381 7381 150 000,00 Kč Navýšení 151 000,00 Kč 60 861,80 Kč 40 %
8381 8381 80 000,00 Kč Navýšení 81 000,00 Kč 13 082,76 Kč 16 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 77 906,98 Kč 13 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 77 906,98 Kč 13 %
1100 1100 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 77 906,98 Kč 13 %
63 Finanční operace 26 723 124,00 Kč Navýšení 26 731 124,00 Kč 22 928 264,50 Kč 86 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 135 177,50 Kč 54 %
0 0 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 118 980,20 Kč 48 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 16 197,30 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 358 000,00 Kč Navýšení 1 366 000,00 Kč 294 262,00 Kč 22 %
0 0 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 291 312,00 Kč 22 %
1385 1385 8 000,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 2 950,00 Kč 18 %
6399 0 Ostatní finanční operace 25 115 124,00 Kč 25 115 124,00 Kč 22 498 825,00 Kč 90 %
64 Ostatní činnosti 9 111 432,00 Kč Pokles 3 536 560,75 Kč 353 902,95 Kč 10 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 829 976,94 Kč 303 768,45 Kč 37 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 9 111 432,00 Kč Pokles 2 706 583,81 Kč 50 134,50 Kč 2 %
0 0 8 100 000,00 Kč Pokles 2 290 851,81 Kč 0,00 Kč 0 %
1010 1010 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 134,50 Kč 50 %
1115 1115 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1121 1121 17 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1122 1122 42 700,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1131 1131 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1132 1132 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 1133 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1134 1134 475 600,00 Kč Pokles 9 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1141 1141 800,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1142 1142 35 800,00 Kč Pokles 15 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 1180 254 632,00 Kč Pokles 204 632,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 733 562 136,00 Kč Navýšení 760 772 956,89 Kč 202 362 489,62 Kč 27 %