Pohled přes odvětví 2018

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 428 917 562,00 Kč Navýšení 447 972 380,74 Kč 345 646 054,02 Kč 77 %
0 Bez ODPA 428 917 562,00 Kč Navýšení 447 972 380,74 Kč 345 646 054,02 Kč 77 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 700 000,00 Kč Navýšení 1 940 851,00 Kč 2 094 392,00 Kč 108 %
1019 0 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 990,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 1 700 000,00 Kč Navýšení 1 940 851,00 Kč 2 093 402,00 Kč 108 %
0 0 1 700 000,00 Kč Navýšení 1 840 851,00 Kč 2 093 402,00 Kč 114 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 765 000,00 Kč 765 000,00 Kč 839 737,22 Kč 110 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 51 777,00 Kč 207 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 %
291 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - jízdní řády 0,00 Kč 0,00 Kč 25,00 Kč - - - -
292 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - čipové karty, kupony 0,00 Kč 0,00 Kč 41 952,00 Kč - - - -
7500 Blokové pokuty-ľivnostenský úřad 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 800,00 Kč 32 %
2143 Cestovní ruch 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 732 960,22 Kč 111 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 732 960,22 Kč 111 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 000,00 Kč 69 %
22 Doprava 3 993 965,00 Kč Pokles 3 917 477,26 Kč 2 979 047,29 Kč 76 %
2212 Silnice 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 704 203,00 Kč 102 %
0 0 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 690 480,00 Kč 100 %
3385 Lávka u plynáren 0,00 Kč 0,00 Kč 9 251,00 Kč - - - -
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 0,00 Kč 0,00 Kč 4 472,00 Kč - - - -
2219 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5 %
2221 0 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč Pokles 65 989,50 Kč 65 989,50 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč Navýšení 3 136 477,76 Kč 2 202 424,79 Kč 70 %
0 0 3 100 000,00 Kč Navýšení 3 136 477,76 Kč 2 188 024,79 Kč 70 %
969 KOD-Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 14 400,00 Kč - - - -
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 5 430,00 Kč 120 %
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 5 430,00 Kč 120 %
23 Vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 209 632,72 Kč 121 %
2310 0 Pitná voda 0,00 Kč 0,00 Kč 55,00 Kč - - - -
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 209 577,72 Kč 121 %
31 Vzdělávání a školské služby 1,00 Kč Navýšení 1 206 342,41 Kč 1 218 997,90 Kč 101 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 176 074,61 Kč 176 074,61 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 45 293,06 Kč 45 293,06 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 47 422,34 Kč 47 422,34 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 83 359,21 Kč 83 359,21 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 030 266,80 Kč 1 042 923,29 Kč 101 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 552 355,29 Kč 565 011,78 Kč 102 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 151 423,00 Kč 151 423,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 326 488,51 Kč 326 488,51 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 1,00 Kč 1,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1,00 Kč 1,00 Kč 0,00 Kč 0 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 000,00 Kč Navýšení 447 722,69 Kč 442 722,69 Kč 99 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 277 722,69 Kč 277 722,69 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 270 522,69 Kč 270 522,69 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 248 000,00 Kč Navýšení 7 989 182,16 Kč 7 697 262,59 Kč 96 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 5 248 000,00 Kč Navýšení 7 989 182,16 Kč 7 645 867,59 Kč 96 %
515 Bazén NJ 3 650 000,00 Kč Navýšení 6 391 182,16 Kč 6 367 154,38 Kč 100 %
522 Zimní stadion NJ 1 598 000,00 Kč 1 598 000,00 Kč 1 278 713,21 Kč 80 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 136 725 539,00 Kč Pokles 122 916 946,17 Kč 76 742 026,24 Kč 62 %
3612 Bytové hospodářství 50 030 000,00 Kč Navýšení 50 264 410,00 Kč 39 333 220,16 Kč 78 %
518 Odbor bytový ORJ 037 50 030 000,00 Kč Navýšení 50 264 410,00 Kč 39 333 220,16 Kč 78 %
3613 Nebytové hospodářství 18 842 002,00 Kč Navýšení 18 899 319,00 Kč 13 408 427,37 Kč 71 %
0 0 15 002,00 Kč 15 002,00 Kč 101 772,53 Kč 678 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 320 062,32 Kč 98 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 664 500,00 Kč 76 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 8 340,00 Kč 139 %
4381 Chata Jičínka 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 157 980,00 Kč 93 %
518 Odbor bytový ORJ 037 17 250 000,00 Kč Navýšení 17 307 317,00 Kč 11 941 504,52 Kč 69 %
7090 Kryté stání Loučka 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 214 268,00 Kč 107 %
3632 0 Pohřebnictví 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 220 353,40 Kč 46 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč 0,00 Kč 6 642,90 Kč - - - -
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 0,00 Kč 0,00 Kč 6 642,90 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 485 337,00 Kč Pokles 34 392 217,17 Kč 4 891 844,41 Kč 14 %
0 0 48 185 337,00 Kč Pokles 31 692 217,17 Kč 2 356 809,71 Kč 7 %
7080 Věcné břemeno 300 000,00 Kč Navýšení 2 700 000,00 Kč 2 535 034,70 Kč 94 %
37 Ochrana životního prostředí 1 795 000,00 Kč Navýšení 1 797 499,00 Kč 1 166 272,00 Kč 65 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 1 156 273,00 Kč 66 %
3745 0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
3762 0 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 500,00 Kč 19 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč 0,00 Kč 8 727,53 Kč - - - -
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 8 727,53 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1 974 000,00 Kč Navýšení 1 983 000,00 Kč 1 786 172,66 Kč 90 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 945 000,00 Kč Navýšení 1 954 000,00 Kč 1 765 237,66 Kč 90 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 330 000,00 Kč Navýšení 339 000,00 Kč 243 968,00 Kč 72 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 890 448,66 Kč 111 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 16 570,00 Kč 110 %
390 ProSenior NJ 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 614 176,00 Kč 77 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 0,00 Kč 0,00 Kč 75,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 14 610,00 Kč 50 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 8 210,00 Kč 51 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 400,00 Kč 49 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 4 525,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 697 000,00 Kč Navýšení 697 293,00 Kč 653 418,00 Kč 94 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 697 000,00 Kč Navýšení 697 293,00 Kč 653 418,00 Kč 94 %
0 0 545 000,00 Kč 545 000,00 Kč 583 900,00 Kč 107 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 2 000,00 Kč Navýšení 2 293,00 Kč 3 669,00 Kč 160 %
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 65 849,00 Kč 44 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 448 500,00 Kč Navýšení 1 327 493,00 Kč 1 521 177,56 Kč 115 %
6171 Činnost místní správy 448 500,00 Kč Navýšení 1 327 493,00 Kč 1 521 177,56 Kč 115 %
0 0 400 000,00 Kč Navýšení 1 268 046,00 Kč 1 412 376,96 Kč 111 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 0,00 Kč 0,00 Kč 48 412,00 Kč - - - -
3384 Technologické centrum eGON Centrum 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 27 241,10 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 10 947,00 Kč 10 947,00 Kč 100 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 200,50 Kč 40 %
63 Finanční operace 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 2 475,18 Kč 1 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 2 475,18 Kč 1 %
0 0 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 2 120,39 Kč 1 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 354,79 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 5 571 679,00 Kč Pokles 3 044 852,96 Kč 877 210,88 Kč 29 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 9 838,44 Kč 9 838,44 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 571 679,00 Kč Pokles 3 035 014,52 Kč 867 372,44 Kč 29 %
0 0 3 153 547,14 Kč Pokles 132 362,84 Kč 5 374,00 Kč 4 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 145 852,00 Kč Navýšení 188 202,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 178 764,00 Kč 178 764,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 419 828,62 Kč Navýšení 861 998,44 Kč 861 998,44 Kč 100 %
Celkem 589 020 666,00 Kč Navýšení 597 248 846,92 Kč 444 950 013,01 Kč 74 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 244 000,00 Kč Pokles 1 864 000,00 Kč 1 203 400,09 Kč 65 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 295 718,00 Kč 59 %
375 Odbor ľivotního prostředí 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 295 718,00 Kč 59 %
1031 Pěstební činnost 544 000,00 Kč Navýšení 744 000,00 Kč 492 122,09 Kč 66 %
375 Odbor ľivotního prostředí 514 000,00 Kč Navýšení 714 000,00 Kč 492 122,09 Kč 69 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
375 Odbor ľivotního prostředí 780 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 70 000,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 25 700,00 Kč 15 %
375 Odbor ľivotního prostředí 70 000,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 25 700,00 Kč 15 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 329 122,00 Kč 94 %
375 Odbor ľivotního prostředí 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 329 122,00 Kč 94 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 8 238 000,00 Kč Navýšení 8 610 671,92 Kč 6 214 820,76 Kč 72 %
2141 Vnitřní obchod 1 042 000,00 Kč Navýšení 1 385 268,37 Kč 730 911,78 Kč 53 %
0 0 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 407 103,23 Kč 87 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 67 530,00 Kč 51 %
290 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Rengl - příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 7 910,00 Kč - - - -
291 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - jízdní řády 0,00 Kč 0,00 Kč 3 525,00 Kč - - - -
292 KOD-Návątěvnické centrum NJ - Arriva - čipové karty, kupony 0,00 Kč Navýšení 95 500,00 Kč 117 947,00 Kč 124 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 440 000,00 Kč Navýšení 687 768,37 Kč 126 896,55 Kč 18 %
2143 Cestovní ruch 6 946 000,00 Kč Navýšení 6 975 403,55 Kč 5 472 600,98 Kč 78 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 6 831 000,00 Kč 6 831 000,00 Kč 5 337 532,38 Kč 78 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 105 000,00 Kč Navýšení 134 403,55 Kč 130 222,55 Kč 97 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 846,05 Kč 48 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 11 308,00 Kč 5 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč Pokles 249 000,00 Kč 10 308,00 Kč 4 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
22 Doprava 53 770 508,00 Kč Pokles 53 079 163,83 Kč 29 816 579,82 Kč 56 %
2212 Silnice 33 100 000,00 Kč Pokles 32 472 046,30 Kč 20 085 753,12 Kč 62 %
3385 Lávka u plynáren 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 645 052,82 Kč 82 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 3 300 000,00 Kč Navýšení 3 900 000,00 Kč 660 053,74 Kč 17 %
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 2 500 000,00 Kč Pokles 2 002 000,00 Kč 78 456,38 Kč 4 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 20 200 000,00 Kč Pokles 20 070 046,30 Kč 17 527 190,18 Kč 87 %
5386 Přechod pro chodce Suvorovova 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5388 Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 29 000,00 Kč 3 %
5389 Most mezi ul.Potoční a ul. Beskydskou 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
5390 Most Straník u č.p..86 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5391 Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5392 Bludovice místo pro přecházení u České ąkoly 100 000,00 Kč Navýšení 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 100 %
5397 Komunikace Za ©kolou v ®ilině 800 000,00 Kč Pokles 158 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6386 Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8386 Most Bludovice u č.p. 105 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 940 000,00 Kč Navýšení 12 972 109,53 Kč 3 466 377,65 Kč 27 %
0 0 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 50 000,00 Kč 28 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 3 570 000,00 Kč Pokles 3 400 000,00 Kč 2 940 629,46 Kč 86 %
503 Parkoviątě Revoluční (SHELL) 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 84 100,00 Kč 3 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5384 Chodník Straník 100 000,00 Kč Pokles 57 921,81 Kč 0,00 Kč 0 %
5385 Chodník Loučka Na Dráľkách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 59 411,00 Kč 24 %
5393 Chodník Na Valech 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5394 Kontejnerová stání Fibichovo nám. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5395 Cyklostezka a parkování ul. Rybníčky 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5396 Zpevnění břehu MK na p.č.673/2 ®ilina 1 500 000,00 Kč Pokles 1 034 109,53 Kč 0,00 Kč 0 %
5399 Chodník u zimního stadionu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5400 Točna na ul. Potoční, ®ilina 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5401 Parkoviątě Kojetín 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5402 Cykloopatření ve městě NJ 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5403 Úprava prostoru před ®erotínským zámkem 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 498 000,00 Kč 18 150,00 Kč 1 %
5404 Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 47 250,00 Kč 43 %
5405 Chodník Pod Skalkou 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 33 759,00 Kč 56 %
5406 Odstavné plochy Dlouhá 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 26 000,00 Kč 13 %
5408 Odstavné plochy M© Beskydská 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Navýšení 207 078,19 Kč 207 078,19 Kč 100 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 23 189,00 Kč 12 %
386 Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 150 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 23 189,00 Kč 39 %
5398 Bus zastávky Upartyzána a Poľární zbrojnice 50 000,00 Kč Navýšení 67 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5407 Bus zastávka u Poľární zbrojnice 0,00 Kč Navýšení 73 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč 68 378,00 Kč 47 %
0 0 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 14 823,00 Kč 21 %
384 Odbor dopravy 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 53 555,00 Kč 70 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 166 655,00 Kč 78 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 166 655,00 Kč 78 %
2292 Dopravní obslužnost 5 884 508,00 Kč Pokles 5 789 008,00 Kč 5 006 227,05 Kč 86 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 150 000,00 Kč Pokles 54 500,00 Kč 54 500,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 5 734 508,00 Kč 5 734 508,00 Kč 4 951 727,05 Kč 86 %
23 Vodní hospodářství 4 461 000,00 Kč 4 461 000,00 Kč 1 275 901,44 Kč 29 %
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 11 435,00 Kč 2 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 11 435,00 Kč 4 %
4387 Vodovod Loučka Císařská 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 Vodovod Bludovice Záhumenní 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 3 126 000,00 Kč 3 126 000,00 Kč 1 039 090,58 Kč 33 %
0 0 881 000,00 Kč 881 000,00 Kč 201 187,74 Kč 23 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 1 695 000,00 Kč Pokles 1 663 342,18 Kč 731 245,02 Kč 44 %
6388 Odvodnění MK u hřbitova Straník 50 000,00 Kč Navýšení 81 657,82 Kč 81 657,82 Kč 100 %
6389 Odvodnění Kryté stání Loučka 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 %
9387 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 224 335,26 Kč 64 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 224 335,26 Kč 64 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 1 040,60 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 1 040,60 Kč 0 %
31 Vzdělávání a školské služby 44 693 268,00 Kč Navýšení 47 385 433,92 Kč 33 577 875,57 Kč 71 %
3111 Předškolní zařízení 11 965 880,00 Kč Navýšení 12 098 247,51 Kč 9 436 734,97 Kč 78 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 186 880,00 Kč 186 880,00 Kč 186 880,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 2 683 000,00 Kč Pokles 2 656 536,00 Kč 2 103 882,78 Kč 79 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 5 919 000,00 Kč Navýšení 6 041 047,51 Kč 5 439 176,35 Kč 90 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 3 177 000,00 Kč Navýšení 3 186 196,00 Kč 1 706 795,84 Kč 54 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 9 196,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 9 196,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 9 196,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 32 647 900,00 Kč Navýšení 35 102 698,41 Kč 24 033 819,96 Kč 68 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 168 000,00 Kč Navýšení 183 360,00 Kč 180 960,00 Kč 99 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 800 000,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 13 514 000,00 Kč Navýšení 14 421 427,86 Kč 8 447 352,94 Kč 59 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 4 891 000,00 Kč Navýšení 5 338 107,00 Kč 4 455 396,84 Kč 83 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 6 519 000,00 Kč Pokles 6 293 433,97 Kč 5 732 045,66 Kč 91 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 6 035 000,00 Kč Navýšení 6 500 645,58 Kč 4 976 609,52 Kč 77 %
400 Rezerva pro Z© 700 000,00 Kč Pokles 644 824,00 Kč 220 555,00 Kč 34 %
3121 Gymnázia 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
3122 Střední odborné školy 54 000,00 Kč Navýšení 159 000,00 Kč 88 711,64 Kč 56 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 20 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 49 711,64 Kč 41 %
32 Vzdělávání a školské služby 1 944 000,00 Kč Navýšení 1 960 920,00 Kč 1 461 996,68 Kč 75 %
3233 Střediska volného času 1 944 000,00 Kč Pokles 1 940 920,00 Kč 1 461 996,68 Kč 75 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 944 000,00 Kč Pokles 1 940 920,00 Kč 1 461 996,68 Kč 75 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 39 660 600,00 Kč Navýšení 43 515 768,89 Kč 32 453 266,79 Kč 75 %
3311 Divadelní činnost 13 461 900,00 Kč Pokles 13 455 648,00 Kč 9 386 471,00 Kč 70 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 13 446 000,00 Kč Pokles 13 439 748,00 Kč 9 370 571,00 Kč 70 %
3312 Hudební činnost 764 200,00 Kč 764 200,00 Kč 764 200,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 162 800,00 Kč 162 800,00 Kč 162 800,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 886 000,00 Kč 886 000,00 Kč 554 226,00 Kč 63 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 886 000,00 Kč 886 000,00 Kč 542 376,00 Kč 61 %
3393 PS Kavárničky 0,00 Kč 0,00 Kč 11 850,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 990 000,00 Kč Pokles 790 000,00 Kč 523 917,00 Kč 66 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 195,00 Kč - - - -
2380 Památková péče 490 000,00 Kč Pokles 290 000,00 Kč 23 722,00 Kč 8 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 305 000,00 Kč Navýšení 525 000,00 Kč 26 051,00 Kč 5 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3380 Památky mimo seznam-kříľe aj. 305 000,00 Kč Navýšení 505 000,00 Kč 6 051,00 Kč 1 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 742 436,00 Kč 87 %
0 0 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 735 382,00 Kč 94 %
513 Městský rozhlas 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 7 054,00 Kč 5 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 20 789 000,00 Kč Navýšení 24 630 420,89 Kč 19 150 080,79 Kč 78 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 20 763 000,00 Kč Navýšení 24 604 420,89 Kč 19 130 643,79 Kč 78 %
502 Osvětová beseda Straník 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 19 437,00 Kč 75 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 359 500,00 Kč 359 500,00 Kč 200 885,00 Kč 56 %
0 0 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 881,00 Kč 14 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 090,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 100 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 47 750,00 Kč 48 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 20 664,00 Kč 19 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 45 557 500,00 Kč Navýšení 53 935 686,00 Kč 43 610 687,01 Kč 81 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 30 365 000,00 Kč Navýšení 35 894 004,00 Kč 26 876 416,56 Kč 75 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 314 000,00 Kč 292 681,00 Kč 93 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2515 Bazén-modernizace a relax centrum 1 200 000,00 Kč Navýšení 4 569 145,00 Kč 4 470 872,73 Kč 98 %
515 Bazén NJ 18 565 000,00 Kč Navýšení 19 410 859,00 Kč 15 781 848,30 Kč 81 %
522 Zimní stadion NJ 10 600 000,00 Kč 10 600 000,00 Kč 6 331 014,53 Kč 60 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 649 400,00 Kč Navýšení 16 616 582,00 Kč 15 497 090,00 Kč 93 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 2 797 200,00 Kč 2 797 200,00 Kč 2 797 200,00 Kč 100 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ 4 999 000,00 Kč 4 999 000,00 Kč 4 994 900,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 198 900,00 Kč 198 900,00 Kč 177 804,00 Kč 89 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 5 524 400,00 Kč 5 524 400,00 Kč 4 974 400,00 Kč 90 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 2 967 182,00 Kč 2 467 182,00 Kč 83 %
410 Tělovýchovná činnost 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 15 704,00 Kč 26 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 373 200,00 Kč Pokles 1 173 200,00 Kč 985 280,45 Kč 84 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 215 200,00 Kč 215 200,00 Kč 215 200,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 790 000,00 Kč Pokles 543 125,00 Kč 424 347,00 Kč 78 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 280 858,45 Kč 80 %
545 Dětské hřiątě Revoluční 0,00 Kč Navýšení 46 875,00 Kč 46 875,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 169 900,00 Kč Navýšení 251 900,00 Kč 251 900,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 40 600,00 Kč 40 600,00 Kč 40 600,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 107 100,00 Kč 107 100,00 Kč 107 100,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 100 %
35 Zdravotnictví 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 263 629 623,00 Kč Pokles 216 749 462,67 Kč 56 807 633,45 Kč 26 %
3612 Bytové hospodářství 129 640 000,00 Kč Pokles 59 785 000,00 Kč 22 242 677,82 Kč 37 %
2400 Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 8 500 000,00 Kč 26 205,00 Kč 0 %
2401 Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 8 500 000,00 Kč 10 550,00 Kč 0 %
2402 Energetické úspory BD Revoluční 36 0,00 Kč Navýšení 120 980,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 68 340 000,00 Kč Pokles 40 364 020,00 Kč 21 749 007,82 Kč 54 %
7518 Dům sester 61 300 000,00 Kč Pokles 2 300 000,00 Kč 335 915,00 Kč 15 %
3613 Nebytové hospodářství 85 728 446,00 Kč Navýšení 96 752 738,47 Kč 11 822 427,02 Kč 12 %
0 0 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 442,00 Kč 86 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 175 419,25 Kč 20 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 336 874,00 Kč 26 %
4389 Plocha s pergolou v Loučce 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 26 015,00 Kč 13 %
4390 Letní kino 15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
512 Poledník Z© Jubilejní 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 24 200,00 Kč 20 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 2 850 000,00 Kč Navýšení 3 370 890,47 Kč 2 065 122,37 Kč 61 %
518 Odbor bytový ORJ 037 21 585 513,00 Kč Navýšení 23 675 915,00 Kč 5 084 972,55 Kč 21 %
529 Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 4 500 000,00 Kč Navýšení 5 900 000,00 Kč 689 104,75 Kč 12 %
544 Odpočinkové místo Svinec 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 47 190,00 Kč 24 %
5518 Hotel Praha-přístavba(kult.centrum)-odbor bytový 20 000 000,00 Kč Navýšení 22 813 000,00 Kč 1 204 520,40 Kč 5 %
6382 Psí útulek 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 161 387,50 Kč 1 %
71 RUSTY/S-vzájemný zápočet pohledávek a závazků 433 933,00 Kč 433 933,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8382 Revitalizace skládky Kojetín 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Hückelovy vily 7 465 000,00 Kč Navýšení 11 465 000,00 Kč 2 004 179,20 Kč 17 %
3631 Veřejné osvětlení 12 800 000,00 Kč Navýšení 14 650 000,00 Kč 5 217 831,74 Kč 36 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 5 400 000,00 Kč Pokles 5 250 000,00 Kč 2 274 831,74 Kč 43 %
4391 Veřejné osvětlení Smetanovy sady 1 960 000,00 Kč Pokles 369 734,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4392 Veřejné osvětlení ®ilina Okruľní 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 2 943 000,00 Kč 87 %
532 Veřejné osvětlení Revoluční 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
533 Veřejné osvětlení Hřbitovní 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
541 Veřejné osvětlení Nádraľní 0,00 Kč Navýšení 42 592,00 Kč 0,00 Kč 0 %
542 Veřejné osvětlení Purkyňova 0,00 Kč Navýšení 47 674,00 Kč 0,00 Kč 0 %
543 Sníľení energetické náročnosti VO NJ 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 2 820 000,00 Kč Navýšení 3 021 692,00 Kč 2 260 557,00 Kč 75 %
0 0 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 113 517,00 Kč 87 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 95 348,00 Kč 64 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 2 690 000,00 Kč Navýšení 2 741 692,00 Kč 2 051 692,00 Kč 75 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 300 000,00 Kč Navýšení 8 100 000,00 Kč 3 285 262,65 Kč 41 %
538 Roząíření průmyslové zóny 5 000 000,00 Kč Navýšení 7 800 000,00 Kč 3 228 798,00 Kč 41 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 56 464,65 Kč 19 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 550 000,00 Kč Navýšení 27 582 644,00 Kč 11 169 208,57 Kč 40 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 8 067 644,00 Kč 8 067 644,00 Kč 100 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 250 000,00 Kč Navýšení 19 215 000,00 Kč 3 101 564,57 Kč 16 %
3635 Územní plánování 505 500,00 Kč 505 500,00 Kč 108 900,00 Kč 22 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 505 500,00 Kč 505 500,00 Kč 108 900,00 Kč 22 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 675 677,00 Kč Pokles 5 741 888,20 Kč 638 575,85 Kč 11 %
0 0 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 88 201,00 Kč 59 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 94 269,00 Kč 13 %
2 Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 37 089,75 Kč 19 %
382 Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 13 677,00 Kč 13 677,00 Kč 8 677,00 Kč 63 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 66 211,20 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 6 612 000,00 Kč Pokles 4 612 000,00 Kč 410 339,10 Kč 9 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 610 000,00 Kč 610 000,00 Kč 62 192,80 Kč 10 %
1050 Veřejná podpora-estetizace I. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 59 712,00 Kč 30 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 480,80 Kč 25 %
37 Ochrana životního prostředí 45 920 200,00 Kč Navýšení 48 663 672,64 Kč 35 867 581,25 Kč 74 %
3713 Změny technologií vytápění 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Úsek rozvoje a strategického plánování 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 42 000,00 Kč 84 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 42 000,00 Kč 84 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 23 425 200,00 Kč Navýšení 26 435 489,76 Kč 23 147 613,36 Kč 88 %
375 Odbor ľivotního prostředí 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 522 904,60 Kč 68 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 22 655 200,00 Kč Navýšení 25 665 489,76 Kč 22 624 708,76 Kč 88 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
375 Odbor ľivotního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 528 000,00 Kč Pokles 20 211 182,88 Kč 12 527 147,89 Kč 62 %
375 Odbor ľivotního prostředí 3 768 000,00 Kč Navýšení 3 870 499,00 Kč 1 514 791,95 Kč 39 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 16 760 000,00 Kč Pokles 16 340 683,88 Kč 11 012 355,94 Kč 67 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 99 390,00 Kč 66 %
375 Odbor ľivotního prostředí 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 99 390,00 Kč 66 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 399 800,00 Kč Navýšení 439 800,00 Kč 346 700,00 Kč 79 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 399 800,00 Kč Navýšení 439 800,00 Kč 346 700,00 Kč 79 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 101 900,00 Kč 68 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 159 800,00 Kč 159 800,00 Kč 154 800,00 Kč 97 %
1116 Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 21 448 180,00 Kč Navýšení 25 346 219,74 Kč 17 628 168,09 Kč 70 %
4312 Odborné sociální poradenství 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 168 000,00 Kč Navýšení 179 000,00 Kč 146 259,00 Kč 82 %
0 0 165 000,00 Kč Navýšení 171 000,00 Kč 143 500,00 Kč 84 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 3 000,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 2 759,00 Kč 34 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 384 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 111 760,00 Kč 56 %
4344 Sociální rehabilitace 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000,00 Kč Navýšení 1 854 789,74 Kč 811 658,00 Kč 44 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 407 523,49 Kč 0,00 Kč 0 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 1 108 675,00 Kč 756 602,64 Kč 68 %
439 Komunitní plánování 380 000,00 Kč Pokles 318 591,25 Kč 35 055,36 Kč 11 %
4350 Domovy pro seniory 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 11 529 000,00 Kč Navýšení 12 623 000,00 Kč 7 745 082,96 Kč 61 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 305 500,00 Kč 305 500,00 Kč 305 500,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 571 800,00 Kč Pokles 526 800,00 Kč 298 408,50 Kč 57 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 244 800,00 Kč Pokles 1 087 800,00 Kč 635 082,50 Kč 58 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 465 000,00 Kč Navýšení 3 719 000,00 Kč 2 260 367,00 Kč 61 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 893 500,00 Kč Navýšení 1 005 500,00 Kč 649 862,00 Kč 65 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 127 000,00 Kč Navýšení 3 650 000,00 Kč 2 503 020,00 Kč 69 %
390 ProSenior NJ 1 897 400,00 Kč Navýšení 2 304 400,00 Kč 1 083 745,43 Kč 47 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 944,21 Kč 29 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 337,32 Kč 44 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 816,00 Kč 41 %
4354 Chráněné bydlení 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 642 200,00 Kč 642 200,00 Kč 642 200,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 631 000,00 Kč 631 000,00 Kč 631 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 11 200,00 Kč 11 200,00 Kč 11 200,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 246 400,00 Kč Navýšení 326 400,00 Kč 326 400,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 246 400,00 Kč 246 400,00 Kč 246 400,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 229 900,00 Kč Navýšení 290 650,00 Kč 120 650,00 Kč 42 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 229 900,00 Kč Pokles 120 650,00 Kč 120 650,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4372 Krizová pomoc 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 5 467 500,00 Kč Navýšení 6 767 500,00 Kč 5 545 510,84 Kč 82 %
0 0 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1 145 500,00 Kč 1 145 500,00 Kč 1 145 500,00 Kč 100 %
1396 Energetické úspory AD Straník 0,00 Kč Navýšení 3 390 000,00 Kč 2 663 217,38 Kč 79 %
392 Azylový dům NJ 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 3 150 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 914 793,46 Kč 86 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 375 980,00 Kč Navýšení 447 480,00 Kč 375 980,00 Kč 84 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 71 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 405 700,00 Kč Navýšení 415 700,00 Kč 191 297,29 Kč 46 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 24 700,00 Kč 24 700,00 Kč 24 700,00 Kč 100 %
2383 Klub seniorů Straník 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 47 560,80 Kč 82 %
3383 Klub seniorů Loučka 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 17 672,00 Kč 39 %
3393 PS Kavárničky 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 7 380,00 Kč 41 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 268 000,00 Kč Pokles 260 000,00 Kč 83 984,49 Kč 32 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 21 870,00 Kč 219 %
0 0 10 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 4 990,00 Kč 83 %
2700 Nesvéprávní občané-provozní záloha 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
5555 Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 1 880,00 Kč 47 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč Navýšení 301 000,00 Kč 76 766,55 Kč 26 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 56 766,55 Kč 75 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5269 Ost.správa v obl.hospod.op. pro krizové stavy 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 415 000,00 Kč 21 415 000,00 Kč 13 830 171,56 Kč 65 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 415 000,00 Kč 21 415 000,00 Kč 13 830 171,56 Kč 65 %
406 Městská policie 21 283 000,00 Kč 21 283 000,00 Kč 13 739 691,93 Kč 65 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 76 867,13 Kč 70 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 13 612,50 Kč 62 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 679 600,00 Kč Navýšení 1 708 368,00 Kč 1 673 136,50 Kč 98 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 600 000,00 Kč Pokles 1 568 210,00 Kč 1 568 210,00 Kč 100 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 79 600,00 Kč Navýšení 140 158,00 Kč 104 926,50 Kč 75 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 79 600,00 Kč Navýšení 140 158,00 Kč 104 926,50 Kč 75 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 141 650 301,00 Kč Navýšení 145 974 678,79 Kč 89 267 085,29 Kč 61 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 8 871 100,00 Kč 8 871 100,00 Kč 4 864 491,00 Kč 55 %
6115 0 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč 0,00 Kč 6 716,00 Kč - - - -
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 711 987,79 Kč 711 987,79 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 132 779 201,00 Kč Navýšení 136 391 591,00 Kč 83 683 890,50 Kč 61 %
0 0 3 952 700,00 Kč Pokles 3 924 581,00 Kč 2 623 469,00 Kč 67 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 100 000,00 Kč Navýšení 128 119,00 Kč 128 119,00 Kč 100 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 929 760,00 Kč Navýšení 6 154 860,00 Kč 4 164 914,28 Kč 68 %
1389 Rekonstrukce obřadní síně 4 250 000,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 149 116,00 Kč 3 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 9 332 881,00 Kč Pokles 7 132 881,00 Kč 1 404 700,82 Kč 20 %
38 Pokuty-váľení-náleľející KÚ 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 107 088 860,00 Kč Navýšení 111 122 750,00 Kč 73 712 001,35 Kč 66 %
4381 Chata Jičínka 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 320 844,90 Kč 83 %
518 Odbor bytový ORJ 037 350 000,00 Kč Navýšení 651 400,00 Kč 306 650,90 Kč 47 %
5381 Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 1 160 000,00 Kč 1 160 000,00 Kč 695 066,79 Kč 60 %
7381 Odbor organizační-mobily 150 000,00 Kč Navýšení 151 000,00 Kč 149 658,50 Kč 99 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 80 000,00 Kč Navýšení 81 000,00 Kč 29 248,96 Kč 36 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 432 623,89 Kč 70 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 432 623,89 Kč 70 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 432 623,89 Kč 70 %
63 Finanční operace 26 723 124,00 Kč Navýšení 28 116 954,00 Kč 24 438 057,34 Kč 87 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 267 608,34 Kč 107 %
0 0 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 227 013,04 Kč 91 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 40 595,30 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 358 000,00 Kč Navýšení 1 366 000,00 Kč 842 571,00 Kč 62 %
0 0 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 836 671,00 Kč 62 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 8 000,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 5 900,00 Kč 37 %
6399 0 Ostatní finanční operace 25 115 124,00 Kč Navýšení 26 500 954,00 Kč 23 327 878,00 Kč 88 %
64 Ostatní činnosti 9 111 432,00 Kč Navýšení 52 956 916,52 Kč 366 559,44 Kč 1 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 829 976,94 Kč 316 424,94 Kč 38 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 829 976,94 Kč 303 768,45 Kč 37 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 12 656,49 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 9 111 432,00 Kč Navýšení 52 126 939,58 Kč 50 134,50 Kč 0 %
0 0 8 100 000,00 Kč Navýšení 51 835 686,58 Kč 0,00 Kč 0 %
1010 Členství města ve svazech a sdruľeních 100 000,00 Kč Pokles 71 881,00 Kč 50 134,50 Kč 70 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 17 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 42 700,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 475 600,00 Kč Pokles 3 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 800,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 35 800,00 Kč Pokles 440,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 254 632,00 Kč Pokles 210 132,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 733 562 136,00 Kč Navýšení 757 219 716,92 Kč 390 469 011,52 Kč 52 %