Pohled přes odvětví 2018

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 428 917 562,00 Kč Navýšení 441 989 369,59 Kč 304 538 284,18 Kč 69 %
0 Bez ODPA 428 917 562,00 Kč Navýšení 441 989 369,59 Kč 304 538 284,18 Kč 69 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 700 000,00 Kč Navýšení 1 940 851,00 Kč 2 093 822,00 Kč 108 %
1019 0 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 420,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 1 700 000,00 Kč Navýšení 1 940 851,00 Kč 2 093 402,00 Kč 108 %
0 0 1 700 000,00 Kč Navýšení 1 840 851,00 Kč 2 093 402,00 Kč 114 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 765 000,00 Kč 765 000,00 Kč 522 254,22 Kč 68 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč -17 301,00 Kč -69 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 000,00 Kč 40 %
290 290 0,00 Kč 0,00 Kč -7 475,00 Kč - - - -
292 292 0,00 Kč 0,00 Kč -18 626,00 Kč - - - -
7500 7500 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 800,00 Kč 32 %
2143 Cestovní ruch 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 501 055,22 Kč 76 %
1100 1100 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 501 055,22 Kč 76 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 38 500,00 Kč 48 %
22 Doprava 3 993 965,00 Kč Pokles 3 917 477,26 Kč 2 539 820,94 Kč 65 %
2212 Silnice 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 704 203,00 Kč 102 %
0 0 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 690 480,00 Kč 100 %
3385 3385 0,00 Kč 0,00 Kč 9 251,00 Kč - - - -
4385 4385 0,00 Kč 0,00 Kč 4 472,00 Kč - - - -
2219 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5 %
2221 0 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč Pokles 65 989,50 Kč 65 989,50 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč Navýšení 3 136 477,76 Kč 1 763 498,44 Kč 56 %
0 0 3 100 000,00 Kč Navýšení 3 136 477,76 Kč 1 751 398,44 Kč 56 %
969 969 0,00 Kč 0,00 Kč 12 100,00 Kč - - - -
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 5 130,00 Kč 113 %
5555 5555 0,00 Kč Navýšení 4 530,00 Kč 5 130,00 Kč 113 %
23 Vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 986 913,48 Kč 99 %
2310 0 Pitná voda 0,00 Kč 0,00 Kč 36,00 Kč - - - -
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 986 877,48 Kč 99 %
31 Vzdělávání a školské služby 1,00 Kč Navýšení 1 206 342,41 Kč 1 218 997,90 Kč 101 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 176 074,61 Kč 176 074,61 Kč 100 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 45 293,06 Kč 45 293,06 Kč 100 %
307 307 0,00 Kč Navýšení 47 422,34 Kč 47 422,34 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 83 359,21 Kč 83 359,21 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 030 266,80 Kč 1 042 923,29 Kč 101 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 552 355,29 Kč 565 011,78 Kč 102 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 151 423,00 Kč 151 423,00 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 326 488,51 Kč 326 488,51 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 1,00 Kč 1,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 1,00 Kč 1,00 Kč 0,00 Kč 0 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 63 386,53 Kč 63 386,53 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 000,00 Kč Navýšení 447 722,69 Kč 442 722,69 Kč 99 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 100 %
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 277 722,69 Kč 277 722,69 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 270 522,69 Kč 270 522,69 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 248 000,00 Kč Navýšení 7 184 178,16 Kč 6 314 926,92 Kč 88 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 5 248 000,00 Kč Navýšení 7 184 178,16 Kč 6 263 531,92 Kč 87 %
515 515 3 650 000,00 Kč Navýšení 5 586 178,16 Kč 5 058 020,75 Kč 91 %
522 522 1 598 000,00 Kč 1 598 000,00 Kč 1 205 511,17 Kč 75 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
1134 1134 0,00 Kč 0,00 Kč 51 395,00 Kč - - - -
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 136 725 539,00 Kč Navýšení 139 816 946,17 Kč 65 014 005,17 Kč 46 %
3612 Bytové hospodářství 50 030 000,00 Kč Navýšení 50 264 410,00 Kč 30 703 078,80 Kč 61 %
518 518 50 030 000,00 Kč Navýšení 50 264 410,00 Kč 30 703 078,80 Kč 61 %
3613 Nebytové hospodářství 18 842 002,00 Kč Navýšení 18 899 319,00 Kč 11 279 567,95 Kč 60 %
0 0 15 002,00 Kč 15 002,00 Kč 16 272,53 Kč 108 %
19 19 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 163 451,13 Kč 50 %
2518 2518 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 513 500,00 Kč 59 %
3518 3518 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 140,00 Kč 102 %
4381 4381 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 132 304,00 Kč 78 %
518 518 17 250 000,00 Kč Navýšení 17 307 317,00 Kč 10 264 320,29 Kč 59 %
7090 7090 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 183 580,00 Kč 92 %
3632 0 Pohřebnictví 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 198 360,40 Kč 41 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč 0,00 Kč 6 642,90 Kč - - - -
539 539 0,00 Kč 0,00 Kč 6 642,90 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 485 337,00 Kč Navýšení 51 292 217,17 Kč 3 944 817,12 Kč 8 %
0 0 48 185 337,00 Kč Navýšení 48 186 737,00 Kč 2 007 045,68 Kč 4 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 405 480,17 Kč 0,00 Kč 0 %
7080 7080 300 000,00 Kč Navýšení 2 700 000,00 Kč 1 937 771,44 Kč 72 %
37 Ochrana životního prostředí 1 795 000,00 Kč Navýšení 1 797 499,00 Kč 1 163 772,00 Kč 65 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 1 156 273,00 Kč 66 %
3745 0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
3762 0 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
1112 1112 0,00 Kč 0,00 Kč 1 300,00 Kč - - - -
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč 0,00 Kč 7 727,53 Kč - - - -
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 7 727,53 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1 974 000,00 Kč 1 974 000,00 Kč 1 349 246,10 Kč 68 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 1 400,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 945 000,00 Kč 1 945 000,00 Kč 1 330 869,10 Kč 68 %
1391 1391 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 196 937,00 Kč 60 %
1393 1393 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 646 686,00 Kč 81 %
3518 3518 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 11 600,00 Kč 77 %
390 390 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 475 646,10 Kč 59 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 12 710,00 Kč 44 %
383 383 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 8 210,00 Kč 51 %
4383 4383 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 4 500,00 Kč 35 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 4 267,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 697 000,00 Kč Navýšení 697 293,00 Kč 521 702,00 Kč 75 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 697 000,00 Kč Navýšení 697 293,00 Kč 521 702,00 Kč 75 %
0 0 545 000,00 Kč 545 000,00 Kč 469 800,00 Kč 86 %
3406 3406 2 000,00 Kč Navýšení 2 293,00 Kč 3 669,00 Kč 160 %
406 406 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 48 233,00 Kč 32 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 448 500,00 Kč Navýšení 1 317 586,00 Kč 1 328 499,56 Kč 101 %
6171 Činnost místní správy 448 500,00 Kč Navýšení 1 317 586,00 Kč 1 328 499,56 Kč 101 %
0 0 400 000,00 Kč Navýšení 1 258 139,00 Kč 1 200 554,96 Kč 95 %
222 222 0,00 Kč 0,00 Kč 40 613,00 Kč - - - -
3384 3384 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
381 381 0,00 Kč 0,00 Kč 54 241,10 Kč - - - -
518 518 0,00 Kč Navýšení 10 947,00 Kč 10 947,00 Kč 100 %
7111 7111 500,00 Kč 500,00 Kč 143,50 Kč 29 %
63 Finanční operace 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 2 047,75 Kč 1 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 2 047,75 Kč 1 %
0 0 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 1 772,72 Kč 1 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 275,03 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 5 571 679,00 Kč Pokles 2 560 333,14 Kč 330 134,89 Kč 13 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 9 838,44 Kč 9 838,44 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 571 679,00 Kč Pokles 2 550 494,70 Kč 320 296,45 Kč 13 %
0 0 3 153 547,14 Kč Pokles 132 362,84 Kč 5 374,00 Kč 4 %
305 305 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 307 59 724,24 Kč 59 724,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 309 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 321 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 322 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 323 69 287,00 Kč 69 287,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 325 145 852,00 Kč 145 852,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 51,00 Kč - - - -
350 350 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 501 178 764,00 Kč 178 764,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 504 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 419 828,62 Kč 419 828,62 Kč 314 871,45 Kč 75 %
Celkem 589 020 666,00 Kč Navýšení 606 857 404,95 Kč 388 439 563,86 Kč 64 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 244 000,00 Kč Pokles 1 864 000,00 Kč 789 834,09 Kč 42 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 254 024,00 Kč 51 %
375 375 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 254 024,00 Kč 51 %
1031 Pěstební činnost 544 000,00 Kč Navýšení 744 000,00 Kč 451 082,09 Kč 61 %
375 375 514 000,00 Kč Navýšení 714 000,00 Kč 451 082,09 Kč 63 %
517 517 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
375 375 780 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 70 000,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 23 990,00 Kč 14 %
375 375 70 000,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 23 990,00 Kč 14 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 8 238 000,00 Kč 8 238 000,00 Kč 5 257 271,26 Kč 64 %
2141 Vnitřní obchod 1 042 000,00 Kč 1 042 000,00 Kč 721 975,78 Kč 69 %
0 0 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 400 103,23 Kč 85 %
1100 1100 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 65 594,00 Kč 50 %
290 290 0,00 Kč 0,00 Kč 7 910,00 Kč - - - -
291 291 0,00 Kč 0,00 Kč 3 525,00 Kč - - - -
292 292 0,00 Kč 0,00 Kč 117 947,00 Kč - - - -
517 517 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 126 896,55 Kč 29 %
2143 Cestovní ruch 6 946 000,00 Kč 6 946 000,00 Kč 4 529 519,48 Kč 65 %
1100 1100 6 831 000,00 Kč 6 831 000,00 Kč 4 394 322,78 Kč 64 %
1101 1101 0,00 Kč 0,00 Kč 2 024,00 Kč - - - -
517 517 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 129 403,55 Kč 123 %
8000 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 769,15 Kč 38 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5 776,00 Kč 2 %
2388 2388 250 000,00 Kč Pokles 249 000,00 Kč 4 776,00 Kč 2 %
7041 7041 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
22 Doprava 53 770 508,00 Kč Pokles 53 152 448,34 Kč 22 083 745,99 Kč 42 %
2212 Silnice 33 100 000,00 Kč Pokles 32 324 656,36 Kč 14 097 859,78 Kč 44 %
3385 3385 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 566 147,32 Kč 78 %
386 386 3 300 000,00 Kč Navýšení 3 900 000,00 Kč 466 927,90 Kč 12 %
4385 4385 2 500 000,00 Kč Pokles 2 002 000,00 Kč 78 456,38 Kč 4 %
517 517 20 200 000,00 Kč Pokles 19 922 656,36 Kč 11 811 328,18 Kč 59 %
5386 5386 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5388 5388 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 29 000,00 Kč 3 %
5389 5389 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
5390 5390 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5391 5391 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5392 5392 100 000,00 Kč Navýšení 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 100 %
5397 5397 800 000,00 Kč Pokles 158 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6386 6386 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8386 8386 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 9386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 940 000,00 Kč Navýšení 13 097 283,98 Kč 3 298 977,16 Kč 25 %
0 0 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 50 000,00 Kč 28 %
2386 2386 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 386 3 570 000,00 Kč Pokles 3 400 000,00 Kč 2 804 228,97 Kč 82 %
503 503 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 79 100,00 Kč 3 %
507 507 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5384 5384 100 000,00 Kč Pokles 92 921,81 Kč 0,00 Kč 0 %
5385 5385 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 59 411,00 Kč 24 %
5393 5393 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5394 5394 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5395 5395 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5396 5396 1 500 000,00 Kč Pokles 1 159 283,98 Kč 0,00 Kč 0 %
5399 5399 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5400 5400 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5401 5401 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5402 5402 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5403 5403 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 498 000,00 Kč 18 150,00 Kč 1 %
5404 5404 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 47 250,00 Kč 43 %
5405 5405 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 33 759,00 Kč 56 %
5406 5406 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7385 7385 200 000,00 Kč Navýšení 207 078,19 Kč 207 078,19 Kč 100 %
8384 8384 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 23 189,00 Kč 12 %
386 386 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 23 189,00 Kč 15 %
5398 5398 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč 53 496,00 Kč 37 %
0 0 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 384 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 53 496,00 Kč 70 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 666 660,00 Kč 44 %
517 517 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 666 660,00 Kč 44 %
2292 Dopravní obslužnost 5 884 508,00 Kč 5 884 508,00 Kč 3 943 564,05 Kč 67 %
1100 1100 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 54 500,00 Kč 36 %
384 384 5 734 508,00 Kč 5 734 508,00 Kč 3 889 064,05 Kč 68 %
23 Vodní hospodářství 4 461 000,00 Kč 4 461 000,00 Kč 853 152,99 Kč 19 %
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 11 435,00 Kč 2 %
387 387 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 11 435,00 Kč 4 %
4387 4387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5387 5387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 6387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 3 126 000,00 Kč 3 126 000,00 Kč 785 859,39 Kč 25 %
0 0 881 000,00 Kč 881 000,00 Kč 134 503,42 Kč 15 %
1388 1388 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 1 695 000,00 Kč Pokles 1 663 342,18 Kč 544 698,15 Kč 33 %
6388 6388 50 000,00 Kč Navýšení 81 657,82 Kč 81 657,82 Kč 100 %
6389 6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 8387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 %
9387 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 54 818,00 Kč 16 %
387 387 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 54 818,00 Kč 16 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 1 040,60 Kč 0 %
375 375 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 1 040,60 Kč 0 %
31 Vzdělávání a školské služby 44 693 268,00 Kč Navýšení 46 994 331,26 Kč 19 074 862,78 Kč 41 %
3111 Předškolní zařízení 11 965 880,00 Kč Pokles 11 811 755,51 Kč 4 655 796,05 Kč 39 %
1180 1180 186 880,00 Kč 186 880,00 Kč 186 880,00 Kč 100 %
305 305 2 683 000,00 Kč Navýšení 2 697 340,00 Kč 1 779 188,33 Kč 66 %
307 307 5 919 000,00 Kč Pokles 5 750 535,51 Kč 1 599 147,62 Kč 28 %
309 309 3 177 000,00 Kč 3 177 000,00 Kč 1 090 580,10 Kč 34 %
3113 Základní školy 32 647 900,00 Kč Navýšení 34 998 087,75 Kč 14 311 746,09 Kč 41 %
1141 1141 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 20 900,00 Kč 100 %
1180 1180 168 000,00 Kč Navýšení 183 360,00 Kč 168 000,00 Kč 92 %
1388 1388 800 000,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 321 13 514 000,00 Kč Navýšení 14 232 001,00 Kč 5 087 485,60 Kč 36 %
322 322 4 891 000,00 Kč Navýšení 5 338 107,00 Kč 3 147 341,60 Kč 59 %
323 323 6 519 000,00 Kč Pokles 6 365 424,17 Kč 2 106 383,46 Kč 33 %
325 325 6 035 000,00 Kč Navýšení 6 458 295,58 Kč 3 639 080,43 Kč 56 %
400 400 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 142 555,00 Kč 20 %
3121 Gymnázia 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
1180 1180 25 488,00 Kč 25 488,00 Kč 18 609,00 Kč 73 %
3122 Střední odborné školy 54 000,00 Kč Navýšení 159 000,00 Kč 88 711,64 Kč 56 %
1142 1142 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
518 518 20 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 49 711,64 Kč 41 %
32 Vzdělávání a školské služby 1 944 000,00 Kč Navýšení 1 960 920,00 Kč 1 023 946,67 Kč 52 %
3233 Střediska volného času 1 944 000,00 Kč Pokles 1 940 920,00 Kč 1 023 946,67 Kč 53 %
350 350 1 944 000,00 Kč Pokles 1 940 920,00 Kč 1 023 946,67 Kč 53 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 39 660 600,00 Kč Navýšení 43 425 472,89 Kč 24 583 787,79 Kč 57 %
3311 Divadelní činnost 13 461 900,00 Kč Pokles 13 455 648,00 Kč 6 701 080,00 Kč 50 %
1121 1121 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 15 900,00 Kč 100 %
504 504 13 446 000,00 Kč Pokles 13 439 748,00 Kč 6 685 180,00 Kč 50 %
3312 Hudební činnost 764 200,00 Kč 764 200,00 Kč 764 200,00 Kč 100 %
1121 1121 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 601 400,00 Kč 100 %
1122 1122 162 800,00 Kč 162 800,00 Kč 162 800,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
1121 1121 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 63 900,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 100 %
1122 1122 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 886 000,00 Kč 886 000,00 Kč 417 437,00 Kč 47 %
1380 1380 886 000,00 Kč 886 000,00 Kč 414 587,00 Kč 47 %
3393 3393 0,00 Kč 0,00 Kč 2 850,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 990 000,00 Kč 990 000,00 Kč 500 945,00 Kč 51 %
1150 1150 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1380 1380 0,00 Kč 0,00 Kč 195,00 Kč - - - -
2380 2380 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 750,00 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 305 000,00 Kč Navýšení 325 000,00 Kč 20 669,00 Kč 6 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3380 3380 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 669,00 Kč 0 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 1180 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 367 578,00 Kč 68 %
0 0 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 360 524,00 Kč 74 %
513 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 7 054,00 Kč 5 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 20 789 000,00 Kč Navýšení 24 540 124,89 Kč 14 543 224,79 Kč 59 %
501 501 20 763 000,00 Kč Navýšení 24 514 124,89 Kč 14 534 224,79 Kč 59 %
502 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 9 000,00 Kč 35 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 359 500,00 Kč 359 500,00 Kč 163 654,00 Kč 46 %
0 0 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 029,00 Kč 5 %
1100 1100 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 8 283,00 Kč 33 %
1122 1122 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč 100 %
1141 1141 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 86 100,00 Kč 100 %
380 380 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 33 750,00 Kč 34 %
4380 4380 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 16 092,00 Kč 15 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 45 557 500,00 Kč Navýšení 50 644 500,00 Kč 34 790 253,04 Kč 69 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 30 365 000,00 Kč Navýšení 34 079 000,00 Kč 20 480 331,31 Kč 60 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 314 000,00 Kč 292 681,00 Kč 93 %
2515 2515 1 200 000,00 Kč Navýšení 4 569 145,00 Kč 4 470 872,73 Kč 98 %
515 515 18 565 000,00 Kč Navýšení 18 595 855,00 Kč 10 524 646,70 Kč 57 %
522 522 10 600 000,00 Kč 10 600 000,00 Kč 5 192 130,88 Kč 49 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 649 400,00 Kč Navýšení 15 140 400,00 Kč 13 466 608,00 Kč 89 %
1131 1131 2 797 200,00 Kč 2 797 200,00 Kč 2 774 900,00 Kč 99 %
1132 1132 4 999 000,00 Kč 4 999 000,00 Kč 4 994 900,00 Kč 100 %
1133 1133 198 900,00 Kč 198 900,00 Kč 195 804,00 Kč 98 %
1134 1134 5 524 400,00 Kč 5 524 400,00 Kč 3 924 400,00 Kč 71 %
1141 1141 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 1 491 000,00 Kč 1 491 000,00 Kč 100 %
410 410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 15 704,00 Kč 26 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 373 200,00 Kč Pokles 1 173 200,00 Kč 591 413,73 Kč 50 %
1112 1112 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 1141 215 200,00 Kč 215 200,00 Kč 215 200,00 Kč 100 %
1142 1142 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 %
382 382 790 000,00 Kč Pokles 543 125,00 Kč 162 528,00 Kč 30 %
517 517 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 148 810,73 Kč 43 %
545 545 0,00 Kč Navýšení 46 875,00 Kč 46 875,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 169 900,00 Kč Navýšení 251 900,00 Kč 251 900,00 Kč 100 %
1121 1121 40 600,00 Kč 40 600,00 Kč 40 600,00 Kč 100 %
1141 1141 107 100,00 Kč 107 100,00 Kč 107 100,00 Kč 100 %
1142 1142 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 100 %
35 Zdravotnictví 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
1115 1115 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 263 629 623,00 Kč Navýšení 285 150 983,02 Kč 44 005 464,29 Kč 15 %
3612 Bytové hospodářství 129 640 000,00 Kč Navýšení 130 420 000,00 Kč 17 774 424,96 Kč 14 %
518 518 68 340 000,00 Kč Navýšení 69 120 000,00 Kč 17 438 509,96 Kč 25 %
7518 7518 61 300 000,00 Kč 61 300 000,00 Kč 335 915,00 Kč 1 %
3613 Nebytové hospodářství 85 728 446,00 Kč Navýšení 92 577 162,02 Kč 7 935 614,29 Kč 9 %
0 0 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 442,00 Kč 86 %
2518 2518 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 149 156,65 Kč 17 %
382 382 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 330 619,00 Kč 25 %
4389 4389 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 26 015,00 Kč 13 %
4390 4390 15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
512 512 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 24 200,00 Kč 20 %
517 517 2 850 000,00 Kč Navýšení 3 245 716,02 Kč 1 591 947,92 Kč 49 %
518 518 21 585 513,00 Kč Navýšení 23 625 513,00 Kč 3 937 498,02 Kč 17 %
529 529 4 500 000,00 Kč Navýšení 5 900 000,00 Kč 22 272,00 Kč 0 %
544 544 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5518 5518 20 000 000,00 Kč Navýšení 22 813 000,00 Kč 165 728,00 Kč 1 %
6382 6382 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 160 302,50 Kč 1 %
71 71 433 933,00 Kč 433 933,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8382 8382 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 8518 7 465 000,00 Kč 7 465 000,00 Kč 1 524 433,20 Kč 20 %
3631 Veřejné osvětlení 12 800 000,00 Kč Navýšení 14 650 000,00 Kč 4 188 644,74 Kč 29 %
382 382 5 400 000,00 Kč Pokles 5 250 000,00 Kč 2 073 644,74 Kč 39 %
4391 4391 1 960 000,00 Kč Pokles 369 734,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4392 4392 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 2 115 000,00 Kč 62 %
532 532 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
533 533 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
541 541 0,00 Kč Navýšení 42 592,00 Kč 0,00 Kč 0 %
542 542 0,00 Kč Navýšení 47 674,00 Kč 0,00 Kč 0 %
543 543 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 2 820 000,00 Kč Navýšení 3 030 000,00 Kč 1 568 571,00 Kč 52 %
0 0 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 73 223,00 Kč 56 %
382 382 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 95 348,00 Kč 64 %
517 517 2 690 000,00 Kč Navýšení 2 750 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 51 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 300 000,00 Kč Navýšení 8 100 000,00 Kč 3 285 262,65 Kč 41 %
538 538 5 000 000,00 Kč Navýšení 7 800 000,00 Kč 3 228 798,00 Kč 41 %
539 539 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 56 464,65 Kč 19 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 550 000,00 Kč Navýšení 27 582 644,00 Kč 8 608 514,00 Kč 31 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 8 067 644,00 Kč 8 067 644,00 Kč 100 %
1388 1388 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 18 250 000,00 Kč Navýšení 19 215 000,00 Kč 540 870,00 Kč 3 %
3635 Územní plánování 505 500,00 Kč 505 500,00 Kč 108 900,00 Kč 22 %
2388 2388 505 500,00 Kč 505 500,00 Kč 108 900,00 Kč 22 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 675 677,00 Kč 7 675 677,00 Kč 533 051,85 Kč 7 %
0 0 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 66 494,00 Kč 44 %
1388 1388 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 76 562,00 Kč 11 %
2 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 36 839,75 Kč 18 %
382 382 13 677,00 Kč 13 677,00 Kč 8 677,00 Kč 63 %
92 92 6 612 000,00 Kč 6 612 000,00 Kč 344 479,10 Kč 5 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 610 000,00 Kč 610 000,00 Kč 2 480,80 Kč 0 %
1050 1050 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 480,80 Kč 25 %
37 Ochrana životního prostředí 45 920 200,00 Kč Pokles 45 782 033,76 Kč 20 666 486,26 Kč 45 %
3713 Změny technologií vytápění 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 1388 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 400,00 Kč 59 %
517 517 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 400,00 Kč 59 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 23 425 200,00 Kč Navýšení 23 688 099,82 Kč 12 246 789,42 Kč 52 %
375 375 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 285 130,60 Kč 37 %
517 517 22 655 200,00 Kč Navýšení 22 918 099,82 Kč 11 961 658,82 Kč 52 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 528 000,00 Kč Pokles 20 076 933,94 Kč 8 320 906,84 Kč 41 %
375 375 3 768 000,00 Kč Navýšení 3 870 499,00 Kč 579 957,90 Kč 15 %
517 517 16 760 000,00 Kč Pokles 16 206 434,94 Kč 7 740 948,94 Kč 48 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 19 390,00 Kč 13 %
375 375 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 19 390,00 Kč 13 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 399 800,00 Kč 399 800,00 Kč 346 700,00 Kč 87 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 399 800,00 Kč 399 800,00 Kč 346 700,00 Kč 87 %
1111 1111 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 101 900,00 Kč 68 %
1112 1112 159 800,00 Kč 159 800,00 Kč 154 800,00 Kč 97 %
1116 1116 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 21 448 180,00 Kč Navýšení 24 792 946,25 Kč 12 949 512,12 Kč 52 %
4312 Odborné sociální poradenství 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 337 900,00 Kč 96 %
1113 1113 352 200,00 Kč 352 200,00 Kč 337 900,00 Kč 96 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 168 000,00 Kč Navýšení 179 000,00 Kč 2 011,00 Kč 1 %
0 0 165 000,00 Kč Navýšení 171 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1385 1385 3 000,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 2 011,00 Kč 25 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 384 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 32 400,00 Kč 16 %
4344 Sociální rehabilitace 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
1113 1113 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 413 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000,00 Kč Navýšení 1 452 766,25 Kč 560 960,00 Kč 39 %
1111 1111 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 1 108 675,00 Kč 527 935,64 Kč 48 %
439 439 380 000,00 Kč Pokles 324 091,25 Kč 13 024,36 Kč 4 %
4350 Domovy pro seniory 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 100 %
1114 1114 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 312 300,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 11 529 000,00 Kč Navýšení 12 614 000,00 Kč 6 051 928,79 Kč 48 %
1113 1113 305 500,00 Kč 305 500,00 Kč 305 500,00 Kč 100 %
1391 1391 571 800,00 Kč Pokles 517 800,00 Kč 249 514,50 Kč 48 %
1393 1393 1 244 800,00 Kč Pokles 1 087 800,00 Kč 525 327,50 Kč 48 %
2390 2390 3 465 000,00 Kč Navýšení 3 719 000,00 Kč 1 386 160,00 Kč 37 %
2391 2391 893 500,00 Kč Navýšení 1 005 500,00 Kč 554 548,00 Kč 55 %
2393 2393 3 127 000,00 Kč Navýšení 3 650 000,00 Kč 2 105 018,00 Kč 58 %
390 390 1 897 400,00 Kč Navýšení 2 304 400,00 Kč 917 825,53 Kč 40 %
518 518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 127,26 Kč 31 %
7390 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 204,00 Kč 35 %
8390 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 704,00 Kč 35 %
4354 Chráněné bydlení 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 100 %
1113 1113 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 642 200,00 Kč 642 200,00 Kč 642 200,00 Kč 100 %
1113 1113 631 000,00 Kč 631 000,00 Kč 631 000,00 Kč 100 %
1121 1121 11 200,00 Kč 11 200,00 Kč 11 200,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 246 400,00 Kč Navýšení 326 400,00 Kč 246 400,00 Kč 75 %
1113 1113 246 400,00 Kč 246 400,00 Kč 246 400,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 229 900,00 Kč 229 900,00 Kč 120 650,00 Kč 52 %
1113 1113 229 900,00 Kč 229 900,00 Kč 120 650,00 Kč 52 %
4372 Krizová pomoc 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
1113 1113 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 5 467 500,00 Kč Navýšení 6 767 500,00 Kč 3 184 437,98 Kč 47 %
0 0 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
1113 1113 1 145 500,00 Kč 1 145 500,00 Kč 1 145 500,00 Kč 100 %
1396 1396 0,00 Kč Navýšení 3 390 000,00 Kč 370 073,72 Kč 11 %
392 392 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
396 396 3 150 000,00 Kč Pokles 1 060 000,00 Kč 846 864,26 Kč 80 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 100 %
1113 1113 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 375 980,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
1113 1113 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 100 %
1113 1113 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 112 500,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 405 700,00 Kč 405 700,00 Kč 135 474,35 Kč 33 %
1111 1111 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1113 1113 24 700,00 Kč 24 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 2383 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 40 877,20 Kč 70 %
3383 3383 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 16 172,00 Kč 36 %
3393 3393 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 380,00 Kč 92 %
383 383 268 000,00 Kč Pokles 260 000,00 Kč 61 045,15 Kč 23 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 21 870,00 Kč 219 %
0 0 10 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 4 990,00 Kč 83 %
2700 2700 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
5555 5555 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 1 880,00 Kč 47 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč Navýšení 301 000,00 Kč 55 849,28 Kč 19 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 35 849,28 Kč 47 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 250 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5269 Ost.správa v obl.hospod.op. pro krizové stavy 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 415 000,00 Kč 21 415 000,00 Kč 10 594 087,93 Kč 49 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 415 000,00 Kč 21 415 000,00 Kč 10 594 087,93 Kč 49 %
406 406 21 283 000,00 Kč 21 283 000,00 Kč 10 524 987,43 Kč 49 %
7406 7406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 58 513,00 Kč 53 %
8406 8406 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 10 587,50 Kč 48 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 679 600,00 Kč Navýšení 1 708 368,00 Kč 1 659 948,20 Kč 97 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 568 210,00 Kč 98 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 79 600,00 Kč Navýšení 108 368,00 Kč 91 738,20 Kč 85 %
388 388 79 600,00 Kč Navýšení 108 368,00 Kč 91 738,20 Kč 85 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 141 650 301,00 Kč Navýšení 144 466 720,79 Kč 68 599 885,97 Kč 47 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 8 871 100,00 Kč 8 871 100,00 Kč 3 760 849,00 Kč 42 %
6118 0 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 711 987,79 Kč 711 987,79 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 132 779 201,00 Kč Navýšení 134 883 633,00 Kč 64 127 049,18 Kč 48 %
0 0 3 952 700,00 Kč Pokles 3 924 581,00 Kč 2 152 831,00 Kč 55 %
1010 1010 100 000,00 Kč Navýšení 128 119,00 Kč 128 119,00 Kč 100 %
1385 1385 5 929 760,00 Kč Navýšení 5 955 760,00 Kč 3 612 143,43 Kč 61 %
1389 1389 4 250 000,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 149 116,00 Kč 3 %
3381 3381 9 332 881,00 Kč Pokles 7 132 881,00 Kč 935 640,40 Kč 13 %
381 381 107 088 860,00 Kč Navýšení 110 053 892,00 Kč 56 043 353,43 Kč 51 %
4381 4381 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 186 896,15 Kč 49 %
518 518 350 000,00 Kč Navýšení 411 400,00 Kč 169 517,90 Kč 41 %
5381 5381 1 160 000,00 Kč 1 160 000,00 Kč 615 574,79 Kč 53 %
7381 7381 150 000,00 Kč Navýšení 151 000,00 Kč 110 745,46 Kč 73 %
8381 8381 80 000,00 Kč Navýšení 81 000,00 Kč 23 111,62 Kč 29 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 214 047,31 Kč 35 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 214 047,31 Kč 35 %
1100 1100 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 214 047,31 Kč 35 %
63 Finanční operace 26 723 124,00 Kč Navýšení 28 116 954,00 Kč 23 806 139,52 Kč 85 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 221 160,52 Kč 88 %
0 0 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 189 035,02 Kč 76 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 32 125,50 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 358 000,00 Kč Navýšení 1 366 000,00 Kč 568 036,00 Kč 42 %
0 0 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 563 906,00 Kč 42 %
1385 1385 8 000,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 4 130,00 Kč 26 %
6399 0 Ostatní finanční operace 25 115 124,00 Kč Navýšení 26 500 954,00 Kč 23 016 943,00 Kč 87 %
64 Ostatní činnosti 9 111 432,00 Kč Pokles 3 218 796,64 Kč 448 496,44 Kč 14 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 829 976,94 Kč 316 424,94 Kč 38 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 829 976,94 Kč 303 768,45 Kč 37 %
321 321 0,00 Kč 0,00 Kč 12 656,49 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 9 111 432,00 Kč Pokles 2 388 819,70 Kč 132 071,50 Kč 6 %
0 0 8 100 000,00 Kč Pokles 2 016 566,70 Kč 81 937,00 Kč 4 %
1010 1010 100 000,00 Kč Pokles 71 881,00 Kč 50 134,50 Kč 70 %
1115 1115 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1121 1121 17 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1122 1122 42 700,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1131 1131 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1132 1132 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 1133 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1134 1134 475 600,00 Kč Pokles 9 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1141 1141 800,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1142 1142 35 800,00 Kč Pokles 440,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 1180 254 632,00 Kč Pokles 204 632,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 733 562 136,00 Kč Navýšení 766 828 274,95 Kč 291 923 471,93 Kč 38 %