Pohled přes účelové znaky 2018

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1 0 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 18,19 Kč - - - -
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 850 000,00 Kč Navýšení 1 255 480,17 Kč 1 547 436,40 Kč 123 %
0 0 850 000,00 Kč Navýšení 1 255 480,17 Kč 1 468 390,40 Kč 117 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 79 046,00 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 86 126,00 Kč 96 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 86 126,00 Kč 96 %
92 0 účelová dotace-věcné prostředky Sbor dobrovol.hasičů 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 76 286,75 Kč 76 286,75 Kč 100 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 3 015 000,00 Kč 100 %
678 0 Neinv.dotace kraj-Podpora turist.inf. center v MsK pro rok 2018 0,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 100 %
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 384 000,00 Kč 384 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 5 750 100,00 Kč 5 750 100,00 Kč 100 %
13013 0 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 407 523,49 Kč 407 523,49 Kč 100 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 120 186,15 Kč 120 186,15 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 107 529,66 Kč 107 529,66 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 12 656,49 Kč 12 656,49 Kč 100 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 068 858,00 Kč 1 068 858,00 Kč 100 %
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 3 861 000,00 Kč 3 861 000,00 Kč 100 %
14004 0 Neinv.transf.krajům podle §27 zákona č.133/1985 Sb. 0,00 Kč Navýšení 3 907,00 Kč 3 907,00 Kč 100 %
14032 0 Program prevence kriminality - č.314080-NIV 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
14990 0 14990 0,00 Kč Navýšení 339 500,00 Kč 339 500,00 Kč 100 %
15011 0 15011 0,00 Kč Navýšení 5 808,00 Kč 5 808,00 Kč 100 %
15974 0 Oper.program ľivot.prostř. 2014-2020 -prog.č.115310-EU-IV 0,00 Kč Navýšení 3 296 083,18 Kč 3 296 083,18 Kč 100 %
17968 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 27 475,00 Kč 27 475,00 Kč 100 %
17969 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 467 075,00 Kč 467 075,00 Kč 100 %
22009 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-NIV 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
22500 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-IV 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 100 %
29014 0 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm 0,00 Kč Navýšení 245 595,00 Kč 245 595,00 Kč 100 %
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 6 155 807,40 Kč 6 155 807,40 Kč 100 %
34054 0 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 646 000,00 Kč 646 000,00 Kč 100 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 711 922,00 Kč 711 922,00 Kč 100 %
98187 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do PČR 0,00 Kč Navýšení 723 092,00 Kč 723 092,00 Kč 100 %
Celkem 940 000,00 Kč Navýšení 31 004 198,14 Kč 31 292 298,56 Kč 101 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč Navýšení 19 000,00 Kč 54 400,00 Kč 286 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 19 000,00 Kč 39 600,00 Kč 208 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 14 800,00 Kč - - - -
3 0 Penzijní připojištění SF 700 000,00 Kč Navýšení 898 782,00 Kč 898 782,00 Kč 100 %
9 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 250 000,00 Kč Pokles 249 000,00 Kč 10 308,00 Kč 4 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč Pokles 249 000,00 Kč 10 308,00 Kč 4 %
30 0 Chráněné bydlení-uznatelné 0,00 Kč Navýšení 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 221 180,80 Kč - - - -
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 59 532,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 161 648,80 Kč - - - -
65 65 0,00 Kč Navýšení 76 857,36 Kč 49 937,44 Kč 65 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 76 857,36 Kč 49 937,44 Kč 65 %
92 účelová dotace-věcné prostředky Sbor dobrovol.hasičů 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 0,00 Kč 0 %
133 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 76 286,75 Kč 76 286,75 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 76 286,75 Kč 76 286,75 Kč 100 %
201 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 676 390,00 Kč 676 390,00 Kč 100 %
538 Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 676 390,00 Kč 676 390,00 Kč 100 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 3 015 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 3 015 000,00 Kč 100 %
678 Neinv.dotace kraj-Podpora turist.inf. center v MsK pro rok 2018 0,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 100 %
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 384 000,00 Kč Navýšení 2 222 548,90 Kč 539 020,40 Kč 24 %
0 0 384 000,00 Kč Navýšení 1 809 688,50 Kč 126 160,00 Kč 7 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 411 358,20 Kč 411 358,20 Kč 100 %
7381 Odbor organizační-mobily 0,00 Kč Navýšení 1 066,42 Kč 1 066,42 Kč 100 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 0,00 Kč Navýšení 435,78 Kč 435,78 Kč 100 %
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 6 241 823,36 Kč 6 241 823,36 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 301 292,35 Kč 301 292,35 Kč 100 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 5 940 531,01 Kč 5 940 531,01 Kč 100 %
13013 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 1 971 883,28 Kč 948 696,20 Kč 48 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 511 593,54 Kč 0,00 Kč 0 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 1 460 289,74 Kč 948 696,20 Kč 65 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 120 186,15 Kč 120 186,15 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 92 176,35 Kč 92 176,35 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 28 009,80 Kč 28 009,80 Kč 100 %
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 068 858,00 Kč 1 068 858,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 068 858,00 Kč 1 068 858,00 Kč 100 %
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 3 861 000,00 Kč 3 861 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 0,00 Kč Navýšení 204 900,00 Kč 204 900,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 177 000,00 Kč 177 000,00 Kč 100 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 1 538 000,00 Kč 1 538 000,00 Kč 100 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 345 100,00 Kč 345 100,00 Kč 100 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 928 000,00 Kč 928 000,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 668 000,00 Kč 668 000,00 Kč 100 %
14004 Neinv.transf.krajům podle §27 zákona č.133/1985 Sb. 0,00 Kč Navýšení 3 907,00 Kč 3 907,00 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 0,00 Kč Navýšení 3 907,00 Kč 3 907,00 Kč 100 %
14032 0 Program prevence kriminality - č.314080-NIV 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
14990 14990 0,00 Kč Navýšení 339 500,00 Kč 339 500,00 Kč 100 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 339 500,00 Kč 339 500,00 Kč 100 %
15974 Oper.program ľivot.prostř. 2014-2020 -prog.č.115310-EU-IV 0,00 Kč Navýšení 3 262 642,83 Kč 3 262 642,83 Kč 100 %
1396 Energetické úspory AD Straník 0,00 Kč Navýšení 760 090,77 Kč 760 090,77 Kč 100 %
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 1 410 992,61 Kč 1 410 992,61 Kč 100 %
529 Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 0,00 Kč Navýšení 1 091 559,45 Kč 1 091 559,45 Kč 100 %
17015 17015 0,00 Kč Navýšení 968,00 Kč 968,00 Kč 100 %
2400 Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 484,00 Kč 484,00 Kč 100 %
2401 Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 484,00 Kč 484,00 Kč 100 %
17016 17016 0,00 Kč Navýšení 19 360,00 Kč 19 360,00 Kč 100 %
2400 Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 9 680,00 Kč 9 680,00 Kč 100 %
2401 Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 9 680,00 Kč 9 680,00 Kč 100 %
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 264 216,54 Kč 264 216,54 Kč 100 %
2400 Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 126 585,38 Kč 126 585,38 Kč 100 %
2401 Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 135 211,16 Kč 135 211,16 Kč 100 %
2402 Energetické úspory BD Revoluční 36 0,00 Kč Navýšení 2 420,00 Kč 2 420,00 Kč 100 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 5 284 330,82 Kč 5 284 330,82 Kč 100 %
2400 Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 2 531 707,60 Kč 2 531 707,60 Kč 100 %
2401 Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 2 704 223,22 Kč 2 704 223,22 Kč 100 %
2402 Energetické úspory BD Revoluční 36 0,00 Kč Navýšení 48 400,00 Kč 48 400,00 Kč 100 %
22009 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-NIV 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
22500 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-IV 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 100 %
543 Sníľení energetické náročnosti VO NJ 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 100 %
29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm 0,00 Kč Navýšení 245 595,00 Kč 245 595,00 Kč 100 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 245 595,00 Kč 245 595,00 Kč 100 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 6 453 068,70 Kč 6 453 068,70 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 297 261,30 Kč 297 261,30 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 083 331,00 Kč 1 083 331,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 989 866,00 Kč 989 866,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 743 182,00 Kč 743 182,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 649 888,00 Kč 649 888,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 104 670,00 Kč 2 104 670,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 584 870,40 Kč 584 870,40 Kč 100 %
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 646 000,00 Kč 646 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 646 000,00 Kč 646 000,00 Kč 100 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 711 856,89 Kč 711 856,89 Kč 100 %
98071 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 2 476,10 Kč 2 476,10 Kč 100 %
98187 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do PČR 0,00 Kč Navýšení 723 092,00 Kč 699 182,33 Kč 97 %
Celkem 1 334 000,00 Kč Navýšení 41 630 128,68 Kč 38 887 973,31 Kč 93 %