Pohled přes účelové znaky 2018

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1 0 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 18,19 Kč - - - -
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 1 335 146,83 Kč 157 %
0 0 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 1 278 660,83 Kč 150 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 56 486,00 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 63 729,00 Kč 71 %
517 517 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 63 729,00 Kč 71 %
92 0 účelová dotace-věcné prostředky Sbor dobrovol.hasičů 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 97 000,00 Kč 100 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 3 015 000,00 Kč 100 %
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 384 000,00 Kč 384 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 5 551 000,00 Kč 5 750 100,00 Kč 104 %
13014 13014 0,00 Kč 0,00 Kč 12 656,49 Kč - - - -
321 321 0,00 Kč 0,00 Kč 12 656,49 Kč - - - -
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 3 661 000,00 Kč 3 661 000,00 Kč 100 %
14032 0 Program prevence kriminality - č.314080-NIV 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
17968 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 27 475,00 Kč 27 475,00 Kč 100 %
17969 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 467 075,00 Kč 467 075,00 Kč 100 %
22009 0 22009 0,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč - - - -
22500 0 22500 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 100 %
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 2 240 212,40 Kč 2 240 212,40 Kč 100 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 711 922,00 Kč 711 922,00 Kč 100 %
Celkem 940 000,00 Kč Navýšení 19 183 183,40 Kč 20 053 833,91 Kč 105 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 31 200,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 22 800,00 Kč - - - -
381 381 0,00 Kč 0,00 Kč 8 400,00 Kč - - - -
3 0 Penzijní připojištění SF 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 526 159,00 Kč 75 %
9 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 250 000,00 Kč Pokles 249 000,00 Kč 4 776,00 Kč 2 %
2388 2388 250 000,00 Kč Pokles 249 000,00 Kč 4 776,00 Kč 2 %
30 0 Chráněné bydlení-uznatelné 0,00 Kč Navýšení 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 143 362,80 Kč - - - -
3381 3381 0,00 Kč 0,00 Kč 25 047,00 Kč - - - -
381 381 0,00 Kč 0,00 Kč 118 315,80 Kč - - - -
65 65 0,00 Kč Navýšení 55 408,75 Kč 20 256,09 Kč 37 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 55 408,75 Kč 20 256,09 Kč 37 %
92 účelová dotace-věcné prostředky Sbor dobrovol.hasičů 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 0,00 Kč 0 %
133 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 97 000,00 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 97 000,00 Kč 100 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 1 877 500,00 Kč 62 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 1 877 500,00 Kč 62 %
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 384 000,00 Kč Navýšení 584 000,00 Kč 211 824,20 Kč 36 %
0 0 384 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 32 400,00 Kč 16 %
381 381 0,00 Kč Navýšení 382 000,00 Kč 178 462,82 Kč 47 %
7381 7381 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 651,52 Kč 65 %
8381 8381 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 309,86 Kč 31 %
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 3 076 792,35 Kč 3 919 576,78 Kč 127 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 301 292,35 Kč 301 292,35 Kč 100 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 2 775 500,00 Kč 3 618 284,43 Kč 130 %
13013 13013 0,00 Kč Navýšení 1 052 766,25 Kč 384 808,55 Kč 37 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 1 052 766,25 Kč 384 808,55 Kč 37 %
13014 13014 0,00 Kč 0,00 Kč 12 656,49 Kč - - - -
321 321 0,00 Kč 0,00 Kč 12 656,49 Kč - - - -
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč 0,00 Kč 1 189 580,00 Kč - - - -
381 381 0,00 Kč 0,00 Kč 1 189 580,00 Kč - - - -
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 3 661 000,00 Kč 2 502 887,51 Kč 68 %
1391 1391 0,00 Kč Navýšení 276 000,00 Kč 153 301,00 Kč 56 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 177 000,00 Kč 161 958,00 Kč 92 %
2390 2390 0,00 Kč Navýšení 1 494 000,00 Kč 896 400,00 Kč 60 %
2391 2391 0,00 Kč Navýšení 274 000,00 Kč 164 400,00 Kč 60 %
2393 2393 0,00 Kč Navýšení 738 000,00 Kč 738 000,00 Kč 100 %
390 390 0,00 Kč Navýšení 702 000,00 Kč 388 828,51 Kč 55 %
14032 0 Program prevence kriminality - č.314080-NIV 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
15974 15974 0,00 Kč Navýšení 823 760,00 Kč 138 975,49 Kč 17 %
1396 1396 0,00 Kč Navýšení 823 760,00 Kč 138 975,49 Kč 17 %
22500 22500 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
543 543 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 2 766 420,89 Kč 2 240 212,40 Kč 81 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 526 208,49 Kč 0,00 Kč 0 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 262 272,00 Kč 262 272,00 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 743 182,00 Kč 743 182,00 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 649 888,00 Kč 649 888,00 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 584 870,40 Kč 584 870,40 Kč 100 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 711 856,89 Kč 711 856,89 Kč 100 %
98071 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 2 476,10 Kč 2 476,10 Kč 100 %
Celkem 1 334 000,00 Kč Navýšení 19 705 980,23 Kč 14 837 108,30 Kč 75 %