Financování celkem 2018

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 589 020 666,00 Kč 597 248 846,92 Kč 444 950 013,01 Kč
2) Celkové výdaje 733 562 136,00 Kč 757 219 716,92 Kč 390 469 011,52 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 149 141 200,00 Kč 158 073 305,17 Kč 122 084 062,03 Kč
z toho investiční výdaje města 243 934 890,00 Kč 189 690 688,44 Kč 31 725 168,92 Kč
3) Financování celkem 144 541 470,00 Kč 159 970 870,00 Kč -54 481 001,49 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -71 000,00 Kč -71 000,00 Kč 58 514,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč