Financování celkem 2018

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 589 020 666,00 Kč 604 192 086,89 Kč 220 641 774,45 Kč
2) Celkové výdaje 733 562 136,00 Kč 760 772 956,89 Kč 202 362 489,62 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 149 141 200,00 Kč 153 151 311,12 Kč 54 315 571,99 Kč
z toho investiční výdaje města 243 934 890,00 Kč 257 625 948,02 Kč 5 105 748,89 Kč
3) Financování celkem 144 541 470,00 Kč 156 580 870,00 Kč -18 279 284,83 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -71 000,00 Kč -71 000,00 Kč 28 907,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč