Financování celkem 2018

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 589 020 666,00 Kč 578 918 130,32 Kč 587 954 247,13 Kč
2) Celkové výdaje 733 562 136,00 Kč 738 763 000,32 Kč 577 787 107,31 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 149 141 200,00 Kč 154 336 116,95 Kč 154 336 116,95 Kč
z toho investiční výdaje města 243 934 890,00 Kč 141 578 736,02 Kč 98 002 701,47 Kč
3) Financování celkem 144 541 470,00 Kč 159 844 870,00 Kč -10 167 139,82 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -71 000,00 Kč -71 000,00 Kč 70 556,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč