Financování celkem 2018

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 589 020 666,00 Kč 606 857 404,95 Kč 388 439 563,86 Kč
2) Celkové výdaje 733 562 136,00 Kč 766 828 274,95 Kč 291 923 471,93 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 149 141 200,00 Kč 154 047 452,12 Kč 77 876 618,12 Kč
z toho investiční výdaje města 243 934 890,00 Kč 260 161 819,34 Kč 18 459 292,41 Kč
3) Financování celkem 144 541 470,00 Kč 159 970 870,00 Kč -96 516 091,93 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -71 000,00 Kč -71 000,00 Kč 40 665,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč