Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / 2018

Struktura příjmů

Rozpočet
Skutečnost

Stav příjmů

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
  
Daňové příjmy 384 361 468,00 Kč Navýšení 387 332 089,81 Kč 394 575 332,34 Kč 102 %
  
Kapitálové příjmy 47 509 080,00 Kč Pokles 1 627 220,00 Kč 1 348 492,49 Kč 83 %
  
Nedaňové příjmy 112 594 024,00 Kč Navýšení 124 854 292,91 Kč 126 925 894,70 Kč 102 %
  
Přijaté dotace 44 556 094,00 Kč Navýšení 65 104 527,60 Kč 65 104 527,60 Kč 100 %
Celkem 589 020 666,00 Kč Pokles 578 918 130,32 Kč 587 954 247,13 Kč 102 %