Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 0 (ORG 0) / 2018

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 471 625 489,14 Kč Navýšení 472 106 220,45 Kč 357 365 363,51 Kč 76 %
výdaje 54 450 924,00 Kč Navýšení 141 277 422,80 Kč 47 992 097,26 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 346 788 211,00 Kč Navýšení 348 248 908,19 Kč 292 840 481,22 Kč 84 %
Kapitálové příjmy 47 509 080,00 Kč Pokles 30 694 880,00 Kč 1 433 992,49 Kč 5 %
Nedaňové příjmy 32 921 391,14 Kč Pokles 31 161 503,71 Kč 12 125 579,63 Kč 39 %
Přijaté dotace 44 406 807,00 Kč Navýšení 62 000 928,55 Kč 50 965 310,17 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 391 195 018,00 Kč Navýšení 410 249 836,74 Kč 343 805 791,39 Kč 84 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 71 727 888,00 Kč 71 727 888,00 Kč 60 934 283,09 Kč 85 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 950 520,00 Kč 5 950 520,00 Kč 5 965 542,01 Kč 100 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 67 385 615,00 Kč 67 385 615,00 Kč 54 888 127,07 Kč 81 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 000,00 Kč Navýšení 21 385 830,00 Kč 21 385 830,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 157 769 188,00 Kč 157 769 188,00 Kč 127 448 241,60 Kč 81 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 79 847,20 Kč 87 811,60 Kč 110 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 278,04 Kč 166 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč 0,00 Kč 5 600,00 Kč - - - -
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 11 956 408,38 Kč 92 %
1341 Poplatek ze psů 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 638 447,50 Kč 91 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 200 000,00 Kč Navýšení 245 019,99 Kč 245 019,99 Kč 100 %
1511 Daň z nemovitostí 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 9 276 891,94 Kč 93 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 711 898,00 Kč 1 434 990,00 Kč 202 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč 35 034 900,00 Kč 29 092 242,00 Kč 83 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 567 357,00 Kč Navýšení 12 089 050,89 Kč 10 782 693,89 Kč 89 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 247 804,62 Kč 80 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 6 880 529,66 Kč 6 913 029,66 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 494 550,00 Kč Navýšení 2 494 550,00 Kč 2 494 550,00 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 4 480 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 990,00 Kč - - - -
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 990,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 1 700 000,00 Kč Navýšení 1 840 851,00 Kč 2 095 871,00 Kč 114 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 700 000,00 Kč Navýšení 1 840 851,00 Kč 2 095 871,00 Kč 114 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč 0,00 Kč 6 850,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 6 850,00 Kč - - - -
2141 Vnitřní obchod 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 59 700,00 Kč 75 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 700,00 Kč 63 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 28 000,00 Kč 93 %
2212 Silnice 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 690 480,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 650 000,00 Kč Navýšení 690 480,00 Kč 690 480,00 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč Pokles 65 989,50 Kč 65 989,50 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 223 965,00 Kč Pokles 65 989,50 Kč 65 989,50 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč Navýšení 3 136 477,76 Kč 2 578 222,92 Kč 82 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 300 910,52 Kč 77 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 Kč Navýšení 136 477,76 Kč 277 312,40 Kč 203 %
2310 Pitná voda 0,00 Kč 0,00 Kč 55,00 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč 0,00 Kč 55,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 209 577,72 Kč 121 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 668 157,72 Kč 147 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 541 420,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 15 002,00 Kč 15 002,00 Kč 101 772,53 Kč 678 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 002,00 Kč 15 002,00 Kč 5 872,53 Kč 39 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 10 400,00 Kč - - - -
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč 0,00 Kč 85 500,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 268 620,40 Kč 56 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 237 680,00 Kč 59 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 30 940,40 Kč 39 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 185 337,00 Kč Pokles 31 692 217,17 Kč 2 472 773,78 Kč 8 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 178 677,00 Kč Navýšení 1 584 157,17 Kč 1 714 761,29 Kč 108 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 39 000,00 Kč 39 000,00 Kč 35 340,00 Kč 91 %
3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 721 272,49 Kč 72 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 45 967 660,00 Kč Pokles 29 067 660,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 1 771 681,50 Kč 101 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 1 771 681,50 Kč 101 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
3762 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 500,00 Kč 19 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2 500,00 Kč 6 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 9 734,50 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 9 734,50 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 4 797,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 4 797,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 545 000,00 Kč 545 000,00 Kč 652 400,00 Kč 120 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 25 200,00 Kč 56 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 627 200,00 Kč 125 %
6171 Činnost místní správy 400 000,00 Kč Navýšení 1 268 046,00 Kč 1 526 915,96 Kč 120 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 460 009,96 Kč 131 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 7 500,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 775 321,00 Kč 918 501,00 Kč 118 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 47 240,00 Kč 94 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 6 925,00 Kč 7 865,00 Kč 114 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 2 728,87 Kč 1 %
2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 654,87 Kč 88 %
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 74,00 Kč 0 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 9 838,44 Kč 9 838,44 Kč 100 %
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 24,00 Kč 24,00 Kč 100 %
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 Kč Navýšení 9 814,44 Kč 9 814,44 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 153 547,14 Kč Pokles 132 362,84 Kč 5 374,00 Kč 4 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 3 153 547,14 Kč Pokles 132 362,84 Kč 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 487,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 254,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 633,00 Kč - - - -
Celkem 471 625 489,14 Kč Navýšení 472 106 220,45 Kč 357 365 363,51 Kč 76 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 71 727 888,00 Kč 60 934 283,09 Kč 85 % 6 446 513,83 Kč 9 % 6 365 986,49 Kč 18 % 5 267 430,60 Kč 25 % 4 440 475,47 Kč 31 % 5 877 100,46 Kč 40 % 6 788 250,27 Kč 49 % 6 294 231,70 Kč 58 % 6 929 223,35 Kč 67 % 6 159 418,04 Kč 76 % 6 365 652,88 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 %
1113 Daň z příjmů .. 5 950 520,00 Kč 5 965 542,01 Kč 100 % 441 324,77 Kč 7 % 657 604,55 Kč 18 % 368 275,17 Kč 25 % 438 595,66 Kč 32 % 519 481,91 Kč 41 % 608 156,84 Kč 51 % 752 266,67 Kč 64 % 774 933,11 Kč 77 % 714 479,81 Kč 89 % 690 423,52 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1121 Daň z příjmů .. 67 385 615,00 Kč 54 888 127,07 Kč 81 % 1 777 819,08 Kč 3 % 362 215,28 Kč 3 % 11 870 093,00 Kč 21 % 3 857 227,98 Kč 27 % 31 457,16 Kč 27 % 12 719 855,40 Kč 45 % 12 606 278,92 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 5 400 579,00 Kč 72 % 6 262 601,25 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 %
1122 Daň z příjmů .. 21 385 830,00 Kč 21 385 830,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 21 385 830,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané.. 157 769 188,00 Kč 127 448 241,60 Kč 81 % 12 612 684,49 Kč 8 % 17 818 922,99 Kč 19 % 8 364 709,10 Kč 25 % 9 495 501,49 Kč 31 % 15 374 696,15 Kč 40 % 11 247 704,83 Kč 47 % 13 022 083,98 Kč 56 % 16 889 646,70 Kč 66 % 9 566 376,61 Kč 73 % 13 055 915,26 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 %
1334 Odvody za odn.. 79 847,20 Kč 87 811,60 Kč 110 % 4 096,20 Kč 5 % 11 438,70 Kč 19 % 13 908,50 Kč 37 % 3 759,20 Kč 42 % 44 951,10 Kč 98 % 1 693,50 Kč 100 % 1 500,00 Kč 102 % 1 500,00 Kč 104 % 3 464,40 Kč 108 % 1 500,00 Kč 110 % 0,00 Kč 110 % 0,00 Kč 110 %
1335 Poplatky za o.. 5 000,00 Kč 8 278,04 Kč 166 % 0,00 Kč 0 % 1 778,04 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 2 000,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 1 500,00 Kč 106 % 1 500,00 Kč 136 % 1 500,00 Kč 166 % 0,00 Kč 166 % 0,00 Kč 166 %
1336 Poplatek za p.. 0,00 Kč 5 600,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 5 600,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 11 956 408,38 Kč 92 % 1 702 941,97 Kč 13 % 1 419 479,82 Kč 24 % 2 016 543,14 Kč 40 % 1 542 501,42 Kč 51 % 1 512 009,79 Kč 63 % 2 372 911,28 Kč 81 % 554 446,49 Kč 86 % 262 981,47 Kč 88 % 212 203,22 Kč 89 % 360 389,78 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
1341 Poplatek ze psů 700 000,00 Kč 638 447,50 Kč 91 % 87 237,00 Kč 12 % 86 359,00 Kč 25 % 198 615,50 Kč 53 % 99 947,00 Kč 67 % 60 284,00 Kč 76 % 48 324,00 Kč 83 % 17 825,00 Kč 86 % 17 908,00 Kč 88 % 11 236,00 Kč 90 % 10 712,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
1356 Příjmy úhrad .. 245 019,99 Kč 245 019,99 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 242 547,84 Kč 99 % 2 472,15 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1511 Daň z nemovit.. 10 000 000,00 Kč 9 276 891,94 Kč 93 % 414 903,90 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 30 449,37 Kč 4 % 7 110,48 Kč 5 % 4 676,58 Kč 5 % 7 959 092,57 Kč 84 % 580 525,36 Kč 90 % 53 842,91 Kč 91 % 194 492,91 Kč 92 % 31 797,86 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
2111 Příjmy z posk.. 2 351 840,50 Kč 2 425 730,50 Kč 103 % 906 331,00 Kč 39 % 46 239,50 Kč 41 % 330 879,00 Kč 55 % 222 763,00 Kč 64 % 154 445,00 Kč 71 % 386 726,00 Kč 87 % 284 655,00 Kč 99 % 31 766,00 Kč 101 % 22 023,00 Kč 101 % 39 903,00 Kč 103 % 0,00 Kč 103 % 0,00 Kč 103 %
2122 Odvody příspě.. 132 362,84 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2131 Příjmy z pron.. 1 584 157,17 Kč 1 714 761,29 Kč 108 % 11 999,73 Kč 1 % 30 208,52 Kč 3 % 52 885,16 Kč 6 % 26 319,20 Kč 8 % 1 261 703,27 Kč 87 % 87 807,54 Kč 93 % 51 630,66 Kč 96 % 62 217,54 Kč 100 % 90 660,49 Kč 106 % 39 329,18 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 %
2132 Příjmy z pron.. 20 041 482,00 Kč 1 364 565,25 Kč 7 % 518 754,10 Kč 3 % 72 035,10 Kč 3 % 297 905,24 Kč 4 % 16 917,20 Kč 5 % 222 719,24 Kč 6 % 12 047,00 Kč 6 % 1 468,13 Kč 6 % 222 719,24 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
2141 Příjmy z úrok.. 3 000,00 Kč 2 654,87 Kč 88 % 270,13 Kč 9 % 209,44 Kč 16 % 205,27 Kč 23 % 295,61 Kč 33 % 207,96 Kč 40 % 263,69 Kč 48 % 204,95 Kč 55 % 196,10 Kč 62 % 311,06 Kč 72 % 574,00 Kč 91 % -83,34 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
2142 Příjmy z podí.. 180 000,00 Kč 74,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 74,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platb.. 3 970 000,00 Kč 3 422 320,48 Kč 86 % 271 818,68 Kč 7 % 324 972,90 Kč 15 % 393 392,96 Kč 25 % 417 328,00 Kč 35 % 384 823,00 Kč 45 % 291 856,10 Kč 52 % 234 890,84 Kč 58 % 308 812,00 Kč 66 % 338 950,90 Kč 75 % 455 475,10 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
2222 Ostatní příjm.. 24,00 Kč 24,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 24,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2226 Příjmy z fina.. 9 814,44 Kč 9 814,44 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 814,44 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 0,00 Kč 9 734,50 Kč - - - - 1 100,00 Kč - - - - 100,00 Kč - - - - 2 100,00 Kč - - - - 2 100,00 Kč - - - - 227,53 Kč - - - - 1 100,00 Kč - - - - 1 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 000,00 Kč - - - - 1 006,97 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2310 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 7 500,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 500,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinv.. 9 699,00 Kč 9 699,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 499,00 Kč 26 % 7 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojis.. 775 321,00 Kč 918 501,00 Kč 118 % 0,00 Kč 0 % 389 739,00 Kč 50 % 205 678,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 43 675,00 Kč 82 % 126 322,00 Kč 99 % -2 001,00 Kč 98 % 71 103,00 Kč 108 % 34 394,00 Kč 112 % 49 591,00 Kč 118 % 0,00 Kč 118 % 0,00 Kč 118 %
2324 Přijaté nekap.. 1 972 877,76 Kč 2 156 370,90 Kč 109 % 31 045,05 Kč 2 % 29 724,62 Kč 3 % 634 869,41 Kč 35 % 27 141,20 Kč 37 % 32 215,82 Kč 38 % 596 410,66 Kč 68 % 36 390,16 Kč 70 % 46 758,05 Kč 73 % 34 076,40 Kč 74 % 687 739,53 Kč 109 % 0,00 Kč 109 % 0,00 Kč 109 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 1 254,00 Kč - - - - 1 254,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 32 670,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - -32 670,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 130 925,00 Kč 82 575,40 Kč 63 % 7 506,30 Kč 6 % 8 551,00 Kč 12 % 11 481,10 Kč 21 % 356,00 Kč 21 % 8 355,00 Kč 28 % 9 875,00 Kč 35 % 14 438,00 Kč 46 % 3 510,00 Kč 49 % 3 768,00 Kč 52 % 14 735,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 %
3111 Příjmy z prod.. 1 000 000,00 Kč 721 272,49 Kč 72 % 144 652,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 216 443,60 Kč 36 % 15 310,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 66 580,00 Kč 44 % 85 446,00 Kč 53 % 119 746,00 Kč 65 % 73 094,89 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
3112 Příjmy z prod.. 541 420,00 Kč 626 920,00 Kč 116 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 541 420,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 85 500,00 Kč 116 % 0,00 Kč 116 % 0,00 Kč 116 % 0,00 Kč 116 %
3113 Příjmy z prod.. 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 % 50 000,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 35 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3129 Ostatní inves.. 29 067 660,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4111 Neinvestiční .. 711 898,00 Kč 1 434 990,00 Kč 202 % 711 898,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 723 092,00 Kč 202 % 0,00 Kč 202 % 0,00 Kč 202 % 0,00 Kč 202 %
4112 Neinvestiční .. 35 034 900,00 Kč 29 092 242,00 Kč 83 % 2 772 933,00 Kč 8 % 2 971 328,00 Kč 16 % 2 971 328,00 Kč 25 % 2 859 204,00 Kč 33 % 2 971 328,00 Kč 42 % 2 971 328,00 Kč 50 % 2 772 933,00 Kč 58 % 2 971 328,00 Kč 66 % 2 971 328,00 Kč 75 % 2 859 204,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
4116 Ostatní neinv.. 12 089 050,89 Kč 10 782 693,89 Kč 89 % 384 000,00 Kč 3 % 262 272,00 Kč 5 % 1 977 940,40 Kč 22 % 2 775 500,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 86 000,00 Kč 45 % 200 000,00 Kč 47 % 2 974 600,00 Kč 72 % 407 523,49 Kč 75 % 1 714 858,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 %
4121 Neinvestiční .. 310 000,00 Kč 247 804,62 Kč 80 % 224 000,00 Kč 72 % 19 450,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 577,30 Kč 79 % 1 225,00 Kč 79 % 212,52 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 1 170,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 315,60 Kč 80 % 854,20 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
4122 Neinvestiční .. 6 880 529,66 Kč 6 913 029,66 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 507 500,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 97 000,00 Kč 23 % 2 196 600,00 Kč 55 % 1 464 400,00 Kč 77 % 1 507 500,00 Kč 98 % 140 029,66 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4216 Ostatní inves.. 2 494 550,00 Kč 2 494 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 494 550,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 2 000 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4222 Investiční př.. 4 480 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 472 106 220,45 Kč 357 365 363,51 Kč 76 % 29 525 083,23 Kč 6 % 30 884 214,95 Kč 7 % 58 151 156,52 Kč 12 % 26 743 480,21 Kč 6 % 28 852 758,81 Kč 6 % 49 073 443,79 Kč 10 % 40 955 821,86 Kč 9 % 33 218 661,47 Kč 7 % 27 236 152,99 Kč 6 % 32 723 818,82 Kč 7 % 770,86 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %