Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 31.12.2018
Schválený rozpočet 589 020 666,00 Kč -144 541 470,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 733 562 136,00 Kč
Upravený rozpočet 578 918 130,32 Kč -159 844 870,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 738 763 000,32 Kč
běžné příjmy 571 160 777,14 Kč běžné výdaje 558 435 940,12 Kč
ostatní příjmy 7 757 353,18 Kč Stav ke dni 31.12.2018 ostatní výdaje 180 327 060,20 Kč velké opravy 38 748 324,18 Kč investice 141 578 736,02 Kč
Skutečnost 587 954 247,13 Kč 10 167 139,82 Kč
(splátka půjčky 70 556,00 Kč)
Skutečnost 577 787 107,31 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 24 003 410,96 Kč
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 5518 22 813 000,00 Kč
Psí útulek 6382 8 894 812,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 7 182 969,97 Kč
Hückelovy vily 8518 7 000 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor bytový ORJ 037 518 24 602 916,00 Kč
Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 386 6 940 000,00 Kč
Bazén NJ 515 1 436 620,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 943 342,18 Kč
Odbor organizační 381 881 232,00 Kč