Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 27.05.2018
Schválený rozpočet 589 020 666,00 Kč -144 541 470,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Schválený rozpočet 733 562 136,00 Kč
Upravený rozpočet 604 192 086,89 Kč -156 580 870,00 Kč
(splátka půjčky -71 000,00 Kč)
Upravený rozpočet 760 772 956,89 Kč
běžné příjmy 553 708 456,89 Kč běžné výdaje 468 094 099,87 Kč
ostatní příjmy 50 483 630,00 Kč Stav ke dni 30.04.2018 ostatní výdaje 292 678 857,02 Kč velké opravy 35 052 909,00 Kč investice 257 625 948,02 Kč
Skutečnost 220 641 774,45 Kč 18 279 284,83 Kč
(splátka půjčky 28 907,00 Kč)
Skutečnost 202 362 489,62 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
7518 7518 61 000 000,00 Kč
518 518 55 670 513,00 Kč
5518 5518 22 813 000,00 Kč
4390 4390 15 000 000,00 Kč
6382 6382 11 000 000,00 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
518 518 22 131 534,00 Kč
386 386 5 690 000,00 Kč
387 387 1 515 000,00 Kč
382 382 1 105 375,00 Kč
381 381 910 000,00 Kč