Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2018

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 471 625 489,14 Kč Pokles 428 236 595,78 Kč 454 116 136,17 Kč 106 %
výdaje 54 450 924,00 Kč Navýšení 136 132 478,48 Kč 52 162 023,77 Kč 38 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 284 000,00 Kč Navýšení 8 518 416,00 Kč 8 521 146,74 Kč 100 %
Civilní připravenost na krizové stavy 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 61 930,73 Kč 81 %
Doprava 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 66 178,20 Kč 26 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 870 000,00 Kč 1 870 000,00 Kč 1 793 923,00 Kč 96 %
Požární ochrana 1 600 000,00 Kč Pokles 1 568 210,00 Kč 1 568 210,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 381 000,00 Kč Pokles 1 172 049,60 Kč 1 098 795,00 Kč 94 %
Veřejná správa 12 823 800,00 Kč Navýšení 14 066 278,79 Kč 12 783 460,12 Kč 91 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 418 103,23 Kč 89 %
Vodní hospodářství 881 000,00 Kč Pokles 275 000,00 Kč 267 493,80 Kč 97 %
Všeobecná pokladní správa 34 815 124,00 Kč Navýšení 107 866 524,09 Kč 25 582 782,95 Kč 24 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 418 103,23 Kč 89 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 159 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9 Obecní ľivnostenský úřad 159 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 716,00 Kč 61 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 716,00 Kč 61 %
5168 Služby zpracování dat 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 205 000,00 Kč Navýšení 364 000,00 Kč 321 387,23 Kč 88 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 205 000,00 Kč Navýšení 364 000,00 Kč 321 387,23 Kč 88 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 50 000,00 Kč 28 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 83 %
741 Odbor finanční 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 83 %
6349 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 16 178,20 Kč 23 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 16 178,20 Kč 25 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 16 178,20 Kč 25 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 881 000,00 Kč Pokles 275 000,00 Kč 267 493,80 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 239 502,72 Kč 97 %
741 Odbor finanční 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 239 502,72 Kč 97 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 634 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 27 991,08 Kč 100 %
741 Odbor finanční 634 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 27 991,08 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 791 042,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 791 042,00 Kč 97 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 791 042,00 Kč 97 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 881,00 Kč 14 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 881,00 Kč 14 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 881,00 Kč 14 %
3613 Nebytové hospodářství 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 442,00 Kč 86 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč Pokles 700,00 Kč 185,00 Kč 26 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč Pokles 700,00 Kč 185,00 Kč 26 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 Kč Navýšení 3 300,00 Kč 3 257,00 Kč 99 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč Navýšení 3 300,00 Kč 3 257,00 Kč 99 %
3632 Pohřebnictví 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 128 560,74 Kč 99 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 128 560,74 Kč 99 %
528 Odbor sociálních věcí 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 128 560,74 Kč 99 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 8 067 644,00 Kč 8 067 644,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 8 067 644,00 Kč 8 067 644,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 8 067 644,00 Kč 8 067 644,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 150 000,00 Kč Navýšení 316 772,00 Kč 321 500,00 Kč 101 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 130 000,00 Kč Navýšení 316 772,00 Kč 321 500,00 Kč 101 %
741 Odbor finanční 130 000,00 Kč Navýšení 316 772,00 Kč 321 500,00 Kč 101 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 165 000,00 Kč Navýšení 171 000,00 Kč 143 500,00 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000,00 Kč Navýšení 171 000,00 Kč 143 500,00 Kč 84 %
528 Odbor sociálních věcí 165 000,00 Kč Navýšení 171 000,00 Kč 143 500,00 Kč 84 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 384 000,00 Kč Pokles 171 139,60 Kč 126 160,00 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 384 000,00 Kč Pokles 126 160,00 Kč 126 160,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 384 000,00 Kč Pokles 126 160,00 Kč 126 160,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikované rezervy 0,00 Kč Navýšení 44 979,60 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 44 979,60 Kč 0,00 Kč 0 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč Pokles 7 910,00 Kč 7 135,00 Kč 90 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč Pokles 7 910,00 Kč 7 135,00 Kč 90 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč Pokles 7 910,00 Kč 7 135,00 Kč 90 %
5212 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 61 930,73 Kč 81 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 19 447,63 Kč 78 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 19 447,63 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 Kč Pokles 23 000,00 Kč 15 730,00 Kč 68 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč Pokles 23 000,00 Kč 15 730,00 Kč 68 %
5171 Opravy a udržování 10 000,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 753,10 Kč 99 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 753,10 Kč 99 %
5511 Požární ochrana-profesionální část 1 600 000,00 Kč Pokles 1 568 210,00 Kč 1 568 210,00 Kč 100 %
6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 600 000,00 Kč Pokles 1 568 210,00 Kč 1 568 210,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 600 000,00 Kč Pokles 1 568 210,00 Kč 1 568 210,00 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 8 871 100,00 Kč 8 871 100,00 Kč 7 887 034,10 Kč 89 %
5019 Ostatní platy 15 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 4 165,00 Kč 83 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 4 165,00 Kč 83 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 040 000,00 Kč 7 040 000,00 Kč 6 518 421,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 7 040 000,00 Kč 7 040 000,00 Kč 6 518 421,00 Kč 93 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 040 000,00 Kč 1 040 000,00 Kč 727 804,00 Kč 70 %
19 Odbor organizační 1 040 000,00 Kč 1 040 000,00 Kč 727 804,00 Kč 70 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 633 600,00 Kč 633 600,00 Kč 511 178,00 Kč 81 %
19 Odbor organizační 633 600,00 Kč 633 600,00 Kč 511 178,00 Kč 81 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 1 419,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 6 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 1 419,00 Kč 71 %
5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 5 088,00 Kč 85 %
19 Odbor organizační 13 000,00 Kč Pokles 6 000,00 Kč 5 088,00 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 8 449,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 8 449,00 Kč 94 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 46 575,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 46 575,00 Kč 93 %
5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 6 356,00 Kč 91 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 6 356,00 Kč 91 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30 000,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 39 600,00 Kč 82 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč Navýšení 48 000,00 Kč 39 600,00 Kč 82 %
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 17 979,10 Kč 60 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 17 979,10 Kč 60 %
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0,00 Kč Navýšení 723 092,00 Kč 699 448,23 Kč 97 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč Navýšení 9 044,00 Kč 9 044,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 9 044,00 Kč 9 044,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 0,00 Kč Navýšení 1 412,00 Kč 1 412,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 1 412,00 Kč 1 412,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 446 260,00 Kč 446 260,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 446 260,00 Kč 446 260,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 12 404,00 Kč 12 404,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 12 404,00 Kč 12 404,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 4 466,00 Kč 4 466,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 4 466,00 Kč 4 466,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 Kč Navýšení 483,00 Kč 483,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 483,00 Kč 483,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 6 716,00 Kč 6 716,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 6 716,00 Kč 6 716,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 Kč Navýšení 2 504,27 Kč 2 504,27 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 2 504,27 Kč 2 504,27 Kč 100 %
5161 Služby pošt 0,00 Kč Navýšení 121 631,80 Kč 121 631,80 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 121 631,80 Kč 121 631,80 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Navýšení 659,26 Kč 659,26 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 659,26 Kč 659,26 Kč 100 %
5164 Nájemné 0,00 Kč Navýšení 60 920,00 Kč 60 920,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 60 920,00 Kč 60 920,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 32 682,00 Kč 32 947,90 Kč 101 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 32 682,00 Kč 32 947,90 Kč 101 %
5901 Nespecifikované rezervy 0,00 Kč Navýšení 23 909,67 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 23 909,67 Kč 0,00 Kč 0 %
6118 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 711 987,79 Kč 711 987,79 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč Navýšení 12 303,00 Kč 12 303,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 12 303,00 Kč 12 303,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 0,00 Kč Navýšení 8 221,00 Kč 8 221,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 8 221,00 Kč 8 221,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 429 845,00 Kč 429 845,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 429 845,00 Kč 429 845,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 22 576,00 Kč 22 576,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 22 576,00 Kč 22 576,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 8 127,00 Kč 8 127,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 8 127,00 Kč 8 127,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 Kč Navýšení 2 804,00 Kč 2 804,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 2 804,00 Kč 2 804,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 436,00 Kč 436,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 436,00 Kč 436,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 Kč Navýšení 2 207,00 Kč 2 207,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 2 207,00 Kč 2 207,00 Kč 100 %
5161 Služby pošt 0,00 Kč Navýšení 122 201,30 Kč 122 201,30 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 122 201,30 Kč 122 201,30 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Navýšení 198,59 Kč 198,59 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 198,59 Kč 198,59 Kč 100 %
5164 Nájemné 0,00 Kč Navýšení 86 623,00 Kč 86 623,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 86 623,00 Kč 86 623,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 16 445,90 Kč 16 445,90 Kč 100 %
317 Odbor správních činností ? úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 16 445,90 Kč 16 445,90 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 3 952 700,00 Kč Pokles 3 760 099,00 Kč 3 484 990,00 Kč 93 %
5019 Ostatní platy 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 36 500,00 Kč Pokles 27 968,00 Kč 10 885,00 Kč 39 %
19 Odbor organizační 36 500,00 Kč Pokles 27 968,00 Kč 10 885,00 Kč 39 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 000,00 Kč Pokles 91 681,00 Kč 31 230,00 Kč 34 %
741 Odbor finanční 120 000,00 Kč Pokles 91 681,00 Kč 31 230,00 Kč 34 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 082 200,00 Kč Pokles 1 802 718,00 Kč 1 714 187,00 Kč 95 %
19 Odbor organizační 1 882 200,00 Kč Pokles 1 767 200,00 Kč 1 714 187,00 Kč 97 %
741 Odbor finanční 200 000,00 Kč Pokles 35 518,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 58 535,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 58 535,00 Kč 90 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 714 000,00 Kč Pokles 643 750,00 Kč 643 750,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 714 000,00 Kč Pokles 643 750,00 Kč 643 750,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 321,00 Kč 166 %
313 Odbor správních činností ? úsek správních deliktů 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 321,00 Kč 166 %
5194 Věcné dary 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 200,00 Kč 300,00 Kč 150 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 200,00 Kč 300,00 Kč 150 %
5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 826 000,00 Kč Navýšení 1 024 782,00 Kč 1 007 782,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 826 000,00 Kč Navýšení 1 024 782,00 Kč 1 007 782,00 Kč 98 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 333 346,20 Kč 98 %
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč 0,00 Kč 360,87 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 360,87 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 250 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 332 985,33 Kč 98 %
741 Odbor finanční 250 000,00 Kč Navýšení 340 000,00 Kč 332 985,33 Kč 98 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 146 805,00 Kč 85 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 126 805,00 Kč 87 %
19 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 126 805,00 Kč 87 %
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 %
6399 Ostatní finanční operace 25 115 124,00 Kč Navýšení 25 117 450,94 Kč 23 501 602,00 Kč 94 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 115 124,00 Kč Pokles 3 731 620,94 Kč 2 115 772,00 Kč 57 %
741 Odbor finanční 5 115 124,00 Kč Pokles 3 731 620,94 Kč 2 115 772,00 Kč 57 %
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 20 000 000,00 Kč Navýšení 21 385 830,00 Kč 21 385 830,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 20 000 000,00 Kč Navýšení 21 385 830,00 Kč 21 385 830,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 601 029,75 Kč 601 029,75 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 601 029,75 Kč 601 029,75 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 601 029,75 Kč 601 029,75 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 8 100 000,00 Kč Navýšení 80 458 043,40 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 8 100 000,00 Kč Navýšení 80 458 043,40 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 100 000,00 Kč Pokles 27 750,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 8 000 000,00 Kč Navýšení 80 430 293,40 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 54 450 924,00 Kč Navýšení 136 132 478,48 Kč 52 162 023,77 Kč 38 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 21 347,00 Kč 21 347,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 12 303,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 9 044,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 15 633,00 Kč 13 798,00 Kč 88 % 621,00 Kč 4 % 5 535,00 Kč 39 % 2 861,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 313,00 Kč 60 % 522,00 Kč 63 % 521,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 827,00 Kč 72 % 585,00 Kč 75 % 2 013,00 Kč 88 %
5021 Ostatní osobn.. 876 105,00 Kč 876 105,00 Kč 100 % 21 150,00 Kč 2 % 408 695,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 40 572,00 Kč 54 % 405 688,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5023 Odměny členů .. 7 040 000,00 Kč 6 518 421,00 Kč 93 % 327 227,00 Kč 5 % 452 949,00 Kč 11 % 452 949,00 Kč 18 % 452 949,00 Kč 24 % 452 949,00 Kč 30 % 452 949,00 Kč 37 % 452 949,00 Kč 43 % 452 949,00 Kč 50 % 452 949,00 Kč 56 % 930 750,00 Kč 69 % 408 936,00 Kč 75 % 1 227 916,00 Kč 93 %
5031 Povinné pojis.. 1 074 980,00 Kč 762 784,00 Kč 71 % 45 009,00 Kč 4 % 73 943,00 Kč 11 % 51 367,00 Kč 16 % 51 368,00 Kč 21 % 51 368,00 Kč 25 % 52 643,00 Kč 30 % 51 968,00 Kč 35 % 51 518,00 Kč 40 % 51 667,00 Kč 45 % 165 939,00 Kč 60 % 54 343,00 Kč 65 % 61 651,00 Kč 71 %
5032 Povinné pojis.. 646 193,00 Kč 523 771,00 Kč 81 % 29 622,00 Kč 5 % 48 947,00 Kč 12 % 40 874,00 Kč 18 % 40 928,00 Kč 25 % 40 982,00 Kč 31 % 41 603,00 Kč 38 % 41 522,00 Kč 44 % 41 198,00 Kč 50 % 41 414,00 Kč 57 % 87 617,00 Kč 70 % 38 312,00 Kč 76 % 30 752,00 Kč 81 %
5039 Ostatní povin.. 6 287,00 Kč 4 706,00 Kč 75 % 212,00 Kč 3 % 1 890,00 Kč 33 % 973,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 107,00 Kč 51 % 178,00 Kč 53 % 178,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 283,00 Kč 61 % 200,00 Kč 64 % 685,00 Kč 75 %
5041 Odměny za uži.. 20 000,00 Kč 2 881,00 Kč 14 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 029,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 1 852,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 31 762,00 Kč 24 188,00 Kč 76 % 436,00 Kč 1 % 2 851,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 185,00 Kč 11 % 11 855,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 6 716,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 2 145,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč 360,87 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,24 Kč - - - - 0,63 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 360,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty.. 4 711,27 Kč 4 711,27 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 207,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 2 504,27 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5161 Služby pošt 243 833,10 Kč 243 833,10 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 122 201,30 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 121 631,80 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 857,85 Kč 857,85 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 198,59 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 659,26 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5163 Služby peněžn.. 1 640 000,00 Kč 1 459 790,33 Kč 89 % 25 786,71 Kč 2 % 292 808,52 Kč 19 % 29 913,38 Kč 21 % 31 590,64 Kč 23 % 295 969,85 Kč 41 % 30 595,53 Kč 43 % 30 225,55 Kč 45 % 288 328,19 Kč 63 % 19 292,59 Kč 64 % 66 336,09 Kč 68 % 294 828,70 Kč 86 % 54 114,58 Kč 89 %
5164 Nájemné 175 511,00 Kč 158 428,00 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 80 808,00 Kč 46 % 6 200,00 Kč 50 % 1 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 1 500,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 51 701,00 Kč 80 % 14 219,00 Kč 89 % 3 000,00 Kč 90 %
5166 Konzultační, .. 156 681,00 Kč 47 408,20 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 31 230,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 14 823,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 1 355,20 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5167 Služby školen.. 6 000,00 Kč 5 088,00 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 088,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 %
5168 Služby zpraco.. 28 000,00 Kč 19 447,63 Kč 69 % 4 709,93 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 4 386,25 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 5 187,27 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 5 164,18 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatní.. 4 636 805,90 Kč 4 404 159,75 Kč 95 % 146 042,00 Kč 3 % 388 439,90 Kč 12 % 395 353,68 Kč 20 % 392 264,00 Kč 29 % 426 582,00 Kč 38 % 625 018,91 Kč 51 % 428 472,00 Kč 60 % 465 080,00 Kč 70 % 462 913,68 Kč 80 % 305 789,90 Kč 87 % 10 304,00 Kč 87 % 357 899,68 Kč 95 %
5171 Opravy a udrž.. 27 000,00 Kč 26 753,10 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 753,10 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuz.. 9 000,00 Kč 8 449,00 Kč 94 % 2 479,00 Kč 28 % 92,00 Kč 29 % 80,00 Kč 29 % 1 799,00 Kč 49 % 222,00 Kč 52 % 3 029,00 Kč 86 % 748,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5175 Pohoštění 115 000,00 Kč 105 110,00 Kč 91 % 1 246,00 Kč 1 % 964,00 Kč 2 % 59 889,00 Kč 54 % 1 977,00 Kč 56 % 8 804,00 Kč 63 % 6 108,00 Kč 69 % 4 268,00 Kč 72 % 2 792,00 Kč 75 % 3 564,00 Kč 78 % 6 375,00 Kč 83 % 2 502,00 Kč 86 % 6 621,00 Kč 91 %
5176 Účastnické po.. 7 000,00 Kč 6 356,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 356,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5179 Ostatní nákup.. 771 750,00 Kč 763 350,00 Kč 99 % 5 200,00 Kč 1 % 81 200,00 Kč 11 % -200,00 Kč 11 % 8 000,00 Kč 12 % 7 200,00 Kč 13 % 289 650,00 Kč 51 % 19 000,00 Kč 53 % 11 800,00 Kč 55 % 17 200,00 Kč 57 % 15 600,00 Kč 59 % 302 900,00 Kč 98 % 5 800,00 Kč 99 %
5192 Poskytnuté ne.. 137 000,00 Kč 131 881,74 Kč 96 % 11 799,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 19 678,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 41 746,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 30 236,00 Kč 76 % 10 255,00 Kč 83 % 1 469,00 Kč 84 % 5 646,74 Kč 88 % 11 052,00 Kč 96 %
5194 Věcné dary 37 000,00 Kč 24 979,10 Kč 68 % 3 106,00 Kč 8 % 550,00 Kč 10 % 550,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 1 050,00 Kč 14 % 1 414,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 983,00 Kč 21 % 8 919,00 Kč 45 % 7 284,10 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 1 123,00 Kč 68 %
5323 Neinvestiční .. 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 822 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5329 Ostatní neinv.. 88 000,00 Kč 77 991,08 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 565,16 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 7 186,90 Kč 17 % 50 000,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 6 808,64 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 6 430,38 Kč 89 %
5362 Platby daní a.. 4 048 592,94 Kč 2 437 572,00 Kč 60 % 124 053,00 Kč 3 % 622 022,00 Kč 18 % 172 344,00 Kč 23 % 239 921,00 Kč 29 % 184 106,00 Kč 33 % 210 753,00 Kč 38 % 144 708,00 Kč 42 % 161 560,00 Kč 46 % 171 082,00 Kč 50 % -7 287,00 Kč 50 % 177 197,00 Kč 54 % 237 113,00 Kč 60 %
5364 Vratky veřejn.. 601 029,75 Kč 601 029,75 Kč 100 % 303 768,45 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 297 261,30 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5365 Výdaje z fina.. 21 385 830,00 Kč 21 385 830,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 21 385 830,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5429 Ostatní náhra.. 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 5 000,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 % 15 000,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5499 Ostatní neinv.. 1 024 782,00 Kč 1 007 782,00 Kč 98 % 84 137,00 Kč 8 % 79 512,00 Kč 16 % 86 362,00 Kč 24 % 83 762,00 Kč 33 % 89 587,00 Kč 41 % 84 587,00 Kč 50 % 93 212,00 Kč 59 % 82 337,00 Kč 67 % 78 025,00 Kč 74 % 81 087,00 Kč 82 % 77 087,00 Kč 90 % 88 087,00 Kč 98 %
5901 Nespecifikova.. 80 526 932,67 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 8 067 644,00 Kč 8 067 644,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 067 644,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6339 Ostatní inves.. 1 568 210,00 Kč 1 568 210,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 568 210,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6349 Ostatní inves.. 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 136 132 478,48 Kč 52 162 023,77 Kč 38 % 1 151 604,09 Kč 1 % 2 693 116,55 Kč 2 % 32 348 443,85 Kč 24 % 2 127 743,64 Kč 2 % 1 638 552,20 Kč 1 % 1 855 839,34 Kč 1 % 1 318 800,55 Kč 1 % 1 593 968,46 Kč 1 % 1 347 480,91 Kč 1 % 1 881 139,07 Kč 1 % 2 110 717,47 Kč 2 % 2 094 617,64 Kč 2 %