Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2018

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 5 940 760,00 Kč Navýšení 6 178 860,00 Kč 5 940 531,01 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 000,00 Kč Navýšení 7 017,00 Kč 4 017,00 Kč 57 %
Veřejná správa 5 929 760,00 Kč Navýšení 6 156 173,00 Kč 5 928 844,01 Kč 96 %
Všeobecná pokladní správa 8 000,00 Kč Navýšení 15 670,00 Kč 7 670,00 Kč 49 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00 Kč Navýšení 7 017,00 Kč 4 017,00 Kč 57 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 7 017,00 Kč 4 017,00 Kč 57 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 7 017,00 Kč 4 017,00 Kč 57 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 5 929 760,00 Kč Navýšení 6 156 173,00 Kč 5 928 844,01 Kč 96 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 200 000,00 Kč Navýšení 4 340 772,99 Kč 4 113 004,00 Kč 95 %
19 Odbor organizační 4 200 000,00 Kč Navýšení 4 340 772,99 Kč 4 113 004,00 Kč 95 %
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč Pokles 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč Pokles 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 056 000,00 Kč Pokles 1 028 256,00 Kč 1 028 256,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 056 000,00 Kč Pokles 1 028 256,00 Kč 1 028 256,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 380 160,00 Kč Pokles 369 735,00 Kč 370 175,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 380 160,00 Kč Pokles 369 735,00 Kč 370 175,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 Kč Navýšení 2 817,00 Kč 2 817,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 2 817,00 Kč 2 817,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 97 080,58 Kč 97 080,58 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 97 080,58 Kč 97 080,58 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 7 819,00 Kč 7 819,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 7 819,00 Kč 7 819,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 Kč Navýšení 26 945,65 Kč 26 945,65 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 26 945,65 Kč 26 945,65 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Navýšení 11 292,92 Kč 11 292,92 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 11 292,92 Kč 11 292,92 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Pokles 77 290,00 Kč 77 290,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 120 000,00 Kč Pokles 77 290,00 Kč 77 290,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč Navýšení 90 750,00 Kč 90 750,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč Navýšení 90 750,00 Kč 90 750,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 Kč Navýšení 318,00 Kč 318,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 318,00 Kč 318,00 Kč 100 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 77 000,00 Kč Navýšení 82 695,86 Kč 82 695,86 Kč 100 %
19 Odbor organizační 77 000,00 Kč Navýšení 82 695,86 Kč 82 695,86 Kč 100 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 8 000,00 Kč Navýšení 15 670,00 Kč 7 670,00 Kč 49 %
5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 Kč Navýšení 15 670,00 Kč 7 670,00 Kč 49 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 15 670,00 Kč 7 670,00 Kč 49 %
Celkem 5 940 760,00 Kč Navýšení 6 178 860,00 Kč 5 940 531,01 Kč 96 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 4 340 772,99 Kč 4 113 004,00 Kč 95 % 295 909,00 Kč 7 % 319 589,00 Kč 14 % 320 949,00 Kč 22 % 306 217,00 Kč 29 % 334 929,00 Kč 36 % 331 452,00 Kč 44 % 398 885,00 Kč 53 % 319 377,00 Kč 61 % 308 390,00 Kč 68 % 324 316,00 Kč 75 % 527 825,00 Kč 87 % 325 166,00 Kč 95 %
5021 Ostatní osobn.. 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 200,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 1 000,00 Kč 26 % 2 000,00 Kč 50 % 2 000,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 1 200,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 1 028 256,00 Kč 1 028 256,00 Kč 100 % 73 977,00 Kč 7 % 79 898,00 Kč 15 % 80 238,00 Kč 23 % 76 555,00 Kč 30 % 83 733,00 Kč 38 % 82 863,00 Kč 46 % 99 722,00 Kč 56 % 79 845,00 Kč 64 % 77 098,00 Kč 71 % 81 079,00 Kč 79 % 131 956,00 Kč 92 % 81 292,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 369 735,00 Kč 370 175,00 Kč 100 % 26 634,00 Kč 7 % 28 763,00 Kč 15 % 28 885,00 Kč 23 % 27 560,00 Kč 30 % 30 143,00 Kč 38 % 29 831,00 Kč 46 % 35 901,00 Kč 56 % 28 745,00 Kč 64 % 27 756,00 Kč 71 % 29 188,00 Kč 79 % 47 504,00 Kč 92 % 29 265,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 2 817,00 Kč 2 817,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 530,00 Kč 54 % 1 287,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 97 080,58 Kč 97 080,58 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 495,69 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 93 584,89 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 14 836,00 Kč 11 836,00 Kč 80 % 140,00 Kč 1 % 253,00 Kč 3 % 199,00 Kč 4 % 235,00 Kč 6 % 563,00 Kč 9 % 278,00 Kč 11 % 289,00 Kč 13 % 54,00 Kč 14 % 414,00 Kč 16 % 8 397,00 Kč 73 % 803,00 Kč 78 % 211,00 Kč 80 %
5156 Pohonné hmoty.. 26 945,65 Kč 26 945,65 Kč 100 % 1 426,82 Kč 5 % 3 576,40 Kč 19 % 1 865,76 Kč 25 % 2 655,70 Kč 35 % 2 428,06 Kč 44 % 1 262,28 Kč 49 % 2 937,82 Kč 60 % 754,84 Kč 63 % 2 453,33 Kč 72 % 2 173,51 Kč 80 % 1 374,00 Kč 85 % 4 037,13 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 11 292,92 Kč 11 292,92 Kč 100 % 549,42 Kč 5 % 490,36 Kč 9 % 1 160,78 Kč 19 % 1 657,79 Kč 34 % 738,84 Kč 41 % 860,04 Kč 48 % 1 047,29 Kč 58 % 1 204,65 Kč 68 % 560,32 Kč 73 % 807,18 Kč 80 % 1 330,05 Kč 92 % 886,20 Kč 100 %
5163 Služby peněžn.. 15 670,00 Kč 7 670,00 Kč 49 % 590,00 Kč 4 % 590,00 Kč 8 % 590,00 Kč 11 % 590,00 Kč 15 % 590,00 Kč 19 % 590,00 Kč 23 % 590,00 Kč 26 % 590,00 Kč 30 % 590,00 Kč 34 % 1 180,00 Kč 41 % 590,00 Kč 45 % 590,00 Kč 49 %
5167 Služby školen.. 77 290,00 Kč 77 290,00 Kč 100 % 13 510,00 Kč 17 % 12 350,00 Kč 33 % 12 810,00 Kč 50 % 10 240,00 Kč 63 % 7 950,00 Kč 74 % 8 450,00 Kč 84 % -2 760,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 3 380,00 Kč 85 % 6 490,00 Kč 94 % 3 380,00 Kč 98 % 1 490,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 90 750,00 Kč 90 750,00 Kč 100 % 18 150,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 18 150,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 18 150,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 18 150,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 18 150,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 318,00 Kč 318,00 Kč 100 % 169,00 Kč 53 % 3 648,00 Kč 1200 % 0,00 Kč 1200 % 0,00 Kč 1200 % 0,00 Kč 1200 % 0,00 Kč 1200 % -4 320,00 Kč -158 % 0,00 Kč -158 % 0,00 Kč -158 % 246,00 Kč -81 % 575,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5178 Nájemné za ná.. 82 695,86 Kč 82 695,86 Kč 100 % 6 361,22 Kč 8 % 6 361,22 Kč 15 % 6 361,22 Kč 23 % 6 361,22 Kč 31 % 6 361,22 Kč 38 % 6 361,22 Kč 46 % 6 361,22 Kč 54 % 6 361,22 Kč 62 % 6 361,22 Kč 69 % 12 722,44 Kč 85 % 6 361,22 Kč 92 % 6 361,22 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 6 178 860,00 Kč 5 940 531,01 Kč 96 % 437 416,46 Kč 7 % 456 718,98 Kč 7 % 453 058,76 Kč 7 % 450 221,71 Kč 7 % 468 436,12 Kč 8 % 463 947,54 Kč 8 % 568 299,02 Kč 9 % 438 461,71 Kč 7 % 429 489,87 Kč 7 % 484 749,13 Kč 8 % 728 698,27 Kč 12 % 561 033,44 Kč 9 %