Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Energetické úspory BD Luční 4 (ORG 2401) / 2018

Název:
Energetické úspory BD Luční 4 (2401)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 6 938 720,00 Kč 6 799 278,05 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 6 938 720,00 Kč 6 799 278,05 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 6 900 000,00 Kč 6 760 558,05 Kč 98 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 6 900 000,00 Kč 6 760 558,05 Kč 98 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 6 900 000,00 Kč 6 760 558,05 Kč 98 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 38 720,00 Kč 38 720,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 38 720,00 Kč 38 720,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 38 720,00 Kč 38 720,00 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 6 938 720,00 Kč 6 799 278,05 Kč 98 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 38 720,00 Kč 38 720,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 38 720,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 6 900 000,00 Kč 6 760 558,05 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 550,00 Kč 0 % 1 898 654,00 Kč 28 % 1 744 977,20 Kč 53 % 3 106 376,85 Kč 98 %
Celkem 6 938 720,00 Kč 6 799 278,05 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 550,00 Kč 0 % 1 898 654,00 Kč 27 % 1 783 697,20 Kč 26 % 3 106 376,85 Kč 45 %