Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Energetické úspory BD Luční 4 (ORG 2401) / 2018

Název:
Energetické úspory BD Luční 4 (2401)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 8 500 000,00 Kč 1 909 204,00 Kč 22 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 8 500 000,00 Kč 1 909 204,00 Kč 22 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 8 500 000,00 Kč 1 909 204,00 Kč 22 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 8 500 000,00 Kč 1 909 204,00 Kč 22 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 8 500 000,00 Kč 1 909 204,00 Kč 22 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 8 500 000,00 Kč 1 909 204,00 Kč 22 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 8 500 000,00 Kč 1 909 204,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 550,00 Kč 0 % 1 898 654,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
Celkem 8 500 000,00 Kč 1 909 204,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 550,00 Kč 0 % 1 898 654,00 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %