Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (ORG 321) / 2018

Název:
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 593 429,00 Kč Navýšení 1 158 440,78 Kč 1 158 440,78 Kč 100 %
výdaje 13 514 000,00 Kč Navýšení 13 985 509,35 Kč 13 985 509,35 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 13 514 000,00 Kč Navýšení 13 972 852,86 Kč 13 972 852,86 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 12 656,49 Kč 12 656,49 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 13 514 000,00 Kč Navýšení 13 972 852,86 Kč 13 972 852,86 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 014 000,00 Kč Navýšení 13 107 922,00 Kč 13 107 922,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 13 014 000,00 Kč Navýšení 13 107 922,00 Kč 13 107 922,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 822 701,86 Kč 822 701,86 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 0,00 Kč Navýšení 822 701,86 Kč 822 701,86 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 500 000,00 Kč Pokles 42 229,00 Kč 42 229,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství 500 000,00 Kč Pokles 42 229,00 Kč 42 229,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 12 656,49 Kč 12 656,49 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 12 656,49 Kč 12 656,49 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 12 656,49 Kč 12 656,49 Kč 100 %
Celkem 13 514 000,00 Kč Navýšení 13 985 509,35 Kč 13 985 509,35 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 13 107 922,00 Kč 13 107 922,00 Kč 100 % 538 000,00 Kč 4 % 538 000,00 Kč 8 % 578 567,00 Kč 13 % 752 170,00 Kč 18 % 538 000,00 Kč 22 % 538 000,00 Kč 27 % 861 566,60 Kč 33 % 1 505 572,31 Kč 45 % 1 201 002,09 Kč 54 % 1 757 506,30 Kč 67 % 4 299 537,70 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 822 701,86 Kč 822 701,86 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 743 182,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 79 519,86 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 12 656,49 Kč 12 656,49 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 656,49 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 42 229,00 Kč 42 229,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 229,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 13 985 509,35 Kč 13 985 509,35 Kč 100 % 538 000,00 Kč 4 % 538 000,00 Kč 4 % 1 321 749,00 Kč 9 % 752 170,00 Kč 5 % 538 000,00 Kč 4 % 538 000,00 Kč 4 % 874 223,09 Kč 6 % 1 505 572,31 Kč 11 % 1 201 002,09 Kč 9 % 1 837 026,16 Kč 13 % 4 341 766,70 Kč 31 % 0,00 Kč 0 %