Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační-úsek informatiky (ORG 3381) / 2018

Název:
Odbor organizační-úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 332 881,00 Kč Pokles 5 032 881,00 Kč 3 563 413,50 Kč 71 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 9 332 881,00 Kč Pokles 5 032 881,00 Kč 3 563 413,50 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 9 332 881,00 Kč Pokles 5 032 881,00 Kč 3 563 413,50 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 075 000,00 Kč Pokles 1 058 438,00 Kč 691 214,68 Kč 65 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč Pokles 1 058 438,00 Kč 691 214,68 Kč 65 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 143 767,48 Kč 59 %
19 Odbor organizační 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 143 767,48 Kč 59 %
5164 Nájemné 33 000,00 Kč Navýšení 36 000,00 Kč 35 360,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč Navýšení 36 000,00 Kč 35 360,00 Kč 98 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 739,00 Kč 37 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 739,00 Kč 37 %
5168 Služby zpracování dat 2 057 881,00 Kč Pokles 2 005 881,00 Kč 1 774 662,56 Kč 88 %
19 Odbor organizační 2 057 881,00 Kč Pokles 2 005 881,00 Kč 1 774 662,56 Kč 88 %
5169 Nákup ostatních služeb 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 11 912,40 Kč 17 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 11 912,40 Kč 17 %
5172 Programové vybavení 45 000,00 Kč Navýšení 147 562,00 Kč 147 562,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 45 000,00 Kč Navýšení 147 562,00 Kč 147 562,00 Kč 100 %
6111 Programové vybavení 5 750 000,00 Kč Pokles 657 546,15 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 5 750 000,00 Kč Pokles 657 546,15 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 755 453,85 Kč 755 195,38 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 755 453,85 Kč 755 195,38 Kč 100 %
Celkem 9 332 881,00 Kč Pokles 5 032 881,00 Kč 3 563 413,50 Kč 71 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 1 058 438,00 Kč 691 214,68 Kč 65 % 1 614,00 Kč 0 % 46 243,70 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 147 358,65 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 399 793,70 Kč 56 % 74 269,75 Kč 63 % 21 934,88 Kč 65 %
5139 Nákup materiá.. 245 000,00 Kč 143 767,48 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 33 843,31 Kč 14 % 11 589,00 Kč 19 % 5 844,00 Kč 21 % 24 671,00 Kč 31 % 14 918,91 Kč 37 % 5 904,80 Kč 39 % 20 973,91 Kč 48 % 3 012,90 Kč 49 % 23 009,65 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5164 Nájemné 36 000,00 Kč 35 360,00 Kč 98 % 2 720,00 Kč 8 % 2 720,00 Kč 15 % 3 020,00 Kč 24 % 2 420,00 Kč 30 % 2 720,00 Kč 38 % 2 720,00 Kč 45 % 2 720,00 Kč 53 % 2 720,00 Kč 60 % 2 720,00 Kč 68 % 2 720,00 Kč 76 % 2 720,00 Kč 83 % 5 440,00 Kč 98 %
5167 Služby školen.. 10 000,00 Kč 3 739,00 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 593,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 3 146,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
5168 Služby zpraco.. 2 005 881,00 Kč 1 774 662,56 Kč 88 % 73 216,85 Kč 4 % 46 514,30 Kč 6 % 152 867,70 Kč 14 % 235 770,55 Kč 25 % 26 368,10 Kč 27 % 155 347,70 Kč 34 % 51 227,55 Kč 37 % 19 755,50 Kč 38 % 209 381,76 Kč 48 % 121 177,35 Kč 54 % 280 634,90 Kč 68 % 402 400,30 Kč 88 %
5169 Nákup ostatní.. 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 70 000,00 Kč 11 912,40 Kč 17 % 3 999,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 7 913,40 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
5172 Programové vy.. 147 562,00 Kč 147 562,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 56 253,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 76 789,00 Kč 90 % 14 520,00 Kč 100 %
6111 Programové vy.. 657 546,15 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, příst.. 755 453,85 Kč 755 195,38 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 746,53 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 736 448,85 Kč 100 %
Celkem 5 032 881,00 Kč 3 563 413,50 Kč 71 % 81 549,85 Kč 2 % 129 321,31 Kč 3 % 167 476,70 Kč 3 % 251 947,95 Kč 5 % 72 505,63 Kč 1 % 172 986,61 Kč 3 % 59 852,35 Kč 1 % 247 061,06 Kč 5 % 215 707,66 Kč 4 % 546 700,70 Kč 11 % 437 559,65 Kč 9 % 1 180 744,03 Kč 23 %