Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační-úsek informatiky (ORG 3381) / 2018

Název:
Odbor organizační-úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 332 881,00 Kč Pokles 5 032 881,00 Kč 1 945 109,82 Kč 39 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 9 332 881,00 Kč Pokles 5 032 881,00 Kč 1 945 109,82 Kč 39 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 9 332 881,00 Kč Pokles 5 032 881,00 Kč 1 945 109,82 Kč 39 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 595 010,05 Kč 55 %
19 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 595 010,05 Kč 55 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 143 767,48 Kč 59 %
19 Odbor organizační 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 143 767,48 Kč 59 %
5164 Nájemné 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 27 200,00 Kč 82 %
19 Odbor organizační 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 27 200,00 Kč 82 %
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 593,00 Kč 6 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 593,00 Kč 6 %
5168 Služby zpracování dat 2 057 881,00 Kč Pokles 2 007 881,00 Kč 1 091 627,36 Kč 54 %
19 Odbor organizační 2 057 881,00 Kč Pokles 2 007 881,00 Kč 1 091 627,36 Kč 54 %
5169 Nákup ostatních služeb 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 11 912,40 Kč 17 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 11 912,40 Kč 17 %
5172 Programové vybavení 45 000,00 Kč Navýšení 95 000,00 Kč 56 253,00 Kč 59 %
19 Odbor organizační 45 000,00 Kč Navýšení 95 000,00 Kč 56 253,00 Kč 59 %
6111 Programové vybavení 5 750 000,00 Kč Pokles 1 430 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 5 750 000,00 Kč Pokles 1 430 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 18 746,53 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 18 746,53 Kč 94 %
Celkem 9 332 881,00 Kč Pokles 5 032 881,00 Kč 1 945 109,82 Kč 39 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 1 075 000,00 Kč 595 010,05 Kč 55 % 1 614,00 Kč 0 % 46 243,70 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 147 358,65 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 399 793,70 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5139 Nákup materiá.. 245 000,00 Kč 143 767,48 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 33 843,31 Kč 14 % 11 589,00 Kč 19 % 5 844,00 Kč 21 % 24 671,00 Kč 31 % 14 918,91 Kč 37 % 5 904,80 Kč 39 % 20 973,91 Kč 48 % 3 012,90 Kč 49 % 23 009,65 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
5164 Nájemné 33 000,00 Kč 27 200,00 Kč 82 % 2 720,00 Kč 8 % 2 720,00 Kč 16 % 3 020,00 Kč 26 % 2 420,00 Kč 33 % 2 720,00 Kč 41 % 2 720,00 Kč 49 % 2 720,00 Kč 58 % 2 720,00 Kč 66 % 2 720,00 Kč 74 % 2 720,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5167 Služby školen.. 10 000,00 Kč 593,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 593,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5168 Služby zpraco.. 2 007 881,00 Kč 1 091 627,36 Kč 54 % 73 216,85 Kč 4 % 46 514,30 Kč 6 % 152 867,70 Kč 14 % 235 770,55 Kč 25 % 26 368,10 Kč 27 % 155 347,70 Kč 34 % 51 227,55 Kč 37 % 19 755,50 Kč 38 % 209 381,76 Kč 48 % 121 177,35 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5169 Nákup ostatní.. 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 70 000,00 Kč 11 912,40 Kč 17 % 3 999,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 7 913,40 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
5172 Programové vy.. 95 000,00 Kč 56 253,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 56 253,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 %
6111 Programové vy.. 1 430 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, příst.. 20 000,00 Kč 18 746,53 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 746,53 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
Celkem 5 032 881,00 Kč 1 945 109,82 Kč 39 % 81 549,85 Kč 2 % 129 321,31 Kč 3 % 167 476,70 Kč 3 % 251 947,95 Kč 5 % 72 505,63 Kč 1 % 172 986,61 Kč 3 % 59 852,35 Kč 1 % 247 061,06 Kč 5 % 215 707,66 Kč 4 % 546 700,70 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %