Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 381 (ORG 381) / 2018

Název:
381 (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 107 088 860,00 Kč Navýšení 110 046 860,00 Kč 37 420 812,86 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 107 088 860,00 Kč Navýšení 110 046 860,00 Kč 37 420 812,86 Kč 34 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 131 467,03 Kč 14 %
5171 Opravy a udržování 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 131 467,03 Kč 14 %
19 19 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 131 467,03 Kč 14 %
Celkem 910 000,00 Kč 910 000,00 Kč 131 467,03 Kč 14 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 68 425 000,00 Kč 24 327 916,00 Kč 36 % 4 722 389,00 Kč 7 % 5 050 354,00 Kč 14 % 4 780 253,00 Kč 21 % 4 834 933,00 Kč 28 % 4 939 987,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 757 624,00 Kč 334 576,00 Kč 19 % 59 200,00 Kč 3 % 65 081,00 Kč 7 % 79 191,00 Kč 12 % 65 162,00 Kč 15 % 65 942,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 17 562 100,00 Kč 6 170 412,00 Kč 35 % 1 196 366,00 Kč 7 % 1 276 532,00 Kč 14 % 1 215 787,00 Kč 21 % 1 229 994,00 Kč 28 % 1 251 733,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5032 Povinné pojis.. 6 309 436,00 Kč 2 221 367,00 Kč 35 % 430 697,00 Kč 7 % 459 551,00 Kč 14 % 437 688,00 Kč 21 % 442 804,00 Kč 28 % 450 627,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
5038 Povinné pojis.. 350 000,00 Kč 185 902,00 Kč 53 % 117 465,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 68 437,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomů.. 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 15 000,00 Kč 1 717,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 717,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5136 Knihy, učební.. 580 000,00 Kč 169 223,00 Kč 29 % 50 327,00 Kč 9 % 32 894,00 Kč 14 % 44 040,00 Kč 22 % 41 013,00 Kč 29 % 949,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5137 Drobný hmotný.. 348 081,98 Kč 85 175,51 Kč 24 % 18 705,92 Kč 5 % 3 583,00 Kč 6 % 41 392,00 Kč 18 % 6 879,00 Kč 20 % 14 615,59 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5139 Nákup materiá.. 1 015 000,00 Kč 319 139,33 Kč 31 % 18 920,08 Kč 2 % 174 921,47 Kč 19 % 95 943,00 Kč 29 % 23 242,88 Kč 31 % 6 111,90 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5141 Úroky vlastní 5 500,00 Kč 2 748,00 Kč 50 % 605,00 Kč 11 % 577,00 Kč 21 % 550,00 Kč 31 % 522,00 Kč 41 % 494,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5151 Studená voda 250 000,00 Kč 20 451,18 Kč 8 % 2 964,18 Kč 1 % -49 829,00 Kč -19 % 74 316,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % -7 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5152 Teplo 1 600 000,00 Kč 840 978,26 Kč 53 % -32 943,12 Kč -2 % 268 313,31 Kč 15 % 298 801,27 Kč 33 % 255 869,05 Kč 49 % 50 937,75 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5154 Elektrická en.. 900 000,00 Kč 162 066,82 Kč 18 % 85 382,82 Kč 9 % 18 567,00 Kč 12 % 28 462,00 Kč 15 % 71 379,00 Kč 23 % -41 724,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5155 Pevná paliva 735,00 Kč 735,00 Kč 100 % 400,00 Kč 54 % 335,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 162 000,00 Kč 46 605,67 Kč 29 % 1 169,32 Kč 1 % 9 298,41 Kč 6 % 10 007,08 Kč 13 % 11 269,89 Kč 20 % 14 860,97 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 292 766,69 Kč 20 % 10 709,20 Kč 1 % 8 129,69 Kč 1 % 260 884,40 Kč 19 % 11 042,40 Kč 19 % 2 001,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 28 080,00 Kč 40 % 6 058,00 Kč 9 % 5 808,00 Kč 17 % 5 808,00 Kč 25 % 5 808,00 Kč 34 % 4 598,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 %
5164 Nájemné 121 000,00 Kč 32 547,58 Kč 27 % 1 210,00 Kč 1 % 8 791,86 Kč 8 % 17 938,04 Kč 23 % 4 607,68 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
5166 Konzultační, .. 578 200,00 Kč 211 750,00 Kč 37 % 42 350,00 Kč 7 % 42 350,00 Kč 15 % 42 350,00 Kč 22 % 42 350,00 Kč 29 % 42 350,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
5167 Služby školen.. 1 000 000,00 Kč 321 779,10 Kč 32 % 33 485,60 Kč 3 % 92 734,00 Kč 13 % 64 200,00 Kč 19 % 84 009,50 Kč 27 % 47 350,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5168 Služby zpraco.. 154 000,00 Kč 27 980,70 Kč 18 % 7 222,50 Kč 5 % 269,10 Kč 5 % 5 022,00 Kč 8 % 269,10 Kč 8 % 15 198,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5169 Nákup ostatní.. 4 800 000,00 Kč 1 629 714,57 Kč 34 % 360 450,79 Kč 8 % 256 769,56 Kč 13 % 428 093,20 Kč 22 % 351 747,74 Kč 29 % 232 653,28 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5171 Opravy a udrž.. 910 000,00 Kč 131 467,03 Kč 14 % 4 586,00 Kč 1 % 54 853,13 Kč 7 % 21 710,10 Kč 9 % 23 317,00 Kč 11 % 27 000,80 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 56 522,00 Kč 23 % 10 388,00 Kč 4 % 13 108,00 Kč 9 % 11 409,00 Kč 14 % 14 505,00 Kč 20 % 7 112,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč 32 619,00 Kč 22 % 6 514,00 Kč 4 % 11 847,00 Kč 12 % 4 511,00 Kč 15 % 8 092,00 Kč 21 % 1 655,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 6 195,00 Kč 31 % 4 345,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 1 850,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5179 Ostatní nákup.. 14 000,00 Kč 7 900,00 Kč 56 % 5 300,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 1 200,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 1 400,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč -498 331,00 Kč - - - - 82 171,00 Kč - - - - -22 408,00 Kč - - - - 12 364,46 Kč - - - - -2 935,46 Kč - - - - -567 523,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5189 Ostatní posky.. 0,00 Kč 1 333,40 Kč - - - - 2 095,98 Kč - - - - 2 005,43 Kč - - - - -1 075,40 Kč - - - - 384,39 Kč - - - - -2 077,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 45 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5195 Odvody za nep.. 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 19 875,00 Kč 95 % 18 875,00 Kč 90 % 1 000,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5363 Úhrady sankcí.. 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - - 600,00 Kč - - - - -600,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 300 000,00 Kč 158 268,00 Kč 53 % 19 600,00 Kč 7 % 28 549,00 Kč 16 % 31 462,00 Kč 27 % 56 040,00 Kč 45 % 22 617,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5909 Ostatní neinv.. 0,00 Kč 6 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 6 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly .. 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, příst.. 101 183,02 Kč 60 333,02 Kč 60 % 0,00 Kč 0 % 60 333,02 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
Celkem 110 046 860,00 Kč 37 420 812,86 Kč 34 % 7 291 609,27 Kč 7 % 7 873 717,98 Kč 7 % 8 012 307,15 Kč 7 % 7 657 742,17 Kč 7 % 6 585 436,29 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %