Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor organizační (ORG 381) / 2018

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 27 241,10 Kč - - - -
výdaje 107 088 860,00 Kč Navýšení 111 152 108,20 Kč 106 665 636,38 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 107 088 860,00 Kč Navýšení 111 152 108,20 Kč 106 665 636,38 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 910 000,00 Kč Pokles 881 232,00 Kč 843 936,28 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 910 000,00 Kč Pokles 881 232,00 Kč 843 936,28 Kč 96 %
19 Odbor organizační 910 000,00 Kč Pokles 881 232,00 Kč 843 936,28 Kč 96 %
Celkem 910 000,00 Kč Pokles 881 232,00 Kč 843 936,28 Kč 96 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 69 243 291,00 Kč 67 556 212,00 Kč 98 % 4 722 389,00 Kč 7 % 5 050 354,00 Kč 14 % 4 780 253,00 Kč 21 % 4 834 933,00 Kč 28 % 4 941 987,00 Kč 35 % 5 090 196,00 Kč 42 % 6 556 321,00 Kč 52 % 5 375 187,00 Kč 60 % 5 361 388,00 Kč 67 % 5 275 189,00 Kč 75 % 8 554 081,00 Kč 87 % 7 013 934,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 757 624,00 Kč 754 493,00 Kč 43 % 59 200,00 Kč 3 % 65 081,00 Kč 7 % 79 191,00 Kč 12 % 65 162,00 Kč 15 % 65 942,00 Kč 19 % 56 941,00 Kč 22 % 56 562,00 Kč 25 % 57 839,00 Kč 29 % 62 921,00 Kč 32 % 63 527,00 Kč 36 % 65 947,00 Kč 40 % 56 180,00 Kč 43 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 17 766 426,00 Kč 17 227 359,00 Kč 97 % 1 196 366,00 Kč 7 % 1 276 532,00 Kč 14 % 1 215 787,00 Kč 21 % 1 229 994,00 Kč 28 % 1 251 733,00 Kč 35 % 1 353 651,00 Kč 42 % 1 653 482,00 Kč 52 % 1 362 094,00 Kč 59 % 1 356 729,00 Kč 67 % 1 338 521,00 Kč 74 % 2 223 733,00 Kč 87 % 1 768 737,00 Kč 97 %
5032 Povinné pojis.. 6 382 556,00 Kč 6 201 888,00 Kč 97 % 430 697,00 Kč 7 % 459 551,00 Kč 14 % 437 688,00 Kč 21 % 442 804,00 Kč 28 % 450 627,00 Kč 35 % 487 313,00 Kč 42 % 595 257,00 Kč 52 % 490 356,00 Kč 59 % 488 419,00 Kč 67 % 481 879,00 Kč 75 % 800 550,00 Kč 87 % 636 747,00 Kč 97 %
5038 Povinné pojis.. 402 365,00 Kč 402 365,00 Kč 100 % 117 465,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 68 437,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 116 753,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 99 710,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 35 000,00 Kč 27 003,00 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 003,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5132 Ochranné pomů.. 32 682,00 Kč 32 094,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 862,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 1 138,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 19 272,00 Kč 68 % 9 822,00 Kč 98 %
5133 Léky a zdravo.. 2 437,00 Kč 1 717,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 717,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5136 Knihy, učební.. 580 000,00 Kč 578 902,00 Kč 100 % 50 327,00 Kč 9 % 32 894,00 Kč 14 % 44 040,00 Kč 22 % 41 013,00 Kč 29 % 38 334,00 Kč 36 % 38 707,00 Kč 42 % 46 130,00 Kč 50 % 40 478,00 Kč 57 % 36 990,00 Kč 64 % 56 138,00 Kč 73 % 72 273,00 Kč 86 % 81 578,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 580 403,46 Kč 577 206,18 Kč 99 % 18 705,92 Kč 3 % 3 583,00 Kč 4 % 41 392,00 Kč 11 % 6 879,00 Kč 12 % 60 551,99 Kč 23 % 35 880,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 25 814,05 Kč 33 % -7 729,00 Kč 32 % 18 586,56 Kč 35 % 10 080,00 Kč 37 % 363 462,66 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 015 000,00 Kč 942 322,03 Kč 93 % 18 920,08 Kč 2 % 174 921,47 Kč 19 % 95 943,00 Kč 29 % 23 242,88 Kč 31 % 8 592,90 Kč 32 % 209 454,46 Kč 52 % 46 081,00 Kč 57 % 6 868,00 Kč 58 % 13 709,00 Kč 59 % 207 877,00 Kč 79 % 66 941,00 Kč 86 % 69 771,24 Kč 93 %
5141 Úroky vlastní 5 500,00 Kč 5 416,00 Kč 98 % 605,00 Kč 11 % 577,00 Kč 21 % 550,00 Kč 31 % 522,00 Kč 41 % 494,00 Kč 50 % 466,00 Kč 58 % 438,00 Kč 66 % 410,00 Kč 74 % 381,00 Kč 81 % 353,00 Kč 87 % 324,00 Kč 93 % 296,00 Kč 98 %
5151 Studená voda 250 000,00 Kč 227 288,18 Kč 91 % 2 964,18 Kč 1 % -49 829,00 Kč -19 % 74 316,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % -7 000,00 Kč 8 % 47 024,00 Kč 27 % 28 940,00 Kč 39 % -7 000,00 Kč 36 % 77 017,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % -7 000,00 Kč 64 % 67 856,00 Kč 91 %
5152 Teplo 1 500 000,00 Kč 1 462 027,68 Kč 97 % -32 943,12 Kč -2 % 268 313,31 Kč 16 % 298 801,27 Kč 36 % 255 869,05 Kč 53 % 50 937,75 Kč 56 % 386,33 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 36 700,00 Kč 59 % 104 313,02 Kč 65 % 205 286,57 Kč 79 % 274 363,50 Kč 97 %
5154 Elektrická en.. 794 000,00 Kč 617 856,82 Kč 78 % 85 382,82 Kč 11 % 18 567,00 Kč 13 % 28 462,00 Kč 17 % 71 379,00 Kč 26 % 10 824,00 Kč 27 % 53 915,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 98 142,00 Kč 46 % 72 957,00 Kč 55 % 67 007,00 Kč 64 % 36 185,00 Kč 68 % 75 036,00 Kč 78 %
5155 Pevná paliva 933,00 Kč 933,00 Kč 100 % 400,00 Kč 43 % 335,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 198,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 161 976,72 Kč 139 941,09 Kč 86 % 1 169,32 Kč 1 % 9 298,41 Kč 6 % 10 007,08 Kč 13 % 11 269,89 Kč 20 % 14 860,97 Kč 29 % 13 728,46 Kč 37 % 19 576,13 Kč 49 % 6 582,53 Kč 53 % 7 908,22 Kč 58 % 10 510,12 Kč 65 % 15 204,36 Kč 74 % 19 825,60 Kč 86 %
5161 Služby pošt 1 436 920,00 Kč 1 294 170,96 Kč 90 % 10 709,20 Kč 1 % 8 129,69 Kč 1 % 260 884,40 Kč 19 % 11 042,40 Kč 20 % 10 752,60 Kč 21 % 317 830,20 Kč 43 % 10 639,00 Kč 44 % 109 255,80 Kč 51 % 258 680,20 Kč 69 % 9 617,00 Kč 70 % 27 617,27 Kč 72 % 259 013,20 Kč 90 %
5162 Služby teleko.. 74 813,00 Kč 74 812,40 Kč 100 % 6 058,00 Kč 8 % 5 808,00 Kč 16 % 5 808,00 Kč 24 % 5 808,00 Kč 31 % 5 808,00 Kč 39 % 5 808,00 Kč 47 % 5 808,00 Kč 55 % 5 808,00 Kč 62 % 5 808,00 Kč 70 % 6 058,00 Kč 78 % 5 808,00 Kč 86 % 10 424,40 Kč 100 %
5164 Nájemné 121 000,00 Kč 111 464,32 Kč 92 % 1 210,00 Kč 1 % 8 791,86 Kč 8 % 17 938,04 Kč 23 % 4 607,68 Kč 27 % 1 210,00 Kč 28 % 17 373,72 Kč 42 % 8 791,86 Kč 50 % 8 791,86 Kč 57 % 8 791,86 Kč 64 % 8 791,86 Kč 71 % 8 791,86 Kč 79 % 16 373,72 Kč 92 %
5166 Konzultační, .. 578 200,00 Kč 573 794,10 Kč 99 % 42 350,00 Kč 7 % 42 350,00 Kč 15 % 42 350,00 Kč 22 % 42 350,00 Kč 29 % 45 072,50 Kč 37 % 45 072,50 Kč 45 % 45 072,50 Kč 53 % 42 350,00 Kč 60 % 94 331,60 Kč 76 % 45 072,50 Kč 84 % 45 072,50 Kč 92 % 42 350,00 Kč 99 %
5167 Služby školen.. 1 000 000,00 Kč 921 888,10 Kč 92 % 33 485,60 Kč 3 % 92 734,00 Kč 13 % 64 200,00 Kč 19 % 84 009,50 Kč 27 % 72 042,00 Kč 35 % 55 148,60 Kč 40 % 110 685,60 Kč 51 % 41 420,00 Kč 55 % 51 381,00 Kč 61 % 139 287,00 Kč 74 % 106 155,80 Kč 85 % 71 339,00 Kč 92 %
5168 Služby zpraco.. 154 000,00 Kč 86 047,10 Kč 56 % 7 222,50 Kč 5 % 269,10 Kč 5 % 5 022,00 Kč 8 % 269,10 Kč 8 % 15 736,20 Kč 19 % 5 291,10 Kč 22 % 6 889,20 Kč 26 % 5 829,30 Kč 30 % 9 379,30 Kč 36 % 5 560,20 Kč 40 % 19 557,10 Kč 53 % 5 022,00 Kč 56 %
5169 Nákup ostatní.. 5 040 000,00 Kč 4 926 539,17 Kč 98 % 360 450,79 Kč 7 % 256 769,56 Kč 12 % 428 093,20 Kč 21 % 351 747,74 Kč 28 % 336 835,92 Kč 34 % 399 702,28 Kč 42 % 640 129,04 Kč 55 % 271 262,68 Kč 60 % 343 940,41 Kč 67 % 286 040,24 Kč 73 % 521 311,23 Kč 83 % 730 256,08 Kč 98 %
5171 Opravy a udrž.. 881 232,00 Kč 843 936,28 Kč 96 % 4 586,00 Kč 1 % 54 853,13 Kč 7 % 21 710,10 Kč 9 % 23 317,00 Kč 12 % 93 597,50 Kč 22 % 82 311,75 Kč 32 % 71 872,50 Kč 40 % 16 697,37 Kč 42 % 16 867,75 Kč 44 % 18 151,80 Kč 46 % 150 322,22 Kč 63 % 289 649,16 Kč 96 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 239 503,00 Kč 96 % 10 388,00 Kč 4 % 13 108,00 Kč 9 % 11 409,00 Kč 14 % 14 505,00 Kč 20 % 32 222,00 Kč 33 % 16 788,00 Kč 39 % 13 412,00 Kč 45 % 4 667,00 Kč 47 % 26 568,00 Kč 57 % 30 684,00 Kč 70 % 32 529,00 Kč 83 % 33 223,00 Kč 96 %
5175 Pohoštění 175 000,00 Kč 172 505,00 Kč 99 % 6 514,00 Kč 4 % 11 847,00 Kč 10 % 4 511,00 Kč 13 % 8 092,00 Kč 18 % 1 655,00 Kč 19 % 8 223,00 Kč 23 % 6 328,00 Kč 27 % 4 402,00 Kč 29 % 87 098,00 Kč 79 % 8 340,00 Kč 84 % 7 850,00 Kč 88 % 17 645,00 Kč 99 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 17 575,00 Kč 88 % 4 345,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 3 330,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 4 920,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 4 980,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5178 Nájemné za ná.. 35 800,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 19 300,00 Kč 19 300,00 Kč 100 % 5 300,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 1 200,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 1 400,00 Kč 41 % 600,00 Kč 44 % 1 200,00 Kč 50 % 3 200,00 Kč 67 % 2 000,00 Kč 77 % 2 000,00 Kč 88 % 1 400,00 Kč 95 % 1 000,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 500,00 Kč 8 110,00 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 110,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5195 Odvody za nep.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 19 875,00 Kč 95 % 18 875,00 Kč 90 % 1 000,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5363 Úhrady sankcí.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 600,00 Kč 60 % -600,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 300 000,00 Kč 278 728,00 Kč 93 % 19 600,00 Kč 7 % 28 549,00 Kč 16 % 31 462,00 Kč 27 % 56 040,00 Kč 45 % 22 617,00 Kč 53 % 20 233,00 Kč 60 % 19 396,00 Kč 66 % 11 995,00 Kč 70 % 17 293,00 Kč 76 % 15 003,00 Kč 81 % 19 314,00 Kč 87 % 17 226,00 Kč 93 %
5909 Ostatní neinv.. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 228 785,00 Kč 79 000,00 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 79 000,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
6122 Stroje, příst.. 236 364,02 Kč 236 363,97 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 60 333,02 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 41 738,95 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 88 427,00 Kč 81 % 45 865,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 111 152 108,20 Kč 106 665 636,38 Kč 96 % 7 203 342,29 Kč 6 % 7 894 120,55 Kč 7 % 8 001 018,09 Kč 7 % 7 660 293,24 Kč 7 % 7 531 880,33 Kč 7 % 8 405 645,35 Kč 8 % 10 064 683,83 Kč 9 % 8 070 876,59 Kč 7 % 8 590 645,34 Kč 8 % 8 303 196,30 Kč 7 % 13 008 605,91 Kč 12 % 11 931 328,56 Kč 11 %