Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 (ORG 382) / 2018

Název:
Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 503 677,00 Kč Pokles 6 353 170,36 Kč 4 171 503,16 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 713 677,00 Kč Pokles 5 859 129,36 Kč 3 685 813,90 Kč 63 %
Tělovýchova a zájmová činnost 790 000,00 Kč Pokles 494 041,00 Kč 485 689,26 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 465 000,00 Kč Pokles 225 041,00 Kč 224 630,50 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 465 000,00 Kč Pokles 225 041,00 Kč 224 630,50 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 465 000,00 Kč Pokles 225 041,00 Kč 224 630,50 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 Kč Navýšení 210 000,00 Kč 153 422,00 Kč 73 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč Navýšení 210 000,00 Kč 153 422,00 Kč 73 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč Navýšení 210 000,00 Kč 153 422,00 Kč 73 %
3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 Kč Pokles 296 680,00 Kč 195 126,90 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Pokles 296 680,00 Kč 195 126,90 Kč 66 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 500 000,00 Kč Pokles 296 680,00 Kč 195 126,90 Kč 66 %
3632 Pohřebnictví 0,00 Kč Navýšení 59 250,00 Kč 22 748,00 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 0,00 Kč Navýšení 59 250,00 Kč 22 748,00 Kč 38 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 59 250,00 Kč 22 748,00 Kč 38 %
Celkem 1 165 000,00 Kč Pokles 790 971,00 Kč 595 927,40 Kč 75 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 168 389,10 Kč 162 957,86 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 909,10 Kč 4 % 57 342,00 Kč 38 % 37 734,00 Kč 61 % 466,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 60 506,76 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5151 Studená voda 160 000,00 Kč 64 647,00 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 195,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 17 798,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 44 834,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 820,00 Kč 40 %
5154 Elektrická en.. 4 500 000,00 Kč 3 118 073,00 Kč 69 % 836 190,00 Kč 19 % -117 727,00 Kč 16 % -74 620,00 Kč 14 % 669 784,00 Kč 29 % -74 795,00 Kč 28 % 9 278,00 Kč 28 % 846 387,00 Kč 47 % 178 413,00 Kč 51 % 20 100,00 Kč 51 % 819 007,00 Kč 69 % 1 844,00 Kč 69 % 4 212,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatní.. 715 133,26 Kč 221 220,90 Kč 31 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 90 750,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 6 900,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 8 215,90 Kč 15 % 68 165,00 Kč 24 % 47 190,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5171 Opravy a udrž.. 790 971,00 Kč 595 927,40 Kč 75 % 50 156,18 Kč 6 % 60 131,00 Kč 14 % 14 656,97 Kč 16 % 78 488,59 Kč 26 % 42 277,00 Kč 31 % 52 938,00 Kč 38 % 41 685,00 Kč 43 % 2 396,00 Kč 43 % 79 649,00 Kč 53 % 148 272,16 Kč 72 % 25 277,50 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
6121 Budovy, haly .. 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 677,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 6 353 170,36 Kč 4 171 503,16 Kč 66 % 886 346,18 Kč 14 % -57 596,00 Kč -1 % 31 981,97 Kč 1 % 755 181,69 Kč 12 % 40 401,00 Kč 1 % 117 748,00 Kč 2 % 896 753,90 Kč 14 % 248 974,00 Kč 4 % 146 939,00 Kč 2 % 1 012 113,16 Kč 16 % 87 628,26 Kč 1 % 5 032,00 Kč 0 %