Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 (ORG 382) / 2018

Název:
Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 503 677,00 Kč Pokles 7 256 802,00 Kč 3 140 077,74 Kč 43 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 713 677,00 Kč 6 713 677,00 Kč 2 715 730,74 Kč 40 %
Tělovýchova a zájmová činnost 790 000,00 Kč Pokles 543 125,00 Kč 424 347,00 Kč 78 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 465 000,00 Kč Pokles 316 125,00 Kč 221 315,00 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 465 000,00 Kč Pokles 316 125,00 Kč 221 315,00 Kč 70 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 465 000,00 Kč Pokles 316 125,00 Kč 221 315,00 Kč 70 %
3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 134 698,00 Kč 67 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 134 698,00 Kč 67 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 134 698,00 Kč 67 %
3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 136 446,74 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 136 446,74 Kč 27 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 136 446,74 Kč 27 %
3632 Pohřebnictví 0,00 Kč Navýšení 59 250,00 Kč 4 598,00 Kč 8 %
5171 Opravy a udržování 0,00 Kč Navýšení 59 250,00 Kč 4 598,00 Kč 8 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 59 250,00 Kč 4 598,00 Kč 8 %
Celkem 1 165 000,00 Kč Pokles 1 075 375,00 Kč 497 057,74 Kč 46 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 118 909,10 Kč 102 451,10 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 909,10 Kč 6 % 57 342,00 Kč 54 % 37 734,00 Kč 86 % 466,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5151 Studená voda 160 000,00 Kč 18 993,00 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 195,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 17 798,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5154 Elektrická en.. 4 500 000,00 Kč 2 291 678,00 Kč 51 % 836 190,00 Kč 19 % -117 727,00 Kč 16 % -74 620,00 Kč 14 % 669 784,00 Kč 29 % -74 795,00 Kč 28 % 9 278,00 Kč 28 % 846 387,00 Kč 47 % 178 413,00 Kč 51 % 20 100,00 Kč 51 % -1 332,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5169 Nákup ostatní.. 1 378 840,90 Kč 221 220,90 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 90 750,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 6 900,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 8 215,90 Kč 8 % 68 165,00 Kč 13 % 47 190,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5171 Opravy a udrž.. 1 075 375,00 Kč 497 057,74 Kč 46 % 50 156,18 Kč 5 % 60 131,00 Kč 10 % 14 656,97 Kč 12 % 78 488,59 Kč 19 % 42 277,00 Kč 23 % 52 938,00 Kč 28 % 41 685,00 Kč 32 % 2 396,00 Kč 32 % 79 649,00 Kč 39 % 74 680,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
6121 Budovy, haly .. 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 677,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 256 802,00 Kč 3 140 077,74 Kč 43 % 886 346,18 Kč 12 % -57 596,00 Kč -1 % 31 981,97 Kč 0 % 755 181,69 Kč 10 % 40 401,00 Kč 1 % 117 748,00 Kč 2 % 896 753,90 Kč 12 % 248 974,00 Kč 3 % 146 939,00 Kč 2 % 73 348,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %