Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 (ORG 386) / 2018

Název:
Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 (386)
Popis:

Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - č.SoD V2018-209/OMI: Msgr. Šrámka, Hřbitovní, Boženy Němcové, Slovanská, Divadelní, Přemyslovců, Myslbekova, Žilinská. Komenského a Nábřežní -  realizace: 04.2018 - 10.2018

Další drobné opravy chodníkových těles na území... [více]

Rozpočtováno v letech:
Vysoutěžená cena:
2 481 709,00 Kč
Datum uzavření smlouvy:
06.04.2018

Veřejné zakázky

Informace a dokumenty o způsobu výběru dodavatelů
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 020 000,00 Kč Navýšení 7 360 000,00 Kč 3 623 872,20 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 7 020 000,00 Kč Navýšení 7 360 000,00 Kč 3 623 872,20 Kč 49 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 2 500 000,00 Kč Navýšení 3 100 000,00 Kč 520 309,54 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 Kč Navýšení 3 100 000,00 Kč 520 309,54 Kč 17 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 2 500 000,00 Kč Navýšení 3 100 000,00 Kč 520 309,54 Kč 17 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 300 000,00 Kč Pokles 3 130 000,00 Kč 2 867 320,96 Kč 92 %
5171 Opravy a udržování 3 300 000,00 Kč Pokles 3 130 000,00 Kč 2 867 320,96 Kč 92 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 3 300 000,00 Kč Pokles 3 130 000,00 Kč 2 867 320,96 Kč 92 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 189,00 Kč 39 %
5171 Opravy a udržování 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 189,00 Kč 39 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 189,00 Kč 39 %
Celkem 5 860 000,00 Kč Navýšení 6 290 000,00 Kč 3 410 819,50 Kč 54 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 % 35 235,20 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatní.. 1 000 000,00 Kč 177 817,50 Kč 18 % 1 232,00 Kč 0 % 35 865,00 Kč 4 % 14 450,00 Kč 5 % 22 860,00 Kč 7 % 29 630,00 Kč 10 % 17 605,50 Kč 12 % 33 433,00 Kč 16 % 8 222,00 Kč 16 % 14 520,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5171 Opravy a udrž.. 6 290 000,00 Kč 3 410 819,50 Kč 54 % 69 382,00 Kč 1 % 14 692,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 43 302,00 Kč 2 % 1 186 038,73 Kč 21 % 639 116,35 Kč 31 % 1 151 504,09 Kč 49 % 27 046,00 Kč 50 % 214 659,33 Kč 53 % 65 079,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5362 Platby daní a.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 7 360 000,00 Kč 3 623 872,20 Kč 49 % 105 849,20 Kč 1 % 50 557,00 Kč 1 % 14 450,00 Kč 0 % 66 162,00 Kč 1 % 1 215 668,73 Kč 17 % 656 721,85 Kč 9 % 1 184 937,09 Kč 16 % 35 268,00 Kč 0 % 229 179,33 Kč 3 % 65 079,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %