Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (ORG 387) / 2018

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 2 360 000,00 Kč Pokles 1 523 342,18 Kč 1 289 537,31 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 2 360 000,00 Kč Pokles 1 523 342,18 Kč 1 289 537,31 Kč 85 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 170 000,00 Kč Pokles 70 000,00 Kč 27 615,00 Kč 39 %
5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč Pokles 70 000,00 Kč 27 615,00 Kč 39 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč Pokles 70 000,00 Kč 27 615,00 Kč 39 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 095 000,00 Kč Pokles 673 342,18 Kč 657 346,15 Kč 98 %
5171 Opravy a udržování 1 095 000,00 Kč Pokles 673 342,18 Kč 657 346,15 Kč 98 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 1 095 000,00 Kč Pokles 673 342,18 Kč 657 346,15 Kč 98 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 122 996,04 Kč 61 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 122 996,04 Kč 61 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 250 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 122 996,04 Kč 61 %
Celkem 1 515 000,00 Kč Pokles 943 342,18 Kč 807 957,19 Kč 86 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 167 108,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 41 777,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 41 777,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 17 564,00 Kč 59 % 24 213,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 41 777,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 410 000,00 Kč 314 472,12 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 6 100,00 Kč 1 % 25 415,00 Kč 8 % 11 770,00 Kč 11 % 16 846,90 Kč 15 % 6 975,00 Kč 16 % 54 118,00 Kč 30 % 43 362,00 Kč 40 % 47 095,22 Kč 52 % 5 735,00 Kč 53 % 17 720,00 Kč 57 % 79 335,00 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 943 342,18 Kč 807 957,19 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 11 435,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 64 819,00 Kč 8 % 86 696,19 Kč 17 % 19 603,00 Kč 19 % 223 619,06 Kč 43 % 163 763,91 Kč 60 % 60 066,00 Kč 67 % 9 849,00 Kč 68 % 68 297,44 Kč 75 % 99 808,59 Kč 86 %
Celkem 1 523 342,18 Kč 1 289 537,31 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 17 535,00 Kč 1 % 67 192,00 Kč 4 % 76 589,00 Kč 5 % 103 543,09 Kč 7 % 26 578,00 Kč 2 % 319 514,06 Kč 21 % 207 125,91 Kč 14 % 124 725,22 Kč 8 % 39 797,00 Kč 3 % 86 017,44 Kč 6 % 220 920,59 Kč 15 %