Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (ORG 387) / 2018

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 2 360 000,00 Kč Pokles 2 328 342,18 Kč 967 015,28 Kč 42 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 2 360 000,00 Kč Pokles 2 328 342,18 Kč 967 015,28 Kč 42 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 11 435,00 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 11 435,00 Kč 7 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 11 435,00 Kč 7 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 095 000,00 Kč Pokles 1 063 342,18 Kč 495 571,12 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 1 095 000,00 Kč Pokles 1 063 342,18 Kč 495 571,12 Kč 47 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 1 095 000,00 Kč Pokles 1 063 342,18 Kč 495 571,12 Kč 47 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 996,04 Kč 49 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 996,04 Kč 49 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic ? vodní hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 996,04 Kč 49 %
Celkem 1 515 000,00 Kč Pokles 1 483 342,18 Kč 630 002,16 Kč 42 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 185 000,00 Kč 125 331,00 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 41 777,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 41 777,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 17 564,00 Kč 55 % 24 213,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5169 Nákup ostatní.. 660 000,00 Kč 211 682,12 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 6 100,00 Kč 1 % 25 415,00 Kč 5 % 11 770,00 Kč 7 % 16 846,90 Kč 9 % 6 975,00 Kč 10 % 54 118,00 Kč 18 % 43 362,00 Kč 25 % 47 095,22 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5171 Opravy a udrž.. 1 483 342,18 Kč 630 002,16 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 11 435,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 64 819,00 Kč 5 % 86 696,19 Kč 11 % 19 603,00 Kč 12 % 223 619,06 Kč 27 % 163 763,91 Kč 38 % 60 066,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
Celkem 2 328 342,18 Kč 967 015,28 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 17 535,00 Kč 1 % 67 192,00 Kč 3 % 76 589,00 Kč 3 % 103 543,09 Kč 4 % 26 578,00 Kč 1 % 319 514,06 Kč 14 % 207 125,91 Kč 9 % 124 725,22 Kč 5 % 24 213,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %