Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Bazén NJ (ORG 515) / 2018

Název:
Bazén NJ (515)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 3 650 000,00 Kč Navýšení 6 891 182,16 Kč 7 455 544,71 Kč 108 %
výdaje 18 565 000,00 Kč Navýšení 19 476 949,00 Kč 19 110 656,04 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 18 565 000,00 Kč Navýšení 19 476 949,00 Kč 19 110 656,04 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 700 000,00 Kč Navýšení 1 436 620,00 Kč 1 235 350,37 Kč 86 %
5171 Opravy a udržování 700 000,00 Kč Navýšení 1 436 620,00 Kč 1 235 350,37 Kč 86 %
37 Odbor bytový 700 000,00 Kč Navýšení 1 436 620,00 Kč 1 235 350,37 Kč 86 %
Celkem 700 000,00 Kč Navýšení 1 436 620,00 Kč 1 235 350,37 Kč 86 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 166 347,94 Kč 166 334,17 Kč 100 % 7 194,00 Kč 4 % 2 096,90 Kč 6 % 4 217,00 Kč 8 % 19 923,00 Kč 20 % 6 118,04 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 2 319,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 78 121,23 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 35 990,00 Kč 94 % 10 355,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 55 294,00 Kč 55 294,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 23 093,00 Kč 42 % 32 201,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 9 001,70 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 7 051,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 1 950,70 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5169 Nákup ostatní.. 41 900,00 Kč 41 898,74 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 125,00 Kč 36 % 15 730,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 6 090,00 Kč 88 % -975,26 Kč 86 % 5 929,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 1 436 620,00 Kč 1 235 350,37 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 38 000,00 Kč 3 % 11 790,00 Kč 3 % 869 860,37 Kč 64 % 99 220,00 Kč 71 % 33 901,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 182 579,00 Kč 86 %
5222 Neinvestiční .. 17 602 777,06 Kč 17 602 777,06 Kč 100 % 1 562 806,00 Kč 9 % 1 532 903,10 Kč 18 % 1 505 783,00 Kč 26 % 1 430 077,00 Kč 34 % 2 953 881,96 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 1 407 681,00 Kč 59 % 1 400 000,00 Kč 67 % 1 410 000,00 Kč 75 % 1 400 000,00 Kč 83 % 1 510 000,00 Kč 92 % 1 489 645,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 164 010,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 19 476 949,00 Kč 19 110 656,04 Kč 98 % 1 570 000,00 Kč 8 % 1 542 051,00 Kč 8 % 1 510 000,00 Kč 8 % 1 450 000,00 Kč 7 % 2 960 000,00 Kč 15 % 53 125,00 Kč 0 % 1 437 520,00 Kč 7 % 2 271 811,07 Kč 12 % 1 587 341,23 Kč 8 % 1 439 991,00 Kč 7 % 1 568 107,74 Kč 8 % 1 720 709,00 Kč 9 %