Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2018

Název:
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 559 828,62 Kč Navýšení 975 598,44 Kč 971 714,44 Kč 100 %
výdaje 71 230 200,00 Kč Pokles 69 666 894,39 Kč 69 636 225,39 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 140 000,00 Kč Pokles 8 952 078,17 Kč 8 952 078,17 Kč 100 %
Doprava 21 700 000,00 Kč Pokles 20 541 908,30 Kč 20 541 908,30 Kč 100 %
Lesní hospodářství 30 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 962,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 Kč Pokles 315 127,36 Kč 315 127,36 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 545 000,00 Kč Navýšení 822 171,92 Kč 822 171,92 Kč 100 %
Životní prostředí 39 465 200,00 Kč Pokles 39 003 608,64 Kč 38 972 977,64 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 1 000 000,00 Kč Pokles 976 470,00 Kč 976 470,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 000 000,00 Kč Pokles 976 470,00 Kč 976 470,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic ? silniční doprava 1 000 000,00 Kč Pokles 976 470,00 Kč 976 470,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 1 450 000,00 Kč Navýšení 1 629 607,97 Kč 1 629 607,97 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 450 000,00 Kč Navýšení 1 629 607,97 Kč 1 629 607,97 Kč 100 %
37 Odbor bytový 1 450 000,00 Kč Pokles 1 163 717,50 Kč 1 163 717,50 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 465 890,47 Kč 465 890,47 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 290 000,00 Kč Pokles 51 692,00 Kč 51 692,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 290 000,00 Kč Pokles 51 692,00 Kč 51 692,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 290 000,00 Kč Pokles 51 692,00 Kč 51 692,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 825 200,00 Kč Navýšení 4 525 200,00 Kč 4 525 200,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 825 200,00 Kč Navýšení 4 525 200,00 Kč 4 525 200,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 3 825 200,00 Kč Navýšení 4 525 200,00 Kč 4 525 200,00 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 3 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 9 565 200,00 Kč Pokles 7 182 969,97 Kč 7 182 969,97 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 32 000,00 Kč 31 962,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 31 962,00 Kč 100 %
5321 Neinvestiční .. 950 000,00 Kč 919 369,00 Kč 97 % 157 251,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 229 355,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 147 438,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 232 828,00 Kč 81 % 152 497,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5331 Neinvestiční .. 61 501 924,42 Kč 61 501 924,42 Kč 100 % 4 713 489,00 Kč 8 % 4 147 770,11 Kč 14 % 6 406 981,40 Kč 25 % 5 182 229,84 Kč 33 % 4 757 780,24 Kč 41 % 4 702 215,48 Kč 49 % 5 380 596,70 Kč 57 % 4 656 051,39 Kč 65 % 4 842 232,24 Kč 73 % 8 186 845,97 Kč 86 % 4 943 880,93 Kč 94 % 3 581 851,12 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 7 182 969,97 Kč 7 182 969,97 Kč 100 % 1 125 000,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 431 231,90 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 340 716,02 Kč 26 % 3 451 892,00 Kč 74 % 125 174,45 Kč 76 % 976 470,00 Kč 90 % 732 485,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 69 666 894,39 Kč 69 636 225,39 Kč 100 % 5 995 740,00 Kč 9 % 4 147 770,11 Kč 6 % 6 406 981,40 Kč 9 % 5 182 229,84 Kč 7 % 5 418 367,14 Kč 8 % 4 702 215,48 Kč 7 % 5 868 750,72 Kč 8 % 8 107 943,39 Kč 12 % 4 967 406,69 Kč 7 % 9 396 143,97 Kč 13 % 5 828 863,53 Kč 8 % 3 613 813,12 Kč 5 %