Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2018

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 280 001,00 Kč Navýšení 89 763 729,00 Kč 71 174 477,79 Kč 79 %
výdaje 108 565 513,00 Kč Pokles 81 697 012,96 Kč 57 618 684,48 Kč 71 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 108 185 513,00 Kč Pokles 80 415 558,96 Kč 56 562 189,58 Kč 70 %
Školství a sociální věci 30 000,00 Kč Navýšení 630 054,00 Kč 612 710,00 Kč 97 %
Veřejná správa 350 000,00 Kč Navýšení 651 400,00 Kč 443 784,90 Kč 68 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 0,00 Kč Navýšení 500 054,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 500 054,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 500 054,00 Kč 500 054,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 31 300 000,00 Kč Pokles 1 424 000,00 Kč 996 087,80 Kč 70 %
6121 Budovy, haly a stavby 31 300 000,00 Kč Pokles 1 424 000,00 Kč 996 087,80 Kč 70 %
37 Odbor bytový 31 300 000,00 Kč Pokles 1 424 000,00 Kč 996 087,80 Kč 70 %
3613 Nebytové hospodářství 6 025 513,00 Kč Navýšení 8 323 113,00 Kč 352 134,87 Kč 4 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 025 513,00 Kč Navýšení 8 165 513,00 Kč 194 536,00 Kč 2 %
37 Odbor bytový 6 025 513,00 Kč Navýšení 8 165 513,00 Kč 194 536,00 Kč 2 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 157 600,00 Kč 157 598,87 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 157 600,00 Kč 157 598,87 Kč 100 %
3634 Lokální zásobování teplem 17 300 000,00 Kč Pokles 13 756 243,96 Kč 10 806 065,47 Kč 79 %
6121 Budovy, haly a stavby 17 300 000,00 Kč Pokles 13 756 243,96 Kč 10 806 065,47 Kč 79 %
37 Odbor bytový 17 300 000,00 Kč Pokles 13 756 243,96 Kč 10 806 065,47 Kč 79 %
Celkem 54 625 513,00 Kč Pokles 24 003 410,96 Kč 12 654 342,14 Kč 53 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 448 000,00 Kč 285 166,00 Kč 64 % 19 330,00 Kč 4 % 25 395,00 Kč 10 % 24 318,00 Kč 15 % 25 003,00 Kč 21 % 24 445,00 Kč 26 % 24 790,00 Kč 32 % 22 585,00 Kč 37 % 22 630,00 Kč 42 % 22 500,00 Kč 47 % 24 920,00 Kč 53 % 24 670,00 Kč 58 % 24 580,00 Kč 64 %
5031 Povinné pojis.. 72 000,00 Kč 59 304,00 Kč 82 % 3 154,00 Kč 4 % 5 685,00 Kč 12 % 5 048,00 Kč 19 % 5 047,00 Kč 26 % 5 047,00 Kč 33 % 5 047,00 Kč 40 % 5 047,00 Kč 47 % 5 047,00 Kč 54 % 5 047,00 Kč 61 % 5 047,00 Kč 68 % 5 044,00 Kč 75 % 5 044,00 Kč 82 %
5032 Povinné pojis.. 30 000,00 Kč 21 351,00 Kč 71 % 1 134,00 Kč 4 % 2 047,00 Kč 11 % 1 817,00 Kč 17 % 1 817,00 Kč 23 % 1 817,00 Kč 29 % 1 817,00 Kč 35 % 1 817,00 Kč 41 % 1 817,00 Kč 47 % 1 817,00 Kč 53 % 1 817,00 Kč 59 % 1 817,00 Kč 65 % 1 817,00 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný.. 60 000,00 Kč 44 478,00 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 38 478,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5139 Nákup materiá.. 140 000,00 Kč 67 809,10 Kč 48 % 3 378,00 Kč 2 % 12 495,00 Kč 11 % 799,00 Kč 12 % 2 398,10 Kč 14 % 6 692,00 Kč 18 % 1 447,00 Kč 19 % 16 196,00 Kč 31 % 7 082,00 Kč 36 % 1 746,00 Kč 37 % 3 109,00 Kč 40 % 7 906,00 Kč 45 % 4 561,00 Kč 48 %
5151 Studená voda 6 386 000,00 Kč 6 301 616,60 Kč 99 % 76 835,00 Kč 1 % 325 180,00 Kč 6 % 1 101 236,00 Kč 24 % 227 521,20 Kč 27 % 376 885,60 Kč 33 % 767 415,00 Kč 45 % 438 962,70 Kč 52 % 221 784,10 Kč 55 % 689 312,00 Kč 66 % 837 395,40 Kč 79 % 40 454,00 Kč 80 % 1 198 635,60 Kč 99 %
5152 Teplo 15 600 000,00 Kč 12 685 489,51 Kč 81 % 505 900,64 Kč 3 % 1 778 833,91 Kč 15 % 1 952 393,37 Kč 27 % 2 191 708,71 Kč 41 % 827 820,19 Kč 47 % 201 453,04 Kč 48 % 514 479,47 Kč 51 % 255 814,73 Kč 53 % 416 294,76 Kč 55 % 1 018 736,51 Kč 62 % 1 282 212,87 Kč 70 % 1 739 841,31 Kč 81 %
5153 Plyn 1 700 000,00 Kč 850 740,25 Kč 50 % 103 369,03 Kč 6 % -42 180,03 Kč 4 % 67 628,44 Kč 8 % 49 041,79 Kč 10 % 70 084,02 Kč 15 % 117 297,00 Kč 21 % 93 640,00 Kč 27 % 64 100,00 Kč 31 % 85 010,00 Kč 36 % 93 640,00 Kč 41 % 64 100,00 Kč 45 % 85 010,00 Kč 50 %
5154 Elektrická en.. 2 448 000,00 Kč 2 071 706,80 Kč 85 % 426 697,00 Kč 17 % -247 445,00 Kč 7 % 61 216,00 Kč 10 % 509 958,00 Kč 31 % 57 331,00 Kč 33 % 77 899,00 Kč 36 % 10 446,00 Kč 37 % 119 731,80 Kč 41 % 42 517,00 Kč 43 % 873 573,00 Kč 79 % 71 212,00 Kč 82 % 68 571,00 Kč 85 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 3 293,78 Kč 33 % 1 109,33 Kč 11 % -9 152,00 Kč -80 % 2 010,47 Kč -60 % 12 050,70 Kč 60 % 2 601,83 Kč 86 % -5 303,88 Kč 33 % 2 223,81 Kč 55 % -2 484,20 Kč 31 % 2 883,15 Kč 59 % -2 730,99 Kč 32 % 2 702,18 Kč 59 % -2 616,62 Kč 33 %
5166 Konzultační, .. 33 880,00 Kč 33 880,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 630,00 Kč 11 % 8 470,00 Kč 36 % 4 840,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 14 520,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 2 420,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 6 024 340,00 Kč 4 723 777,72 Kč 78 % 277 537,38 Kč 5 % 207 551,40 Kč 8 % 164 974,92 Kč 11 % 839 459,91 Kč 25 % 172 536,02 Kč 28 % 207 203,47 Kč 31 % 311 058,22 Kč 36 % 247 911,20 Kč 40 % 204 012,62 Kč 44 % 693 954,54 Kč 55 % 201 543,60 Kč 59 % 1 196 034,44 Kč 78 %
5171 Opravy a udrž.. 24 602 916,00 Kč 17 699 479,68 Kč 72 % 125 083,10 Kč 1 % 679 073,27 Kč 3 % 644 398,20 Kč 6 % 1 059 096,79 Kč 10 % 458 668,36 Kč 12 % 1 408 497,22 Kč 18 % 1 301 781,36 Kč 23 % 2 056 417,74 Kč 31 % 1 391 614,59 Kč 37 % 1 832 996,19 Kč 45 % 1 356 153,25 Kč 50 % 5 385 699,61 Kč 72 %
5172 Programové vy.. 38 466,00 Kč 38 465,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 38 465,90 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 77 784,00 Kč 78 % 6 482,00 Kč 6 % 6 482,00 Kč 13 % 6 482,00 Kč 19 % 6 482,00 Kč 26 % 6 482,00 Kč 32 % 6 482,00 Kč 39 % 6 482,00 Kč 45 % 6 482,00 Kč 52 % 6 482,00 Kč 58 % 6 482,00 Kč 65 % 6 482,00 Kč 71 % 6 482,00 Kč 78 %
6121 Budovy, haly .. 23 845 810,96 Kč 12 496 743,27 Kč 52 % 47 190,00 Kč 0 % 24 200,00 Kč 0 % 94 097,00 Kč 1 % 121 000,00 Kč 1 % 50 699,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 637 670,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 2 516 354,72 Kč 15 % 554 671,80 Kč 17 % 49 740,00 Kč 17 % 8 401 120,75 Kč 52 %
6122 Stroje, příst.. 157 600,00 Kč 157 598,87 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 50 568,32 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 107 030,55 Kč 100 %
Celkem 81 697 012,96 Kč 57 618 684,48 Kč 71 % 1 597 199,48 Kč 2 % 2 768 165,55 Kč 3 % 4 130 048,40 Kč 5 % 5 059 054,20 Kč 6 % 2 104 414,92 Kč 3 % 2 814 043,85 Kč 3 % 3 427 476,88 Kč 4 % 3 012 333,37 Kč 4 % 5 385 590,84 Kč 7 % 5 943 611,45 Kč 7 % 3 152 514,90 Kč 4 % 18 224 230,64 Kč 22 %