Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 518 (ORG 518) / 2018

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 280 001,00 Kč 67 280 001,00 Kč 28 760 912,94 Kč 43 %
výdaje 108 565 513,00 Kč Navýšení 110 492 713,00 Kč 13 795 757,65 Kč 12 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 108 185 513,00 Kč Navýšení 109 830 513,00 Kč 13 636 408,85 Kč 12 %
Školství a sociální věci 30 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 6 018,50 Kč 5 %
Veřejná správa 350 000,00 Kč Navýšení 411 400,00 Kč 137 133,00 Kč 33 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 16 197,30 Kč - - - -
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 120 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 20 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 20 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 13 700 000,00 Kč Pokles 13 661 534,00 Kč 2 092 216,41 Kč 15 %
5171 Opravy a udržování 13 700 000,00 Kč Pokles 13 661 534,00 Kč 2 092 216,41 Kč 15 %
37 37 13 700 000,00 Kč Pokles 13 661 534,00 Kč 2 092 216,41 Kč 15 %
3613 Nebytové hospodářství 8 450 000,00 Kč Pokles 8 350 000,00 Kč 461 681,12 Kč 6 %
5171 Opravy a udržování 8 450 000,00 Kč Pokles 8 350 000,00 Kč 461 681,12 Kč 6 %
37 37 8 450 000,00 Kč Pokles 8 350 000,00 Kč 461 681,12 Kč 6 %
Celkem 22 170 000,00 Kč Pokles 22 131 534,00 Kč 2 553 897,53 Kč 12 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 410 000,00 Kč 118 491,00 Kč 29 % 19 330,00 Kč 5 % 25 395,00 Kč 11 % 24 318,00 Kč 17 % 25 003,00 Kč 23 % 24 445,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5031 Povinné pojis.. 29 000,00 Kč 23 981,00 Kč 83 % 3 154,00 Kč 11 % 5 685,00 Kč 30 % 5 048,00 Kč 48 % 5 047,00 Kč 65 % 5 047,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5032 Povinné pojis.. 21 000,00 Kč 8 632,00 Kč 41 % 1 134,00 Kč 5 % 2 047,00 Kč 15 % 1 817,00 Kč 24 % 1 817,00 Kč 32 % 1 817,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5137 Drobný hmotný.. 79 923,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 140 000,00 Kč 19 070,10 Kč 14 % 3 378,00 Kč 2 % 12 495,00 Kč 11 % 799,00 Kč 12 % 2 398,10 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5151 Studená voda 6 230 000,00 Kč 1 877 360,20 Kč 30 % 76 835,00 Kč 1 % 325 180,00 Kč 6 % 1 101 236,00 Kč 24 % 227 521,20 Kč 28 % 146 588,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5152 Teplo 15 600 000,00 Kč 6 428 836,63 Kč 41 % 505 900,64 Kč 3 % 1 778 833,91 Kč 15 % 1 952 393,37 Kč 27 % 2 191 708,71 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5153 Plyn 1 700 000,00 Kč 175 868,78 Kč 10 % 103 369,03 Kč 6 % -42 180,03 Kč 4 % 67 628,44 Kč 8 % 49 041,79 Kč 10 % -1 990,45 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5154 Elektrická en.. 2 604 000,00 Kč 750 426,00 Kč 29 % 426 697,00 Kč 16 % -247 445,00 Kč 7 % 61 216,00 Kč 9 % 509 958,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 6 018,50 Kč 60 % 1 109,33 Kč 11 % -9 152,00 Kč -80 % 2 010,47 Kč -60 % 12 050,70 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 16 197,30 Kč - - - - 4 041,68 Kč - - - - 4 270,00 Kč - - - - 3 506,62 Kč - - - - 4 344,00 Kč - - - - 35,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, .. 16 940,00 Kč 12 100,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 630,00 Kč 21 % 8 470,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5169 Nákup ostatní.. 5 610 460,00 Kč 1 490 463,61 Kč 27 % 277 537,38 Kč 5 % 207 551,40 Kč 9 % 164 974,92 Kč 12 % 839 459,91 Kč 27 % 940,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
5171 Opravy a udrž.. 22 131 534,00 Kč 2 553 897,53 Kč 12 % 125 083,10 Kč 1 % 679 073,27 Kč 4 % 644 398,20 Kč 7 % 1 059 096,79 Kč 11 % 46 246,17 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5172 Programové vy.. 38 466,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 25 928,00 Kč 26 % 6 482,00 Kč 6 % 6 482,00 Kč 13 % 6 482,00 Kč 19 % 6 482,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5222 Neinvestiční .. -19 923,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční .. 120 800,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 55 670 513,00 Kč 286 487,00 Kč 1 % 47 190,00 Kč 0 % 24 200,00 Kč 0 % 94 097,00 Kč 0 % 121 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
Celkem 110 492 713,00 Kč 13 795 757,65 Kč 12 % 1 601 241,16 Kč 1 % 2 774 435,55 Kč 3 % 4 133 555,02 Kč 4 % 5 063 398,20 Kč 5 % 223 127,72 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %