Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 518 (ORG 518) / 2018

Název:
518 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 280 001,00 Kč Navýšení 67 582 675,00 Kč 59 860 159,12 Kč 89 %
výdaje 108 565 513,00 Kč Navýšení 112 511 913,00 Kč 22 173 841,08 Kč 20 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 108 185 513,00 Kč Navýšení 111 970 513,00 Kč 21 919 358,78 Kč 20 %
Školství a sociální věci 30 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 52 838,90 Kč 41 %
Veřejná správa 350 000,00 Kč Navýšení 411 400,00 Kč 169 517,90 Kč 41 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 32 125,50 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 31 300 000,00 Kč Navýšení 32 345 000,00 Kč 758 670,00 Kč 2 %
6121 Budovy, haly a stavby 31 300 000,00 Kč Navýšení 32 345 000,00 Kč 758 670,00 Kč 2 %
37 37 31 300 000,00 Kč Navýšení 32 345 000,00 Kč 758 670,00 Kč 2 %
3613 Nebytové hospodářství 6 025 513,00 Kč Navýšení 8 216 082,00 Kč 195 364,32 Kč 2 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 025 513,00 Kč Navýšení 8 165 513,00 Kč 144 796,00 Kč 2 %
37 37 6 025 513,00 Kč Navýšení 8 165 513,00 Kč 144 796,00 Kč 2 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 50 569,00 Kč 50 568,32 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 50 569,00 Kč 50 568,32 Kč 100 %
3634 Lokální zásobování teplem 17 300 000,00 Kč Pokles 17 251 600,00 Kč 71 390,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 17 300 000,00 Kč Pokles 17 251 600,00 Kč 71 390,00 Kč 0 %
37 37 17 300 000,00 Kč Pokles 17 251 600,00 Kč 71 390,00 Kč 0 %
Celkem 54 625 513,00 Kč Navýšení 57 812 682,00 Kč 1 025 424,32 Kč 2 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 448 000,00 Kč 173 044,00 Kč 39 % 19 330,00 Kč 4 % 25 395,00 Kč 10 % 24 318,00 Kč 15 % 25 003,00 Kč 21 % 24 445,00 Kč 26 % 24 790,00 Kč 32 % 22 585,00 Kč 37 % 7 178,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5031 Povinné pojis.. 72 000,00 Kč 34 075,00 Kč 47 % 3 154,00 Kč 4 % 5 685,00 Kč 12 % 5 048,00 Kč 19 % 5 047,00 Kč 26 % 5 047,00 Kč 33 % 5 047,00 Kč 40 % 5 047,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5032 Povinné pojis.. 30 000,00 Kč 12 266,00 Kč 41 % 1 134,00 Kč 4 % 2 047,00 Kč 11 % 1 817,00 Kč 17 % 1 817,00 Kč 23 % 1 817,00 Kč 29 % 1 817,00 Kč 35 % 1 817,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5137 Drobný hmotný.. 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 140 000,00 Kč 50 205,10 Kč 36 % 3 378,00 Kč 2 % 12 495,00 Kč 11 % 799,00 Kč 12 % 2 398,10 Kč 14 % 6 692,00 Kč 18 % 1 447,00 Kč 19 % 16 196,00 Kč 31 % 6 800,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5151 Studená voda 6 230 000,00 Kč 3 431 721,50 Kč 55 % 76 835,00 Kč 1 % 325 180,00 Kč 6 % 1 101 236,00 Kč 24 % 227 521,20 Kč 28 % 376 885,60 Kč 34 % 767 415,00 Kč 46 % 438 962,70 Kč 53 % 117 686,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5152 Teplo 15 600 000,00 Kč 7 972 589,33 Kč 51 % 505 900,64 Kč 3 % 1 778 833,91 Kč 15 % 1 952 393,37 Kč 27 % 2 191 708,71 Kč 41 % 827 820,19 Kč 47 % 201 453,04 Kč 48 % 514 479,47 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5153 Plyn 1 700 000,00 Kč 458 880,25 Kč 27 % 103 369,03 Kč 6 % -42 180,03 Kč 4 % 67 628,44 Kč 8 % 49 041,79 Kč 10 % 70 084,02 Kč 15 % 117 297,00 Kč 21 % 93 640,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
5154 Elektrická en.. 2 604 000,00 Kč 1 006 163,30 Kč 39 % 426 697,00 Kč 16 % -247 445,00 Kč 7 % 61 216,00 Kč 9 % 509 958,00 Kč 29 % 57 331,00 Kč 31 % 77 899,00 Kč 34 % 10 446,00 Kč 34 % 110 061,30 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 3 127,26 Kč 31 % 1 109,33 Kč 11 % -9 152,00 Kč -80 % 2 010,47 Kč -60 % 12 050,70 Kč 60 % 2 601,83 Kč 86 % -5 303,88 Kč 33 % 2 223,81 Kč 55 % -2 413,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 32 125,50 Kč - - - - 4 041,68 Kč - - - - 4 270,00 Kč - - - - 3 506,62 Kč - - - - 4 344,00 Kč - - - - 4 956,40 Kč - - - - 6 554,00 Kč - - - - 4 452,80 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, .. 16 940,00 Kč 31 460,00 Kč 186 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 630,00 Kč 21 % 8 470,00 Kč 71 % 4 840,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 14 520,00 Kč 186 % 0,00 Kč 186 % 0,00 Kč 186 % 0,00 Kč 186 % 0,00 Kč 186 % 0,00 Kč 186 %
5169 Nákup ostatní.. 5 568 860,00 Kč 2 180 321,32 Kč 39 % 277 537,38 Kč 5 % 207 551,40 Kč 9 % 164 974,92 Kč 12 % 839 459,91 Kč 27 % 172 536,02 Kč 30 % 207 203,47 Kč 34 % 311 058,22 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5171 Opravy a udrž.. 22 080 965,00 Kč 5 676 598,30 Kč 26 % 125 083,10 Kč 1 % 679 073,27 Kč 4 % 644 398,20 Kč 7 % 1 059 096,79 Kč 11 % 458 668,36 Kč 13 % 1 408 497,22 Kč 20 % 1 301 781,36 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5172 Programové vy.. 38 466,00 Kč 38 465,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 38 465,90 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 45 374,00 Kč 45 % 6 482,00 Kč 6 % 6 482,00 Kč 13 % 6 482,00 Kč 19 % 6 482,00 Kč 26 % 6 482,00 Kč 32 % 6 482,00 Kč 39 % 6 482,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
6121 Budovy, haly .. 57 762 113,00 Kč 974 856,00 Kč 2 % 47 190,00 Kč 0 % 24 200,00 Kč 0 % 94 097,00 Kč 0 % 121 000,00 Kč 0 % 50 699,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 637 670,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
6122 Stroje, příst.. 50 569,00 Kč 50 568,32 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 50 568,32 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 112 511 913,00 Kč 22 173 841,08 Kč 20 % 1 601 241,16 Kč 1 % 2 774 435,55 Kč 2 % 4 133 555,02 Kč 4 % 5 063 398,20 Kč 5 % 2 109 371,32 Kč 2 % 2 820 597,85 Kč 3 % 3 431 929,68 Kč 3 % 239 312,30 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %