Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2018

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 280 001,00 Kč Navýšení 67 582 675,00 Kč 70 167 564,47 Kč 104 %
výdaje 108 565 513,00 Kč Pokles 84 046 335,00 Kč 30 337 927,79 Kč 36 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 108 185 513,00 Kč Pokles 83 264 935,00 Kč 29 938 025,74 Kč 36 %
Školství a sociální věci 30 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 52 655,85 Kč 41 %
Veřejná správa 350 000,00 Kč Navýšení 651 400,00 Kč 306 650,90 Kč 47 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 40 595,30 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 31 300 000,00 Kč Pokles 1 424 020,00 Kč 947 470,00 Kč 67 %
6121 Budovy, haly a stavby 31 300 000,00 Kč Pokles 1 424 020,00 Kč 947 470,00 Kč 67 %
37 Odbor bytový 31 300 000,00 Kč Pokles 1 424 020,00 Kč 947 470,00 Kč 67 %
3613 Nebytové hospodářství 6 025 513,00 Kč Navýšení 8 216 082,00 Kč 224 364,32 Kč 3 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 025 513,00 Kč Navýšení 8 165 513,00 Kč 173 796,00 Kč 2 %
37 Odbor bytový 6 025 513,00 Kč Navýšení 8 165 513,00 Kč 173 796,00 Kč 2 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 50 569,00 Kč 50 568,32 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 50 569,00 Kč 50 568,32 Kč 100 %
3634 Lokální zásobování teplem 17 300 000,00 Kč Pokles 17 251 600,00 Kč 2 369 944,72 Kč 14 %
6121 Budovy, haly a stavby 17 300 000,00 Kč Pokles 17 251 600,00 Kč 2 369 944,72 Kč 14 %
37 Odbor bytový 17 300 000,00 Kč Pokles 17 251 600,00 Kč 2 369 944,72 Kč 14 %
Celkem 54 625 513,00 Kč Pokles 26 891 702,00 Kč 3 541 779,04 Kč 13 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 448 000,00 Kč 210 996,00 Kč 47 % 19 330,00 Kč 4 % 25 395,00 Kč 10 % 24 318,00 Kč 15 % 25 003,00 Kč 21 % 24 445,00 Kč 26 % 24 790,00 Kč 32 % 22 585,00 Kč 37 % 22 630,00 Kč 42 % 22 500,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5031 Povinné pojis.. 72 000,00 Kč 44 169,00 Kč 61 % 3 154,00 Kč 4 % 5 685,00 Kč 12 % 5 048,00 Kč 19 % 5 047,00 Kč 26 % 5 047,00 Kč 33 % 5 047,00 Kč 40 % 5 047,00 Kč 47 % 5 047,00 Kč 54 % 5 047,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 %
5032 Povinné pojis.. 30 000,00 Kč 15 900,00 Kč 53 % 1 134,00 Kč 4 % 2 047,00 Kč 11 % 1 817,00 Kč 17 % 1 817,00 Kč 23 % 1 817,00 Kč 29 % 1 817,00 Kč 35 % 1 817,00 Kč 41 % 1 817,00 Kč 47 % 1 817,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
5137 Drobný hmotný.. 60 000,00 Kč 6 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5139 Nákup materiá.. 140 000,00 Kč 52 233,10 Kč 37 % 3 378,00 Kč 2 % 12 495,00 Kč 11 % 799,00 Kč 12 % 2 398,10 Kč 14 % 6 692,00 Kč 18 % 1 447,00 Kč 19 % 16 196,00 Kč 31 % 7 082,00 Kč 36 % 1 746,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
5151 Studená voda 6 230 000,00 Kč 4 225 131,60 Kč 68 % 76 835,00 Kč 1 % 325 180,00 Kč 6 % 1 101 236,00 Kč 24 % 227 521,20 Kč 28 % 376 885,60 Kč 34 % 767 415,00 Kč 46 % 438 962,70 Kč 53 % 221 784,10 Kč 57 % 689 312,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5152 Teplo 15 600 000,00 Kč 8 644 698,82 Kč 55 % 505 900,64 Kč 3 % 1 778 833,91 Kč 15 % 1 952 393,37 Kč 27 % 2 191 708,71 Kč 41 % 827 820,19 Kč 47 % 201 453,04 Kč 48 % 514 479,47 Kč 51 % 255 814,73 Kč 53 % 416 294,76 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5153 Plyn 1 700 000,00 Kč 607 990,25 Kč 36 % 103 369,03 Kč 6 % -42 180,03 Kč 4 % 67 628,44 Kč 8 % 49 041,79 Kč 10 % 70 084,02 Kč 15 % 117 297,00 Kč 21 % 93 640,00 Kč 27 % 64 100,00 Kč 31 % 85 010,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5154 Elektrická en.. 2 604 000,00 Kč 1 058 350,80 Kč 41 % 426 697,00 Kč 16 % -247 445,00 Kč 7 % 61 216,00 Kč 9 % 509 958,00 Kč 29 % 57 331,00 Kč 31 % 77 899,00 Kč 34 % 10 446,00 Kč 34 % 119 731,80 Kč 39 % 42 517,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 2 944,21 Kč 29 % 1 109,33 Kč 11 % -9 152,00 Kč -80 % 2 010,47 Kč -60 % 12 050,70 Kč 60 % 2 601,83 Kč 86 % -5 303,88 Kč 33 % 2 223,81 Kč 55 % -2 484,20 Kč 31 % 2 883,15 Kč 59 % -2 995,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 40 595,30 Kč - - - - 4 041,68 Kč - - - - 4 270,00 Kč - - - - 3 506,62 Kč - - - - 4 344,00 Kč - - - - 4 956,40 Kč - - - - 6 554,00 Kč - - - - 4 452,80 Kč - - - - 4 540,40 Kč - - - - 3 929,40 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, .. 31 460,00 Kč 31 460,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 630,00 Kč 12 % 8 470,00 Kč 38 % 4 840,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 14 520,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 5 794 340,00 Kč 2 632 245,14 Kč 45 % 277 537,38 Kč 5 % 207 551,40 Kč 8 % 164 974,92 Kč 11 % 839 459,91 Kč 26 % 172 536,02 Kč 29 % 207 203,47 Kč 32 % 311 058,22 Kč 38 % 247 911,20 Kč 42 % 204 012,62 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5171 Opravy a udrž.. 24 296 367,00 Kč 9 124 630,63 Kč 38 % 125 083,10 Kč 1 % 679 073,27 Kč 3 % 644 398,20 Kč 6 % 1 059 096,79 Kč 10 % 458 668,36 Kč 12 % 1 408 497,22 Kč 18 % 1 301 781,36 Kč 23 % 2 056 417,74 Kč 32 % 1 391 614,59 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
5172 Programové vy.. 38 466,00 Kč 38 465,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 38 465,90 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 58 338,00 Kč 58 % 6 482,00 Kč 6 % 6 482,00 Kč 13 % 6 482,00 Kč 19 % 6 482,00 Kč 26 % 6 482,00 Kč 32 % 6 482,00 Kč 39 % 6 482,00 Kč 45 % 6 482,00 Kč 52 % 6 482,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
6121 Budovy, haly .. 26 841 133,00 Kč 3 491 210,72 Kč 13 % 47 190,00 Kč 0 % 24 200,00 Kč 0 % 94 097,00 Kč 1 % 121 000,00 Kč 1 % 50 699,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 637 670,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 2 516 354,72 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
6122 Stroje, příst.. 50 569,00 Kč 50 568,32 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 50 568,32 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 84 046 335,00 Kč 30 337 927,79 Kč 36 % 1 601 241,16 Kč 2 % 2 774 435,55 Kč 3 % 4 133 555,02 Kč 5 % 5 063 398,20 Kč 6 % 2 109 371,32 Kč 3 % 2 820 597,85 Kč 3 % 3 431 929,68 Kč 4 % 3 016 873,77 Kč 4 % 5 389 520,24 Kč 6 % -2 995,00 Kč -0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %