Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 518 54 625 513,00 Kč Pokles 24 003 410,96 Kč 12 654 342,14 Kč 53 %
Hotel Praha-přístavba(kult.centrum)-odbor bytový 5518 20 000 000,00 Kč Navýšení 22 813 000,00 Kč 13 353 777,95 Kč 59 %
Psí útulek 6382 11 000 000,00 Kč Pokles 8 894 812,00 Kč 1 033 165,98 Kč 12 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 9 565 200,00 Kč Pokles 7 182 969,97 Kč 7 182 969,97 Kč 100 %
Hückelovy vily 8518 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 2 056 512,00 Kč 29 %
Letní kino 4390 15 000 000,00 Kč Pokles 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 %
Energetické úspory BD Luční 4 2401 0,00 Kč Navýšení 6 900 000,00 Kč 6 760 558,05 Kč 98 %
Energetické úspory BD Luční 3 2400 0,00 Kč Navýšení 6 800 000,00 Kč 6 367 136,20 Kč 94 %
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 529 4 500 000,00 Kč Navýšení 5 551 227,64 Kč 5 545 177,64 Kč 100 %
Sníľení energetické náročnosti VO NJ 543 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 %
Bazén-modernizace a relax centrum 2515 1 200 000,00 Kč Navýšení 4 503 055,00 Kč 4 470 872,73 Kč 99 %
Roząíření průmyslové zóny 538 5 000 000,00 Kč Pokles 3 905 188,00 Kč 3 905 188,00 Kč 100 %
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 3 528 026,04 Kč 3 528 026,04 Kč 100 %
Energetické úspory AD Straník 1396 0,00 Kč Navýšení 3 390 000,00 Kč 2 663 217,38 Kč 79 %
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 2 750 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 344 687,00 Kč 13 %
Rekonstrukce obřadní síně 1389 4 250 000,00 Kč Pokles 2 500 000,00 Kč 2 470 583,66 Kč 99 %
Dům sester 7518 61 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 335 765,00 Kč 17 %
Zimní stadion NJ 522 2 000 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 968 000,00 Kč 50 %
Parkoviątě Revoluční (SHELL) 503 3 000 000,00 Kč Pokles 1 900 000,00 Kč 1 875 837,34 Kč 99 %
0 0 1 720 000,00 Kč Pokles 1 688 210,00 Kč 1 568 210,00 Kč 93 %
Lávka u plynáren 3385 2 000 000,00 Kč Pokles 1 645 052,82 Kč 1 645 052,82 Kč 100 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 5 750 000,00 Kč Pokles 1 413 000,00 Kč 755 195,38 Kč 53 %
Městská policie 406 830 000,00 Kč Navýšení 1 169 500,00 Kč 1 028 991,00 Kč 88 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 3 000 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 878 997,21 Kč 97 %
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 0,00 Kč Navýšení 639 682,00 Kč 632 987,00 Kč 99 %
Odbor organizační 381 500 000,00 Kč Pokles 465 149,02 Kč 315 363,97 Kč 68 %
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 800 000,00 Kč Pokles 416 253,56 Kč 416 253,56 Kč 100 %
Zpevnění břehu MK na p.č.673/2 ®ilina 5396 1 500 000,00 Kč Pokles 414 109,53 Kč 410 151,63 Kč 99 %
Revitalizace skládky Kojetín 8382 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO - vánoční výzdoba 4394 0,00 Kč Navýšení 353 320,00 Kč 352 606,00 Kč 100 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 67 596,65 Kč 23 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 550 000,00 Kč Pokles 227 776,28 Kč 227 776,28 Kč 100 %
Chata Jičínka 4381 180 000,00 Kč Navýšení 214 200,00 Kč 214 197,90 Kč 100 %
Kontejnerová stání 7385 200 000,00 Kč Navýšení 207 078,19 Kč 207 078,19 Kč 100 %
Plocha s pergolou v Loučce 4389 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 173 852,59 Kč 87 %
Bazén NJ 515 200 000,00 Kč Pokles 164 010,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Bludovice u č.p. 105 8386 1 300 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 57 838,00 Kč 39 %
Dětské hřiątě (hřiątě pro malé i velké sviątě) 547 0,00 Kč Navýšení 149 084,00 Kč 96 141,00 Kč 64 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 160 000,00 Kč Pokles 148 500,00 Kč 148 500,00 Kč 100 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 100 000,00 Kč Navýšení 145 200,00 Kč 145 200,00 Kč 100 %
Odpočinkové místo Svinec 544 0,00 Kč Navýšení 143 977,00 Kč 47 190,00 Kč 33 %
Bludovice místo pro přecházení u České ąkoly 5392 100 000,00 Kč Navýšení 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 100 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 5385 250 000,00 Kč Pokles 124 630,00 Kč 124 630,00 Kč 100 %
Energetické úspory BD Revoluční 36 2402 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
Poledník Z© Jubilejní 512 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 24 200,00 Kč 20 %
Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 5404 0,00 Kč Navýšení 107 000,00 Kč 93 650,00 Kč 88 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 92 6 000 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 55 960,00 Kč 56 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 0,00 Kč Navýšení 95 985,00 Kč 95 985,00 Kč 100 %
Odvodnění MK u hřbitova Straník 6388 50 000,00 Kč Navýšení 81 657,82 Kč 81 657,82 Kč 100 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 4385 2 500 000,00 Kč Pokles 78 456,38 Kč 78 456,38 Kč 100 %
Bus zastávka u Poľární zbrojnice 5407 0,00 Kč Navýšení 73 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Smetanovy sady 4391 1 960 000,00 Kč Pokles 69 734,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bus zastávky Upartyzána a Poľární zbrojnice 5398 50 000,00 Kč Navýšení 67 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Loučka Císařská 4387 100 000,00 Kč Pokles 58 080,00 Kč 58 080,00 Kč 100 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 50 000,00 Kč Navýšení 56 023,00 Kč 56 023,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Purkyňova 542 0,00 Kč Navýšení 47 674,00 Kč 47 674,00 Kč 100 %
Dětské hřiątě Revoluční 545 0,00 Kč Navýšení 46 875,00 Kč 46 875,00 Kč 100 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 100 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Nádraľní 541 0,00 Kč Navýšení 42 592,00 Kč 42 592,00 Kč 100 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 500 000,00 Kč Pokles 42 229,00 Kč 42 229,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení ®ilina Okruľní 4392 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odstavné plochy M© Beskydská 5408 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
Chodník Pod Skalkou 5405 0,00 Kč Navýšení 33 759,00 Kč 33 759,00 Kč 100 %
Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 5388 1 000 000,00 Kč Pokles 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 100 %
Odstavné plochy Dlouhá 5406 0,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100 %
Kontejnerová stání Fibichovo nám. 5394 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 16 940,00 Kč 85 %
Úprava prostoru před ®erotínským zámkem 5403 3 000 000,00 Kč Pokles 18 150,00 Kč 18 150,00 Kč 100 %
Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 382 208 677,00 Kč Pokles 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
Most mezi ul.Potoční a ul. Beskydskou 5389 300 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
Chodník Na Valech 5393 200 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
Chodník Straník 5384 100 000,00 Kč Pokles 921,81 Kč 0,00 Kč 0 %
9387 9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 6386 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chodník u zimního stadionu 5399 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 507 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Cykloopatření ve městě NJ 5402 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Cyklostezka a parkování ul. Rybníčky 5395 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 2386 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Komunikace Za ©kolou v ®ilině 5397 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Most Loučka V Kútě 9386 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Most Straník u č.p..86 5390 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Kojetín 5401 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 8384 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Přechod pro chodce Suvorovova 5386 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Točna na ul. Potoční, ®ilina 5400 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení Hřbitovní 533 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení Revoluční 532 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodovod Bludovice Záhumenní 6387 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 5387 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Zábradlí na mostu pod gymnáziem 5391 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 243 934 890,00 Kč Pokles 141 578 736,02 Kč 98 002 701,47 Kč 69 %