Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 518 22 170 000,00 Kč Navýšení 24 602 916,00 Kč 17 699 479,68 Kč 72 %
Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 386 5 860 000,00 Kč Navýšení 6 940 000,00 Kč 6 779 575,29 Kč 98 %
Bazén NJ 515 700 000,00 Kč Navýšení 1 436 620,00 Kč 1 235 350,37 Kč 86 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 1 515 000,00 Kč Pokles 943 342,18 Kč 807 957,19 Kč 86 %
Odbor organizační 381 910 000,00 Kč Pokles 881 232,00 Kč 843 936,28 Kč 96 %
Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 382 1 165 000,00 Kč Pokles 790 971,00 Kč 595 927,40 Kč 75 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 75 182,14 Kč 14 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 300 000,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 7 132,00 Kč 1 %
Městská policie 406 419 000,00 Kč 419 000,00 Kč 193 313,15 Kč 46 %
Azylový dům NJ 392 350 000,00 Kč Pokles 347 850,00 Kč 51 130,00 Kč 15 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 400 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 131 624,27 Kč 88 %
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč Pokles 145 625,00 Kč 82 921,00 Kč 57 %
Zimní stadion NJ 522 100 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 118 042,76 Kč 98 %
Dům sester 7518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 150,00 Kč 0 %
ProSenior NJ 390 90 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 60 376,50 Kč 60 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 15 000,00 Kč Navýšení 83 768,00 Kč 82 958,00 Kč 99 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 11 912,40 Kč 17 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 80 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 4 892,84 Kč 8 %
Hückelovy vily 8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 932,50 Kč 8 %
0 0 10 000,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 753,10 Kč 99 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 30 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 900,00 Kč 9 %
Odbor dopravy 384 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 955,00 Kč 83 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 907,50 Kč 18 %
Klub seniorů Straník 2383 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 3 704,00 Kč 93 %
Chata Jičínka 4381 35 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 2 025,00 Kč 68 %
ProSenior-Pohoda 1393 7 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 1 819,50 Kč 91 %
Celkem 35 307 000,00 Kč Navýšení 38 748 324,18 Kč 28 826 857,87 Kč 74 %