Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 22 170 000,00 Kč Navýšení 24 296 367,00 Kč 9 124 630,63 Kč 38 %
Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 5 860 000,00 Kč Navýšení 6 290 000,00 Kč 3 410 819,50 Kč 54 %
Bazén NJ 700 000,00 Kč Navýšení 1 915 004,00 Kč 1 018 870,37 Kč 53 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 1 515 000,00 Kč Pokles 1 483 342,18 Kč 630 002,16 Kč 42 %
Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 1 165 000,00 Kč Pokles 1 075 375,00 Kč 497 057,74 Kč 46 %
Odbor organizační 910 000,00 Kč Pokles 881 232,00 Kč 389 068,10 Kč 44 %
Hotel Praha-odbor bytový 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 3 515,05 Kč 1 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 300 000,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 5 082,00 Kč 1 %
Městská policie 419 000,00 Kč 419 000,00 Kč 144 476,00 Kč 34 %
Azylový dům NJ 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památková péče 270 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 516,25 Kč 54 %
Městský rozhlas 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 7 054,00 Kč 5 %
Dům sester 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 150,00 Kč 0 %
Zimní stadion NJ 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior NJ 90 000,00 Kč Navýšení 95 000,00 Kč 49 564,00 Kč 52 %
Klub seniorů Nový Jičín 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 3 622,34 Kč 5 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 15 000,00 Kč Navýšení 78 768,00 Kč 78 768,00 Kč 100 %
Odbor organizační-úsek informatiky 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 11 912,40 Kč 17 %
Hückelovy vily 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 932,50 Kč 8 %
Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 900,00 Kč 3 %
0 10 000,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 753,10 Kč 99 %
ProSenior-Pohoda 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 819,50 Kč 26 %
Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 907,50 Kč 18 %
Klub seniorů Straník 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 3 704,00 Kč 93 %
Chata Jičínka 35 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 2 025,00 Kč 68 %
Celkem 35 307 000,00 Kč Navýšení 39 116 088,18 Kč 15 495 150,14 Kč 40 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 54 625 513,00 Kč Pokles 26 891 702,00 Kč 3 541 779,04 Kč 13 %
Hotel Praha-přístavba(kult.centrum)-odbor bytový 20 000 000,00 Kč Navýšení 22 813 000,00 Kč 1 204 520,40 Kč 5 %
Letní kino 15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 7 000 000,00 Kč Navýšení 11 000 000,00 Kč 1 928 012,00 Kč 18 %
Psí útulek 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 161 387,50 Kč 1 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 9 565 200,00 Kč Navýšení 10 837 782,47 Kč 6 450 484,37 Kč 60 %
Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 8 500 000,00 Kč 26 205,00 Kč 0 %
Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 8 500 000,00 Kč 10 550,00 Kč 0 %
Roząíření průmyslové zóny 5 000 000,00 Kč Navýšení 7 800 000,00 Kč 3 228 798,00 Kč 41 %
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 4 500 000,00 Kč Navýšení 5 900 000,00 Kč 689 104,75 Kč 12 %
Rekonstrukce obřadní síně 4 250 000,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 149 116,00 Kč 3 %
Sníľení energetické náročnosti VO NJ 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén-modernizace a relax centrum 1 200 000,00 Kč Navýšení 4 569 145,00 Kč 4 470 872,73 Kč 98 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 6 000 000,00 Kč Pokles 4 000 000,00 Kč 55 960,00 Kč 1 %
Odbor organizační-úsek informatiky 5 750 000,00 Kč Pokles 3 550 000,00 Kč 18 746,53 Kč 1 %
Úprava prostoru před ®erotínským zámkem 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 498 000,00 Kč 18 150,00 Kč 1 %
Energetické úspory AD Straník 0,00 Kč Navýšení 3 390 000,00 Kč 2 663 217,38 Kč 79 %
Parkoviątě Revoluční (SHELL) 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 84 100,00 Kč 3 %
Úsek rozvoje a strategického plánování 2 750 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 2 500 000,00 Kč Pokles 2 002 000,00 Kč 78 456,38 Kč 4 %
Dům sester 61 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 335 765,00 Kč 17 %
Lávka u plynáren 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 645 052,82 Kč 82 %
Zimní stadion NJ 2 000 000,00 Kč Pokles 1 940 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 1 720 000,00 Kč Pokles 1 688 210,00 Kč 1 568 210,00 Kč 93 %
Most Bludovice u č.p. 105 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zpevnění břehu MK na p.č.673/2 ®ilina 1 500 000,00 Kč Pokles 1 034 109,53 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 29 000,00 Kč 3 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 3 000 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 834 277,21 Kč 92 %
Městská policie 830 000,00 Kč 830 000,00 Kč 179 806,00 Kč 22 %
Odbor organizační 500 000,00 Kč Navýšení 736 364,02 Kč 315 363,97 Kč 43 %
Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 639 682,00 Kč 639 682,00 Kč 100 %
Z© Tyrąova, přísp.org. 800 000,00 Kč Pokles 631 968,50 Kč 0,00 Kč 0 %
Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce Suvorovova 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Revitalizace skládky Kojetín 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Smetanovy sady 1 960 000,00 Kč Pokles 369 734,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 550 000,00 Kč Pokles 349 904,10 Kč 227 776,28 Kč 65 %
Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklostezka a parkování ul. Rybníčky 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 56 464,65 Kč 19 %
Most mezi ul.Potoční a ul. Beskydskou 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 59 411,00 Kč 24 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 180 000,00 Kč Navýšení 214 200,00 Kč 214 197,90 Kč 100 %
Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Navýšení 207 078,19 Kč 207 078,19 Kč 100 %
Bazén NJ 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kontejnerová stání Fibichovo nám. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odpočinkové místo Svinec 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 47 190,00 Kč 24 %
Odstavné plochy Dlouhá 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 26 000,00 Kč 13 %
Plocha s pergolou v Loučce 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 26 015,00 Kč 13 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace Za ©kolou v ®ilině 800 000,00 Kč Pokles 158 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cykloopatření ve městě NJ 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bludovice místo pro přecházení u České ąkoly 100 000,00 Kč Navýšení 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 100 %
Z© Komenského 66, přísp.org. 300 000,00 Kč Pokles 140 931,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Energetické úspory BD Revoluční 36 0,00 Kč Navýšení 120 980,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
Poledník Z© Jubilejní 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 24 200,00 Kč 20 %
Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 0,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 47 250,00 Kč 43 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 %
Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Straník u č.p..86 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Bludovice Záhumenní 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Loučka Císařská 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odvodnění MK u hřbitova Straník 50 000,00 Kč Navýšení 81 657,82 Kč 81 657,82 Kč 100 %
Bus zastávka u Poľární zbrojnice 0,00 Kč Navýšení 73 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bus zastávky Upartyzána a Poľární zbrojnice 50 000,00 Kč Navýšení 67 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník Pod Skalkou 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 33 759,00 Kč 56 %
Chodník Straník 100 000,00 Kč Pokles 57 921,81 Kč 0,00 Kč 0 %
9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník u zimního stadionu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Kojetín 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Točna na ul. Potoční, ®ilina 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Purkyňova 0,00 Kč Navýšení 47 674,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dětské hřiątě Revoluční 0,00 Kč Navýšení 46 875,00 Kč 46 875,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Nádraľní 0,00 Kč Navýšení 42 592,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení ®ilina Okruľní 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odstavné plochy M© Beskydská 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 208 677,00 Kč Pokles 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
Chodník Na Valech 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
M© Sady Revoluční, přísp.org. 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení Hřbitovní 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení Revoluční 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 243 934 890,00 Kč Pokles 189 690 688,44 Kč 31 725 168,92 Kč 17 %