Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 22 170 000,00 Kč Navýšení 24 602 916,00 Kč 17 699 479,68 Kč 72 %
Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018 - ORJ 110 5 860 000,00 Kč Navýšení 6 940 000,00 Kč 6 779 575,29 Kč 98 %
Bazén NJ 700 000,00 Kč Navýšení 1 436 620,00 Kč 1 235 350,37 Kč 86 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 1 515 000,00 Kč Pokles 943 342,18 Kč 807 957,19 Kč 86 %
Odbor organizační 910 000,00 Kč Pokles 881 232,00 Kč 843 936,28 Kč 96 %
Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 1 165 000,00 Kč Pokles 790 971,00 Kč 595 927,40 Kč 75 %
Hotel Praha-odbor bytový 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 75 182,14 Kč 14 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 300 000,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 7 132,00 Kč 1 %
Městská policie 419 000,00 Kč 419 000,00 Kč 193 313,15 Kč 46 %
Azylový dům NJ 350 000,00 Kč Pokles 347 850,00 Kč 51 130,00 Kč 15 %
Památková péče 270 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 131 624,27 Kč 88 %
Městský rozhlas 150 000,00 Kč Pokles 145 625,00 Kč 82 921,00 Kč 57 %
Zimní stadion NJ 100 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 118 042,76 Kč 98 %
Dům sester 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 150,00 Kč 0 %
ProSenior NJ 90 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 60 376,50 Kč 60 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 15 000,00 Kč Navýšení 83 768,00 Kč 82 958,00 Kč 99 %
Odbor organizační-úsek informatiky 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 11 912,40 Kč 17 %
Klub seniorů Nový Jičín 80 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 4 892,84 Kč 8 %
Hückelovy vily 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 932,50 Kč 8 %
0 10 000,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 26 753,10 Kč 99 %
Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 900,00 Kč 9 %
Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 955,00 Kč 83 %
ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 907,50 Kč 18 %
Klub seniorů Straník 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 3 704,00 Kč 93 %
Chata Jičínka 35 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 2 025,00 Kč 68 %
ProSenior-Pohoda 7 000,00 Kč Pokles 2 000,00 Kč 1 819,50 Kč 91 %
Celkem 35 307 000,00 Kč Navýšení 38 748 324,18 Kč 28 826 857,87 Kč 74 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 54 625 513,00 Kč Pokles 24 003 410,96 Kč 12 654 342,14 Kč 53 %
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 20 000 000,00 Kč Navýšení 22 813 000,00 Kč 13 353 777,95 Kč 59 %
Psí útulek 11 000 000,00 Kč Pokles 8 894 812,00 Kč 1 033 165,98 Kč 12 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 9 565 200,00 Kč Pokles 7 182 969,97 Kč 7 182 969,97 Kč 100 %
Hückelovy vily 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 2 056 512,00 Kč 29 %
Letní kino 15 000 000,00 Kč Pokles 7 000 000,00 Kč 6 619 755,80 Kč 95 %
Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 6 900 000,00 Kč 6 760 558,05 Kč 98 %
Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 6 800 000,00 Kč 6 367 136,20 Kč 94 %
Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 4 500 000,00 Kč Navýšení 5 551 227,64 Kč 5 545 177,64 Kč 100 %
Sníľení energetické náročnosti VO NJ 0,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 5 147 411,21 Kč 94 %
Bazén-modernizace a relax centrum 1 200 000,00 Kč Navýšení 4 503 055,00 Kč 4 470 872,73 Kč 99 %
Roząíření průmyslové zóny 5 000 000,00 Kč Pokles 3 905 188,00 Kč 3 905 188,00 Kč 100 %
4515 0,00 Kč Navýšení 3 528 026,04 Kč 3 528 026,04 Kč 100 %
Energetické úspory AD Straník 0,00 Kč Navýšení 3 390 000,00 Kč 2 663 217,38 Kč 79 %
Úsek rozvoje a strategického plánování 2 750 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 344 687,00 Kč 13 %
Rekonstrukce obřadní síně 4 250 000,00 Kč Pokles 2 500 000,00 Kč 2 470 583,66 Kč 99 %
Dům sester 61 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 335 765,00 Kč 17 %
Zimní stadion NJ 2 000 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 968 000,00 Kč 50 %
Parkoviątě Revoluční (SHELL) 3 000 000,00 Kč Pokles 1 900 000,00 Kč 1 875 837,34 Kč 99 %
0 1 720 000,00 Kč Pokles 1 688 210,00 Kč 1 568 210,00 Kč 93 %
Lávka u plynáren 2 000 000,00 Kč Pokles 1 645 052,82 Kč 1 645 052,82 Kč 100 %
Odbor organizační-úsek informatiky 5 750 000,00 Kč Pokles 1 413 000,00 Kč 755 195,38 Kč 53 %
Městská policie 830 000,00 Kč Navýšení 1 169 500,00 Kč 1 028 991,00 Kč 88 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 3 000 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 878 997,21 Kč 97 %
Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 639 682,00 Kč 632 987,00 Kč 99 %
Odbor organizační 500 000,00 Kč Pokles 465 149,02 Kč 315 363,97 Kč 68 %
Z© Tyrąova, přísp.org. 800 000,00 Kč Pokles 416 253,56 Kč 416 253,56 Kč 100 %
Zpevnění břehu MK na p.č.673/2 ®ilina 1 500 000,00 Kč Pokles 414 109,53 Kč 410 151,63 Kč 99 %
Revitalizace skládky Kojetín 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO - vánoční výzdoba 0,00 Kč Navýšení 353 320,00 Kč 352 606,00 Kč 100 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 67 596,65 Kč 23 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 550 000,00 Kč Pokles 227 776,28 Kč 227 776,28 Kč 100 %
Chata Jičínka 180 000,00 Kč Navýšení 214 200,00 Kč 214 197,90 Kč 100 %
Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Navýšení 207 078,19 Kč 207 078,19 Kč 100 %
Plocha s pergolou v Loučce 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 173 852,59 Kč 87 %
Bazén NJ 200 000,00 Kč Pokles 164 010,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Bludovice u č.p. 105 1 300 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 57 838,00 Kč 39 %
Dětské hřiątě (hřiątě pro malé i velké sviątě) 0,00 Kč Navýšení 149 084,00 Kč 96 141,00 Kč 64 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 160 000,00 Kč Pokles 148 500,00 Kč 148 500,00 Kč 100 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 100 000,00 Kč Navýšení 145 200,00 Kč 145 200,00 Kč 100 %
Odpočinkové místo Svinec 0,00 Kč Navýšení 143 977,00 Kč 47 190,00 Kč 33 %
Bludovice místo pro přecházení u České ąkoly 100 000,00 Kč Navýšení 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 100 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 250 000,00 Kč Pokles 124 630,00 Kč 124 630,00 Kč 100 %
Energetické úspory BD Revoluční 36 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
Poledník Z© Jubilejní 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 24 200,00 Kč 20 %
Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 0,00 Kč Navýšení 107 000,00 Kč 93 650,00 Kč 88 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 6 000 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 55 960,00 Kč 56 %
Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 95 985,00 Kč 95 985,00 Kč 100 %
Odvodnění MK u hřbitova Straník 50 000,00 Kč Navýšení 81 657,82 Kč 81 657,82 Kč 100 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 2 500 000,00 Kč Pokles 78 456,38 Kč 78 456,38 Kč 100 %
Bus zastávka u Poľární zbrojnice 0,00 Kč Navýšení 73 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Smetanovy sady 1 960 000,00 Kč Pokles 69 734,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bus zastávky Upartyzána a Poľární zbrojnice 50 000,00 Kč Navýšení 67 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Loučka Císařská 100 000,00 Kč Pokles 58 080,00 Kč 58 080,00 Kč 100 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 50 000,00 Kč Navýšení 56 023,00 Kč 56 023,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Purkyňova 0,00 Kč Navýšení 47 674,00 Kč 47 674,00 Kč 100 %
Dětské hřiątě Revoluční 0,00 Kč Navýšení 46 875,00 Kč 46 875,00 Kč 100 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Nádraľní 0,00 Kč Navýšení 42 592,00 Kč 42 592,00 Kč 100 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 500 000,00 Kč Pokles 42 229,00 Kč 42 229,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení ®ilina Okruľní 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odstavné plochy M© Beskydská 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
Chodník Pod Skalkou 0,00 Kč Navýšení 33 759,00 Kč 33 759,00 Kč 100 %
Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 1 000 000,00 Kč Pokles 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 100 %
Odstavné plochy Dlouhá 0,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100 %
Kontejnerová stání Fibichovo nám. 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 16 940,00 Kč 85 %
Úprava prostoru před Žerotínským zámkem 3 000 000,00 Kč Pokles 18 150,00 Kč 18 150,00 Kč 100 %
Odbor majetku a investic-komunální sluľby ORJ 139, 141 208 677,00 Kč Pokles 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
Most mezi ul.Potoční a ul. Beskydskou 300 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 100 %
Chodník Na Valech 200 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
Chodník Straník 100 000,00 Kč Pokles 921,81 Kč 0,00 Kč 0 %
9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chodník u zimního stadionu 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Cykloopatření ve městě NJ 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Cyklostezka a parkování ul. Rybníčky 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Komunikace Za ©kolou v ®ilině 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Most Straník u č.p..86 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
M© Sady Revoluční, přísp.org. 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Kojetín 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Přechod pro chodce Suvorovova 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Točna na ul. Potoční, ®ilina 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení Hřbitovní 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení Revoluční 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodovod Bludovice Záhumenní 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Z© Komenského 66, přísp.org. 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 243 934 890,00 Kč Pokles 141 578 736,02 Kč 98 002 701,47 Kč 69 %