Pohled přes položky 2019

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 95 479 488,00 Kč 95 479 488,00 Kč 78 380 364,66 Kč 82 %
0 0 86 509 494,00 Kč 86 509 494,00 Kč 70 897 032,12 Kč 82 %
7000 7000 8 969 994,00 Kč 8 969 994,00 Kč 7 483 332,54 Kč 83 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 1 600 292,28 Kč 74 %
7001 7001 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 1 600 292,28 Kč 74 %
1113 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 960 534,00 Kč 6 960 534,00 Kč 7 074 655,04 Kč 102 %
1121 0 Daň z příjmů právnických osob 71 925 518,00 Kč 71 925 518,00 Kč 61 417 779,99 Kč 85 %
1122 0 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 Kč Navýšení 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 %
1211 0 Daň z přidané hodnoty 172 521 807,00 Kč 172 521 807,00 Kč 150 432 501,80 Kč 87 %
1334 0 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 45 226,90 Kč 57 %
1335 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 10 638,04 Kč 17 188,04 Kč 162 %
1340 0 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 097 961,28 Kč 93 %
1341 0 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 633 916,07 Kč 93 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 435 000,00 Kč 435 000,00 Kč 328 440,50 Kč 76 %
7034 7034 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 262 855,00 Kč 88 %
7054 7054 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 200,00 Kč 80 %
7064 7064 0,00 Kč 0,00 Kč 2 016,50 Kč - - - -
7066 7066 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 9 989,00 Kč 200 %
7098 7098 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 13 380,00 Kč 17 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 111 662,00 Kč 112 %
517 517 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 111 662,00 Kč 112 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 503 200,00 Kč 63 %
145 145 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 503 200,00 Kč 63 %
1356 0 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč -37 000,00 Kč - - - -
211 211 0,00 Kč 0,00 Kč -37 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 265 000,00 Kč 9 265 000,00 Kč 9 088 785,00 Kč 98 %
102 102 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 5 729 985,00 Kč 115 %
214 214 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 500,00 Kč 25 %
7006 7006 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 %
7011 7011 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 160 385,00 Kč 94 %
7012 7012 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 53 390,00 Kč 162 %
7013 7013 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 38 800,00 Kč 97 %
7014 7014 0,00 Kč 0,00 Kč 2 400,00 Kč - - - -
7015 7015 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 368 460,00 Kč 91 %
7017 7017 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 24 300,00 Kč 76 %
7032 7032 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 030,00 Kč 70 %
7036 7036 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 336 700,00 Kč 94 %
7037 7037 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 920,00 Kč 96 %
7041 7041 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 048 950,00 Kč 55 %
7051 7051 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 107 725,00 Kč 113 %
7053 7053 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 171 700,00 Kč 245 %
7055 7055 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
7056 7056 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 100,00 Kč 78 %
7057 7057 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 950,00 Kč 95 %
7058 7058 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 14 760,00 Kč 738 %
7060 7060 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 630,00 Kč 66 %
7061 7061 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč - - - -
7063 7063 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 970 858,06 Kč 131 %
7004 7004 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 970 858,06 Kč 131 %
1385 Dílčí daň z technických her 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 11 930 089,16 Kč 85 %
7005 7005 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 11 930 089,16 Kč 85 %
1511 0 Daň z nemovitostí 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 9 163 943,13 Kč 83 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 100 000,00 Kč Navýšení 13 721 000,00 Kč 12 344 333,13 Kč 90 %
0 0 2 150 000,00 Kč 2 150 000,00 Kč 1 033 173,10 Kč 48 %
1100 1100 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 878 862,25 Kč 126 %
1391 1391 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 235 900,00 Kč 71 %
1393 1393 800 000,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 166 878,00 Kč 90 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
390 390 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 717 346,00 Kč 90 %
515 515 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 490 132,44 Kč 112 %
518 518 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 2 243 664,00 Kč 83 %
522 522 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 449 925,34 Kč 90 %
5555 5555 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 6 870,00 Kč 92 %
7111 7111 500,00 Kč 500,00 Kč 582,00 Kč 116 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 026 286,91 Kč 100 %
7080 7080 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 026 286,91 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 658 037,00 Kč 2 658 037,00 Kč 2 658 036,19 Kč 100 %
0 0 0,81 Kč 0,81 Kč 0,00 Kč 0 %
305 305 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 100 %
307 307 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 100 %
309 309 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
321 321 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
322 322 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 100 %
325 325 145 852,00 Kč 145 852,00 Kč 145 852,00 Kč 100 %
350 350 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 100 %
501 501 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 100 %
504 504 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 100 %
517 517 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 100 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 636 346,10 Kč 102 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 86 133 407,00 Kč Navýšení 86 133 519,00 Kč 79 049 376,79 Kč 92 %
0 0 1 307 407,00 Kč Navýšení 1 307 519,00 Kč 20 140 992,63 Kč 1540 %
19 19 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 313 008,02 Kč 96 %
2518 2518 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 740 000,00 Kč 84 %
3518 3518 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 25 940,00 Kč 93 %
383 383 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 4383 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 600,00 Kč 86 %
518 518 83 351 000,00 Kč 83 351 000,00 Kč 57 591 180,14 Kč 69 %
7090 7090 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 214 268,00 Kč 97 %
2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 173 812,98 Kč 174 %
0 0 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 173 444,50 Kč 173 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 368,48 Kč - - - -
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč 0,00 Kč 72,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 640 000,00 Kč Navýšení 3 725 273,13 Kč 3 311 498,98 Kč 89 %
0 0 3 475 000,00 Kč Navýšení 3 493 424,13 Kč 3 085 120,03 Kč 88 %
106 106 0,00 Kč 0,00 Kč 3 700,00 Kč - - - -
1389 Rekonstrukce obřadní síně 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
406 406 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 84 639,47 Kč 56 %
539 539 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
7500 7500 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 100,00 Kč 27 %
7518 7518 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
969 969 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 797 861,09 Kč 1 822 493,83 Kč 101 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 405,84 Kč 102 %
1121 1121 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 %
1131 1131 0,00 Kč Navýšení 25 806,70 Kč 30 291,70 Kč 117 %
1132 1132 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
1133 1133 0,00 Kč Navýšení 1 256,00 Kč 4 523,00 Kč 360 %
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 170 211,01 Kč 170 211,01 Kč 100 %
307 307 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 292 674,40 Kč 292 674,40 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 1 057 141,00 Kč Navýšení 1 107 438,00 Kč 314 494,00 Kč 28 %
0 0 1 057 141,00 Kč 1 057 141,00 Kč 166 785,00 Kč 16 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 50 297,00 Kč 147 709,00 Kč 294 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 629 400,00 Kč Navýšení 4 863 898,68 Kč 5 081 304,63 Kč 104 %
0 0 2 226 400,00 Kč Navýšení 2 238 544,95 Kč 2 384 209,69 Kč 107 %
1515 1515 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
222 222 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 34 219,00 Kč 68 %
3384 3384 48 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3406 3406 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 384 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
518 518 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 444 580,95 Kč 127 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 295 000,00 Kč Navýšení 476 893,30 Kč 496 386,21 Kč 104 %
0 0 95 000,00 Kč Navýšení 113 761,00 Kč 134 556,32 Kč 118 %
4381 4381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 192 642,00 Kč 96 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 163 132,30 Kč 169 186,89 Kč 104 %
7778 7778 0,00 Kč 0,00 Kč 1,00 Kč - - - -
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 271 255,36 Kč 14 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4 052 000,00 Kč Navýšení 4 593 420,00 Kč 541 420,00 Kč 12 %
3113 0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 35 729 080,00 Kč Pokles 24 017 660,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3201 0 Příjmy z prodeje akcií 0,00 Kč Navýšení 1 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4111 0 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 699 795,00 Kč 699 795,00 Kč 100 %
4112 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč Navýšení 39 160 900,00 Kč 35 839 921,00 Kč 92 %
4116 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 779 165,00 Kč Navýšení 18 691 956,64 Kč 17 911 317,51 Kč 96 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 260 500,00 Kč Navýšení 692 937,00 Kč 635 267,79 Kč 92 %
0 0 260 500,00 Kč Navýšení 343 500,00 Kč 333 830,79 Kč 97 %
1113 1113 0,00 Kč Navýšení 280 000,00 Kč 230 000,00 Kč 82 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 69 437,00 Kč 71 437,00 Kč 103 %
4122 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 8 153 708,10 Kč 8 093 708,10 Kč 99 %
4216 0 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 10 915 043,24 Kč 10 915 043,24 Kč 100 %
4222 0 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 240 000,00 Kč 6 %
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 656 070 866,22 Kč 551 829 211,50 Kč 84 %


Výdajové položky

Položka Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 108 370 000,00 Kč Navýšení 113 112 420,00 Kč 88 060 553,00 Kč 78 %
2143 Cestovní ruch 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 2 758 435,00 Kč 85 %
1100 1100 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 2 758 435,00 Kč 85 %
11 11 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 2 758 435,00 Kč 85 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 224 500,00 Kč 308 437,00 Kč 137 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 224 500,00 Kč 308 437,00 Kč 137 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 224 500,00 Kč 308 437,00 Kč 137 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 520 000,00 Kč Navýšení 9 409 437,00 Kč 6 619 129,00 Kč 70 %
1391 1391 400 000,00 Kč Pokles 347 000,00 Kč 211 193,00 Kč 61 %
29 29 400 000,00 Kč Pokles 347 000,00 Kč 211 193,00 Kč 61 %
1393 1393 900 000,00 Kč Pokles 688 800,00 Kč 456 404,00 Kč 66 %
29 29 900 000,00 Kč Pokles 688 800,00 Kč 456 404,00 Kč 66 %
2390 2390 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 815 000,00 Kč 2 869 060,00 Kč 75 %
29 29 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 815 000,00 Kč 2 869 060,00 Kč 75 %
2391 2391 750 000,00 Kč Navýšení 884 000,00 Kč 579 916,00 Kč 66 %
29 29 750 000,00 Kč Navýšení 884 000,00 Kč 579 916,00 Kč 66 %
2393 2393 2 370 000,00 Kč Navýšení 2 739 637,00 Kč 2 028 793,00 Kč 74 %
29 29 2 370 000,00 Kč Navýšení 2 739 637,00 Kč 2 028 793,00 Kč 74 %
390 390 1 100 000,00 Kč Pokles 935 000,00 Kč 473 763,00 Kč 51 %
29 29 1 100 000,00 Kč Pokles 935 000,00 Kč 473 763,00 Kč 51 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 12 286 630,00 Kč 80 %
406 406 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 12 286 630,00 Kč 80 %
18 18 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 12 286 630,00 Kč 80 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 10 572,00 Kč 10 572,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 10 572,00 Kč 10 572,00 Kč 100 %
6149 0 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0,00 Kč Navýšení 46 795,00 Kč 46 795,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 46 795,00 Kč 46 795,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 81 200 000,00 Kč Navýšení 84 771 116,00 Kč 66 030 555,00 Kč 78 %
1385 1385 5 400 000,00 Kč Pokles 5 305 590,00 Kč 3 872 146,00 Kč 73 %
19 19 5 400 000,00 Kč Pokles 5 305 590,00 Kč 3 872 146,00 Kč 73 %
381 381 75 800 000,00 Kč Navýšení 79 465 526,00 Kč 62 158 409,00 Kč 78 %
19 19 75 800 000,00 Kč Navýšení 79 465 526,00 Kč 62 158 409,00 Kč 78 %
5019 Ostatní platy 27 000,00 Kč Navýšení 32 246,00 Kč 19 551,00 Kč 61 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 15 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 17 305,00 Kč 96 %
19 19 15 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 17 305,00 Kč 96 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 2 246,00 Kč 2 246,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 2 246,00 Kč 2 246,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 313 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 963 500,00 Kč Navýšení 3 738 620,00 Kč 2 565 472,00 Kč 69 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 234 668,00 Kč 90 %
1100 1100 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 234 668,00 Kč 90 %
11 11 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 234 668,00 Kč 90 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 23 650,00 Kč 47 %
1380 1380 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 23 650,00 Kč 47 %
416 416 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 23 650,00 Kč 47 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 2380 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 5 500,00 Kč Navýšení 25 500,00 Kč 5 150,00 Kč 20 %
380 380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 5 150,00 Kč 26 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 5 150,00 Kč 26 %
4380 4380 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 107 561,00 Kč 71 %
518 518 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 107 561,00 Kč 71 %
37 37 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 107 561,00 Kč 71 %
3613 Nebytové hospodářství 356 000,00 Kč Pokles 348 000,00 Kč 242 483,00 Kč 70 %
518 518 356 000,00 Kč Pokles 348 000,00 Kč 242 483,00 Kč 70 %
37 37 356 000,00 Kč Pokles 348 000,00 Kč 242 483,00 Kč 70 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
92 92 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
120 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 125 200,00 Kč 89 %
375 375 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 125 200,00 Kč 89 %
35 35 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 125 200,00 Kč 89 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 363 000,00 Kč 474 952,00 Kč 131 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 363 000,00 Kč 474 952,00 Kč 131 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 363 000,00 Kč 474 952,00 Kč 131 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 237 818,00 Kč 103 %
2390 2390 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 240,00 Kč 70 %
29 29 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 240,00 Kč 70 %
2391 2391 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2393 2393 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 195 578,00 Kč 122 %
29 29 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 195 578,00 Kč 122 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 41 280,00 Kč 92 %
3383 3383 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 12 000,00 Kč 92 %
528 528 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 12 000,00 Kč 92 %
383 383 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 29 280,00 Kč 92 %
528 528 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 29 280,00 Kč 92 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 412 120,00 Kč 412 120,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 412 120,00 Kč 412 120,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 624 000,00 Kč Navýšení 1 640 000,00 Kč 631 590,00 Kč 39 %
1385 1385 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 16 000,00 Kč 67 %
19 19 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 16 000,00 Kč 67 %
381 381 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 606 390,00 Kč 38 %
19 19 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 606 390,00 Kč 38 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 9 200,00 Kč 57 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 9 200,00 Kč 57 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 1100 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 10 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 5 266 213,00 Kč 86 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 5 266 213,00 Kč 86 %
19 19 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 5 266 213,00 Kč 86 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
381 381 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 28 404 500,00 Kč Navýšení 29 810 396,00 Kč 23 036 233,00 Kč 77 %
2143 Cestovní ruch 878 000,00 Kč Pokles 858 541,00 Kč 695 211,00 Kč 81 %
1100 1100 878 000,00 Kč Pokles 858 541,00 Kč 695 211,00 Kč 81 %
11 11 878 000,00 Kč Pokles 858 541,00 Kč 695 211,00 Kč 81 %
3612 Bytové hospodářství 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 13 916,00 Kč 70 %
518 518 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 13 916,00 Kč 70 %
37 37 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 13 916,00 Kč 70 %
3613 Nebytové hospodářství 26 000,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 42 521,00 Kč 125 %
518 518 26 000,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 42 521,00 Kč 125 %
37 37 26 000,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 42 521,00 Kč 125 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
92 92 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
120 120 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 192 360,00 Kč 137 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 192 360,00 Kč 137 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 192 360,00 Kč 137 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 130 000,00 Kč Navýšení 2 463 500,00 Kč 1 692 219,00 Kč 69 %
1391 1391 100 000,00 Kč Pokles 86 500,00 Kč 58 076,00 Kč 67 %
29 29 100 000,00 Kč Pokles 86 500,00 Kč 58 076,00 Kč 67 %
1393 1393 225 000,00 Kč Pokles 165 000,00 Kč 124 783,00 Kč 76 %
29 29 225 000,00 Kč Pokles 165 000,00 Kč 124 783,00 Kč 76 %
2390 2390 750 000,00 Kč Navýšení 960 000,00 Kč 627 655,00 Kč 65 %
29 29 750 000,00 Kč Navýšení 960 000,00 Kč 627 655,00 Kč 65 %
2391 2391 187 500,00 Kč Navýšení 270 500,00 Kč 158 606,00 Kč 59 %
29 29 187 500,00 Kč Navýšení 270 500,00 Kč 158 606,00 Kč 59 %
2393 2393 592 500,00 Kč Navýšení 706 500,00 Kč 592 820,00 Kč 84 %
29 29 592 500,00 Kč Navýšení 706 500,00 Kč 592 820,00 Kč 84 %
390 390 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 130 279,00 Kč 47 %
29 29 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 130 279,00 Kč 47 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 075 253,00 Kč 80 %
406 406 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 075 253,00 Kč 80 %
18 18 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 3 075 253,00 Kč 80 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 792 500,00 Kč 792 500,00 Kč 592 407,00 Kč 75 %
19 19 792 500,00 Kč 792 500,00 Kč 592 407,00 Kč 75 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 19 443,00 Kč 19 443,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 19 443,00 Kč 19 443,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 20 706 000,00 Kč Navýšení 21 622 412,00 Kč 16 706 540,00 Kč 77 %
1385 1385 1 356 000,00 Kč 1 356 000,00 Kč 1 065 817,00 Kč 79 %
19 19 1 356 000,00 Kč 1 356 000,00 Kč 1 065 817,00 Kč 79 %
381 381 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 266 412,00 Kč 15 640 723,00 Kč 77 %
19 19 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 266 412,00 Kč 15 640 723,00 Kč 77 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 503 760,00 Kč Navýšení 10 983 196,00 Kč 8 589 052,00 Kč 78 %
2143 Cestovní ruch 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 251 048,00 Kč 79 %
1100 1100 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 251 048,00 Kč 79 %
11 11 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 251 048,00 Kč 79 %
3612 Bytové hospodářství 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 026,00 Kč 63 %
518 518 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 026,00 Kč 63 %
37 37 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 026,00 Kč 63 %
3613 Nebytové hospodářství 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 15 344,00 Kč 85 %
518 518 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 15 344,00 Kč 85 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 15 344,00 Kč 85 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
92 92 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
120 120 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 53 000,00 Kč 69 436,00 Kč 131 %
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 332,00 Kč - - - -
528 528 0,00 Kč 0,00 Kč 332,00 Kč - - - -
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 53 000,00 Kč 69 104,00 Kč 130 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 53 000,00 Kč 69 104,00 Kč 130 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 766 800,00 Kč Navýšení 856 800,00 Kč 611 001,00 Kč 71 %
1391 1391 36 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 20 969,00 Kč 66 %
29 29 36 000,00 Kč Pokles 32 000,00 Kč 20 969,00 Kč 66 %
1393 1393 81 000,00 Kč Pokles 59 000,00 Kč 45 051,00 Kč 76 %
29 29 81 000,00 Kč Pokles 59 000,00 Kč 45 051,00 Kč 76 %
2390 2390 270 000,00 Kč Navýšení 355 000,00 Kč 226 605,00 Kč 64 %
29 29 270 000,00 Kč Navýšení 355 000,00 Kč 226 605,00 Kč 64 %
2391 2391 67 500,00 Kč Navýšení 77 500,00 Kč 57 268,00 Kč 74 %
29 29 67 500,00 Kč Navýšení 77 500,00 Kč 57 268,00 Kč 74 %
2393 2393 213 300,00 Kč Navýšení 247 300,00 Kč 214 075,00 Kč 87 %
29 29 213 300,00 Kč Navýšení 247 300,00 Kč 214 075,00 Kč 87 %
390 390 99 000,00 Kč Pokles 86 000,00 Kč 47 033,00 Kč 55 %
29 29 99 000,00 Kč Pokles 86 000,00 Kč 47 033,00 Kč 55 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 110 706,00 Kč 80 %
406 406 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 110 706,00 Kč 80 %
18 18 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 1 110 706,00 Kč 80 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 550 800,00 Kč 550 800,00 Kč 485 079,00 Kč 88 %
19 19 550 800,00 Kč 550 800,00 Kč 485 079,00 Kč 88 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 6 999,00 Kč 6 999,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 6 999,00 Kč 6 999,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 7 454 160,00 Kč Navýšení 7 783 597,00 Kč 6 032 118,00 Kč 77 %
1385 1385 488 160,00 Kč 488 160,00 Kč 384 844,00 Kč 79 %
19 19 488 160,00 Kč 488 160,00 Kč 384 844,00 Kč 79 %
381 381 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 295 437,00 Kč 5 647 274,00 Kč 77 %
19 19 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 295 437,00 Kč 5 647 274,00 Kč 77 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 %
6171 Činnost místní správy 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 %
381 381 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 %
19 19 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 000,00 Kč Navýšení 9 769,00 Kč 6 651,00 Kč 68 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 6 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 5 882,00 Kč 84 %
19 19 6 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 5 882,00 Kč 84 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 769,00 Kč 769,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 769,00 Kč 769,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 313 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 96 000,00 Kč Navýšení 97 814,00 Kč 76 720,00 Kč 78 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
1380 1380 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 655,00 Kč 71 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
502 502 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
416 416 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 45 000,00 Kč Navýšení 47 914,00 Kč 38 118,00 Kč 80 %
0 0 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 %
9 9 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 204,00 Kč 35 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 32 914,00 Kč 32 914,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 727,00 Kč 73 %
439 439 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 727,00 Kč 73 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 727,00 Kč 73 %
6171 Činnost místní správy 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
381 381 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
19 19 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
5122 Podlimitní věcná břemena 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 135 000,00 Kč Navýšení 156 000,00 Kč 85 644,00 Kč 55 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 68 000,00 Kč Navýšení 73 000,00 Kč 20 286,00 Kč 28 %
1391 1391 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 829,00 Kč 35 %
29 29 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 829,00 Kč 35 %
1393 1393 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 540,00 Kč 28 %
29 29 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 540,00 Kč 28 %
390 390 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 11 917,00 Kč 26 %
29 29 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 11 917,00 Kč 26 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 25 745,00 Kč 64 %
388 388 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 25 745,00 Kč 64 %
19 19 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 25 745,00 Kč 64 %
6171 Činnost místní správy 25 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 39 613,00 Kč 97 %
381 381 25 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 39 613,00 Kč 97 %
19 19 25 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 39 613,00 Kč 97 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 203 500,00 Kč 203 500,00 Kč 237 368,14 Kč 117 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1391 1391 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 1393 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 237 368,14 Kč 122 %
406 406 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 237 368,14 Kč 122 %
18 18 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 237 368,14 Kč 122 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 612 500,00 Kč Navýšení 622 634,00 Kč 425 506,36 Kč 68 %
2143 Cestovní ruch 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 429,00 Kč 14 %
1100 1100 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 429,00 Kč 14 %
11 11 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 429,00 Kč 14 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 1 235,00 Kč 49 %
1391 1391 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 367,00 Kč 37 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 367,00 Kč 37 %
390 390 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 868,00 Kč 58 %
29 29 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 868,00 Kč 58 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 299,00 Kč 15 %
2383 2383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 299,00 Kč 30 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 299,00 Kč 30 %
3383 3383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
388 388 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 600 000,00 Kč Navýšení 611 134,00 Kč 423 543,36 Kč 69 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 11 134,00 Kč 11 134,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 11 134,00 Kč 11 134,00 Kč 100 %
381 381 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 412 409,36 Kč 69 %
19 19 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 412 409,36 Kč 69 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 357 000,00 Kč Navýšení 5 950 632,79 Kč 3 448 402,47 Kč 58 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 14 320,00 Kč 53 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 14 320,00 Kč 53 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 14 320,00 Kč 53 %
2141 Vnitřní obchod 230 000,00 Kč Navýšení 311 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 480 000,00 Kč Pokles 217 983,96 Kč 103 345,82 Kč 47 %
1100 1100 480 000,00 Kč Pokles 217 983,96 Kč 103 345,82 Kč 47 %
11 11 480 000,00 Kč Pokles 217 983,96 Kč 103 345,82 Kč 47 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
384 384 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
210 210 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 12 499,00 Kč 12 499,00 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 12 499,00 Kč 12 499,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 12 499,00 Kč 12 499,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 35 000,00 Kč Navýšení 36 050,00 Kč 6 658,00 Kč 18 %
382 382 5 000,00 Kč Navýšení 6 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč Navýšení 6 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 17 901,00 Kč 60 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 17 901,00 Kč 60 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 17 901,00 Kč 60 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 400 000,00 Kč Navýšení 430 000,00 Kč 65 114,00 Kč 15 %
1391 1391 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 138,00 Kč 21 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 138,00 Kč 21 %
1393 1393 40 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 48 400,00 Kč 97 %
29 29 40 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 48 400,00 Kč 97 %
390 390 350 000,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 14 576,00 Kč 4 %
29 29 350 000,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 14 576,00 Kč 4 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 2383 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 3383 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 383 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 44 843,60 Kč 21 %
406 406 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 44 843,60 Kč 21 %
18 18 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 44 843,60 Kč 21 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 796,00 Kč 93 %
388 388 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 796,00 Kč 93 %
19 19 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 796,00 Kč 93 %
6171 Činnost místní správy 2 952 000,00 Kč Navýšení 4 619 099,83 Kč 3 165 002,97 Kč 69 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 59 361,24 Kč 58 346,60 Kč 98 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 59 361,24 Kč 58 346,60 Kč 98 %
1389 Rekonstrukce obřadní síně 0,00 Kč Navýšení 742 940,00 Kč 742 940,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 742 940,00 Kč 742 940,00 Kč 100 %
3381 3381 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 122 374,55 Kč 53 %
19 19 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 122 374,55 Kč 53 %
381 381 840 000,00 Kč Navýšení 1 704 798,59 Kč 1 239 211,82 Kč 73 %
19 19 840 000,00 Kč Navýšení 1 704 798,59 Kč 1 239 211,82 Kč 73 %
4381 4381 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 130,00 Kč 18 %
19 19 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 130,00 Kč 18 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 1100 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 064 500,00 Kč Navýšení 4 258 507,75 Kč 2 912 098,92 Kč 68 %
1031 Pěstební činnost 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
375 375 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
35 35 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 122 593,00 Kč 49 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 8 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 29 181,00 Kč 71 %
375 375 8 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 29 181,00 Kč 71 %
35 35 8 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 29 181,00 Kč 71 %
2141 Vnitřní obchod 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 27 976,00 Kč 56 %
0 0 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 712,00 Kč 73 %
9 9 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 712,00 Kč 73 %
1100 1100 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 19 264,00 Kč 51 %
11 11 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 19 264,00 Kč 51 %
2143 Cestovní ruch 1 052 000,00 Kč Pokles 899 729,00 Kč 947 654,01 Kč 105 %
1100 1100 1 052 000,00 Kč Pokles 899 729,00 Kč 947 654,01 Kč 105 %
11 11 1 052 000,00 Kč Pokles 899 729,00 Kč 947 654,01 Kč 105 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 384 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 210 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 840,00 Kč 97 %
5555 5555 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 840,00 Kč 97 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 840,00 Kč 97 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 21 708,00 Kč 21 228,00 Kč 98 %
400 400 0,00 Kč Navýšení 21 708,00 Kč 21 228,00 Kč 98 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 21 708,00 Kč 21 228,00 Kč 98 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 280 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 85 056,00 Kč 57 %
1380 1380 280 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 85 056,00 Kč 57 %
416 416 280 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 85 056,00 Kč 57 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 2380 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 350,00 Kč 2 %
3380 3380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 350,00 Kč 2 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 350,00 Kč 2 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 5 000,00 Kč Pokles 2 900,00 Kč 2 256,00 Kč 78 %
502 502 5 000,00 Kč Pokles 2 900,00 Kč 2 256,00 Kč 78 %
416 416 5 000,00 Kč Pokles 2 900,00 Kč 2 256,00 Kč 78 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 204 500,00 Kč Pokles 184 500,00 Kč 62 340,00 Kč 34 %
380 380 100 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 44 774,00 Kč 56 %
416 416 100 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 44 774,00 Kč 56 %
4380 4380 104 500,00 Kč 104 500,00 Kč 17 566,00 Kč 17 %
416 416 104 500,00 Kč 104 500,00 Kč 17 566,00 Kč 17 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
410 410 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
414 414 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00 Kč Pokles 98 517,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
382 382 100 000,00 Kč Pokles 98 517,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
139 139 100 000,00 Kč Pokles 98 517,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
3612 Bytové hospodářství 50 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 51 630,51 Kč 86 %
518 518 50 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 51 630,51 Kč 86 %
37 37 50 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 51 630,51 Kč 86 %
3613 Nebytové hospodářství 56 000,00 Kč Navýšení 140 103,75 Kč 95 226,75 Kč 68 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 5 000,00 Kč Pokles 3 950,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč Pokles 3 950,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 901,00 Kč 14 %
6382 6382 0,00 Kč Navýšení 85 153,75 Kč 85 153,75 Kč 100 %
139 139 0,00 Kč Navýšení 85 153,75 Kč 85 153,75 Kč 100 %
8518 8518 0,00 Kč 0,00 Kč 3 172,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 3 172,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 11 744,00 Kč 47 %
1388 1388 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 11 744,00 Kč 59 %
15 15 0,00 Kč Navýšení 10 635,00 Kč 10 635,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 9 365,00 Kč 1 109,00 Kč 12 %
382 382 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 12 283,96 Kč 14 %
375 375 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 12 283,96 Kč 14 %
35 35 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 12 283,96 Kč 14 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 Kč Navýšení 70 500,00 Kč 51 062,00 Kč 72 %
375 375 10 000,00 Kč Navýšení 70 500,00 Kč 51 062,00 Kč 72 %
35 35 10 000,00 Kč Navýšení 70 500,00 Kč 51 062,00 Kč 72 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 3 231,00 Kč 46 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 3 231,00 Kč 46 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 3 231,00 Kč 46 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 17 893,00 Kč 89 %
439 439 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 17 893,00 Kč 89 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 17 893,00 Kč 89 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 83 000,00 Kč Navýšení 88 000,00 Kč 66 070,80 Kč 75 %
1391 1391 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 191,00 Kč 35 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 191,00 Kč 35 %
1393 1393 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 29 637,00 Kč 82 %
29 29 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 29 637,00 Kč 82 %
390 390 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 32 242,80 Kč 81 %
29 29 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 32 242,80 Kč 81 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 13 589,00 Kč 75 %
2383 2383 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 020,00 Kč 57 %
528 528 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 020,00 Kč 57 %
3383 3383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 294,00 Kč 7 %
528 528 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 294,00 Kč 7 %
383 383 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 9 275,00 Kč 132 %
528 528 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 9 275,00 Kč 132 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 8 019,77 Kč 73 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 689,77 Kč 71 %
528 528 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 689,77 Kč 71 %
5555 5555 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 330,00 Kč 78 %
528 528 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 330,00 Kč 78 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 80 132,54 Kč 46 %
406 406 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 80 132,54 Kč 46 %
18 18 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 80 132,54 Kč 46 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 349,90 Kč 47 %
388 388 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 349,90 Kč 47 %
19 19 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 349,90 Kč 47 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 6 217,00 Kč 6 217,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 6 217,00 Kč 6 217,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 450 000,00 Kč Navýšení 1 670 247,00 Kč 1 073 170,51 Kč 64 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 13 247,00 Kč 13 247,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 13 247,00 Kč 13 247,00 Kč 100 %
3381 3381 390 000,00 Kč 390 000,00 Kč 150 752,24 Kč 39 %
19 19 390 000,00 Kč 390 000,00 Kč 150 752,24 Kč 39 %
381 381 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 250 000,00 Kč 893 055,27 Kč 71 %
19 19 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 250 000,00 Kč 893 055,27 Kč 71 %
4381 4381 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 11 116,00 Kč 93 %
19 19 10 000,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 11 116,00 Kč 93 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 100 000,00 Kč Pokles 86 086,00 Kč 68 935,52 Kč 80 %
1100 1100 100 000,00 Kč Pokles 86 086,00 Kč 68 935,52 Kč 80 %
11 11 100 000,00 Kč Pokles 86 086,00 Kč 68 935,52 Kč 80 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 12 333,65 Kč - - - -
1180 1180 0,00 Kč 0,00 Kč 12 333,65 Kč - - - -
541 541 0,00 Kč 0,00 Kč 12 333,65 Kč - - - -
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,06 Kč 96 %
6171 Činnost místní správy 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
381 381 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
19 19 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč 0,00 Kč 0,06 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 0,06 Kč - - - -
5151 Studená voda 7 570 000,00 Kč Pokles 7 540 000,00 Kč 5 790 680,52 Kč 77 %
2310 Pitná voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 130 506,48 Kč 77 %
387 387 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 130 506,48 Kč 77 %
102 102 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 130 506,48 Kč 77 %
3612 Bytové hospodářství 5 910 000,00 Kč 5 910 000,00 Kč 4 779 868,38 Kč 81 %
518 518 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 4 779 868,38 Kč 81 %
37 37 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 4 779 868,38 Kč 81 %
7518 7518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 1 105 000,00 Kč Pokles 1 075 000,00 Kč 674 544,60 Kč 63 %
2518 2518 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 205 974,98 Kč 86 %
37 37 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 205 974,98 Kč 86 %
382 382 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 44 202,70 Kč 25 %
139 139 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 44 202,70 Kč 25 %
518 518 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 345 247,36 Kč 63 %
37 37 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 345 247,36 Kč 63 %
8518 8518 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 79 119,56 Kč 72 %
37 37 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 79 119,56 Kč 72 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 131,85 Kč 52 %
383 383 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 131,85 Kč 52 %
528 528 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 131,85 Kč 52 %
6171 Činnost místní správy 364 000,00 Kč 364 000,00 Kč 202 629,21 Kč 56 %
381 381 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 194 325,21 Kč 56 %
19 19 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 194 325,21 Kč 56 %
4381 4381 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 8 304,00 Kč 59 %
19 19 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 8 304,00 Kč 59 %
5152 Teplo 17 900 000,00 Kč 17 900 000,00 Kč 11 585 600,70 Kč 65 %
3612 Bytové hospodářství 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 9 452 449,19 Kč 68 %
518 518 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 9 452 449,19 Kč 68 %
37 37 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 9 452 449,19 Kč 68 %
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 771 072,32 Kč 39 %
518 518 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 771 072,32 Kč 39 %
37 37 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 771 072,32 Kč 39 %
6171 Činnost místní správy 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 362 079,19 Kč 72 %
381 381 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 362 079,19 Kč 72 %
19 19 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 362 079,19 Kč 72 %
5153 Plyn 1 540 000,00 Kč 1 540 000,00 Kč 698 732,27 Kč 45 %
3612 Bytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
518 518 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 131 572,24 Kč 66 %
3613 Nebytové hospodářství 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
518 518 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 535 434,53 Kč 41 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
439 439 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
528 528 0,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 31 415,50 Kč 79 %
383 383 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 31 415,50 Kč 79 %
528 528 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 31 415,50 Kč 79 %
5154 Elektrická energie 9 512 000,00 Kč Pokles 8 679 000,00 Kč 6 564 728,78 Kč 76 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
3380 3380 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
416 416 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
515 515 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
37 37 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
3612 Bytové hospodářství 1 450 000,00 Kč Pokles 1 210 000,00 Kč 794 456,07 Kč 66 %
518 518 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 794 456,07 Kč 61 %
7518 7518 150 000,00 Kč Pokles -90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 150 000,00 Kč Pokles -90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 2 250 000,00 Kč Pokles 2 220 000,00 Kč 1 494 457,79 Kč 67 %
2518 2518 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 187 748,00 Kč 94 %
139 139 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 187 748,00 Kč 94 %
518 518 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 297 198,79 Kč 68 %
37 37 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 1 297 198,79 Kč 68 %
8518 8518 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 511,00 Kč 12 %
37 37 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 511,00 Kč 12 %
3631 Veřejné osvětlení 4 300 000,00 Kč Pokles 3 727 000,00 Kč 3 488 512,00 Kč 94 %
382 382 4 300 000,00 Kč Pokles 3 727 000,00 Kč 3 488 512,00 Kč 94 %
139 139 4 300 000,00 Kč Pokles 3 727 000,00 Kč 3 488 512,00 Kč 94 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
518 518 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
37 37 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 53 000,00 Kč Navýšení 63 000,00 Kč 53 823,00 Kč 85 %
1391 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
1393 1393 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 420,00 Kč 45 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 420,00 Kč 45 %
390 390 36 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 43 403,00 Kč 94 %
29 29 36 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 43 403,00 Kč 94 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 24 932,00 Kč 59 %
3383 3383 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 709,00 Kč 96 %
528 528 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 709,00 Kč 96 %
383 383 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 17 223,00 Kč 51 %
528 528 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 17 223,00 Kč 51 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 059,00 Kč 31 %
406 406 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 059,00 Kč 31 %
18 18 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 059,00 Kč 31 %
6171 Činnost místní správy 1 380 000,00 Kč 1 380 000,00 Kč 696 215,42 Kč 50 %
381 381 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 644 129,42 Kč 50 %
19 19 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 644 129,42 Kč 50 %
4381 4381 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 52 086,00 Kč 65 %
19 19 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 52 086,00 Kč 65 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 997,00 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 997,00 Kč 50 %
381 381 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
4381 4381 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 552,00 Kč 55 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 552,00 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 559 000,00 Kč Navýšení 610 233,40 Kč 394 258,89 Kč 65 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 78 480,70 Kč 52 %
390 390 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 78 480,70 Kč 52 %
29 29 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 78 480,70 Kč 52 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 2383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 152 698,39 Kč 64 %
406 406 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 152 698,39 Kč 64 %
18 18 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 152 698,39 Kč 64 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 999,80 Kč 100 %
388 388 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 999,80 Kč 100 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 999,80 Kč 100 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 1 233,40 Kč 1 233,40 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 1 233,40 Kč 1 233,40 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 181 000,00 Kč Navýšení 201 000,00 Kč 151 026,60 Kč 75 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 20 000,53 Kč 111 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 20 000,53 Kč 111 %
381 381 180 000,00 Kč Navýšení 182 000,00 Kč 130 877,07 Kč 72 %
19 19 180 000,00 Kč Navýšení 182 000,00 Kč 130 877,07 Kč 72 %
4381 4381 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 149,00 Kč 15 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 149,00 Kč 15 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 820,00 Kč 16 %
1100 1100 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 820,00 Kč 16 %
11 11 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 820,00 Kč 16 %
5161 Služby pošt 1 510 000,00 Kč Navýšení 1 626 176,20 Kč 1 122 008,33 Kč 69 %
2143 Cestovní ruch 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 577,00 Kč 14 %
1100 1100 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 577,00 Kč 14 %
11 11 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 577,00 Kč 14 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 121 176,20 Kč 121 176,20 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 121 176,20 Kč 121 176,20 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 000 255,13 Kč 67 %
381 381 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 000 255,13 Kč 67 %
19 19 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 000 255,13 Kč 67 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 1100 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 11 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 583 200,00 Kč Navýšení 602 235,57 Kč 478 439,27 Kč 79 %
1031 Pěstební činnost 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
375 375 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
35 35 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
2143 Cestovní ruch 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 384,50 Kč 54 %
8000 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 384,50 Kč 54 %
11 11 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 384,50 Kč 54 %
3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 12 100,00 Kč 81 %
8518 8518 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 12 100,00 Kč 81 %
37 37 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 12 100,00 Kč 81 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 44 600,00 Kč Navýšení 50 600,00 Kč 20 452,53 Kč 40 %
1391 1391 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 29 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
1393 1393 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 29 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
390 390 18 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 9 680,00 Kč 40 %
29 29 18 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 9 680,00 Kč 40 %
518 518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 775,08 Kč 18 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 775,08 Kč 18 %
7390 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 779,42 Kč 48 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 779,42 Kč 48 %
8390 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 798,03 Kč 40 %
29 29 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 798,03 Kč 40 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 300,00 Kč 57 %
2383 2383 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500,00 Kč 75 %
528 528 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500,00 Kč 75 %
383 383 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 800,00 Kč 40 %
528 528 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 800,00 Kč 40 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 187 636,49 Kč 83 %
406 406 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 85 020,99 Kč 89 %
18 18 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 85 020,99 Kč 89 %
7406 7406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 87 490,50 Kč 80 %
18 18 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 87 490,50 Kč 80 %
8406 8406 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 125,00 Kč 76 %
18 18 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 125,00 Kč 76 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 300,00 Kč 92 %
388 388 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 300,00 Kč 92 %
19 19 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 300,00 Kč 92 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 35,57 Kč 35,57 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 35,57 Kč 35,57 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 280 000,00 Kč Navýšení 293 000,00 Kč 246 531,18 Kč 84 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 9 314,74 Kč 85 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 9 314,74 Kč 85 %
381 381 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 58 280,00 Kč 83 %
19 19 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 58 280,00 Kč 83 %
7381 7381 150 000,00 Kč Navýšení 171 500,00 Kč 149 678,89 Kč 87 %
19 19 150 000,00 Kč Navýšení 171 500,00 Kč 149 678,89 Kč 87 %
8381 8381 60 000,00 Kč Pokles 40 500,00 Kč 29 257,55 Kč 72 %
19 19 60 000,00 Kč Pokles 40 500,00 Kč 29 257,55 Kč 72 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 555 310,00 Kč Navýšení 1 655 310,00 Kč 1 154 341,61 Kč 70 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 298 523,61 Kč 85 %
0 0 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 250 383,71 Kč 72 %
741 741 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 250 383,71 Kč 72 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 48 139,90 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 48 139,90 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 305 310,00 Kč 1 305 310,00 Kč 855 818,00 Kč 66 %
0 0 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 851 098,00 Kč 65 %
19 19 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 851 098,00 Kč 65 %
1385 1385 5 310,00 Kč 5 310,00 Kč 4 720,00 Kč 89 %
19 19 5 310,00 Kč 5 310,00 Kč 4 720,00 Kč 89 %
5164 Nájemné 689 700,00 Kč Navýšení 792 224,00 Kč 596 287,77 Kč 75 %
2143 Cestovní ruch 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
1100 1100 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
11 11 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
2212 Silnice 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
386 386 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
110 110 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 19 500,03 Kč 49 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 384 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 210 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 40 485,00 Kč 67 %
1380 1380 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 40 485,00 Kč 67 %
416 416 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 40 485,00 Kč 67 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
92 92 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
120 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 996,00 Kč 33 %
2383 2383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 996,00 Kč 100 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 996,00 Kč 100 %
3383 3383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 5 445,00 Kč 7 %
406 406 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 5 445,00 Kč 7 %
18 18 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 5 445,00 Kč 7 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 66 967,00 Kč 66 967,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 66 967,00 Kč 66 967,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 194 700,00 Kč 194 700,00 Kč 120 214,12 Kč 62 %
0 0 37 700,00 Kč 37 700,00 Kč 5 800,00 Kč 15 %
19 19 37 700,00 Kč 37 700,00 Kč 5 800,00 Kč 15 %
3381 3381 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 24 780,00 Kč 75 %
19 19 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 24 780,00 Kč 75 %
381 381 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 89 634,12 Kč 72 %
19 19 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 89 634,12 Kč 72 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,00 Kč 47 386,02 Kč 100 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,00 Kč 47 386,02 Kč 100 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 47 386,00 Kč 47 386,02 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 010 200,00 Kč Navýšení 1 217 001,00 Kč 633 250,50 Kč 52 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 32 950,00 Kč 70 %
2388 2388 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 32 950,00 Kč 70 %
40 40 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 32 950,00 Kč 70 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 62 000,00 Kč Pokles 59 000,00 Kč 61 657,00 Kč 105 %
0 0 60 000,00 Kč Pokles 57 000,00 Kč 61 657,00 Kč 108 %
313 313 60 000,00 Kč Pokles 57 000,00 Kč 61 657,00 Kč 108 %
384 384 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 210 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 9 801,00 Kč 9 801,00 Kč 100 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 9 801,00 Kč 9 801,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 9 801,00 Kč 9 801,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 70 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 84 908,00 Kč 77 %
92 92 70 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 84 908,00 Kč 77 %
120 120 70 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 84 908,00 Kč 77 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 698 200,00 Kč Navýšení 858 200,00 Kč 443 934,50 Kč 52 %
0 0 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 2 904,00 Kč 2 %
741 741 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 2 904,00 Kč 2 %
381 381 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 441 030,50 Kč 60 %
19 19 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 441 030,50 Kč 60 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 250 500,00 Kč Navýšení 1 324 100,00 Kč 926 666,00 Kč 70 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 78 000,00 Kč Navýšení 156 600,00 Kč 32 236,50 Kč 21 %
1391 1391 10 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 2 703,00 Kč 15 %
29 29 10 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 2 703,00 Kč 15 %
1393 1393 18 000,00 Kč Navýšení 39 600,00 Kč 10 126,00 Kč 26 %
29 29 18 000,00 Kč Navýšení 39 600,00 Kč 10 126,00 Kč 26 %
390 390 50 000,00 Kč Navýšení 99 000,00 Kč 19 407,50 Kč 20 %
29 29 50 000,00 Kč Navýšení 99 000,00 Kč 19 407,50 Kč 20 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
406 406 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
18 18 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 9 052,00 Kč 35 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 388 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 13 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 3 370,00 Kč 42 %
19 19 13 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 3 370,00 Kč 42 %
6171 Činnost místní správy 1 130 000,00 Kč 1 130 000,00 Kč 882 007,50 Kč 78 %
1385 1385 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 96 640,00 Kč 81 %
19 19 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 96 640,00 Kč 81 %
3381 3381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 146,00 Kč 31 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 146,00 Kč 31 %
381 381 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 782 221,50 Kč 78 %
19 19 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 782 221,50 Kč 78 %
5168 Služby zpracování dat 2 941 116,00 Kč Navýšení 3 126 116,00 Kč 1 657 075,30 Kč 53 %
2141 0 Vnitřní obchod 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 30 000,00 Kč Navýšení 69 000,00 Kč 65 123,80 Kč 94 %
1100 1100 30 000,00 Kč Navýšení 69 000,00 Kč 65 123,80 Kč 94 %
11 11 30 000,00 Kč Navýšení 69 000,00 Kč 65 123,80 Kč 94 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1388 1388 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 22 688,00 Kč 45 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 22 688,00 Kč 45 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 22 688,00 Kč 45 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 6 050,00 Kč 16 %
1391 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 %
1393 1393 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 7 %
29 29 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 7 %
390 390 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 %
29 29 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 128,10 Kč 65 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 128,10 Kč 65 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
406 406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
18 18 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 55 176,00 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 2 735 116,00 Kč Navýšení 2 825 116,00 Kč 1 485 909,40 Kč 53 %
1385 1385 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 54 450,00 Kč 75 %
19 19 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 54 450,00 Kč 75 %
3381 3381 2 502 516,00 Kč 2 502 516,00 Kč 1 187 026,35 Kč 47 %
19 19 2 502 516,00 Kč 2 502 516,00 Kč 1 187 026,35 Kč 47 %
381 381 160 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 244 433,05 Kč 98 %
19 19 160 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 244 433,05 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 38 707 458,00 Kč Pokles 33 871 865,73 Kč 17 219 556,10 Kč 51 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 23 743,60 Kč 9 %
375 375 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 23 743,60 Kč 9 %
35 35 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 23 743,60 Kč 9 %
1031 Pěstební činnost 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 215 627,55 Kč 44 %
375 375 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 215 627,55 Kč 44 %
35 35 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 215 627,55 Kč 44 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 375 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 35 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 107 000,00 Kč Navýšení 147 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
375 375 107 000,00 Kč Navýšení 147 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
35 35 107 000,00 Kč Navýšení 147 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
375 375 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
35 35 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
2141 Vnitřní obchod 434 000,00 Kč Pokles 414 000,00 Kč 382 393,45 Kč 92 %
0 0 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 365 893,45 Kč 99 %
9 9 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 365 893,45 Kč 99 %
1100 1100 64 000,00 Kč Pokles 44 000,00 Kč 16 500,00 Kč 38 %
11 11 64 000,00 Kč Pokles 44 000,00 Kč 16 500,00 Kč 38 %
2143 Cestovní ruch 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 194 508,83 Kč 99 %
1100 1100 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 194 508,83 Kč 99 %
11 11 844 000,00 Kč Navýšení 1 208 160,22 Kč 1 194 508,83 Kč 99 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 2388 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 40 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 131 184,52 Kč 6 %
386 386 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 131 184,52 Kč 6 %
110 110 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 131 184,52 Kč 6 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 670 000,00 Kč Pokles 682 100,00 Kč 123 925,00 Kč 18 %
386 386 1 670 000,00 Kč Pokles 682 100,00 Kč 123 925,00 Kč 18 %
110 110 1 670 000,00 Kč Pokles 682 100,00 Kč 123 925,00 Kč 18 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 386 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 Kč Navýšení 294 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5555 5555 0,00 Kč Navýšení 294 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 294 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2310 Pitná voda 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 677 000,00 Kč 677 000,00 Kč 339 049,49 Kč 50 %
0 0 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 180 866,79 Kč 73 %
741 741 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 180 866,79 Kč 73 %
387 387 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 158 182,70 Kč 37 %
102 102 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 158 182,70 Kč 37 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 35 912,00 Kč 36 %
387 387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 35 912,00 Kč 36 %
102 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 35 912,00 Kč 36 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 249 000,00 Kč Pokles 77 000,00 Kč 9 500,00 Kč 12 %
1388 1388 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
15 15 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
400 400 79 000,00 Kč Pokles 77 000,00 Kč 9 500,00 Kč 12 %
414 414 79 000,00 Kč Pokles 77 000,00 Kč 9 500,00 Kč 12 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 475 000,00 Kč Navýšení 641 226,00 Kč 490 419,45 Kč 76 %
1380 1380 450 000,00 Kč Navýšení 616 226,00 Kč 475 419,45 Kč 77 %
416 416 450 000,00 Kč Navýšení 616 226,00 Kč 475 419,45 Kč 77 %
3393 3393 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 60 %
416 416 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 60 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 37 092,00 Kč 30 %
2380 2380 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 37 092,00 Kč 30 %
416 416 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 37 092,00 Kč 30 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 340,00 Kč 47 %
3380 3380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 340,00 Kč 47 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 340,00 Kč 47 %
3341 0 Rozhlas a televize 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 654 312,00 Kč 89 %
9 9 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 654 312,00 Kč 89 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 20 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 100 %
502 502 20 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 100 %
416 416 20 000,00 Kč Navýšení 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 110 000,00 Kč Navýšení 111 483,00 Kč 111 483,00 Kč 100 %
382 382 110 000,00 Kč Navýšení 111 483,00 Kč 111 483,00 Kč 100 %
139 139 110 000,00 Kč Navýšení 111 483,00 Kč 111 483,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 2 540 000,00 Kč Pokles 2 440 199,00 Kč 1 629 088,39 Kč 67 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
518 518 2 500 000,00 Kč Pokles 2 480 199,00 Kč 1 621 828,39 Kč 65 %
37 37 2 500 000,00 Kč Pokles 2 480 199,00 Kč 1 621 828,39 Kč 65 %
7518 7518 40 000,00 Kč Pokles -40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 40 000,00 Kč Pokles -40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 2 053 000,00 Kč Pokles -647 000,00 Kč 1 175 768,46 Kč -182 %
0 0 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 2518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 48 060,00 Kč 48 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 48 060,00 Kč 48 %
382 382 650 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 49 906,50 Kč 33 %
139 139 650 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 49 906,50 Kč 33 %
518 518 1 200 000,00 Kč Pokles -1 000 000,00 Kč 1 018 685,04 Kč -102 %
37 37 1 200 000,00 Kč Pokles -1 000 000,00 Kč 1 018 685,04 Kč -102 %
8518 8518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 59 116,92 Kč 59 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 59 116,92 Kč 59 %
3631 Veřejné osvětlení 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 215 627,00 Kč 31 %
518 518 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 215 627,00 Kč 31 %
37 37 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 215 627,00 Kč 31 %
3635 Územní plánování 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 78 650,00 Kč 39 %
2388 2388 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 78 650,00 Kč 39 %
40 40 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 78 650,00 Kč 39 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 852 000,00 Kč Pokles 1 786 000,00 Kč 265 266,71 Kč 15 %
1388 1388 1 602 000,00 Kč Pokles 1 576 000,00 Kč 162 454,91 Kč 10 %
15 15 1 602 000,00 Kč Pokles 61 506,91 Kč 61 506,91 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 1 514 493,09 Kč 100 948,00 Kč 7 %
92 92 250 000,00 Kč Pokles 210 000,00 Kč 102 811,80 Kč 49 %
120 120 250 000,00 Kč Pokles 210 000,00 Kč 102 811,80 Kč 49 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 605 000,00 Kč Pokles 1 555 000,00 Kč 860 775,00 Kč 55 %
375 375 1 605 000,00 Kč Pokles 1 555 000,00 Kč 860 775,00 Kč 55 %
35 35 1 605 000,00 Kč Pokles 1 555 000,00 Kč 860 775,00 Kč 55 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 73 623,00 Kč 74 %
375 375 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 73 623,00 Kč 74 %
35 35 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 73 623,00 Kč 74 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 930 000,00 Kč Pokles 3 869 500,00 Kč 1 589 364,36 Kč 41 %
375 375 3 930 000,00 Kč Pokles 3 869 500,00 Kč 1 589 364,36 Kč 41 %
35 35 3 930 000,00 Kč Pokles 3 869 500,00 Kč 1 589 364,36 Kč 41 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč Pokles 120 000,00 Kč 104 336,00 Kč 87 %
375 375 150 000,00 Kč Pokles 120 000,00 Kč 104 336,00 Kč 87 %
35 35 150 000,00 Kč Pokles 120 000,00 Kč 104 336,00 Kč 87 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 165 000,00 Kč Navýšení 255 000,00 Kč 156 000,00 Kč 61 %
528 528 165 000,00 Kč Navýšení 255 000,00 Kč 156 000,00 Kč 61 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 336 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 43 466,00 Kč 22 %
528 528 336 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 43 466,00 Kč 22 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 1 695 958,00 Kč Pokles 1 275 730,01 Kč 141 831,00 Kč 11 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 393 272,01 Kč 0,00 Kč 0 %