Pohled přes položky 2019

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 95 479 488,00 Kč 95 479 488,00 Kč 55 428 044,22 Kč 58 %
0 0 86 509 494,00 Kč 86 509 494,00 Kč 50 191 305,63 Kč 58 %
7000 7000 8 969 994,00 Kč 8 969 994,00 Kč 5 236 738,59 Kč 58 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 1 031 750,50 Kč 48 %
7001 7001 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 1 031 750,50 Kč 48 %
1113 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 960 534,00 Kč 6 960 534,00 Kč 4 856 479,57 Kč 70 %
1121 0 Daň z příjmů právnických osob 71 925 518,00 Kč 71 925 518,00 Kč 47 940 494,30 Kč 67 %
1122 0 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 Kč Navýšení 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 %
1211 0 Daň z přidané hodnoty 172 521 807,00 Kč 172 521 807,00 Kč 108 260 720,01 Kč 63 %
1334 0 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 36 256,90 Kč 45 %
1335 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 10 638,04 Kč 14 188,04 Kč 133 %
1340 0 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 11 257 094,63 Kč 87 %
1341 0 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 580 440,31 Kč 85 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 435 000,00 Kč 435 000,00 Kč 254 339,00 Kč 58 %
7034 7034 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 211 786,00 Kč 71 %
7054 7054 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 32 690,00 Kč 65 %
7064 7064 0,00 Kč 0,00 Kč 1 283,00 Kč - - - -
7066 7066 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7098 7098 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 8 580,00 Kč 11 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 102 002,00 Kč 102 %
517 517 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 102 002,00 Kč 102 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 347 000,00 Kč 43 %
145 145 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 347 000,00 Kč 43 %
1356 0 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč -37 000,00 Kč - - - -
211 211 0,00 Kč 0,00 Kč -37 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 265 000,00 Kč 9 265 000,00 Kč 6 696 075,00 Kč 72 %
102 102 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 4 010 925,00 Kč 80 %
214 214 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 300,00 Kč 15 %
7006 7006 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 %
7011 7011 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 127 480,00 Kč 75 %
7012 7012 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 40 260,00 Kč 122 %
7013 7013 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 25 400,00 Kč 64 %
7014 7014 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
7015 7015 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 134 660,00 Kč 76 %
7017 7017 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 17 400,00 Kč 54 %
7032 7032 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 030,00 Kč 60 %
7036 7036 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 244 700,00 Kč 68 %
7037 7037 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 220,00 Kč 61 %
7041 7041 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 822 400,00 Kč 43 %
7051 7051 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 100 250,00 Kč 106 %
7053 7053 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 138 500,00 Kč 198 %
7055 7055 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
7056 7056 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 750,00 Kč 69 %
7057 7057 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 850,00 Kč 85 %
7058 7058 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 9 870,00 Kč 493 %
7060 7060 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 080,00 Kč 52 %
7063 7063 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
1381 Daň z hazardních her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 444 793,11 Kč 96 %
7004 7004 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 444 793,11 Kč 96 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč 0,00 Kč 2 881,53 Kč - - - -
7004 7004 0,00 Kč 0,00 Kč 2 881,53 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 8 980 530,57 Kč 64 %
7005 7005 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 8 980 530,57 Kč 64 %
1511 0 Daň z nemovitostí 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 9 005 589,40 Kč 82 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 100 000,00 Kč Navýšení 13 221 000,00 Kč 9 179 688,87 Kč 69 %
0 0 2 150 000,00 Kč 2 150 000,00 Kč 784 348,00 Kč 36 %
1100 1100 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 589 287,80 Kč 84 %
1391 1391 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 170 157,00 Kč 52 %
1393 1393 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 820 369,00 Kč 103 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 491 190,00 Kč 61 %
515 515 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 3 611 351,93 Kč 90 %
518 518 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 1 572 336,00 Kč 58 %
522 522 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 134 426,14 Kč 70 %
5555 5555 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 5 880,00 Kč 78 %
7111 7111 500,00 Kč 500,00 Kč 343,00 Kč 69 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 003 714,36 Kč 98 %
7080 7080 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 003 714,36 Kč 98 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 658 037,00 Kč 2 658 037,00 Kč 663 573,95 Kč 25 %
0 0 0,81 Kč 0,81 Kč 0,00 Kč 0 %
305 305 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 307 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 309 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 321 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 322 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 323 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 325 145 852,00 Kč 145 852,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 350 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 501 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 504 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 100 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 551 391,47 Kč 97 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 86 133 407,00 Kč Navýšení 86 133 519,00 Kč 60 887 141,13 Kč 71 %
0 0 1 307 407,00 Kč Navýšení 1 307 519,00 Kč 19 951 706,52 Kč 1526 %
19 19 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 239 653,49 Kč 74 %
2518 2518 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 528 500,00 Kč 60 %
3518 3518 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 19 440,00 Kč 69 %
383 383 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 694,00 Kč 48 %
4383 4383 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč 60 %
518 518 83 351 000,00 Kč 83 351 000,00 Kč 39 951 663,12 Kč 48 %
7090 7090 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 182 484,00 Kč 83 %
2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 93 156,05 Kč 93 %
0 0 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 92 906,80 Kč 93 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 249,25 Kč - - - -
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč 0,00 Kč 72,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 640 000,00 Kč Navýšení 3 725 273,13 Kč 2 471 647,17 Kč 66 %
0 0 3 475 000,00 Kč Navýšení 3 493 424,13 Kč 2 275 823,42 Kč 65 %
1389 1389 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
406 406 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 66 615,47 Kč 44 %
7500 7500 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 300,00 Kč 22 %
7518 7518 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
969 969 0,00 Kč 0,00 Kč 5 600,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 825 839,39 Kč 1 811 306,74 Kč 99 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 346,20 Kč 100 %
1121 1121 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 8 059,00 Kč 187 %
1131 1131 0,00 Kč Navýšení 25 806,70 Kč 25 806,70 Kč 100 %
1132 1132 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
1133 1133 0,00 Kč Navýšení 1 256,00 Kč 9 008,00 Kč 717 %
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 26 741,00 Kč 32 808,00 Kč 123 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 170 211,01 Kč 170 211,01 Kč 100 %
307 307 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
323 323 0,00 Kč Navýšení 27 978,30 Kč 27 978,30 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 292 674,40 Kč 253 568,65 Kč 87 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 1 057 141,00 Kč Navýšení 1 107 438,00 Kč 167 654,00 Kč 15 %
0 0 1 057 141,00 Kč 1 057 141,00 Kč 117 357,00 Kč 11 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 50 297,00 Kč 50 297,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 629 400,00 Kč Navýšení 3 029 589,21 Kč 4 079 467,35 Kč 135 %
0 0 2 226 400,00 Kč Pokles 2 178 000,00 Kč 1 602 999,26 Kč 74 %
1515 1515 0,00 Kč 0,00 Kč 1 821 764,52 Kč - - - -
222 222 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 26 221,00 Kč 52 %
3384 3384 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3406 3406 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč -121 000,00 Kč - - - -
384 384 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
518 518 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 352 952,10 Kč 101 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 121 174,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 121 174,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 295 000,00 Kč Navýšení 476 893,30 Kč 439 351,51 Kč 92 %
0 0 95 000,00 Kč Navýšení 113 761,00 Kč 119 601,12 Kč 105 %
4381 4381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 154 290,00 Kč 77 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 163 132,30 Kč 165 460,39 Kč 101 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 39 400,00 Kč 2 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4 052 000,00 Kč Navýšení 4 593 420,00 Kč 541 420,00 Kč 12 %
3113 0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 35 729 080,00 Kč Pokles 26 587 660,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4111 0 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 653 000,00 Kč 653 000,00 Kč 100 %
4112 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč Navýšení 39 160 900,00 Kč 26 002 044,00 Kč 66 %
4116 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 779 165,00 Kč Navýšení 16 888 066,62 Kč 19 395 375,50 Kč 115 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 260 500,00 Kč Navýšení 372 300,00 Kč 383 058,50 Kč 103 %
0 0 260 500,00 Kč Navýšení 343 500,00 Kč 333 621,50 Kč 97 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 28 800,00 Kč 49 437,00 Kč 172 %
4122 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 7 650 157,20 Kč 7 590 157,20 Kč 99 %
4216 0 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 10 915 043,24 Kč 8 915 043,24 Kč 82 %
4222 0 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 240 000,00 Kč 6 %
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 653 658 402,13 Kč 426 437 693,97 Kč 65 %


Výdajové položky

Položka Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 108 370 000,00 Kč Navýšení 115 429 398,00 Kč 63 125 185,00 Kč 55 %
2143 Cestovní ruch 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 1 940 766,00 Kč 60 %
1100 1100 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 1 940 766,00 Kč 60 %
11 11 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 1 940 766,00 Kč 60 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 224 500,00 Kč 248 449,00 Kč 111 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 224 500,00 Kč 248 449,00 Kč 111 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 224 500,00 Kč 248 449,00 Kč 111 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 520 000,00 Kč Navýšení 11 678 800,00 Kč 4 808 514,00 Kč 41 %
1391 1391 400 000,00 Kč Navýšení 497 000,00 Kč 166 559,00 Kč 34 %
29 29 400 000,00 Kč Navýšení 497 000,00 Kč 166 559,00 Kč 34 %
1393 1393 900 000,00 Kč Navýšení 1 028 800,00 Kč 363 305,00 Kč 35 %
29 29 900 000,00 Kč Navýšení 1 028 800,00 Kč 363 305,00 Kč 35 %
2390 2390 3 000 000,00 Kč Navýšení 4 715 000,00 Kč 1 832 134,00 Kč 39 %
29 29 3 000 000,00 Kč Navýšení 4 715 000,00 Kč 1 832 134,00 Kč 39 %
2391 2391 750 000,00 Kč Navýšení 1 084 000,00 Kč 462 491,00 Kč 43 %
29 29 750 000,00 Kč Navýšení 1 084 000,00 Kč 462 491,00 Kč 43 %
2393 2393 2 370 000,00 Kč Navýšení 2 979 000,00 Kč 1 604 100,00 Kč 54 %
29 29 2 370 000,00 Kč Navýšení 2 979 000,00 Kč 1 604 100,00 Kč 54 %
390 390 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 375 000,00 Kč 379 925,00 Kč 28 %
29 29 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 375 000,00 Kč 379 925,00 Kč 28 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 8 352 322,00 Kč 54 %
406 406 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 8 352 322,00 Kč 54 %
18 18 15 400 000,00 Kč 15 400 000,00 Kč 8 352 322,00 Kč 54 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 10 572,00 Kč 10 572,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 10 572,00 Kč 10 572,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 81 200 000,00 Kč Navýšení 84 865 526,00 Kč 47 764 562,00 Kč 56 %
1385 1385 5 400 000,00 Kč 5 400 000,00 Kč 3 082 092,00 Kč 57 %
19 19 5 400 000,00 Kč 5 400 000,00 Kč 3 082 092,00 Kč 57 %
381 381 75 800 000,00 Kč Navýšení 79 465 526,00 Kč 44 682 470,00 Kč 56 %
19 19 75 800 000,00 Kč Navýšení 79 465 526,00 Kč 44 682 470,00 Kč 56 %
5019 Ostatní platy 27 000,00 Kč Navýšení 29 246,00 Kč 16 962,00 Kč 58 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 716,00 Kč 98 %
19 19 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 716,00 Kč 98 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 2 246,00 Kč 2 246,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 2 246,00 Kč 2 246,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 313 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 963 500,00 Kč Navýšení 3 758 620,00 Kč 1 907 786,00 Kč 51 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 165 673,00 Kč 64 %
1100 1100 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 165 673,00 Kč 64 %
11 11 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 165 673,00 Kč 64 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 250,00 Kč 19 %
1380 1380 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 250,00 Kč 19 %
416 416 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 250,00 Kč 19 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 2380 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 5 500,00 Kč Navýšení 25 500,00 Kč 3 200,00 Kč 13 %
380 380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 3 200,00 Kč 16 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 3 200,00 Kč 16 %
4380 4380 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 77 230,00 Kč 51 %
518 518 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 77 230,00 Kč 51 %
37 37 160 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 77 230,00 Kč 51 %
3613 Nebytové hospodářství 356 000,00 Kč Pokles 348 000,00 Kč 164 430,00 Kč 47 %
518 518 356 000,00 Kč Pokles 348 000,00 Kč 164 430,00 Kč 47 %
37 37 356 000,00 Kč Pokles 348 000,00 Kč 164 430,00 Kč 47 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
92 92 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
120 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 29 000,00 Kč 58 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 50 880,00 Kč 36 %
375 375 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 50 880,00 Kč 36 %
35 35 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 50 880,00 Kč 36 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 363 000,00 Kč 358 115,00 Kč 99 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 363 000,00 Kč 358 115,00 Kč 99 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 363 000,00 Kč 358 115,00 Kč 99 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 161 303,00 Kč 70 %
2390 2390 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 26 710,00 Kč 45 %
29 29 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 26 710,00 Kč 45 %
2391 2391 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2393 2393 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 134 593,00 Kč 84 %
29 29 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 134 593,00 Kč 84 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 31 440,00 Kč 70 %
3383 3383 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 600,00 Kč 74 %
528 528 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 600,00 Kč 74 %
383 383 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 21 840,00 Kč 68 %
528 528 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 21 840,00 Kč 68 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 412 120,00 Kč 412 120,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 412 120,00 Kč 412 120,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 624 000,00 Kč Navýšení 1 640 000,00 Kč 443 145,00 Kč 27 %
1385 1385 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 10 400,00 Kč 43 %
19 19 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 10 400,00 Kč 43 %
381 381 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 426 345,00 Kč 27 %
19 19 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 426 345,00 Kč 27 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 6 400,00 Kč 40 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 6 400,00 Kč 40 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 11 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 3 868 772,00 Kč 63 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 3 868 772,00 Kč 63 %
19 19 6 120 000,00 Kč 6 120 000,00 Kč 3 868 772,00 Kč 63 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
381 381 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 28 404 500,00 Kč Navýšení 30 275 800,00 Kč 16 564 259,00 Kč 55 %
2143 Cestovní ruch 878 000,00 Kč Pokles 874 445,00 Kč 488 735,00 Kč 56 %
1100 1100 878 000,00 Kč Pokles 874 445,00 Kč 488 735,00 Kč 56 %
11 11 878 000,00 Kč Pokles 874 445,00 Kč 488 735,00 Kč 56 %
3612 Bytové hospodářství 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 899,00 Kč 49 %
518 518 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 899,00 Kč 49 %
37 37 12 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 899,00 Kč 49 %
3613 Nebytové hospodářství 26 000,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 30 201,00 Kč 89 %
518 518 26 000,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 30 201,00 Kč 89 %
37 37 26 000,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 30 201,00 Kč 89 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
92 92 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
120 120 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 363,00 Kč 64 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 171,00 Kč 100 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 171,00 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 171,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 130 000,00 Kč Navýšení 2 913 000,00 Kč 1 225 224,00 Kč 42 %
1391 1391 100 000,00 Kč Navýšení 124 000,00 Kč 41 600,00 Kč 34 %
29 29 100 000,00 Kč Navýšení 124 000,00 Kč 41 600,00 Kč 34 %
1393 1393 225 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 90 736,00 Kč 36 %
29 29 225 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 90 736,00 Kč 36 %
2390 2390 750 000,00 Kč Navýšení 1 180 000,00 Kč 459 586,00 Kč 39 %
29 29 750 000,00 Kč Navýšení 1 180 000,00 Kč 459 586,00 Kč 39 %
2391 2391 187 500,00 Kč Navýšení 270 500,00 Kč 115 499,00 Kč 43 %
29 29 187 500,00 Kč Navýšení 270 500,00 Kč 115 499,00 Kč 43 %
2393 2393 592 500,00 Kč Navýšení 744 500,00 Kč 422 655,00 Kč 57 %
29 29 592 500,00 Kč Navýšení 744 500,00 Kč 422 655,00 Kč 57 %
390 390 275 000,00 Kč Navýšení 344 000,00 Kč 95 148,00 Kč 28 %
29 29 275 000,00 Kč Navýšení 344 000,00 Kč 95 148,00 Kč 28 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 2 096 335,00 Kč 54 %
406 406 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 2 096 335,00 Kč 54 %
18 18 3 850 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 2 096 335,00 Kč 54 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 792 500,00 Kč 792 500,00 Kč 430 198,00 Kč 54 %
19 19 792 500,00 Kč 792 500,00 Kč 430 198,00 Kč 54 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 19 443,00 Kč 19 443,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 19 443,00 Kč 19 443,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 20 706 000,00 Kč Navýšení 21 622 412,00 Kč 12 117 690,00 Kč 56 %
1385 1385 1 356 000,00 Kč 1 356 000,00 Kč 771 132,00 Kč 57 %
19 19 1 356 000,00 Kč 1 356 000,00 Kč 771 132,00 Kč 57 %
381 381 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 266 412,00 Kč 11 346 558,00 Kč 56 %
19 19 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 266 412,00 Kč 11 346 558,00 Kč 56 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 503 760,00 Kč Navýšení 11 177 196,00 Kč 6 164 777,00 Kč 55 %
2143 Cestovní ruch 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 176 118,00 Kč 56 %
1100 1100 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 176 118,00 Kč 56 %
11 11 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 176 118,00 Kč 56 %
3612 Bytové hospodářství 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 568,00 Kč 45 %
518 518 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 568,00 Kč 45 %
37 37 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 568,00 Kč 45 %
3613 Nebytové hospodářství 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 10 877,00 Kč 60 %
518 518 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 10 877,00 Kč 60 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 10 877,00 Kč 60 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
92 92 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
120 120 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 295,00 Kč 57 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 53 000,00 Kč 50 498,00 Kč 95 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 53 000,00 Kč 50 498,00 Kč 95 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 53 000,00 Kč 50 498,00 Kč 95 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 766 800,00 Kč Navýšení 1 050 800,00 Kč 441 525,00 Kč 42 %
1391 1391 36 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 14 990,00 Kč 33 %
29 29 36 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 14 990,00 Kč 33 %
1393 1393 81 000,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 32 696,00 Kč 36 %
29 29 81 000,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 32 696,00 Kč 36 %
2390 2390 270 000,00 Kč Navýšení 425 000,00 Kč 165 612,00 Kč 39 %
29 29 270 000,00 Kč Navýšení 425 000,00 Kč 165 612,00 Kč 39 %
2391 2391 67 500,00 Kč Navýšení 97 500,00 Kč 41 623,00 Kč 43 %
29 29 67 500,00 Kč Navýšení 97 500,00 Kč 41 623,00 Kč 43 %
2393 2393 213 300,00 Kč Navýšení 268 300,00 Kč 152 320,00 Kč 57 %
29 29 213 300,00 Kč Navýšení 268 300,00 Kč 152 320,00 Kč 57 %
390 390 99 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 34 284,00 Kč 27 %
29 29 99 000,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 34 284,00 Kč 27 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 755 453,00 Kč 55 %
406 406 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 755 453,00 Kč 55 %
18 18 1 386 000,00 Kč 1 386 000,00 Kč 755 453,00 Kč 55 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 550 800,00 Kč 550 800,00 Kč 350 633,00 Kč 64 %
19 19 550 800,00 Kč 550 800,00 Kč 350 633,00 Kč 64 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 6 999,00 Kč 6 999,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 6 999,00 Kč 6 999,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 7 454 160,00 Kč Navýšení 7 783 597,00 Kč 4 366 811,00 Kč 56 %
1385 1385 488 160,00 Kč 488 160,00 Kč 277 901,00 Kč 57 %
19 19 488 160,00 Kč 488 160,00 Kč 277 901,00 Kč 57 %
381 381 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 295 437,00 Kč 4 088 910,00 Kč 56 %
19 19 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 295 437,00 Kč 4 088 910,00 Kč 56 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 %
6171 Činnost místní správy 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 %
381 381 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 %
19 19 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 321 205,00 Kč 66 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 000,00 Kč Navýšení 8 769,00 Kč 5 776,00 Kč 66 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 007,00 Kč 83 %
19 19 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 007,00 Kč 83 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 769,00 Kč 769,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 769,00 Kč 769,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 313 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 96 000,00 Kč Pokles 95 900,00 Kč 45 049,00 Kč 47 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 639,00 Kč 58 %
1380 1380 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 639,00 Kč 58 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 639,00 Kč 58 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 502 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 9 190,00 Kč 20 %
0 0 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 029,00 Kč 7 %
9 9 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 029,00 Kč 7 %
1100 1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 161,00 Kč 27 %
11 11 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 161,00 Kč 27 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
439 439 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
381 381 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
19 19 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
5122 Podlimitní věcná břemena 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
120 120 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 135 000,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 65 246,00 Kč 47 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 68 000,00 Kč Navýšení 73 000,00 Kč 16 294,00 Kč 22 %
1391 1391 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 940,00 Kč 12 %
29 29 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 940,00 Kč 12 %
1393 1393 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 437,00 Kč 17 %
29 29 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 437,00 Kč 17 %
390 390 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 11 917,00 Kč 26 %
29 29 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 11 917,00 Kč 26 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15 086,00 Kč 38 %
388 388 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15 086,00 Kč 38 %
19 19 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15 086,00 Kč 38 %
6171 Činnost místní správy 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 33 866,00 Kč 135 %
381 381 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 33 866,00 Kč 135 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 33 866,00 Kč 135 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 203 500,00 Kč 203 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1391 1391 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 1393 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 612 500,00 Kč Navýšení 614 471,00 Kč 300 303,24 Kč 49 %
2143 Cestovní ruch 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 429,00 Kč 14 %
1100 1100 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 429,00 Kč 14 %
11 11 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 429,00 Kč 14 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 669,00 Kč 27 %
1391 1391 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 669,00 Kč 45 %
29 29 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 669,00 Kč 45 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 2383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 3383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 388 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 600 000,00 Kč Navýšení 601 971,00 Kč 299 205,24 Kč 50 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 1 971,00 Kč 1 971,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 971,00 Kč 1 971,00 Kč 100 %
381 381 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 297 234,24 Kč 50 %
19 19 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 297 234,24 Kč 50 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 357 000,00 Kč Navýšení 5 405 422,96 Kč 1 605 113,81 Kč 30 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 14 320,00 Kč 53 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 14 320,00 Kč 53 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 14 320,00 Kč 53 %
2141 Vnitřní obchod 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 11 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 480 000,00 Kč Pokles 274 983,96 Kč 93 443,82 Kč 34 %
1100 1100 480 000,00 Kč Pokles 274 983,96 Kč 93 443,82 Kč 34 %
11 11 480 000,00 Kč Pokles 274 983,96 Kč 93 443,82 Kč 34 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
384 384 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
210 210 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 12 499,00 Kč 12 499,00 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 12 499,00 Kč 12 499,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 12 499,00 Kč 12 499,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 6 658,00 Kč 19 %
382 382 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 658,00 Kč 22 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 222,08 Kč 93 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 17 901,00 Kč 60 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 17 901,00 Kč 60 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 17 901,00 Kč 60 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 400 000,00 Kč Navýšení 430 000,00 Kč 25 013,00 Kč 6 %
1391 1391 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 539,00 Kč 15 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 539,00 Kč 15 %
1393 1393 40 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 23 474,00 Kč 47 %
29 29 40 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 23 474,00 Kč 47 %
390 390 350 000,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29 29 350 000,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 2383 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 3383 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 383 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 35 787,00 Kč 17 %
406 406 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 35 787,00 Kč 17 %
18 18 213 000,00 Kč 213 000,00 Kč 35 787,00 Kč 17 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 398,00 Kč 70 %
388 388 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 398,00 Kč 70 %
19 19 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 398,00 Kč 70 %
6171 Činnost místní správy 2 952 000,00 Kč Navýšení 4 094 940,00 Kč 1 382 171,91 Kč 34 %
1385 1385 0,00 Kč 0,00 Kč 22 046,60 Kč - - - -
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 22 046,60 Kč - - - -
1389 1389 0,00 Kč Navýšení 742 940,00 Kč 742 940,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 742 940,00 Kč 742 940,00 Kč 100 %
3381 3381 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 67 809,00 Kč 3 %
19 19 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 67 809,00 Kč 3 %
381 381 840 000,00 Kč Navýšení 1 240 000,00 Kč 547 246,31 Kč 44 %
19 19 840 000,00 Kč Navýšení 1 240 000,00 Kč 547 246,31 Kč 44 %
4381 4381 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 130,00 Kč 18 %
19 19 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 130,00 Kč 18 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 11 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 064 500,00 Kč Navýšení 4 304 307,75 Kč 2 010 224,68 Kč 47 %
1031 Pěstební činnost 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 74 992,00 Kč 30 %
375 375 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 74 992,00 Kč 30 %
35 35 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 74 992,00 Kč 30 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 8 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 27 801,00 Kč 68 %
375 375 8 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 27 801,00 Kč 68 %
35 35 8 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 27 801,00 Kč 68 %
2141 Vnitřní obchod 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 22 040,00 Kč 44 %
0 0 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 712,00 Kč 73 %
9 9 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 712,00 Kč 73 %
1100 1100 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 13 328,00 Kč 35 %
11 11 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 13 328,00 Kč 35 %
2143 Cestovní ruch 1 052 000,00 Kč Pokles 881 729,00 Kč 701 192,34 Kč 80 %
1100 1100 1 052 000,00 Kč Pokles 881 729,00 Kč 701 192,34 Kč 80 %
11 11 1 052 000,00 Kč Pokles 881 729,00 Kč 701 192,34 Kč 80 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 384 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 210 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 21 708,00 Kč 21 228,00 Kč 98 %
400 400 0,00 Kč Navýšení 21 708,00 Kč 21 228,00 Kč 98 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 21 708,00 Kč 21 228,00 Kč 98 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 67 833,00 Kč 24 %
1380 1380 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 67 833,00 Kč 24 %
416 416 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 67 833,00 Kč 24 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 2380 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 305,00 Kč 2 %
3380 3380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 305,00 Kč 2 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 305,00 Kč 2 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 502 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 204 500,00 Kč Pokles 184 500,00 Kč 42 582,00 Kč 23 %
380 380 100 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 30 782,00 Kč 38 %
416 416 100 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 30 782,00 Kč 38 %
4380 4380 104 500,00 Kč 104 500,00 Kč 11 800,00 Kč 11 %
416 416 104 500,00 Kč 104 500,00 Kč 11 800,00 Kč 11 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
410 410 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
414 414 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
382 382 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
139 139 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
3612 Bytové hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 37 065,51 Kč 74 %
518 518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 37 065,51 Kč 74 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 37 065,51 Kč 74 %
3613 Nebytové hospodářství 56 000,00 Kč Navýšení 141 153,75 Kč 89 488,75 Kč 63 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 335,00 Kč 9 %
37 37 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 335,00 Kč 9 %
6382 6382 0,00 Kč Navýšení 85 153,75 Kč 85 153,75 Kč 100 %
139 139 0,00 Kč Navýšení 85 153,75 Kč 85 153,75 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 10 635,00 Kč 43 %
1388 1388 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 10 635,00 Kč 53 %
15 15 0,00 Kč Navýšení 10 635,00 Kč 10 635,00 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 9 365,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 9 137,96 Kč 11 %
375 375 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 9 137,96 Kč 11 %
35 35 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 9 137,96 Kč 11 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 452,00 Kč 15 %
375 375 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 452,00 Kč 15 %
35 35 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 452,00 Kč 15 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 2 415,00 Kč 34 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 2 415,00 Kč 34 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 2 415,00 Kč 34 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 8 627,00 Kč 43 %
439 439 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 8 627,00 Kč 43 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 8 627,00 Kč 43 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 83 000,00 Kč Navýšení 88 000,00 Kč 47 363,00 Kč 54 %
1391 1391 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 030,00 Kč 25 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 030,00 Kč 25 %
1393 1393 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 21 063,00 Kč 59 %
29 29 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 21 063,00 Kč 59 %
390 390 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 23 270,00 Kč 58 %
29 29 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 23 270,00 Kč 58 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 10 485,00 Kč 58 %
2383 2383 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 501,00 Kč 36 %
528 528 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 501,00 Kč 36 %
3383 3383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 294,00 Kč 7 %
528 528 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 294,00 Kč 7 %
383 383 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 690,00 Kč 110 %
528 528 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 690,00 Kč 110 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 4 025,00 Kč 37 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 145,00 Kč 27 %
528 528 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 145,00 Kč 27 %
5555 5555 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 880,00 Kč 63 %
528 528 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 880,00 Kč 63 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 33 838,54 Kč 19 %
406 406 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 33 838,54 Kč 19 %
18 18 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 33 838,54 Kč 19 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 204,00 Kč 24 %
388 388 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 204,00 Kč 24 %
19 19 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 204,00 Kč 24 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 6 217,00 Kč 6 217,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 6 217,00 Kč 6 217,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 450 000,00 Kč Navýšení 1 662 000,00 Kč 713 874,00 Kč 43 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 9 000,00 Kč 129 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 9 000,00 Kč 129 %
3381 3381 390 000,00 Kč 390 000,00 Kč 95 408,79 Kč 24 %
19 19 390 000,00 Kč 390 000,00 Kč 95 408,79 Kč 24 %
381 381 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 250 000,00 Kč 595 327,21 Kč 48 %
19 19 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 250 000,00 Kč 595 327,21 Kč 48 %
4381 4381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 138,00 Kč 91 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 138,00 Kč 91 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 42 688,58 Kč 43 %
1100 1100 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 42 688,58 Kč 43 %
11 11 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 42 688,58 Kč 43 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 312,06 Kč 94 %
6171 Činnost místní správy 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 312,00 Kč 94 %
381 381 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 312,00 Kč 94 %
19 19 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 312,00 Kč 94 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč 0,00 Kč 0,06 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 0,06 Kč - - - -
5151 Studená voda 7 570 000,00 Kč Pokles 7 540 000,00 Kč 3 907 054,58 Kč 52 %
2310 Pitná voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 87 004,74 Kč 51 %
387 387 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 87 004,74 Kč 51 %
102 102 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 87 004,74 Kč 51 %
3612 Bytové hospodářství 5 910 000,00 Kč 5 910 000,00 Kč 3 203 830,69 Kč 54 %
518 518 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 3 203 830,69 Kč 54 %
37 37 5 900 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 3 203 830,69 Kč 54 %
7518 7518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 1 105 000,00 Kč Pokles 1 075 000,00 Kč 477 261,34 Kč 44 %
2518 2518 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 136 179,26 Kč 57 %
37 37 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 136 179,26 Kč 57 %
382 382 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 18 938,50 Kč 11 %
139 139 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 18 938,50 Kč 11 %
518 518 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 269 397,20 Kč 49 %
37 37 580 000,00 Kč Pokles 550 000,00 Kč 269 397,20 Kč 49 %
8518 8518 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 52 746,38 Kč 48 %
37 37 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 52 746,38 Kč 48 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 025,85 Kč 34 %
383 383 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 025,85 Kč 34 %
528 528 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 025,85 Kč 34 %
6171 Činnost místní správy 364 000,00 Kč 364 000,00 Kč 136 931,96 Kč 38 %
381 381 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 128 627,96 Kč 37 %
19 19 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 128 627,96 Kč 37 %
4381 4381 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 8 304,00 Kč 59 %
19 19 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 8 304,00 Kč 59 %
5152 Teplo 17 900 000,00 Kč 17 900 000,00 Kč 9 798 019,88 Kč 55 %
3612 Bytové hospodářství 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 8 041 769,43 Kč 57 %
518 518 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 8 041 769,43 Kč 57 %
37 37 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 8 041 769,43 Kč 57 %
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 763 226,81 Kč 38 %
518 518 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 763 226,81 Kč 38 %
37 37 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 763 226,81 Kč 38 %
6171 Činnost místní správy 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 993 023,64 Kč 52 %
381 381 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 993 023,64 Kč 52 %
19 19 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 993 023,64 Kč 52 %
5153 Plyn 1 540 000,00 Kč 1 540 000,00 Kč 707 003,89 Kč 46 %
3612 Bytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 106 214,50 Kč 53 %
518 518 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 106 214,50 Kč 53 %
37 37 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 106 214,50 Kč 53 %
3613 Nebytové hospodářství 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 579 213,89 Kč 45 %
518 518 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 579 213,89 Kč 45 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 579 213,89 Kč 45 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 21 575,50 Kč 54 %
383 383 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 21 575,50 Kč 54 %
528 528 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 21 575,50 Kč 54 %
5154 Elektrická energie 9 512 000,00 Kč Pokles 9 492 000,00 Kč 4 886 716,87 Kč 51 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
3380 3380 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
416 416 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
515 515 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
37 37 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
3612 Bytové hospodářství 1 450 000,00 Kč 1 450 000,00 Kč 587 714,07 Kč 41 %
518 518 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 587 714,07 Kč 45 %
37 37 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 587 714,07 Kč 45 %
7518 7518 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 2 250 000,00 Kč Pokles 2 220 000,00 Kč 1 093 556,88 Kč 49 %
2518 2518 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 152 773,00 Kč 76 %
139 139 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 152 773,00 Kč 76 %
518 518 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 934 188,88 Kč 49 %
37 37 1 950 000,00 Kč Pokles 1 920 000,00 Kč 934 188,88 Kč 49 %
8518 8518 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 6 595,00 Kč 8 %
37 37 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 6 595,00 Kč 8 %
3631 Veřejné osvětlení 4 300 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 2 674 473,00 Kč 62 %
382 382 4 300 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 2 674 473,00 Kč 62 %
139 139 4 300 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 2 674 473,00 Kč 62 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
518 518 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
37 37 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 824,70 Kč 46 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 53 000,00 Kč Navýšení 63 000,00 Kč 42 923,00 Kč 68 %
1391 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 700,00 Kč 94 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 700,00 Kč 94 %
1393 1393 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 820,00 Kč 40 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 820,00 Kč 40 %
390 390 36 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 33 403,00 Kč 73 %
29 29 36 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 33 403,00 Kč 73 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 17 732,00 Kč 42 %
3383 3383 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 009,00 Kč 75 %
528 528 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 009,00 Kč 75 %
383 383 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 11 723,00 Kč 34 %
528 528 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 11 723,00 Kč 34 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 059,00 Kč 31 %
406 406 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 059,00 Kč 31 %
18 18 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 059,00 Kč 31 %
6171 Činnost místní správy 1 380 000,00 Kč 1 380 000,00 Kč 457 985,42 Kč 33 %
381 381 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 415 599,42 Kč 32 %
19 19 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 415 599,42 Kč 32 %
4381 4381 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 42 386,00 Kč 53 %
19 19 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 42 386,00 Kč 53 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 997,00 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 1 000,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 997,00 Kč 50 %
381 381 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
4381 4381 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 552,00 Kč 55 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 552,00 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 559 000,00 Kč Navýšení 602 233,40 Kč 278 260,28 Kč 46 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 56 471,57 Kč 38 %
390 390 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 56 471,57 Kč 38 %
29 29 120 000,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 56 471,57 Kč 38 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 2383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 108 174,08 Kč 45 %
406 406 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 108 174,08 Kč 45 %
18 18 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 108 174,08 Kč 45 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 720,40 Kč 77 %
388 388 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 720,40 Kč 77 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 720,40 Kč 77 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 1 233,40 Kč 1 233,40 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 1 233,40 Kč 1 233,40 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 181 000,00 Kč Navýšení 193 000,00 Kč 104 660,83 Kč 54 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 15 113,22 Kč 151 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 15 113,22 Kč 151 %
381 381 180 000,00 Kč Navýšení 182 000,00 Kč 89 547,61 Kč 49 %
19 19 180 000,00 Kč Navýšení 182 000,00 Kč 89 547,61 Kč 49 %
4381 4381 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 11 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 1 510 000,00 Kč Navýšení 1 631 176,20 Kč 843 379,73 Kč 52 %
2143 Cestovní ruch 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -2 117,00 Kč -53 %
1100 1100 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -2 117,00 Kč -53 %
11 11 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -2 117,00 Kč -53 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 121 176,20 Kč 121 176,20 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 121 176,20 Kč 121 176,20 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 724 320,53 Kč 48 %
381 381 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 724 320,53 Kč 48 %
19 19 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 724 320,53 Kč 48 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 11 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 583 200,00 Kč Navýšení 596 235,57 Kč 338 926,16 Kč 57 %
1031 Pěstební činnost 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
375 375 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
35 35 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
2143 Cestovní ruch 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 769,15 Kč 38 %
8000 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 769,15 Kč 38 %
11 11 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 769,15 Kč 38 %
3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 470,00 Kč 56 %
8518 8518 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 470,00 Kč 56 %
37 37 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 470,00 Kč 56 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 44 600,00 Kč Navýšení 50 600,00 Kč 14 348,27 Kč 28 %
1391 1391 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 29 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
1393 1393 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
29 29 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 210,00 Kč 93 %
390 390 18 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 6 050,00 Kč 25 %
29 29 18 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 6 050,00 Kč 25 %
518 518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 330,71 Kč 13 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 330,71 Kč 13 %
7390 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 936,45 Kč 33 %
29 29 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 936,45 Kč 33 %
8390 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 611,11 Kč 31 %
29 29 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 611,11 Kč 31 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 800,00 Kč 45 %
2383 2383 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
528 528 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 %
383 383 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 800,00 Kč 40 %
528 528 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 800,00 Kč 40 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 123 521,27 Kč 55 %
406 406 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 59 534,84 Kč 63 %
18 18 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 59 534,84 Kč 63 %
7406 7406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 53 398,93 Kč 49 %
18 18 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 53 398,93 Kč 49 %
8406 8406 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 587,50 Kč 53 %
18 18 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 587,50 Kč 53 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 2 400,00 Kč 67 %
388 388 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 2 400,00 Kč 67 %
19 19 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 2 400,00 Kč 67 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 35,57 Kč 35,57 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 35,57 Kč 35,57 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 280 000,00 Kč Navýšení 287 000,00 Kč 183 882,90 Kč 64 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 7 329,03 Kč 147 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 7 329,03 Kč 147 %
381 381 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 40 856,00 Kč 58 %
19 19 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 40 856,00 Kč 58 %
7381 7381 150 000,00 Kč Navýšení 151 500,00 Kč 115 328,04 Kč 76 %
19 19 150 000,00 Kč Navýšení 151 500,00 Kč 115 328,04 Kč 76 %
8381 8381 60 000,00 Kč Navýšení 60 500,00 Kč 20 369,83 Kč 34 %
19 19 60 000,00 Kč Navýšení 60 500,00 Kč 20 369,83 Kč 34 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 555 310,00 Kč 1 555 310,00 Kč 815 081,67 Kč 52 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 Kč 0,00 Kč 8 411,69 Kč - - - -
7406 7406 0,00 Kč 0,00 Kč 8 411,69 Kč - - - -
18 18 0,00 Kč 0,00 Kč 8 411,69 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 240 253,98 Kč 96 %
0 0 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 205 255,68 Kč 82 %
741 741 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 205 255,68 Kč 82 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 34 998,30 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 34 998,30 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 305 310,00 Kč 1 305 310,00 Kč 566 416,00 Kč 43 %
0 0 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 562 286,00 Kč 43 %
19 19 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 562 286,00 Kč 43 %
1385 1385 5 310,00 Kč 5 310,00 Kč 4 130,00 Kč 78 %
19 19 5 310,00 Kč 5 310,00 Kč 4 130,00 Kč 78 %
5164 Nájemné 689 700,00 Kč Navýšení 784 838,00 Kč 521 863,96 Kč 66 %
2143 Cestovní ruch 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
1100 1100 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
11 11 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
2212 Silnice 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 235,20 Kč 88 %
386 386 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 235,20 Kč 88 %
110 110 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 235,20 Kč 88 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 384 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 210 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 38 500,00 Kč 55 %
1380 1380 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 38 500,00 Kč 55 %
416 416 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 38 500,00 Kč 55 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
92 92 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
120 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 123,60 Kč 80 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 621,00 Kč 21 %
2383 2383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 621,00 Kč 62 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 621,00 Kč 62 %
3383 3383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 383 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 4 235,00 Kč 6 %
406 406 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 4 235,00 Kč 6 %
18 18 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 4 235,00 Kč 6 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 66 967,00 Kč 66 967,00 Kč 100 %
317 317 0,00 Kč Navýšení 66 967,00 Kč 66 967,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 194 700,00 Kč 194 700,00 Kč 81 011,16 Kč 42 %
0 0 37 700,00 Kč 37 700,00 Kč 1 000,00 Kč 3 %
19 19 37 700,00 Kč 37 700,00 Kč 1 000,00 Kč 3 %
3381 3381 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 19 040,00 Kč 58 %
19 19 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 19 040,00 Kč 58 %
381 381 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 60 971,16 Kč 49 %
19 19 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 60 971,16 Kč 49 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 11 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 010 200,00 Kč Navýšení 1 177 001,00 Kč 527 415,50 Kč 45 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 31 450,00 Kč 67 %
2388 2388 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 31 450,00 Kč 67 %
40 40 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 31 450,00 Kč 67 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 62 000,00 Kč Pokles 59 000,00 Kč 46 246,00 Kč 78 %
0 0 60 000,00 Kč Pokles 57 000,00 Kč 46 246,00 Kč 81 %
313 313 60 000,00 Kč Pokles 57 000,00 Kč 46 246,00 Kč 81 %
384 384 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 210 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 9 801,00 Kč 9 801,00 Kč 100 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 9 801,00 Kč 9 801,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 9 801,00 Kč 9 801,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 808,00 Kč 94 %
92 92 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 808,00 Kč 94 %
120 120 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 808,00 Kč 94 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 698 200,00 Kč Navýšení 858 200,00 Kč 374 110,50 Kč 44 %
0 0 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 381 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 374 110,50 Kč 51 %
19 19 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 374 110,50 Kč 51 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 250 500,00 Kč Navýšení 1 265 500,00 Kč 693 667,60 Kč 55 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 78 000,00 Kč Navýšení 96 000,00 Kč 22 236,50 Kč 23 %
1391 1391 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 703,00 Kč 27 %
29 29 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 703,00 Kč 27 %
1393 1393 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 7 126,00 Kč 40 %
29 29 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 7 126,00 Kč 40 %
390 390 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 12 407,50 Kč 18 %
29 29 50 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 12 407,50 Kč 18 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 7 600,00 Kč 30 %
406 406 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 7 600,00 Kč 30 %
18 18 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč 7 600,00 Kč 30 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 388 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 13 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 3 370,00 Kč 34 %
19 19 13 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 3 370,00 Kč 34 %
6171 Činnost místní správy 1 130 000,00 Kč 1 130 000,00 Kč 660 461,10 Kč 58 %
1385 1385 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 79 730,00 Kč 66 %
19 19 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 79 730,00 Kč 66 %
3381 3381 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 146,00 Kč 31 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 146,00 Kč 31 %
381 381 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 577 585,10 Kč 58 %
19 19 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 577 585,10 Kč 58 %
5168 Služby zpracování dat 2 941 116,00 Kč Navýšení 3 031 116,00 Kč 1 130 614,52 Kč 37 %
2141 0 Vnitřní obchod 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 825,45 Kč 49 %
1100 1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 825,45 Kč 49 %
11 11 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 825,45 Kč 49 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 6 050,00 Kč 16 %
1391 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 %
29 29 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 %
1393 1393 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 7 %
29 29 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 7 %
390 390 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 %
29 29 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 4 050,00 Kč 22 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 128,10 Kč 65 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 128,10 Kč 65 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 41 745,00 Kč 38 %
406 406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 41 745,00 Kč 38 %
18 18 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 41 745,00 Kč 38 %
6171 Činnost místní správy 2 735 116,00 Kč Navýšení 2 825 116,00 Kč 1 051 865,97 Kč 37 %
1385 1385 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 36 300,00 Kč 50 %
19 19 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 36 300,00 Kč 50 %
3381 3381 2 502 516,00 Kč 2 502 516,00 Kč 838 901,12 Kč 34 %
19 19 2 502 516,00 Kč 2 502 516,00 Kč 838 901,12 Kč 34 %
381 381 160 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 176 664,85 Kč 71 %
19 19 160 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 176 664,85 Kč 71 %
5169 Nákup ostatních služeb 38 707 458,00 Kč Navýšení 40 322 792,72 Kč 11 680 938,51 Kč 29 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 8 992,00 Kč 3 %
375 375 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 8 992,00 Kč 3 %
35 35 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 8 992,00 Kč 3 %
1031 Pěstební činnost 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 186 897,55 Kč 38 %
375 375 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 186 897,55 Kč 38 %
35 35 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 186 897,55 Kč 38 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
375 375 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
35 35 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 107 000,00 Kč Navýšení 147 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
375 375 107 000,00 Kč Navýšení 147 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
35 35 107 000,00 Kč Navýšení 147 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
375 375 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
35 35 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
2141 Vnitřní obchod 434 000,00 Kč 434 000,00 Kč 372 393,45 Kč 86 %
0 0 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 355 893,45 Kč 96 %
9 9 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 355 893,45 Kč 96 %
1100 1100 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 16 500,00 Kč 26 %
11 11 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 16 500,00 Kč 26 %
2143 Cestovní ruch 844 000,00 Kč Navýšení 1 152 256,22 Kč 1 125 285,50 Kč 98 %
1100 1100 844 000,00 Kč Navýšení 1 152 256,22 Kč 1 125 285,50 Kč 98 %
11 11 844 000,00 Kč Navýšení 1 152 256,22 Kč 1 125 285,50 Kč 98 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 2388 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 40 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 48 965,00 Kč 2 %
386 386 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 48 965,00 Kč 2 %
110 110 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 48 965,00 Kč 2 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 670 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 18 365,00 Kč 2 %
386 386 1 670 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 18 365,00 Kč 2 %
110 110 1 670 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 18 365,00 Kč 2 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 386 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2310 Pitná voda 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 677 000,00 Kč 677 000,00 Kč 244 879,66 Kč 36 %
0 0 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 120 577,86 Kč 49 %
741 741 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 120 577,86 Kč 49 %
387 387 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 124 301,80 Kč 29 %
102 102 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 124 301,80 Kč 29 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 %
387 387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 %
102 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 249 000,00 Kč Pokles 77 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 1388 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
15 15 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
400 400 79 000,00 Kč Pokles 77 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 414 79 000,00 Kč Pokles 77 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 475 000,00 Kč Pokles 471 226,00 Kč 367 004,45 Kč 78 %
1380 1380 450 000,00 Kč Pokles 446 226,00 Kč 358 004,45 Kč 80 %
416 416 450 000,00 Kč Pokles 446 226,00 Kč 358 004,45 Kč 80 %
3393 3393 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 000,00 Kč 36 %
416 416 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 000,00 Kč 36 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 31 042,00 Kč 25 %
2380 2380 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 31 042,00 Kč 25 %
416 416 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 31 042,00 Kč 25 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 340,00 Kč 47 %
3380 3380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 340,00 Kč 47 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 340,00 Kč 47 %
3341 0 Rozhlas a televize 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 319 142,00 Kč 71 %
9 9 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 319 142,00 Kč 71 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 100,00 Kč 50 %
502 502 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 100,00 Kč 50 %
416 416 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 100,00 Kč 50 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 51 183,00 Kč 47 %
382 382 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 51 183,00 Kč 47 %
139 139 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 51 183,00 Kč 47 %
3612 Bytové hospodářství 2 540 000,00 Kč Pokles 2 530 199,00 Kč 1 116 814,18 Kč 44 %
518 518 2 500 000,00 Kč Pokles 2 490 199,00 Kč 1 116 814,18 Kč 45 %
37 37 2 500 000,00 Kč Pokles 2 490 199,00 Kč 1 116 814,18 Kč 45 %
7518 7518 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 2 053 000,00 Kč Navýšení 6 053 000,00 Kč 635 828,65 Kč 11 %
0 0 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 2518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 25 834,00 Kč 26 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 25 834,00 Kč 26 %
382 382 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 39 516,50 Kč 6 %
139 139 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 39 516,50 Kč 6 %
518 518 1 200 000,00 Kč Navýšení 5 200 000,00 Kč 558 486,23 Kč 11 %
37 37 1 200 000,00 Kč Navýšení 5 200 000,00 Kč 558 486,23 Kč 11 %
8518 8518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 11 991,92 Kč 12 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 11 991,92 Kč 12 %
3631 Veřejné osvětlení 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 1 000 000,00 Kč Pokles 476 042,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 32 210,00 Kč 5 %
518 518 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 32 210,00 Kč 5 %
37 37 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 32 210,00 Kč 5 %
3635 Územní plánování 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 2388 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 40 203 000,00 Kč 203 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 852 000,00 Kč Pokles 1 832 000,00 Kč 128 751,91 Kč 7 %
1388 1388 1 602 000,00 Kč Pokles 1 582 000,00 Kč 61 506,91 Kč 4 %
15 15 1 602 000,00 Kč Pokles 61 506,91 Kč 61 506,91 Kč 100 %
615 615 0,00 Kč Navýšení 1 520 493,09 Kč 0,00 Kč 0 %
92 92 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 67 245,00 Kč 27 %
120 120 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 67 245,00 Kč 27 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 518 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 605 000,00 Kč 1 605 000,00 Kč 543 950,00 Kč 34 %
375 375 1 605 000,00 Kč 1 605 000,00 Kč 543 950,00 Kč 34 %
35 35 1 605 000,00 Kč 1 605 000,00 Kč 543 950,00 Kč 34 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 623,00 Kč 51 %
375 375 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 623,00 Kč 51 %
35 35 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 623,00 Kč 51 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 930 000,00 Kč 3 930 000,00 Kč 558 193,19 Kč 14 %
375 375 3 930 000,00 Kč 3 930 000,00 Kč 558 193,19 Kč 14 %
35 35 3 930 000,00 Kč 3 930 000,00 Kč 558 193,19 Kč 14 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč Pokles 120 000,00 Kč 97 841,00 Kč 82 %
375 375 150 000,00 Kč Pokles 120 000,00 Kč 97 841,00 Kč 82 %
35 35 150 000,00 Kč Pokles 120 000,00 Kč 97 841,00 Kč 82 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 165 000,00 Kč Navýšení 255 000,00 Kč 50 400,00 Kč 20 %
528 528 165 000,00 Kč Navýšení 255 000,00 Kč 50 400,00 Kč 20 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 336 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 39 266,00 Kč 20 %
528 528 336 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 39 266,00 Kč 20 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 1 695 958,00 Kč Pokles 882 458,00 Kč 45 000,00 Kč 5 %
1441 1441 1 315 957,81 Kč Pokles 535 457,81 Kč 45 000,00 Kč 8 %
528 528 1 315 957,81 Kč Pokles 535 457,81 Kč 45 000,00 Kč 8 %
439 439 380 000,19 Kč Pokles 347 000,19 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 380 000,19 Kč Pokles 347 000,19 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 69 000,00 Kč 69 000,00 Kč 26 723,87 Kč 39 %
1391 1391 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 2 206,00 Kč 17 %
29 29 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 2 206,00 Kč 17 %
1393 1393 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 000,00 Kč 17 %
29 29 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 000,00 Kč 17 %
390 390 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 23 517,87 Kč 47 %
29 29 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 23 517,87 Kč 47 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
392 392 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 62 000,00 Kč Navýšení 74 000,00 Kč 37 379,00 Kč 51 %
2383 2383 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 12 165,00 Kč 61 %
528 528 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 12 165,00 Kč 61 %
3383 3383 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 688,00 Kč 67 %
528 528 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 688,00 Kč 67 %
3393 3393 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 9 200,00 Kč 77 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 9 200,00 Kč 77 %
383 383 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 9 326,00 Kč 29 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 528 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 9 326,00 Kč 42 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3393 3393 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
528 528 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5212 0 Ochrana obyvatelstva 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 15 730,00 Kč 68 %
19 19 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 15 730,00 Kč 68 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 000,00 Kč