Pohled přes paragrafy 2019

Příjmy

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 465 231 363,00 Kč Navýšení 503 566 533,10 Kč 343 387 535,37 Kč 68 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 95 479 488,00 Kč 95 479 488,00 Kč 55 428 044,22 Kč 58 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 154 451,00 Kč 2 154 451,00 Kč 1 031 750,50 Kč 48 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 960 534,00 Kč 6 960 534,00 Kč 4 856 479,57 Kč 70 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 71 925 518,00 Kč 71 925 518,00 Kč 47 940 494,30 Kč 67 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 Kč Navýšení 23 764 630,00 Kč 23 764 630,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 172 521 807,00 Kč 172 521 807,00 Kč 108 260 720,01 Kč 63 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 36 256,90 Kč 45 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 10 638,04 Kč 14 188,04 Kč 133 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 11 257 094,63 Kč 87 %
1341 Poplatek ze psů 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 580 440,31 Kč 85 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 435 000,00 Kč 435 000,00 Kč 254 339,00 Kč 58 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 102 002,00 Kč 102 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 347 000,00 Kč 43 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč -37 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 265 000,00 Kč 9 265 000,00 Kč 6 696 075,00 Kč 72 %
1381 Daň z hazardních her 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 444 793,11 Kč 96 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč 0,00 Kč 2 881,53 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 8 980 530,57 Kč 64 %
1511 Daň z nemovitostí 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 9 005 589,40 Kč 82 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 653 000,00 Kč 653 000,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 35 034 900,00 Kč Navýšení 39 160 900,00 Kč 26 002 044,00 Kč 66 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 7 779 165,00 Kč Navýšení 16 888 066,62 Kč 19 395 375,50 Kč 115 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 260 500,00 Kč Navýšení 372 300,00 Kč 383 058,50 Kč 103 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 7 650 157,20 Kč 7 590 157,20 Kč 99 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 10 915 043,24 Kč 8 915 043,24 Kč 82 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 240 000,00 Kč 6 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 180,00 Kč - - - -
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 180,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 180,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 578 592,00 Kč 34 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 578 592,00 Kč 34 %
35 35 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 578 592,00 Kč 34 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 8 300,00 Kč 33 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 300,00 Kč 16 %
0 0 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7500 7500 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 300,00 Kč 22 %
9 9 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 300,00 Kč 22 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
9 9 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 589 287,80 Kč 84 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 589 287,80 Kč 84 %
1100 1100 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 589 287,80 Kč 84 %
11 11 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 589 287,80 Kč 84 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 98 424,13 Kč 98 056,13 Kč 100 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč Navýšení 68 424,13 Kč 77 524,13 Kč 113 %
40 40 50 000,00 Kč Navýšení 68 424,13 Kč 77 524,13 Kč 113 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 532,00 Kč 68 %
40 40 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 532,00 Kč 68 %
2212 Silnice 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 687 821,00 Kč 98 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 687 821,00 Kč 98 %
110 110 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 687 821,00 Kč 98 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 2 750 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 1 750 875,17 Kč 64 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 1 532 627,41 Kč 61 %
0 0 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 1 527 027,41 Kč 61 %
313 313 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 1 527 027,41 Kč 61 %
969 969 0,00 Kč 0,00 Kč 5 600,00 Kč - - - -
313 313 0,00 Kč 0,00 Kč 5 600,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 218 247,76 Kč 87 %
313 313 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 218 247,76 Kč 87 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 5 880,00 Kč 78 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 5 880,00 Kč 78 %
5555 5555 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 5 880,00 Kč 78 %
528 528 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 5 880,00 Kč 78 %
2292 Dopravní obslužnost 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
384 384 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
210 210 0,00 Kč Navýšení 312 243,24 Kč 310 184,50 Kč 99 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 86 345,97 Kč 86 345,97 Kč 100 %
2310 Pitná voda 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 000 112,00 Kč 70,00 Kč 0 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 112,00 Kč 70,00 Kč 62 %
102 102 0,00 Kč Navýšení 112,00 Kč 70,00 Kč 62 %
3113 0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 141 420,00 Kč 1 141 420,00 Kč 917 994,22 Kč 80 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 376 574,22 Kč 63 %
102 102 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 376 574,22 Kč 63 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
102 102 0,00 Kč Navýšení 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 541 420,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 102 541 420,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 394 291,75 Kč 394 291,75 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 394 291,75 Kč 394 291,75 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 15 938,00 Kč 15 938,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 15 938,00 Kč 15 938,00 Kč 100 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 170 211,01 Kč 170 211,01 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 170 211,01 Kč 170 211,01 Kč 100 %
307 307 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 754 403,84 Kč 715 298,09 Kč 95 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 754 403,84 Kč 715 298,09 Kč 95 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
323 323 0,00 Kč Navýšení 27 978,30 Kč 27 978,30 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 27 978,30 Kč 27 978,30 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 292 674,40 Kč 253 568,65 Kč 87 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 292 674,40 Kč 253 568,65 Kč 87 %
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
518 518 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
1121 1121 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
441 441 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 5 618 000,00 Kč 5 618 000,00 Kč 6 567 542,59 Kč 117 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 618 000,00 Kč 5 618 000,00 Kč 4 745 778,07 Kč 84 %
515 515 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 3 611 351,93 Kč 90 %
37 37 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 3 611 351,93 Kč 90 %
522 522 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 134 426,14 Kč 70 %
37 37 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 134 426,14 Kč 70 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 821 764,52 Kč - - - -
1515 1515 0,00 Kč 0,00 Kč 1 821 764,52 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 1 821 764,52 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 35 963,70 Kč 49 782,70 Kč 138 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 35 963,70 Kč 49 782,70 Kč 138 %
1131 1131 0,00 Kč Navýšení 25 806,70 Kč 25 806,70 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 25 806,70 Kč 25 806,70 Kč 100 %
1132 1132 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
1133 1133 0,00 Kč Navýšení 1 256,00 Kč 9 008,00 Kč 717 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 1 256,00 Kč 9 008,00 Kč 717 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 6 400,00 Kč 12 467,00 Kč 195 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 6 400,00 Kč 12 467,00 Kč 195 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
441 441 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 51 014 000,00 Kč Navýšení 51 155 835,68 Kč 30 998 199,45 Kč 61 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 1 572 336,00 Kč 58 %
518 518 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 1 572 336,00 Kč 58 %
37 37 2 694 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 1 572 336,00 Kč 58 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 48 000 000,00 Kč 48 000 000,00 Kč 28 948 161,13 Kč 60 %
518 518 48 000 000,00 Kč 48 000 000,00 Kč 28 948 161,13 Kč 60 %
37 37 48 000 000,00 Kč 48 000 000,00 Kč 28 948 161,13 Kč 60 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
7518 7518 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 333 538,55 Kč 104 %
518 518 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 333 538,55 Kč 104 %
37 37 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 333 538,55 Kč 104 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 74 986,68 Kč 77 314,77 Kč 103 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 74 986,68 Kč 77 314,77 Kč 103 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 74 986,68 Kč 77 314,77 Kč 103 %
3613 Nebytové hospodářství 17 868 407,00 Kč Navýšení 18 006 849,62 Kč 12 008 088,95 Kč 67 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17 638 407,00 Kč 17 638 407,00 Kč 11 695 942,78 Kč 66 %
0 0 7 407,00 Kč 7 407,00 Kč 5 703,30 Kč 77 %
19 19 7 405,00 Kč 7 405,00 Kč 5 703,30 Kč 77 %
139 139 2,00 Kč 2,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 239 653,49 Kč 74 %
139 139 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 239 653,49 Kč 74 %
2518 2518 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 528 500,00 Kč 60 %
37 37 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 528 500,00 Kč 60 %
3518 3518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 100,00 Kč 61 %
37 37 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 100,00 Kč 61 %
518 518 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 10 733 501,99 Kč 66 %
37 37 16 200 000,00 Kč 16 200 000,00 Kč 10 733 501,99 Kč 66 %
7090 7090 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 182 484,00 Kč 83 %
37 37 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 182 484,00 Kč 83 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 50 297,00 Kč 50 297,00 Kč 100 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 50 297,00 Kč 50 297,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 50 297,00 Kč 50 297,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 19 413,55 Kč 65 %
518 518 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 19 413,55 Kč 65 %
37 37 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 19 413,55 Kč 65 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200 000,00 Kč Navýšení 288 145,62 Kč 242 435,62 Kč 84 %
4381 4381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 154 290,00 Kč 77 %
19 19 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 153 290,00 Kč 77 %
518 518 0,00 Kč Navýšení 88 145,62 Kč 88 145,62 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 88 145,62 Kč 88 145,62 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 450 000,00 Kč Navýšení 465 195,00 Kč 255 540,72 Kč 55 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 180 376,00 Kč 45 %
139 139 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 180 376,00 Kč 45 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000,00 Kč Navýšení 65 195,00 Kč 75 164,72 Kč 115 %
528 528 50 000,00 Kč Navýšení 65 195,00 Kč 75 164,72 Kč 115 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč 18 888 200,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
37 37 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
518 518 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43 907 060,00 Kč Pokles 35 307 060,00 Kč 2 619 570,83 Kč 7 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 003 714,36 Kč 98 %
7080 7080 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 003 714,36 Kč 98 %
120 120 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 003 714,36 Kč 98 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 551 391,47 Kč 97 %
120 120 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 542 714,47 Kč 96 %
139 139 0,00 Kč 0,00 Kč 8 677,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 25 065,00 Kč 63 %
139 139 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 25 065,00 Kč 63 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 39 400,00 Kč 2 %
120 120 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 39 400,00 Kč 2 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4 052 000,00 Kč 4 052 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 37 4 052 000,00 Kč 4 052 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 35 187 660,00 Kč Pokles 26 587 660,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 35 187 660,00 Kč Pokles 26 587 660,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 304 321,50 Kč 71 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 304 321,50 Kč 71 %
35 35 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 304 321,50 Kč 71 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 346,20 Kč 100 %
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 346,20 Kč 100 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 346,20 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 1 800,00 Kč 112 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 1 800,00 Kč 112 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 1 800,00 Kč 112 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 948 000,00 Kč 1 948 000,00 Kč 1 495 056,00 Kč 77 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 930 000,00 Kč 1 930 000,00 Kč 1 481 716,00 Kč 77 %
1391 1391 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 170 157,00 Kč 52 %
29 29 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 170 157,00 Kč 52 %
1393 1393 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 820 369,00 Kč 103 %
29 29 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 820 369,00 Kč 103 %
390 390 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 491 190,00 Kč 61 %
29 29 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 491 190,00 Kč 61 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 13 340,00 Kč 74 %
3518 3518 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 13 340,00 Kč 74 %
37 37 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 13 340,00 Kč 74 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
1121 1121 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
541 541 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 13 694,00 Kč 53 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 13 694,00 Kč 53 %
383 383 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 694,00 Kč 48 %
528 528 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 694,00 Kč 48 %
4383 4383 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč 60 %
528 528 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč 60 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 3 566,00 Kč 4 246,00 Kč 119 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 3 566,00 Kč 4 246,00 Kč 119 %
528 528 0,00 Kč Navýšení 3 566,00 Kč 4 246,00 Kč 119 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 705 000,00 Kč 705 000,00 Kč 439 715,47 Kč 62 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 25 200,00 Kč 50 %
18 18 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 25 200,00 Kč 50 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 414 515,47 Kč 64 %
0 0 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 347 900,00 Kč 70 %
18 18 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 347 900,00 Kč 70 %
406 406 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 66 615,47 Kč 44 %
18 18 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 66 615,47 Kč 44 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3406 3406 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 18 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 615 641,00 Kč 1 615 641,00 Kč 585 316,56 Kč 36 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 Kč 500,00 Kč 343,00 Kč 69 %
7111 7111 500,00 Kč 500,00 Kč 343,00 Kč 69 %
19 19 500,00 Kč 500,00 Kč 343,00 Kč 69 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 376 831,16 Kč 90 %
0 0 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 323 371,88 Kč 77 %
313 313 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 262 171,88 Kč 82 %
317 317 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 61 200,00 Kč 61 %
1389 1389 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 1 057 141,00 Kč 1 057 141,00 Kč 117 357,00 Kč 11 %
19 19 1 057 141,00 Kč 1 057 141,00 Kč 117 357,00 Kč 11 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 138 000,00 Kč 138 000,00 Kč 78 319,00 Kč 57 %
0 0 90 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 52 098,00 Kč 130 %
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 11 098,00 Kč - - - -
313 313 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 41 000,00 Kč 102 %
741 741 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
222 222 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 26 221,00 Kč 52 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 26 221,00 Kč 52 %
3384 3384 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 12 466,40 Kč - - - -
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 12 466,40 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 93 228,05 Kč 93 %
2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 93 156,05 Kč 93 %
0 0 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 92 906,80 Kč 93 %
741 741 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 92 906,80 Kč 93 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 249,25 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 249,25 Kč - - - -
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč 0,00 Kč 72,00 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 72,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 658 037,00 Kč 2 658 037,00 Kč 666 406,95 Kč 25 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 658 037,00 Kč 2 658 037,00 Kč 663 573,95 Kč 25 %
0 0 0,81 Kč 0,81 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 0,81 Kč 0,81 Kč 0,00 Kč 0 %
305 305 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 307 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 309 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 321 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 322 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 323 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 325 145 852,00 Kč 145 852,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 145 852,00 Kč 145 852,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 350 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 501 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 504 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 100 %
741 741 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč -121 000,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč -121 000,00 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč -121 000,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 121 174,00 Kč - - - -
35 35 0,00 Kč 0,00 Kč 121 174,00 Kč - - - -
741 741 0,00 Kč 0,00 Kč 121 174,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 2 659,00 Kč - - - -
19 19 0,00 Kč 0,00 Kč 2 659,00 Kč - - - -
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 653 658 402,13 Kč 426 437 693,97 Kč 65 %


Výdaje

<
Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 560 000,00 Kč Navýšení 700 000,00 Kč 225 443,00 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 8 992,00 Kč 3 %
375 375 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 8 992,00 Kč 3 %
35 35 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 8 992,00 Kč 3 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 300 000,00 Kč Navýšení 440 000,00 Kč 216 451,00 Kč 49 %
375 375 300 000,00 Kč Navýšení 440 000,00 Kč 216 451,00 Kč 49 %
35 35 300 000,00 Kč Navýšení 440 000,00 Kč 216 451,00 Kč 49 %
1031 Pěstební činnost 743 000,00 Kč 743 000,00 Kč 262 588,55 Kč 35 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 74 992,00 Kč 30 %
375 375 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 74 992,00 Kč 30 %
35 35 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 74 992,00 Kč 30 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
375 375 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
35 35 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 699,00 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 186 897,55 Kč 38 %
375 375 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 186 897,55 Kč 38 %
35 35 492 000,00 Kč 492 000,00 Kč 186 897,55 Kč 38 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
375 375 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
35 35 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 123 000,00 Kč Navýšení 223 000,00 Kč 55 121,00 Kč 25 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 14 320,00 Kč 53 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 14 320,00 Kč 53 %
35 35 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 14 320,00 Kč 53 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 27 801,00 Kč 68 %
375 375 8 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 27 801,00 Kč 68 %
35 35 8 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 27 801,00 Kč 68 %
5169 Nákup ostatních služeb 107 000,00 Kč Navýšení 147 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
375 375 107 000,00 Kč Navýšení 147 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
35 35 107 000,00 Kč Navýšení 147 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
375 375 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
35 35 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
2141 Vnitřní obchod 1 229 000,00 Kč 1 229 000,00 Kč 579 050,85 Kč 47 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 11 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 22 040,00 Kč 44 %
0 0 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 712,00 Kč 73 %
9 9 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 712,00 Kč 73 %
1100 1100 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 13 328,00 Kč 35 %
11 11 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 13 328,00 Kč 35 %
5168 0 Služby zpracování dat 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 434 000,00 Kč 434 000,00 Kč 372 393,45 Kč 86 %
0 0 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 355 893,45 Kč 96 %
9 9 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 355 893,45 Kč 96 %
1100 1100 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 16 500,00 Kč 26 %
11 11 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 16 500,00 Kč 26 %
5179 0 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 9 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
5194 0 Věcné dary 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 9 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 422 000,00 Kč 422 000,00 Kč 104 617,40 Kč 25 %
517 517 422 000,00 Kč 422 000,00 Kč 104 617,40 Kč 25 %
11 11 422 000,00 Kč 422 000,00 Kč 104 617,40 Kč 25 %
2143 Cestovní ruch 7 807 000,00 Kč Navýšení 7 927 000,00 Kč 5 491 329,03 Kč 69 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 1 940 766,00 Kč 60 %
1100 1100 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 1 940 766,00 Kč 60 %
11 11 3 250 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč 1 940 766,00 Kč 60 %
5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 165 673,00 Kč 64 %
1100 1100 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 165 673,00 Kč 64 %
11 11 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 165 673,00 Kč 64 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 878 000,00 Kč Pokles 874 445,00 Kč 488 735,00 Kč 56 %
1100 1100 878 000,00 Kč Pokles 874 445,00 Kč 488 735,00 Kč 56 %
11 11 878 000,00 Kč Pokles 874 445,00 Kč 488 735,00 Kč 56 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 176 118,00 Kč 56 %
1100 1100 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 176 118,00 Kč 56 %
11 11 316 000,00 Kč 316 000,00 Kč 176 118,00 Kč 56 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 429,00 Kč 14 %
1100 1100 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 429,00 Kč 14 %
11 11 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 429,00 Kč 14 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 274 983,96 Kč 93 443,82 Kč 34 %
1100 1100 480 000,00 Kč Pokles 274 983,96 Kč 93 443,82 Kč 34 %
11 11 480 000,00 Kč Pokles 274 983,96 Kč 93 443,82 Kč 34 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 052 000,00 Kč Pokles 881 729,00 Kč 701 192,34 Kč 80 %
1100 1100 1 052 000,00 Kč Pokles 881 729,00 Kč 701 192,34 Kč 80 %
11 11 1 052 000,00 Kč Pokles 881 729,00 Kč 701 192,34 Kč 80 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -2 117,00 Kč -53 %
1100 1100 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -2 117,00 Kč -53 %
11 11 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč -2 117,00 Kč -53 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 769,15 Kč 38 %
8000 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 769,15 Kč 38 %
11 11 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 769,15 Kč 38 %
5164 Nájemné 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
1100 1100 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
11 11 185 000,00 Kč Navýšení 213 171,00 Kč 213 171,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 825,45 Kč 49 %
1100 1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 825,45 Kč 49 %
11 11 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 14 825,45 Kč 49 %
5169 Nákup ostatních služeb 844 000,00 Kč Navýšení 1 152 256,22 Kč 1 125 285,50 Kč 98 %
1100 1100 844 000,00 Kč Navýšení 1 152 256,22 Kč 1 125 285,50 Kč 98 %
11 11 844 000,00 Kč Navýšení 1 152 256,22 Kč 1 125 285,50 Kč 98 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 263 659,82 Kč 237 945,28 Kč 90 %
1100 1100 80 000,00 Kč Navýšení 263 659,82 Kč 237 945,28 Kč 90 %
11 11 80 000,00 Kč Navýšení 263 659,82 Kč 237 945,28 Kč 90 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 9 200,00 Kč 2 631,00 Kč 29 %
1100 1100 10 000,00 Kč Pokles 9 200,00 Kč 2 631,00 Kč 29 %
11 11 10 000,00 Kč Pokles 9 200,00 Kč 2 631,00 Kč 29 %
5175 Pohoštění 60 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 71 076,00 Kč 89 %
1100 1100 60 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 71 076,00 Kč 89 %
11 11 60 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 71 076,00 Kč 89 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
1100 1100 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 800,00 Kč 800,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 000,00 Kč Pokles 5 200,00 Kč 4 000,00 Kč 77 %
1100 1100 50 000,00 Kč Pokles 5 200,00 Kč 4 000,00 Kč 77 %
11 11 50 000,00 Kč Pokles 5 200,00 Kč 4 000,00 Kč 77 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
1100 1100 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
11 11 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
1100 1100 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
11 11 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 134 303,49 Kč 79 %
517 517 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 134 303,49 Kč 79 %
11 11 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 134 303,49 Kč 79 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
1100 1100 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
11 11 0,00 Kč Navýšení 3 555,00 Kč 3 555,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 727,00 Kč 4 %
1100 1100 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 727,00 Kč 4 %
11 11 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 727,00 Kč 4 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 31 450,00 Kč 13 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 31 450,00 Kč 67 %
2388 2388 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 31 450,00 Kč 67 %
40 40 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 31 450,00 Kč 67 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 2388 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 40 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 2388 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 40 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 34 290 000,00 Kč 34 290 000,00 Kč 13 115 812,20 Kč 38 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 235,20 Kč 88 %
386 386 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 235,20 Kč 88 %
110 110 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 235,20 Kč 88 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 48 965,00 Kč 2 %
386 386 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 48 965,00 Kč 2 %
110 110 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 48 965,00 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 18 102,00 Kč 0 %
386 386 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 18 102,00 Kč 0 %
110 110 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 18 102,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 19 200 000,00 Kč 19 200 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 68 %
517 517 19 200 000,00 Kč 19 200 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 68 %
110 110 19 200 000,00 Kč 19 200 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 68 %
6121 Budovy, haly a stavby 7 450 000,00 Kč 7 450 000,00 Kč 13 510,00 Kč 0 %
4385 4385 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5386 5386 400 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5390 5390 200 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 4 719,00 Kč 1 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 4 719,00 Kč 1 %
5391 5391 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5392 5392 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 3 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5397 5397 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 531,00 Kč 1 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 1 531,00 Kč 1 %
5413 5413 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5414 5414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5415 5415 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6386 6386 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8386 8386 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 7 260,00 Kč 0 %
110 110 1 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 7 260,00 Kč 0 %
9386 9386 250 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 062 000,00 Kč Pokles 17 962 000,00 Kč 2 476 136,65 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 670 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 18 365,00 Kč 2 %
386 386 1 670 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 18 365,00 Kč 2 %
110 110 1 670 000,00 Kč Pokles 1 070 000,00 Kč 18 365,00 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 706 591,20 Kč 24 %
386 386 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 706 591,20 Kč 24 %
110 110 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 706 591,20 Kč 24 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 50 000,00 Kč 96 %
741 741 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 50 000,00 Kč 96 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 386 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 14 320 000,00 Kč Pokles 13 820 000,00 Kč 1 701 180,45 Kč 12 %
2384 2384 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 2386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
507 507 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5384 5384 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5385 5385 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 58 080,00 Kč 3 %
110 110 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 58 080,00 Kč 3 %
5393 5393 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5394 5394 200 000,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 217 589,65 Kč 88 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 217 589,65 Kč 88 %
5395 5395 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 550 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5399 5399 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5400 5400 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5401 5401 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5403 5403 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 729 405,00 Kč 21 %
110 110 3 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 3 500 000,00 Kč 729 405,00 Kč 21 %
5404 5404 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 2 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5405 5405 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 187 517,55 Kč 94 %
110 110 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 187 517,55 Kč 94 %
5406 5406 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 1 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5408 5408 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 252 905,25 Kč 84 %
110 110 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 252 905,25 Kč 84 %
5416 5416 1 000 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5417 5417 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5418 5418 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5419 5419 500 000,00 Kč Pokles 444 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 444 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5420 5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5421 5421 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5427 5427 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 176 162,00 Kč 88 %
110 110 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 176 162,00 Kč 88 %
7385 7385 200 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 47 335,00 Kč 31 %
110 110 200 000,00 Kč Pokles 47 335,00 Kč 47 335,00 Kč 100 %
610 610 0,00 Kč Navýšení 104 665,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8384 8384 70 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
110 110 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 330 000,00 Kč 1 330 000,00 Kč 138 707,90 Kč 10 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 386 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
386 386 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
110 110 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 596,00 Kč 8 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 180 000,00 Kč 1 180 000,00 Kč 131 111,90 Kč 11 %
5398 5398 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 66 376,90 Kč 7 %
110 110 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 66 376,90 Kč 7 %
5407 5407 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 64 735,00 Kč 81 %
110 110 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 64 735,00 Kč 81 %
5422 5422 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 110 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
610 610 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč 98 363,00 Kč 67 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
384 384 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
210 210 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 700,00 Kč 95 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 384 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 210 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 384 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 210 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 62 000,00 Kč Pokles 59 000,00 Kč 46 246,00 Kč 78 %
0 0 60 000,00 Kč Pokles 57 000,00 Kč 46 246,00 Kč 81 %
313 313 60 000,00 Kč Pokles 57 000,00 Kč 46 246,00 Kč 81 %
384 384 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 210 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 529,00 Kč 7 %
384 384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 529,00 Kč 7 %
210 210 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 529,00 Kč 7 %
5175 Pohoštění 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 888,00 Kč 44 %
384 384 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 888,00 Kč 44 %
210 210 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 888,00 Kč 44 %
5192 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 313 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
313 313 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
517 517 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
210 210 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 6 536 217,00 Kč 6 536 217,00 Kč 4 050 180,75 Kč 62 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 423 800,00 Kč 5 423 800,00 Kč 3 215 868,00 Kč 59 %
384 384 5 423 800,00 Kč 5 423 800,00 Kč 3 215 868,00 Kč 59 %
210 210 5 423 800,00 Kč 5 423 800,00 Kč 3 215 868,00 Kč 59 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 834 312,75 Kč 75 %
384 384 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 834 312,75 Kč 75 %
210 210 1 112 417,00 Kč 1 112 417,00 Kč 834 312,75 Kč 75 %
2310 Pitná voda 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 228 910,00 Kč 21 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 228 910,00 Kč 38 %
4387 4387 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 228 910,00 Kč 57 %
102 102 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 400 000,00 Kč 228 910,00 Kč 57 %
5387 5387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 6387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 6 354 152,00 Kč Pokles 6 341 152,00 Kč 527 034,81 Kč 8 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 87 004,74 Kč 51 %
387 387 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 87 004,74 Kč 51 %
102 102 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 87 004,74 Kč 51 %
5169 Nákup ostatních služeb 677 000,00 Kč 677 000,00 Kč 244 879,66 Kč 36 %
0 0 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 120 577,86 Kč 49 %
741 741 247 000,00 Kč 247 000,00 Kč 120 577,86 Kč 49 %
387 387 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 124 301,80 Kč 29 %
102 102 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 124 301,80 Kč 29 %
5171 Opravy a udržování 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 155 424,42 Kč 22 %
387 387 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 155 424,42 Kč 22 %
102 102 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 155 424,42 Kč 22 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 627 152,00 Kč 627 152,00 Kč 11 725,99 Kč 2 %
741 741 627 152,00 Kč 627 152,00 Kč 11 725,99 Kč 2 %
6121 Budovy, haly a stavby 3 880 000,00 Kč 3 880 000,00 Kč 28 000,00 Kč 1 %
5409 5409 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5410 5410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 60 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5411 5411 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0 %
102 102 3 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0 %
5426 5426 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 8387 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 25 000,00 Kč 12 %
102 102 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 25 000,00 Kč 12 %
9387 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 1388 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
15 15 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
641 641 0,00 Kč Navýšení 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 1 550 000,00 Kč Navýšení 2 250 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 %
387 387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 %
102 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 250 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
102 102 250 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0 %
5412 5412 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0 %
102 102 1 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
602 602 0,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 35 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3111 Předškolní zařízení 11 999 400,00 Kč Pokles 9 754 284,00 Kč 5 305 205,06 Kč 54 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 100 %
1180 1180 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 100 %
441 441 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 508 000,00 Kč Pokles 8 508 000,00 Kč 4 158 921,06 Kč 49 %
305 305 2 128 000,00 Kč 2 128 000,00 Kč 1 321 151,34 Kč 62 %
414 414 2 128 000,00 Kč 2 128 000,00 Kč 1 321 151,34 Kč 62 %
307 307 6 238 000,00 Kč Pokles 3 238 000,00 Kč 1 593 888,06 Kč 49 %
414 414 6 238 000,00 Kč Pokles 3 238 000,00 Kč 1 593 888,06 Kč 49 %
309 309 3 142 000,00 Kč 3 142 000,00 Kč 1 243 881,66 Kč 40 %
414 414 3 142 000,00 Kč 3 142 000,00 Kč 1 243 881,66 Kč 40 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 175 000,00 Kč 64 %
307 307 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 175 000,00 Kč 64 %
414 414 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 175 000,00 Kč 64 %
3113 Základní školy 30 734 199,00 Kč Navýšení 41 639 253,17 Kč 25 758 178,24 Kč 62 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 21 708,00 Kč 21 228,00 Kč 98 %
400 400 0,00 Kč Navýšení 21 708,00 Kč 21 228,00 Kč 98 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 21 708,00 Kč 21 228,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 249 000,00 Kč Pokles 77 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 1388 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
15 15 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
400 400 79 000,00 Kč Pokles 77 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 414 79 000,00 Kč Pokles 77 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 400 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 414 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč Navýšení 1 292,00 Kč 1 292,00 Kč 100 %
400 400 1 000,00 Kč Navýšení 1 292,00 Kč 1 292,00 Kč 100 %
414 414 1 000,00 Kč Navýšení 1 292,00 Kč 1 292,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
400 400 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 414 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 261 199,00 Kč 261 199,00 Kč 261 199,00 Kč 100 %
1141 1141 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
441 441 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
1180 1180 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 100 %
441 441 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 400 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 414 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 29 018 000,00 Kč 29 018 000,00 Kč 14 349 405,07 Kč 49 %
321 321 9 520 000,00 Kč 9 520 000,00 Kč 5 926 810,68 Kč 62 %
414 414 9 520 000,00 Kč 9 520 000,00 Kč 5 926 810,68 Kč 62 %
322 322 9 034 000,00 Kč 9 034 000,00 Kč 2 977 693,00 Kč 33 %
414 414 9 034 000,00 Kč 9 034 000,00 Kč 2 977 693,00 Kč 33 %
323 323 5 024 000,00 Kč 5 024 000,00 Kč 2 252 876,66 Kč 45 %
414 414 5 024 000,00 Kč 5 024 000,00 Kč 2 252 876,66 Kč 45 %
325 325 5 440 000,00 Kč 5 440 000,00 Kč 3 192 024,73 Kč 59 %
414 414 5 440 000,00 Kč 5 440 000,00 Kč 3 192 024,73 Kč 59 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 7 478 687,82 Kč 7 478 687,82 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 2 415 373,00 Kč 2 415 373,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 2 415 373,00 Kč 2 415 373,00 Kč 100 %
323 323 0,00 Kč Navýšení 1 535 825,07 Kč 1 535 825,07 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 1 535 825,07 Kč 1 535 825,07 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 3 527 489,75 Kč 3 527 489,75 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 3 527 489,75 Kč 3 527 489,75 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 935 000,00 Kč 935 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 %
322 322 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 414 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 323 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 325 235 000,00 Kč 235 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21 %
414 414 235 000,00 Kč 235 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 596 366,35 Kč 3 596 366,35 Kč 100 %
323 323 0,00 Kč Navýšení 1 392 928,21 Kč 1 392 928,21 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 1 392 928,21 Kč 1 392 928,21 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 2 203 438,14 Kč 2 203 438,14 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 2 203 438,14 Kč 2 203 438,14 Kč 100 %
3121 Gymnázia 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
1180 1180 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
441 441 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
3122 Střední odborné školy 404 000,00 Kč Navýšení 414 000,00 Kč 318 958,58 Kč 77 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
518 518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
37 37 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 958,58 Kč 5 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
1141 1141 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
441 441 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
1142 1142 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 441 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
518 518 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
37 37 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 1 587 000,00 Kč Navýšení 1 666 000,00 Kč 1 236 372,00 Kč 74 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 404 000,00 Kč 1 404 000,00 Kč 974 372,00 Kč 69 %
350 350 1 404 000,00 Kč 1 404 000,00 Kč 974 372,00 Kč 69 %
414 414 1 404 000,00 Kč 1 404 000,00 Kč 974 372,00 Kč 69 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
350 350 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
414 414 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 13 175 000,00 Kč Navýšení 13 466 160,94 Kč 7 748 113,35 Kč 58 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 12 473 000,00 Kč 12 473 000,00 Kč 7 748 113,35 Kč 62 %
504 504 12 473 000,00 Kč 12 473 000,00 Kč 7 748 113,35 Kč 62 %
416 416 12 473 000,00 Kč 12 473 000,00 Kč 7 748 113,35 Kč 62 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 0,00 Kč 0 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 0,00 Kč 0 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 291 160,94 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 504 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3312 Hudební činnost 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
1122 1122 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
441 441 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 668 000,00 Kč 668 000,00 Kč 668 000,00 Kč 100 %
1121 1121 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 100 %
441 441 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 100 %
1122 1122 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 100 %
441 441 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 1122 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 441 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1121 1121 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
441 441 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1122 1122 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
441 441 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 950 000,00 Kč Navýšení 970 000,00 Kč 537 209,45 Kč 55 %
5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 250,00 Kč 19 %
1380 1380 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 250,00 Kč 19 %
416 416 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 250,00 Kč 19 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 639,00 Kč 58 %
1380 1380 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 639,00 Kč 58 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 639,00 Kč 58 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 67 833,00 Kč 24 %
1380 1380 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 67 833,00 Kč 24 %
416 416 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 67 833,00 Kč 24 %
5164 Nájemné 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 38 500,00 Kč 55 %
1380 1380 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 38 500,00 Kč 55 %
416 416 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 38 500,00 Kč 55 %
5169 Nákup ostatních služeb 475 000,00 Kč Pokles 471 226,00 Kč 367 004,45 Kč 78 %
1380 1380 450 000,00 Kč Pokles 446 226,00 Kč 358 004,45 Kč 80 %
416 416 450 000,00 Kč Pokles 446 226,00 Kč 358 004,45 Kč 80 %
3393 3393 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 000,00 Kč 36 %
416 416 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 000,00 Kč 36 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 209,00 Kč 24 %
1380 1380 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 209,00 Kč 24 %
416 416 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 209,00 Kč 24 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
1380 1380 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
416 416 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 774,00 Kč 3 774,00 Kč 100 %
1380 1380 0,00 Kč Navýšení 3 774,00 Kč 3 774,00 Kč 100 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 3 774,00 Kč 3 774,00 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 860 300,00 Kč Navýšení 951 000,00 Kč 712 791,25 Kč 75 %
5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 2380 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 2380 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 31 042,00 Kč 25 %
2380 2380 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 31 042,00 Kč 25 %
416 416 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 31 042,00 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 147 749,25 Kč 57 %
2380 2380 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 147 749,25 Kč 57 %
416 416 257 000,00 Kč 257 000,00 Kč 147 749,25 Kč 57 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 270 000,00 Kč Navýšení 360 700,00 Kč 360 700,00 Kč 100 %
1150 1150 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
441 441 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 90 700,00 Kč 90 700,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 90 700,00 Kč 90 700,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 100 %
1150 1150 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 100 %
441 441 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 173 300,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 948 000,00 Kč Navýšení 1 028 000,00 Kč 606 393,82 Kč 59 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 305,00 Kč 2 %
3380 3380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 305,00 Kč 2 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 305,00 Kč 2 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
3380 3380 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
416 416 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 292,00 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 340,00 Kč 47 %
3380 3380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 340,00 Kč 47 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 9 340,00 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 938 000,00 Kč Pokles 898 000,00 Kč 515 456,82 Kč 57 %
3380 3380 938 000,00 Kč Pokles 898 000,00 Kč 515 456,82 Kč 57 %
416 416 938 000,00 Kč Pokles 898 000,00 Kč 515 456,82 Kč 57 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 1180 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 441 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 322 004,00 Kč 66 %
5169 0 Nákup ostatních služeb 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 319 142,00 Kč 71 %
9 9 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 319 142,00 Kč 71 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 862,00 Kč 2 %
513 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 862,00 Kč 2 %
139 139 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 862,00 Kč 2 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 23 490 000,00 Kč Navýšení 27 030 819,00 Kč 16 774 525,88 Kč 62 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 502 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 502 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 100,00 Kč 50 %
502 502 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 100,00 Kč 50 %
416 416 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 100,00 Kč 50 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 22 855 000,00 Kč Navýšení 23 303 819,00 Kč 15 095 997,88 Kč 65 %
501 501 22 855 000,00 Kč Navýšení 23 303 819,00 Kč 15 095 997,88 Kč 65 %
416 416 22 855 000,00 Kč Navýšení 23 303 819,00 Kč 15 095 997,88 Kč 65 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 1 546 000,00 Kč 50 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 1 546 000,00 Kč 50 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 1 546 000,00 Kč 50 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 609 000,00 Kč 609 000,00 Kč 122 428,00 Kč 20 %
501 501 609 000,00 Kč 609 000,00 Kč 122 428,00 Kč 20 %
416 416 609 000,00 Kč 609 000,00 Kč 122 428,00 Kč 20 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 414 200,00 Kč 414 200,00 Kč 214 172,00 Kč 52 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 500,00 Kč Navýšení 25 500,00 Kč 3 200,00 Kč 13 %
380 380 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 3 200,00 Kč 16 %
416 416 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 3 200,00 Kč 16 %
4380 4380 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 416 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 9 190,00 Kč 20 %
0 0 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 029,00 Kč 7 %
9 9 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 029,00 Kč 7 %
1100 1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 161,00 Kč 27 %
11 11 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 161,00 Kč 27 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 204 500,00 Kč Pokles 184 500,00 Kč 42 582,00 Kč 23 %
380 380 100 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 30 782,00 Kč 38 %
416 416 100 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 30 782,00 Kč 38 %
4380 4380 104 500,00 Kč 104 500,00 Kč 11 800,00 Kč 11 %
416 416 104 500,00 Kč 104 500,00 Kč 11 800,00 Kč 11 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 1122 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 441 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 115 250,00 Kč 115 250,00 Kč 115 250,00 Kč 100 %
1121 1121 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 441 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 1141 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 100 %
441 441 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 37 950,00 Kč 37 950,00 Kč 37 950,00 Kč 100 %
1122 1122 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 100 %
441 441 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 17 950,00 Kč 100 %
1142 1142 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
441 441 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 31 035 000,00 Kč Navýšení 32 952 765,73 Kč 23 315 046,38 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 12 499,00 Kč 12 499,00 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 12 499,00 Kč 12 499,00 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 12 499,00 Kč 12 499,00 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
515 515 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
37 37 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 156,80 Kč 47 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
37 37 0,00 Kč Navýšení 6 570,30 Kč 6 570,30 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Pokles 485 185,00 Kč 113 283,71 Kč 23 %
522 522 500 000,00 Kč Pokles 485 185,00 Kč 113 283,71 Kč 23 %
37 37 500 000,00 Kč Pokles 485 185,00 Kč 113 283,71 Kč 23 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
1515 1515 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 28 622 000,00 Kč Pokles 28 609 501,00 Kč 19 391 059,97 Kč 68 %
515 515 20 022 000,00 Kč Pokles 20 009 501,00 Kč 13 411 501,00 Kč 67 %
37 37 20 022 000,00 Kč Pokles 20 009 501,00 Kč 13 411 501,00 Kč 67 %
522 522 8 600 000,00 Kč 8 600 000,00 Kč 5 979 558,97 Kč 70 %
37 37 8 600 000,00 Kč 8 600 000,00 Kč 5 979 558,97 Kč 70 %
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 96 001,21 Kč 96 001,21 Kč 100 %
515 515 0,00 Kč Navýšení 96 001,21 Kč 96 001,21 Kč 100 %
741 741 0,00 Kč Navýšení 96 001,21 Kč 96 001,21 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 900 000,00 Kč Navýšení 1 908 244,70 Kč 1 867 710,87 Kč 98 %
515 515 1 200 000,00 Kč Pokles 1 193 429,70 Kč 1 152 896,47 Kč 97 %
37 37 1 200 000,00 Kč Pokles 1 193 429,70 Kč 1 152 896,47 Kč 97 %
522 522 700 000,00 Kč Navýšení 714 815,00 Kč 714 814,40 Kč 100 %
37 37 700 000,00 Kč Navýšení 714 815,00 Kč 714 814,40 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 794 450,00 Kč Navýšení 28 420 505,00 Kč 15 683 319,00 Kč 55 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
410 410 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
414 414 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99 %
5175 Pohoštění 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 625,00 Kč 34 %
410 410 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 625,00 Kč 34 %
414 414 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 625,00 Kč 34 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 100 %
1133 1133 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 100 %
441 441 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 705 850,00 Kč Navýšení 16 909 550,00 Kč 15 611 250,00 Kč 92 %
1133 1133 162 700,00 Kč 162 700,00 Kč 129 300,00 Kč 79 %
441 441 162 700,00 Kč 162 700,00 Kč 129 300,00 Kč 79 %
1134 1134 6 269 400,00 Kč 6 269 400,00 Kč 5 004 500,00 Kč 80 %
441 441 6 269 400,00 Kč 6 269 400,00 Kč 5 004 500,00 Kč 80 %
1135 1135 5 846 100,00 Kč Pokles 5 175 100,00 Kč 5 175 100,00 Kč 100 %
441 441 5 846 100,00 Kč Pokles 5 175 100,00 Kč 5 175 100,00 Kč 100 %
1136 1136 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 100 %
441 441 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 100 %
1137 1137 2 514 000,00 Kč Pokles 2 374 400,00 Kč 2 374 400,00 Kč 100 %
441 441 2 514 000,00 Kč Pokles 2 374 400,00 Kč 2 374 400,00 Kč 100 %
1138 1138 243 700,00 Kč 243 700,00 Kč 243 700,00 Kč 100 %
441 441 243 700,00 Kč 243 700,00 Kč 243 700,00 Kč 100 %
1141 1141 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 100 %
441 441 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 2 014 300,00 Kč 2 014 300,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 2 014 300,00 Kč 2 014 300,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatelstvu 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 100 %
1133 1133 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 100 %
441 441 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 11 412 355,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 11 412 355,00 Kč 0,00 Kč 0 %
441 441 0,00 Kč Navýšení 11 412 355,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 166 000,00 Kč 1 166 000,00 Kč 601 645,54 Kč 52 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 139 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
382 382 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
139 139 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 13 891,00 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 51 183,00 Kč 47 %
382 382 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 51 183,00 Kč 47 %
139 139 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 51 183,00 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 99 728,00 Kč 33 %
382 382 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 99 728,00 Kč 33 %
139 139 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 99 728,00 Kč 33 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1112 1112 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
541 541 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč