Pohled přes odvětví 2019

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 465 231 363,00 Kč Navýšení 505 357 806,82 Kč 407 827 266,22 Kč 81 %
0 Bez ODPA 465 231 363,00 Kč Navýšení 505 357 806,82 Kč 407 827 266,22 Kč 81 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 717 208,00 Kč 42 %
1019 0 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 690,00 Kč - - - -
1031 0 Pěstební činnost 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 716 518,00 Kč 42 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 805 000,00 Kč Navýšení 823 424,13 Kč 917 245,43 Kč 111 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 33 999,00 Kč 136 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 500,00 Kč 95 %
292 292 0,00 Kč 0,00 Kč 20 599,00 Kč - - - -
7500 7500 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 900,00 Kč 26 %
2143 Cestovní ruch 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 776 990,30 Kč 111 %
1100 1100 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 776 990,30 Kč 111 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 98 424,13 Kč 106 256,13 Kč 108 %
22 Doprava 3 457 500,00 Kč Navýšení 3 856 089,21 Kč 3 388 418,74 Kč 88 %
2212 0 Silnice 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 688 820,00 Kč 98 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 2 750 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 2 297 188,27 Kč 84 %
0 0 2 750 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 2 292 588,27 Kč 83 %
969 969 0,00 Kč 0,00 Kč 4 600,00 Kč - - - -
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 5 880,00 Kč 78 %
5555 5555 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 5 880,00 Kč 78 %
2292 Dopravní obslužnost 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
384 384 0,00 Kč Navýšení 398 589,21 Kč 396 530,47 Kč 99 %
23 Vodní hospodářství 3 141 420,00 Kč Navýšení 3 141 532,00 Kč 1 106 351,33 Kč 35 %
2310 0 Pitná voda 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 000 112,00 Kč 70,00 Kč 0 %
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 141 420,00 Kč 1 141 420,00 Kč 1 106 281,33 Kč 97 %
31 Vzdělávání a školské služby 270 000,00 Kč Navýšení 1 390 717,29 Kč 1 390 717,29 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 394 291,75 Kč 394 291,75 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 15 938,00 Kč 15 938,00 Kč 100 %
305 305 0,00 Kč Navýšení 170 211,01 Kč 170 211,01 Kč 100 %
307 307 0,00 Kč Navýšení 89 395,67 Kč 89 395,67 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 118 747,07 Kč 118 747,07 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 726 425,54 Kč 726 425,54 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 385 641,80 Kč 385 641,80 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 48 109,34 Kč 48 109,34 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 292 674,40 Kč 292 674,40 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
518 518 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 100 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 27 571,50 Kč 27 571,50 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 5 000,00 Kč Navýšení 605 554,50 Kč 604 295,50 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
504 504 0,00 Kč Navýšení 292 410,46 Kč 292 410,46 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
1121 1121 0,00 Kč 0,00 Kč 3 741,00 Kč - - - -
3341 0 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 308 144,04 Kč 308 144,04 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 618 000,00 Kč Navýšení 7 475 728,22 Kč 7 264 428,40 Kč 97 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 5 618 000,00 Kč Navýšení 7 439 764,52 Kč 7 207 645,70 Kč 97 %
1515 1515 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
515 515 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 081 955,23 Kč 102 %
522 522 1 618 000,00 Kč 1 618 000,00 Kč 1 303 925,95 Kč 81 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 35 963,70 Kč 49 782,70 Kč 138 %
1131 1131 0,00 Kč Navýšení 25 806,70 Kč 30 291,70 Kč 117 %
1132 1132 0,00 Kč Navýšení 2 501,00 Kč 2 501,00 Kč 100 %
1133 1133 0,00 Kč Navýšení 1 256,00 Kč 4 523,00 Kč 360 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 6 400,00 Kč 12 467,00 Kč 195 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč - - - -
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 132 127 667,00 Kč Pokles 121 265 685,25 Kč 76 505 116,93 Kč 63 %
3612 Bytové hospodářství 51 014 000,00 Kč Navýšení 51 155 835,68 Kč 40 366 804,21 Kč 79 %
518 518 51 014 000,00 Kč Navýšení 51 088 986,68 Kč 40 299 955,21 Kč 79 %
7518 7518 0,00 Kč Navýšení 66 849,00 Kč 66 849,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 17 868 407,00 Kč Navýšení 18 006 849,62 Kč 13 924 001,12 Kč 77 %
0 0 7 407,00 Kč 7 407,00 Kč 6 804,40 Kč 92 %
19 19 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 260 804,29 Kč 80 %
2518 2518 876 000,00 Kč 876 000,00 Kč 740 000,00 Kč 84 %
3518 3518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 050,00 Kč 70 %
4381 4381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 189 636,00 Kč 95 %
518 518 16 230 000,00 Kč Navýšení 16 368 442,62 Kč 12 508 726,43 Kč 76 %
7090 7090 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 210 980,00 Kč 96 %
3631 0 Veřejné osvětlení 0,00 Kč 0,00 Kč 16 000,00 Kč - - - -
3632 0 Pohřebnictví 450 000,00 Kč Navýšení 477 739,95 Kč 347 342,67 Kč 73 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
539 539 0,00 Kč 0,00 Kč 8 131,20 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč 18 888 200,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 18 881 538,00 Kč 262244 %
518 518 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43 907 060,00 Kč Pokles 32 737 060,00 Kč 2 961 299,73 Kč 9 %
0 0 42 881 060,00 Kč Pokles 31 711 060,00 Kč 1 941 855,37 Kč 6 %
7080 7080 1 026 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 1 019 444,36 Kč 99 %
37 Ochrana životního prostředí 1 850 000,00 Kč Navýšení 2 007 402,00 Kč 2 086 436,00 Kč 104 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 850 000,00 Kč Navýšení 1 886 402,00 Kč 1 955 436,00 Kč 104 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
375 375 0,00 Kč Navýšení 121 000,00 Kč 121 000,00 Kč 100 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 1 551,00 Kč 1 551,00 Kč 100 %
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 405,84 Kč 102 %
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč Navýšení 4 333,10 Kč 4 405,84 Kč 102 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1 974 000,00 Kč Navýšení 2 486 336,00 Kč 1 998 810,00 Kč 80 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 1 600,00 Kč 2 200,00 Kč 138 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 948 000,00 Kč Navýšení 2 448 000,00 Kč 1 959 148,00 Kč 80 %
1391 1391 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 212 278,00 Kč 64 %
1393 1393 800 000,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 076 052,00 Kč 83 %
3518 3518 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 240,00 Kč 101 %
390 390 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 652 578,00 Kč 82 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
1121 1121 0,00 Kč Navýšení 4 318,00 Kč 4 318,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 2 852,00 Kč 2 852,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 23 988,00 Kč 92 %
383 383 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 4383 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 600,00 Kč 86 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 3 566,00 Kč 6 304,00 Kč 177 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 705 000,00 Kč 705 000,00 Kč 532 897,47 Kč 76 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 705 000,00 Kč 705 000,00 Kč 532 897,47 Kč 76 %
0 0 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 456 600,00 Kč 83 %
3406 3406 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 406 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 76 297,47 Kč 51 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 1 615 641,00 Kč Pokles 1 579 239,00 Kč 705 652,88 Kč 45 %
6171 Činnost místní správy 1 615 641,00 Kč Pokles 1 579 239,00 Kč 705 652,88 Kč 45 %
0 0 1 567 141,00 Kč Pokles 1 528 739,00 Kč 616 185,60 Kč 40 %
106 106 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
1389 Rekonstrukce obřadní síně 0,00 Kč 0,00 Kč 53 459,28 Kč - - - -
222 222 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 32 503,00 Kč 65 %
3384 3384 48 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
7111 7111 500,00 Kč 500,00 Kč 505,00 Kč 101 %
63 Finanční operace 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 146 771,41 Kč 147 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 146 771,41 Kč 147 %
0 0 3 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 146 438,82 Kč 146 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 332,59 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 2 658 037,00 Kč 2 658 037,00 Kč 1 312 817,95 Kč 49 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 658 037,00 Kč 2 658 037,00 Kč 1 312 817,95 Kč 49 %
0 0 0,81 Kč 0,81 Kč 3 159,00 Kč 390000 %
305 305 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 307 59 721,24 Kč 59 721,24 Kč 0,00 Kč 0 %
309 309 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 52 655,00 Kč 100 %
321 321 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 593 429,00 Kč 100 %
322 322 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 70 237,00 Kč 70 237,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 325 145 852,00 Kč 145 852,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 350 52 524,00 Kč 52 524,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 501 173 976,00 Kč 173 976,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 504 488 240,00 Kč 488 240,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 663 573,95 Kč 100 %
7778 7778 0,00 Kč 0,00 Kč 1,00 Kč - - - -
Celkem 621 161 628,00 Kč Navýšení 655 186 007,02 Kč 506 537 961,89 Kč 77 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 076 000,00 Kč Navýšení 2 316 000,00 Kč 746 941,15 Kč 32 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 560 000,00 Kč Navýšení 700 000,00 Kč 311 482,60 Kč 44 %
375 375 560 000,00 Kč Navýšení 700 000,00 Kč 311 482,60 Kč 44 %
1031 Pěstební činnost 743 000,00 Kč 743 000,00 Kč 291 318,55 Kč 39 %
375 375 743 000,00 Kč 743 000,00 Kč 291 318,55 Kč 39 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 375 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 123 000,00 Kč Navýšení 223 000,00 Kč 56 501,00 Kč 25 %
375 375 123 000,00 Kč Navýšení 223 000,00 Kč 56 501,00 Kč 25 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
375 375 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 6 655,00 Kč 1 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 9 286 000,00 Kč Navýšení 9 406 000,00 Kč 7 319 835,37 Kč 78 %
2141 Vnitřní obchod 1 229 000,00 Kč Navýšení 1 264 696,51 Kč 685 428,92 Kč 54 %
0 0 675 000,00 Kč 675 000,00 Kč 462 105,52 Kč 68 %
1100 1100 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 33 764,00 Kč 26 %
517 517 422 000,00 Kč Navýšení 457 696,51 Kč 189 559,40 Kč 41 %
2143 Cestovní ruch 7 807 000,00 Kč Navýšení 7 891 303,49 Kč 6 601 456,45 Kč 84 %
1100 1100 7 627 000,00 Kč Navýšení 7 747 000,00 Kč 6 462 306,91 Kč 83 %
517 517 170 000,00 Kč Pokles 134 303,49 Kč 134 303,49 Kč 100 %
8000 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 846,05 Kč 48 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 32 950,00 Kč 13 %
2388 2388 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 32 950,00 Kč 13 %
22 Doprava 61 864 217,00 Kč Pokles 56 783 234,15 Kč 31 307 180,56 Kč 55 %
2212 Silnice 34 290 000,00 Kč Pokles 33 490 000,00 Kč 20 161 630,59 Kč 60 %
386 386 7 240 000,00 Kč 7 240 000,00 Kč 2 602 324,93 Kč 36 %
4385 4385 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 19 600 000,00 Kč 19 600 000,00 Kč 16 400 000,00 Kč 84 %
5386 5386 400 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 3 630,00 Kč 2 %
5390 5390 200 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 4 719,00 Kč 1 %
5391 5391 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5392 5392 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 624 714,53 Kč 19 %
5397 5397 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 1 531,00 Kč 2 %
5413 5413 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5414 5414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5415 5415 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6386 6386 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8386 8386 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 524 711,13 Kč 35 %
9386 9386 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9388 9388 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 062 000,00 Kč Pokles 15 264 905,25 Kč 5 368 081,32 Kč 35 %
0 0 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 50 000,00 Kč 96 %
2384 2384 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 2386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 386 4 690 000,00 Kč Navýšení 5 426 320,45 Kč 937 371,20 Kč 17 %
507 507 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5384 5384 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5385 5385 2 000 000,00 Kč Pokles 488 718,00 Kč 58 080,00 Kč 12 %
5393 5393 300 000,00 Kč Navýšení 630 000,00 Kč 26 523,20 Kč 4 %
5394 5394 200 000,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 247 589,12 Kč 100 %
5395 5395 550 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5399 5399 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5400 5400 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5401 5401 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5403 Úprava prostoru před Žerotínským zámkem 3 500 000,00 Kč Navýšení 3 681 282,00 Kč 3 341 522,00 Kč 91 %
5404 5404 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 10 890,00 Kč 0 %
5405 5405 200 000,00 Kč Pokles 187 517,55 Kč 187 517,55 Kč 100 %
5406 5406 1 400 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5408 5408 300 000,00 Kč Pokles 252 905,25 Kč 252 905,25 Kč 100 %
5416 5416 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5417 5417 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5418 5418 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5419 5419 500 000,00 Kč Pokles 344 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5420 5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5421 5421 300 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5427 5427 0,00 Kč Navýšení 176 162,00 Kč 176 162,00 Kč 100 %
7385 7385 200 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 47 335,00 Kč 31 %
8384 8384 70 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 330 000,00 Kč Pokles 381 111,90 Kč 138 707,90 Kč 36 %
386 386 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 7 596,00 Kč 5 %
5398 5398 1 000 000,00 Kč Pokles 66 376,90 Kč 66 376,90 Kč 100 %
5407 5407 80 000,00 Kč Pokles 64 735,00 Kč 64 735,00 Kč 100 %
5422 5422 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč 113 774,00 Kč 78 %
0 0 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 64 657,00 Kč 92 %
384 384 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 49 117,00 Kč 65 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 500 000,00 Kč Navýšení 965 000,00 Kč 670 840,00 Kč 70 %
517 517 500 000,00 Kč Navýšení 665 000,00 Kč 665 000,00 Kč 100 %
5555 5555 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 5 840,00 Kč 2 %
2292 Dopravní obslužnost 6 536 217,00 Kč 6 536 217,00 Kč 4 854 146,75 Kč 74 %
384 384 6 536 217,00 Kč 6 536 217,00 Kč 4 854 146,75 Kč 74 %
23 Vodní hospodářství 9 369 152,00 Kč Pokles 9 301 152,00 Kč 2 188 200,31 Kč 24 %
2310 Pitná voda 1 095 000,00 Kč Pokles 935 000,00 Kč 228 910,00 Kč 24 %
387 387 495 000,00 Kč 495 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4387 4387 400 000,00 Kč Pokles 320 000,00 Kč 228 910,00 Kč 72 %
5387 5387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 6387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 6 354 152,00 Kč Pokles 5 746 152,00 Kč 1 943 788,31 Kč 34 %
0 0 874 152,00 Kč 874 152,00 Kč 197 888,39 Kč 23 %
1388 1388 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 387 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 542 281,80 Kč 42 %
5409 5409 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5410 5410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5411 5411 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 178 618,12 Kč 37 %
5426 5426 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8387 8387 200 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
9387 9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 1 550 000,00 Kč Navýšení 2 250 000,00 Kč 15 502,00 Kč 1 %
387 387 350 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 %
5412 5412 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 12 502,00 Kč 1 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
31 Vzdělávání a školské služby 43 193 227,00 Kč Navýšení 51 235 186,87 Kč 40 365 022,05 Kč 79 %
3111 Předškolní zařízení 11 999 400,00 Kč Pokles 9 754 284,00 Kč 7 300 114,74 Kč 75 %
1180 1180 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 216 400,00 Kč 100 %
305 305 2 128 000,00 Kč 2 128 000,00 Kč 1 585 575,68 Kč 75 %
307 307 6 513 000,00 Kč Pokles 3 513 000,00 Kč 2 422 323,74 Kč 69 %
309 309 3 142 000,00 Kč Navýšení 3 896 884,00 Kč 3 075 815,32 Kč 79 %
3113 Základní školy 30 734 199,00 Kč Navýšení 41 011 274,87 Kč 32 704 348,73 Kč 80 %
1141 1141 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
1180 1180 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 231 199,00 Kč 100 %
1388 1388 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
321 321 9 520 000,00 Kč 9 520 000,00 Kč 8 542 976,50 Kč 90 %
322 322 9 634 000,00 Kč Navýšení 11 449 373,00 Kč 6 120 219,50 Kč 53 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 5 124 000,00 Kč Navýšení 8 024 774,98 Kč 7 418 213,30 Kč 92 %
325 325 5 675 000,00 Kč Navýšení 11 405 927,89 Kč 10 328 838,43 Kč 91 %
400 400 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 32 902,00 Kč 9 %
3121 Gymnázia 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
1180 1180 55 628,00 Kč 55 628,00 Kč 41 600,00 Kč 75 %
3122 Střední odborné školy 404 000,00 Kč Navýšení 414 000,00 Kč 318 958,58 Kč 77 %
1141 1141 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
1142 1142 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
518 518 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 274 958,58 Kč 74 %
32 Vzdělávání a školské služby 1 587 000,00 Kč Navýšení 1 666 000,00 Kč 1 452 188,00 Kč 87 %
3233 Střediska volného času 1 587 000,00 Kč Navýšení 1 666 000,00 Kč 1 452 188,00 Kč 87 %
350 350 1 587 000,00 Kč Navýšení 1 666 000,00 Kč 1 452 188,00 Kč 87 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 42 680 500,00 Kč Navýšení 47 333 179,94 Kč 36 591 764,59 Kč 77 %
3311 Divadelní činnost 13 175 000,00 Kč Navýšení 14 066 160,94 Kč 9 348 113,35 Kč 66 %
504 504 13 175 000,00 Kč Navýšení 14 066 160,94 Kč 9 348 113,35 Kč 66 %
3312 Hudební činnost 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 100 %
1121 1121 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 100 %
1122 1122 128 000,00 Kč 128 000,00 Kč 128 000,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
1121 1121 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1122 1122 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 950 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 710 732,45 Kč 71 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1380 1380 925 000,00 Kč 925 000,00 Kč 645 732,45 Kč 70 %
3393 3393 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 60 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 860 300,00 Kč Navýšení 951 000,00 Kč 759 276,25 Kč 80 %
1150 1150 443 300,00 Kč 443 300,00 Kč 443 300,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 90 700,00 Kč 90 700,00 Kč 100 %
2380 2380 417 000,00 Kč 417 000,00 Kč 224 791,25 Kč 54 %
3380 3380 0,00 Kč 0,00 Kč 485,00 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 948 000,00 Kč Navýšení 1 028 000,00 Kč 605 953,82 Kč 59 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
3380 3380 948 000,00 Kč 948 000,00 Kč 525 953,82 Kč 55 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 1180 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 653 185,00 Kč 83 %
0 0 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 641 486,00 Kč 89 %
513 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 11 699,00 Kč 8 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 23 490 000,00 Kč Navýšení 27 030 819,00 Kč 22 407 724,72 Kč 83 %
501 501 23 464 000,00 Kč Navýšení 27 004 819,00 Kč 22 382 368,72 Kč 83 %
502 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 25 356,00 Kč 98 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 414 200,00 Kč 414 200,00 Kč 263 779,00 Kč 64 %
0 0 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 175,00 Kč 28 %
1100 1100 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 32 914,00 Kč 110 %
1121 1121 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1122 1122 23 950,00 Kč 23 950,00 Kč 23 950,00 Kč 100 %
1141 1141 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 105 250,00 Kč 100 %
1142 1142 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
380 380 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 49 924,00 Kč 50 %
4380 4380 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 17 566,00 Kč 16 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 48 240 450,00 Kč Navýšení 64 710 070,73 Kč 58 787 953,90 Kč 91 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 31 035 000,00 Kč Navýšení 32 952 765,73 Kč 27 982 355,41 Kč 85 %
1515 1515 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
515 515 21 235 000,00 Kč Navýšení 21 331 001,21 Kč 17 888 624,78 Kč 84 %
522 522 9 800 000,00 Kč 9 800 000,00 Kč 8 271 966,11 Kč 84 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 794 450,00 Kč Navýšení 30 346 305,00 Kč 29 821 474,00 Kč 98 %
1133 1133 191 300,00 Kč 191 300,00 Kč 157 900,00 Kč 83 %
1134 1134 6 269 400,00 Kč 6 269 400,00 Kč 5 804 500,00 Kč 93 %
1135 1135 5 846 100,00 Kč Pokles 5 175 100,00 Kč 5 175 100,00 Kč 100 %
1136 1136 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 590 200,00 Kč 100 %
1137 1137 2 514 000,00 Kč Pokles 2 374 400,00 Kč 2 374 400,00 Kč 100 %
1138 1138 243 700,00 Kč 243 700,00 Kč 243 700,00 Kč 100 %
1141 1141 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 79 750,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 15 362 455,00 Kč 15 362 455,00 Kč 100 %
410 410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 33 469,00 Kč 56 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 166 000,00 Kč 1 166 000,00 Kč 739 124,49 Kč 63 %
1112 1112 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1141 1141 278 000,00 Kč 278 000,00 Kč 278 000,00 Kč 100 %
1142 1142 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 %
382 382 520 000,00 Kč 520 000,00 Kč 225 102,00 Kč 43 %
517 517 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 218 022,49 Kč 62 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 100 %
1121 1121 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1141 1141 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 100 %
1142 1142 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
35 Zdravotnictví 105 000,00 Kč Navýšení 418 000,00 Kč 418 000,00 Kč 100 %
3543 Pomoc zdravotně postiženým 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 105 000,00 Kč Navýšení 118 000,00 Kč 118 000,00 Kč 100 %
1115 1115 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 204 207 510,00 Kč Navýšení 210 816 519,25 Kč 99 515 815,38 Kč 47 %
3612 Bytové hospodářství 65 380 000,00 Kč Navýšení 71 580 000,00 Kč 40 663 767,16 Kč 57 %
2402 2402 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 14 927 840,84 Kč 87 %
518 518 47 080 000,00 Kč 47 080 000,00 Kč 24 823 660,32 Kč 53 %
7518 7518 1 100 000,00 Kč Navýšení 7 300 000,00 Kč 912 266,00 Kč 12 %
3613 Nebytové hospodářství 80 702 933,00 Kč Pokles 73 720 953,64 Kč 36 576 949,53 Kč 50 %
0 0 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 2518 960 000,00 Kč 960 000,00 Kč 259 418,62 Kč 27 %
382 382 1 235 000,00 Kč 1 235 000,00 Kč 325 880,34 Kč 26 %
4390 4390 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 7 959 485,70 Kč 80 %
512 512 350 000,00 Kč Navýšení 350 864,84 Kč 350 864,84 Kč 100 %
517 517 1 935 000,00 Kč Navýšení 3 367 000,00 Kč 1 332 937,50 Kč 40 %
518 518 29 930 000,00 Kč Pokles 27 670 000,00 Kč 8 975 761,47 Kč 32 %
524 524 8 000 000,00 Kč Navýšení 9 000 000,00 Kč 5 772 707,26 Kč 64 %
5423 5423 550 000,00 Kč Pokles 465 473,55 Kč 366 338,39 Kč 79 %
5424 5424 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 800,00 Kč 1 %
544 544 450 000,00 Kč Pokles 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5518 Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 9 650 000,00 Kč 9 650 000,00 Kč 9 342 819,70 Kč 97 %
6382 6382 9 500 000,00 Kč Pokles 719 588,25 Kč 719 588,25 Kč 100 %
6389 6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 858,00 Kč 24 %
71 71 433 933,00 Kč Navýšení 2 144 027,00 Kč 855 046,98 Kč 40 %
8382 8382 100 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 38 962,00 Kč 16 %
8518 8518 7 355 000,00 Kč 7 355 000,00 Kč 262 480,48 Kč 4 %
3631 Veřejné osvětlení 17 500 000,00 Kč Navýšení 17 900 000,00 Kč 7 775 862,68 Kč 43 %
382 382 5 800 000,00 Kč Pokles 4 937 355,75 Kč 3 512 498,07 Kč 71 %
4391 4391 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 18 150,00 Kč 1 %
4395 4395 0,00 Kč Navýšení 23 958,00 Kč 23 958,00 Kč 100 %
517 517 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 2 848 000,00 Kč 84 %
532 Veřejné osvětlení Revoluční 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 262 831,61 Kč 97 %
543 543 0,00 Kč Navýšení 186 656,25 Kč 0,00 Kč 0 %
548 548 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 600 000,00 Kč 58 395,00 Kč 1 %
6383 6383 0,00 Kč Navýšení 52 030,00 Kč 52 030,00 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 3 630 000,00 Kč 3 630 000,00 Kč 2 231 614,00 Kč 61 %
0 0 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 56 614,00 Kč 44 %
382 382 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 2 175 000,00 Kč 75 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 4 600 000,00 Kč Pokles 3 800 000,00 Kč 1 325 270,00 Kč 35 %
538 538 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 078 470,00 Kč 34 %
539 539 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
5425 5425 1 000 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 22 766 400,00 Kč Navýšení 30 339 727,00 Kč 9 333 667,30 Kč 31 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 7 786 327,00 Kč 7 786 327,00 Kč 100 %
1388 1388 300 000,00 Kč Pokles 287 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 165 165,00 Kč 165 165,00 Kč 100 %
518 518 22 466 400,00 Kč Pokles 22 101 235,00 Kč 1 382 175,30 Kč 6 %
3635 Územní plánování 438 500,00 Kč 438 500,00 Kč 196 400,00 Kč 45 %
2388 2388 438 500,00 Kč 438 500,00 Kč 196 400,00 Kč 45 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 579 677,00 Kč Navýšení 8 623 338,61 Kč 1 360 105,01 Kč 16 %
0 0 150 000,00 Kč Navýšení 193 661,61 Kč 176 857,00 Kč 91 %
1388 1388 1 622 000,00 Kč 1 622 000,00 Kč 181 108,41 Kč 11 %
2 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 382 13 677,00 Kč 13 677,00 Kč 8 677,00 Kč 63 %
92 92 6 594 000,00 Kč 6 594 000,00 Kč 993 462,60 Kč 15 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 610 000,00 Kč Navýšení 784 000,00 Kč 52 179,70 Kč 7 %
1050 1050 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1150 1150 0,00 Kč Navýšení 174 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 517 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 355,00 Kč 25 %
518 518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 824,70 Kč 18 %
37 Ochrana životního prostředí 45 042 000,00 Kč Navýšení 45 098 884,28 Kč 31 643 789,94 Kč 70 %
3713 Změny technologií vytápění 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 104 648,00 Kč 16 %
1388 1388 660 000,00 Kč 660 000,00 Kč 104 648,00 Kč 16 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 42 000,00 Kč 84 %
517 517 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 42 000,00 Kč 84 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 22 875 000,00 Kč Navýšení 22 881 884,28 Kč 18 499 539,50 Kč 81 %
375 375 2 070 000,00 Kč 2 070 000,00 Kč 1 186 902,00 Kč 57 %
517 517 20 805 000,00 Kč Navýšení 20 811 884,28 Kč 17 312 637,50 Kč 83 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 623,00 Kč 51 %
375 375 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 623,00 Kč 51 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
375 375 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 940 000,00 Kč 20 940 000,00 Kč 12 773 312,44 Kč 61 %
375 375 4 180 000,00 Kč 4 180 000,00 Kč 1 306 652,44 Kč 31 %
517 517 16 760 000,00 Kč 16 760 000,00 Kč 11 466 660,00 Kč 68 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 122 237,00 Kč 81 %
375 375 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 122 237,00 Kč 81 %
3799 Ostatní ekologické záležitosti 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 375 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 273 100,00 Kč Navýšení 327 100,00 Kč 287 500,00 Kč 88 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 273 100,00 Kč Navýšení 327 100,00 Kč 287 500,00 Kč 88 %
1111 1111 75 100,00 Kč 75 100,00 Kč 35 500,00 Kč 47 %
1112 1112 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč 100 %
1116 1116 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 23 712 358,00 Kč Navýšení 26 050 760,55 Kč 17 609 886,69 Kč 68 %
4312 Odborné sociální poradenství 367 200,00 Kč 367 200,00 Kč 367 200,00 Kč 100 %
1113 1113 367 200,00 Kč 367 200,00 Kč 367 200,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 170 000,00 Kč Navýšení 262 000,00 Kč 158 886,00 Kč 61 %
0 0 165 000,00 Kč Navýšení 255 000,00 Kč 156 000,00 Kč 61 %
1385 1385 5 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 2 886,00 Kč 41 %
4339 0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 336 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 43 466,00 Kč 22 %
4344 Sociální rehabilitace 428 400,00 Kč 428 400,00 Kč 428 400,00 Kč 100 %
1113 1113 428 400,00 Kč 428 400,00 Kč 428 400,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 1 746 358,00 Kč Navýšení 2 651 223,55 Kč 1 191 548,00 Kč 45 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 393 272,01 Kč 0,00 Kč 0 %
1111 1111 50 400,00 Kč 50 400,00 Kč 50 400,00 Kč 100 %
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 332,00 Kč - - - -
1441 1441 1 315 957,81 Kč Navýšení 1 827 551,35 Kč 1 098 741,00 Kč 60 %
439 439 380 000,19 Kč 380 000,19 Kč 42 075,00 Kč 11 %
4350 Domovy pro seniory 234 300,00 Kč 234 300,00 Kč 234 300,00 Kč 100 %
1114 1114 234 300,00 Kč 234 300,00 Kč 234 300,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 13 269 300,00 Kč Navýšení 14 746 837,00 Kč 9 587 159,07 Kč 65 %
1113 1113 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 100 %
1391 1391 611 300,00 Kč Pokles 548 800,00 Kč 308 391,70 Kč 56 %
1393 1393 1 369 800,00 Kč Pokles 1 098 200,00 Kč 696 877,17 Kč 63 %
2390 2390 4 105 000,00 Kč Navýšení 5 215 000,00 Kč 3 123 775,00 Kč 60 %
2391 2391 1 022 000,00 Kč Navýšení 1 249 000,00 Kč 783 884,00 Kč 63 %
2393 2393 3 352 800,00 Kč Navýšení 3 870 437,00 Kč 2 950 746,00 Kč 76 %
390 390 2 329 400,00 Kč Pokles 2 286 400,00 Kč 1 261 554,99 Kč 55 %
518 518 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 165,16 Kč 12 %
7390 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 049,02 Kč 42 %
8390 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 716,03 Kč 36 %
4354 Chráněné bydlení 225 600,00 Kč 225 600,00 Kč 225 600,00 Kč 100 %
1113 1113 189 600,00 Kč 189 600,00 Kč 189 600,00 Kč 100 %
1114 1114 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 736 500,00 Kč 736 500,00 Kč 736 500,00 Kč 100 %
1113 1113 736 500,00 Kč 736 500,00 Kč 736 500,00 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 129 700,00 Kč 129 700,00 Kč 129 700,00 Kč 100 %
1114 1114 129 700,00 Kč 129 700,00 Kč 129 700,00 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 268 300,00 Kč 268 300,00 Kč 268 300,00 Kč 100 %
1113 1113 268 300,00 Kč 268 300,00 Kč 268 300,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 380 100,00 Kč 380 100,00 Kč 380 100,00 Kč 100 %
1113 1113 380 100,00 Kč 380 100,00 Kč 380 100,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
1113 1113 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 4 067 200,00 Kč 4 067 200,00 Kč 2 848 114,86 Kč 70 %
0 0 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
1113 1113 1 195 200,00 Kč 1 195 200,00 Kč 1 195 200,00 Kč 100 %
392 392 801 000,00 Kč 801 000,00 Kč 185 413,80 Kč 23 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV 1 249 000,00 Kč 1 249 000,00 Kč 645 501,06 Kč 52 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 394 200,00 Kč 394 200,00 Kč 394 200,00 Kč 100 %
1113 1113 394 200,00 Kč 394 200,00 Kč 394 200,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 209 000,00 Kč 209 000,00 Kč 209 000,00 Kč 100 %
1113 1113 209 000,00 Kč 209 000,00 Kč 209 000,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 117 000,00 Kč 117 000,00 Kč 117 000,00 Kč 100 %
1113 1113 117 000,00 Kč 117 000,00 Kč 117 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 592 200,00 Kč Navýšení 604 200,00 Kč 242 937,76 Kč 40 %
1111 1111 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1113 1113 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 100 %
1180 1180 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
2383 2383 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 35 428,41 Kč 61 %
3383 3383 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 27 122,00 Kč 60 %
3393 3393 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 12 200,00 Kč 102 %
383 383 439 000,00 Kč 439 000,00 Kč 107 987,35 Kč 25 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 23 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 29 475,00 Kč 268 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 145,00 Kč 27 %
2700 2700 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
3393 3393 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5555 5555 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 330,00 Kč 78 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč Navýšení 316 134,00 Kč 93 991,60 Kč 30 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč Navýšení 111 134,00 Kč 93 991,60 Kč 85 %
5213 Krizová opatření 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 250 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 23 836 000,00 Kč Navýšení 25 336 000,00 Kč 15 083 671,69 Kč 60 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 23 836 000,00 Kč Navýšení 25 336 000,00 Kč 15 083 671,69 Kč 60 %
406 406 23 706 000,00 Kč Navýšení 25 206 000,00 Kč 14 989 753,02 Kč 59 %
7406 7406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 78 793,67 Kč 72 %
8406 8406 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 125,00 Kč 76 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 809 600,00 Kč Pokles 1 774 466,00 Kč 1 668 399,90 Kč 94 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 700 000,00 Kč Pokles 1 664 866,00 Kč 1 601 142,00 Kč 96 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 109 600,00 Kč 109 600,00 Kč 67 257,90 Kč 61 %
388 388 109 600,00 Kč 109 600,00 Kč 67 257,90 Kč 61 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 162 620 134,00 Kč Navýšení 169 421 594,37 Kč 114 535 826,46 Kč 68 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 7 634 800,00 Kč 7 634 800,00 Kč 5 945 718,00 Kč 78 %
6117 0 Volby do Evropského parlamentu 0,00 Kč Navýšení 671 319,37 Kč 671 319,37 Kč 100 %
6141 ÚO vnitřní st.spr. a jejich dislok.pracov. 0,00 Kč 0,00 Kč -97,00 Kč - - - -
381 381 0,00 Kč 0,00 Kč -97,00 Kč - - - -
6149 0 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0,00 Kč Navýšení 46 795,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 154 985 334,00 Kč Navýšení 161 068 680,00 Kč 107 918 886,09 Kč 67 %
0 0 4 296 700,00 Kč 4 296 700,00 Kč 2 649 679,36 Kč 62 %
1010 1010 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 156 439,00 Kč 120 %
1385 1385 7 518 011,00 Kč Navýšení 7 556 982,00 Kč 5 503 276,68 Kč 73 %
1389 Rekonstrukce obřadní síně 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 992 930,14 Kč 100 %
3381 3381 8 418 421,00 Kč Pokles 6 488 421,00 Kč 2 373 618,85 Kč 37 %
381 381 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 293 077,00 Kč 91 496 515,87 Kč 68 %
4381 4381 664 000,00 Kč Navýšení 864 000,00 Kč 751 801,15 Kč 87 %
518 518 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 72 195,18 Kč 6 %
5381 5381 1 027 500,00 Kč 1 027 500,00 Kč 758 647,34 Kč 74 %
7381 7381 150 000,00 Kč Navýšení 171 500,00 Kč 137 488,27 Kč 80 %
8381 8381 60 000,00 Kč Pokles 40 500,00 Kč 26 294,25 Kč 65 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 427 632,04 Kč 70 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 427 632,04 Kč 70 %
1100 1100 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 427 632,04 Kč 70 %
63 Finanční operace 26 605 310,00 Kč Navýšení 28 490 940,00 Kč 26 952 962,61 Kč 95 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 282 506,61 Kč 81 %
0 0 250 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 238 445,71 Kč 68 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 44 060,90 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 355 310,00 Kč 1 355 310,00 Kč 866 990,00 Kč 64 %
0 0 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 862 270,00 Kč 64 %
1385 1385 5 310,00 Kč 5 310,00 Kč 4 720,00 Kč 89 %
6399 0 Ostatní finanční operace 25 000 000,00 Kč Navýšení 26 785 630,00 Kč 25 803 466,00 Kč 96 %
64 Ostatní činnosti 13 702 070,00 Kč Navýšení 17 935 187,01 Kč 420 365,79 Kč 2 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 61 883,29 Kč 61 883,29 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 23 950,78 Kč 23 950,78 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 37 932,51 Kč 37 932,51 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 13 702 070,00 Kč Navýšení 17 873 303,72 Kč 358 482,50 Kč 2 %
0 0 11 199 247,00 Kč Navýšení 16 836 980,72 Kč 200 000,00 Kč 1 %
1010 1010 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 49 982,50 Kč 71 %
1111 1111 59 500,00 Kč 59 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1112 1112 82 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 1113 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 1115 169 000,00 Kč Pokles 149 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1116 1116 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1121 1121 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 1122 93 050,00 Kč Pokles 73 050,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 1133 8 700,00 Kč 8 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1134 1134 30 600,00 Kč 30 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1135 1135 108 900,00 Kč 108 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1136 1136 409 800,00 Kč Pokles 165 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1137 1137 1 086 000,00 Kč Pokles 17 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1138 1138 56 300,00 Kč 56 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1141 1141 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1142 1142 38 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1150 1150 56 700,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1180 1180 151 773,00 Kč 151 773,00 Kč 108 500,00 Kč 71 %
Celkem 721 105 628,00 Kč Navýšení 769 351 409,15 Kč 487 416 928,03 Kč 63 %