Pohled přes účelové znaky 2019

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 1 337 757,10 Kč 107 %
0 0 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 1 270 077,10 Kč 102 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 67 680,00 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 89 432,00 Kč 128 %
517 517 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 89 432,00 Kč 128 %
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 100 %
201 0 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 240 000,00 Kč 6 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 3 092 000,00 Kč 100 %
359 0 Inv.dotace kraj-Automobil pro Peč.službu města NJ - 2010 0,00 Kč Navýšení 60 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
679 0 679 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 60 000,00 Kč 50 %
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 204 000,00 Kč 204 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 6 838 948,01 Kč 6 838 948,01 Kč 100 %
13013 0 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 1 171 625,88 Kč 1 171 625,88 Kč 100 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 58 111,41 Kč 529 040,61 Kč 910 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 20 178,90 Kč 491 108,10 Kč 2434 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 37 932,51 Kč 37 932,51 Kč 100 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 585 375,00 Kč 1 237 339,00 Kč 211 %
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 4 311 000,00 Kč 4 311 000,00 Kč 100 %
14032 0 Program prevence kriminality - č.314080-NIV 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
17015 0 17015 0,00 Kč Navýšení 157 927,59 Kč 157 927,59 Kč 100 %
17016 0 17016 0,00 Kč Navýšení 2 693 529,03 Kč 2 693 529,03 Kč 100 %
17968 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 453 068,46 Kč 453 068,46 Kč 100 %
17969 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 8 461 974,78 Kč 8 461 974,78 Kč 100 %
22500 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-IV 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 100 %
29014 0 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm 0,00 Kč 0,00 Kč 122 670,00 Kč - - - -
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 5 395 278,00 Kč 5 395 278,00 Kč 100 %
34054 0 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 845 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
98018 0 98018 0,00 Kč Navýšení 46 795,00 Kč 46 795,00 Kč 100 %
98348 0 Úč.dotace na výdaje spoj.s přípr.a konáním voleb do EP 0,00 Kč Navýšení 653 000,00 Kč 653 000,00 Kč 100 %
Celkem 1 320 000,00 Kč Navýšení 42 637 233,16 Kč 39 264 385,46 Kč 92 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 28 400,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 16 200,00 Kč - - - -
381 381 0,00 Kč 0,00 Kč 12 200,00 Kč - - - -
3 0 Penzijní připojištění SF 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 682 211,00 Kč 76 %
30 0 Chráněné bydlení-uznatelné 0,00 Kč 0,00 Kč 822 000,00 Kč - - - -
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 232 847,00 Kč - - - -
3381 3381 0,00 Kč 0,00 Kč 86 545,00 Kč - - - -
381 381 0,00 Kč 0,00 Kč 146 302,00 Kč - - - -
65 65 0,00 Kč Navýšení 37 450,00 Kč 44 625,19 Kč 119 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 37 450,00 Kč 44 625,19 Kč 119 %
133 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 100 %
201 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 5 036 970,00 Kč 1 036 970,00 Kč 21 %
538 538 0,00 Kč Navýšení 1 036 970,00 Kč 1 036 970,00 Kč 100 %
8518 8518 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 3 092 000,00 Kč 100 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 3 092 000,00 Kč 100 %
359 Inv.dotace kraj-Automobil pro Peč.službu města NJ - 2010 0,00 Kč Navýšení 60 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1391 1391 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 21 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 390 0,00 Kč Navýšení 31 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
679 679 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
1100 1100 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 336 000,00 Kč Navýšení 404 000,00 Kč 330 521,70 Kč 82 %
0 0 336 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 43 466,00 Kč 22 %
381 381 0,00 Kč Navýšení 202 000,00 Kč 286 339,49 Kč 142 %
7381 7381 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 438,68 Kč 29 %
8381 8381 0,00 Kč Navýšení 500,00 Kč 277,53 Kč 56 %
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 6 752 500,00 Kč 5 510 882,68 Kč 82 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 6 752 500,00 Kč 5 510 882,68 Kč 82 %
13013 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 1 331 344,47 Kč 847 779,61 Kč 64 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 41 397,06 Kč 0,00 Kč 0 %
1141 1141 0,00 Kč 0,00 Kč 332,00 Kč - - - -
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 1 289 947,41 Kč 847 447,61 Kč 66 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 58 111,41 Kč 58 111,41 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 37 932,51 Kč 37 932,51 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 20 178,90 Kč 20 178,90 Kč 100 %
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 585 375,00 Kč 1 013 425,00 Kč 173 %
381 381 0,00 Kč Navýšení 585 375,00 Kč 1 013 425,00 Kč 173 %
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 4 311 000,00 Kč 3 435 603,09 Kč 80 %
1391 1391 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 144 000,00 Kč 134 000,00 Kč 93 %
2390 2390 0,00 Kč Navýšení 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 100 %
2391 2391 0,00 Kč Navýšení 447 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2393 2393 0,00 Kč Navýšení 816 000,00 Kč 816 000,00 Kč 100 %
390 390 0,00 Kč Navýšení 474 000,00 Kč 55 603,09 Kč 12 %
14032 0 Program prevence kriminality - č.314080-NIV 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
15974 Oper.program ľivot.prostř. 2014-2020 -prog.č.115310-EU-IV 0,00 Kč Navýšení 2 200 000,00 Kč 2 017 878,54 Kč 92 %
524 524 0,00 Kč Navýšení 2 200 000,00 Kč 2 017 878,54 Kč 92 %
17015 17015 0,00 Kč Navýšení 155 007,59 Kč 155 007,59 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 82 648,22 Kč 82 648,22 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 72 359,37 Kč 72 359,37 Kč 100 %
17016 17016 0,00 Kč Navýšení 2 635 129,03 Kč 3 162 580,55 Kč 120 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 1 405 019,65 Kč 1 405 019,65 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 1 230 109,38 Kč 1 230 109,38 Kč 100 %
5392 5392 0,00 Kč 0,00 Kč 527 451,52 Kč - - - -
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 399 798,13 Kč 371 441,08 Kč 93 %
2388 2388 0,00 Kč 0,00 Kč 5 887,50 Kč - - - -
2402 2402 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 165 755,45 Kč 83 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 77 384,90 Kč 77 384,90 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 122 413,23 Kč 122 413,23 Kč 100 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 9 962 197,68 Kč 6 811 764,90 Kč 68 %
2388 2388 0,00 Kč 0,00 Kč 100 087,50 Kč - - - -
2402 2402 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 315 109,18 Kč 83 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp. org. 0,00 Kč Navýšení 1 315 543,31 Kč 1 315 543,31 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 2 081 024,91 Kč 2 081 024,91 Kč 100 %
5392 5392 0,00 Kč Navýšení 2 565 629,46 Kč 0,00 Kč 0 %
22009 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-NIV 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
22500 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-IV 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
548 548 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm 0,00 Kč 0,00 Kč 122 670,00 Kč - - - -
375 375 0,00 Kč 0,00 Kč 122 670,00 Kč - - - -
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 5 395 278,00 Kč 5 395 278,00 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 2 415 373,00 Kč 2 415 373,00 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 2 225 021,00 Kč 2 225 021,00 Kč 100 %
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 845 000,00 Kč 845 000,00 Kč 100 %
381 381 0,00 Kč Navýšení 845 000,00 Kč 845 000,00 Kč 100 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 41,11 Kč 41,11 Kč 100 %
98018 0 98018 0,00 Kč Navýšení 46 795,00 Kč 0,00 Kč 0 %
98187 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do PČR 0,00 Kč Navýšení 23 909,67 Kč 23 909,67 Kč 100 %
98348 0 Úč.dotace na výdaje spoj.s přípr.a konáním voleb do EP 0,00 Kč Navýšení 671 066,17 Kč 671 066,17 Kč 100 %
Celkem 1 236 000,00 Kč Navýšení 47 392 573,26 Kč 37 201 014,29 Kč 78 %