Pohled přes účelové znaky 2019

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 1 311 661,48 Kč 105 %
0 0 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 1 243 981,48 Kč 100 %
518 518 0,00 Kč 0,00 Kč 67 680,00 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 88 782,00 Kč 127 %
517 517 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 88 782,00 Kč 127 %
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 100 %
201 0 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 240 000,00 Kč 6 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 3 092 000,00 Kč 100 %
679 0 679 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 60 000,00 Kč 50 %
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 204 000,00 Kč 204 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 2 875 050,00 Kč 6 838 948,01 Kč 238 %
13013 0 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 778 353,87 Kč 778 353,87 Kč 100 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 114 068,01 Kč 114 068,01 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 48 157,20 Kč 48 157,20 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 37 932,51 Kč 37 932,51 Kč 100 %
323 323 0,00 Kč Navýšení 27 978,30 Kč 27 978,30 Kč 100 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 585 375,00 Kč 1 237 339,00 Kč 211 %
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 4 311 000,00 Kč 4 311 000,00 Kč 100 %
14032 0 Program prevence kriminality - č.314080-NIV 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
17015 0 17015 0,00 Kč Navýšení 157 927,59 Kč 157 927,59 Kč 100 %
17016 0 17016 0,00 Kč Navýšení 2 693 529,03 Kč 2 693 529,03 Kč 100 %
17968 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 453 068,46 Kč 453 068,46 Kč 100 %
17969 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 8 461 974,78 Kč 8 461 974,78 Kč 100 %
22009 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-NIV 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000 000,00 Kč - - - -
22500 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-IV 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 5 395 278,00 Kč 5 395 278,00 Kč 100 %
34054 0 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 845 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
98348 0 Úč.dotace na výdaje spoj.s přípr.a konáním voleb do EP 0,00 Kč Navýšení 653 000,00 Kč 653 000,00 Kč 100 %
Celkem 1 320 000,00 Kč Navýšení 38 228 624,74 Kč 38 259 930,23 Kč 100 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 9 600,00 Kč - - - -
381 381 0,00 Kč 0,00 Kč 10 400,00 Kč - - - -
3 0 Penzijní připojištění SF 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 547 927,00 Kč 61 %
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 198 419,60 Kč - - - -
3381 3381 0,00 Kč 0,00 Kč 74 929,00 Kč - - - -
381 381 0,00 Kč 0,00 Kč 123 490,60 Kč - - - -
65 65 0,00 Kč Navýšení 37 450,00 Kč 33 845,00 Kč 90 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 37 450,00 Kč 33 845,00 Kč 90 %
133 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 100 %
350 350 0,00 Kč Navýšení 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 100 %
201 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 5 036 970,00 Kč 1 036 970,00 Kč 21 %
538 538 0,00 Kč Navýšení 1 036 970,00 Kč 1 036 970,00 Kč 100 %
8518 8518 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 1 546 000,00 Kč 50 %
501 501 0,00 Kč Navýšení 3 092 000,00 Kč 1 546 000,00 Kč 50 %
679 679 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
1100 1100 0,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 336 000,00 Kč Navýšení 404 000,00 Kč 283 771,80 Kč 70 %
0 0 336 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 39 266,00 Kč 20 %
381 381 0,00 Kč Navýšení 202 000,00 Kč 243 908,35 Kč 121 %
7381 7381 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 379,17 Kč 25 %
8381 8381 0,00 Kč Navýšení 500,00 Kč 218,28 Kč 44 %
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 2 875 050,00 Kč 4 377 601,39 Kč 152 %
1385 1385 0,00 Kč Navýšení 2 875 050,00 Kč 4 377 601,39 Kč 152 %
13013 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 1 289 947,41 Kč 642 986,00 Kč 50 %
1441 1441 0,00 Kč Navýšení 1 289 947,41 Kč 642 986,00 Kč 50 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 114 068,01 Kč 114 068,01 Kč 100 %
321 321 0,00 Kč Navýšení 37 932,51 Kč 37 932,51 Kč 100 %
323 323 0,00 Kč Navýšení 76 135,50 Kč 76 135,50 Kč 100 %
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 585 375,00 Kč 678 415,00 Kč 116 %
381 381 0,00 Kč Navýšení 585 375,00 Kč 678 415,00 Kč 116 %
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 4 311 000,00 Kč 1 088 562,96 Kč 25 %
1391 1391 0,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 100 %
1393 1393 0,00 Kč Navýšení 144 000,00 Kč 134 000,00 Kč 93 %
2390 2390 0,00 Kč Navýšení 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2391 2391 0,00 Kč Navýšení 447 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2393 2393 0,00 Kč Navýšení 816 000,00 Kč 816 000,00 Kč 100 %
390 390 0,00 Kč Navýšení 474 000,00 Kč 8 562,96 Kč 2 %
14032 0 Program prevence kriminality - č.314080-NIV 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
15974 Oper.program ľivot.prostř. 2014-2020 -prog.č.115310-EU-IV 0,00 Kč Navýšení 2 200 000,00 Kč 1 998 821,04 Kč 91 %
524 524 0,00 Kč Navýšení 2 200 000,00 Kč 1 998 821,04 Kč 91 %
17015 17015 0,00 Kč Navýšení 155 007,59 Kč 155 007,59 Kč 100 %
323 323 0,00 Kč Navýšení 82 648,22 Kč 82 648,22 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 72 359,37 Kč 72 359,37 Kč 100 %
17016 17016 0,00 Kč Navýšení 2 635 129,03 Kč 2 635 129,03 Kč 100 %
323 323 0,00 Kč Navýšení 1 405 019,65 Kč 1 405 019,65 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 1 230 109,38 Kč 1 230 109,38 Kč 100 %
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 399 798,13 Kč 350 249,08 Kč 88 %
2402 2402 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 450,95 Kč 75 %
323 323 0,00 Kč Navýšení 77 384,90 Kč 77 384,90 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 122 413,23 Kč 122 413,23 Kč 100 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 7 396 568,22 Kč 6 405 587,37 Kč 87 %
2402 2402 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 009 019,15 Kč 75 %
323 323 0,00 Kč Navýšení 1 315 543,31 Kč 1 315 543,31 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 2 081 024,91 Kč 2 081 024,91 Kč 100 %
22009 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-NIV 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
22500 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-IV 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
548 548 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 5 395 278,00 Kč 5 395 278,00 Kč 100 %
309 309 0,00 Kč Navýšení 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 %
322 322 0,00 Kč Navýšení 2 415 373,00 Kč 2 415 373,00 Kč 100 %
325 325 0,00 Kč Navýšení 2 225 021,00 Kč 2 225 021,00 Kč 100 %
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 845 000,00 Kč 267 071,40 Kč 32 %
381 381 0,00 Kč Navýšení 845 000,00 Kč 267 071,40 Kč 32 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 41,11 Kč 41,11 Kč 100 %
98187 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do PČR 0,00 Kč Navýšení 23 909,67 Kč 23 909,67 Kč 100 %
98348 0 Úč.dotace na výdaje spoj.s přípr.a konáním voleb do EP 0,00 Kč Navýšení 671 066,17 Kč 671 066,17 Kč 100 %
Celkem 1 236 000,00 Kč Navýšení 40 856 658,34 Kč 28 869 727,22 Kč 71 %